ATANSYON!!! GADE!! PAWÒL YAH TOUPISAN YO!

PAWÒL YAH TOUPISAN YA!!!

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

Non Yah 1

 

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Non Yahs

3. Dife frape mòn

 

 

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

WA KI GENYEN TOUPISAN NAN LINIVÈ KOMINÈ A!

638 1234

wi

https://www.WakeUpYahdaim.com

17 SW echèl

Fè lwanj Yah!!!

WA TOUPISAN LINIVÈ A KOMINÈ!!!

8 SG scaled

YeremYah
Chapit 30:23-24

Gade!!! 

Toubiyon nan Yah ale ak Fury!!!

AVÈTISMAN 1

Spartanburg Legliz toubiyon domaj

 

Yon toubouyon k ap kontinye: l ap tonbe ak doulè sou tèt mechan yo!

Mississippi Tornado 2

                "M PRAL DETRIW..." "KOTE WO!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Tabènak Levanjil 2

Legliz Texas

Legliz Lejip dife 3

 

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Legliz ansyen syèk 1

Legliz Victory dife

Legliz Oklahoma Detwi 3

Dife Legliz Delaware 2

Legliz nan Chester

Legliz detwi 1

Legliz Manhattan 3

San Gabrel Misyon 2

Legliz Batis 2

Legliz Gatumba inonde

"MWEN PRAL FÈ VIL OU DEGAZIE EPI POTE SANTUARÈ OU POU..." "DEKOLASYON!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

3. Dife frape mòn

Ijans! DEZAS NATIRÈL!!! soti nan May 27 – June 6, 2023 2023 chanjman klimatik! Inondasyon

Columbia 3 Gason Inyon

3. Dife frape mòn

Sirèn ap plenn, moun ap kouri! Menas tsunami apre tranbleman tè a nan Kolonbi!!! Se pou 25, 2023

????3 milyon moun ki an risk akòz The Vòlkan!???? Inondasyon frape Bengaluru! /Dezas sou Se pou 20 22-, 2023

 

Espay an flanm dife!!! 4 Vil Evakye!Texas te frape pa gwo lagrèl! /Dezas sou Se pou 17 19-, 2023

????Afrik de Lès ap Neye!!! miltip Viktim!????Fuego Volcano Major Eripsyon /Dezas sou Se pou 3 5-, 2023

Yon idol 3

Kounye a nan Brezil! Kase kay ak machin apre lagrèl ak tanpèt nan Rio Grande do Sul 

Toubiyon ki ka touye moun! 'Tout bagay konplètman detwi' Nan Rolling Fork, MS           

               “M PRAL DETWA OU…” “KOTE ki wo!!!

3. Dife frape mòn

Sou entènèt jwèt Greek Island Fire

Boule dife nan bilding nan legliz la

Burning City

Legliz Batis Antiòch

ENFERNO!!! Masif 8-alam dife DETRI LEGLIZ! | Chopper videyo 

Dife Legliz Delaware 2

Coshocton Church Fire 2

Legliz Victory dife

Legliz Harriet Tubman 2

inondasyon

Yon idol 3

"M PRAL FÈ VIL OU DEGAZIE EPI POTE SABTUAR OU NAN..." "DESOLASYON!!!"

3. Dife frape mòn

 Moun ap kouri! Doulè sou latè! Tanpèt ki pi fò nan Rio Grande do Sul, Brezil!!! 

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Sa ki mal idolitri

Idolitri

3. Dife frape mòn

Estati

Vil la ap koule! Evakyasyon ijan nan moun apre inondasyon terib nan Recife, Brezil Se pou 3, 2023

Rivyè a pete bank li!!! ak plonje lari yo anba dlo! Inondasyon nan Sao Paulo, Brezil!!!           

Brezil bonjou

Seyè a p'ap janm sispann fè kòlè toutotan li fè sa. epi jiskaske li fè entansyon kè l:

Nan dènye jou yo, n'a konsidere sa!

Gwo tranblemanntè yon glisman tè ogmante

Gwo dife nan Kalifòni

Kalifòni koule twou

Nahum
Chapit 1:2

Seyè a fè jalouzi, li tire revanj. epi li fache; Seyè a pral tire revanj sou lènmi l' yo, li mete kòlè pou lènmi l' yo.

3. Dife frape mòn

Relijyon nan Venezyela

Abominasyon!

Venezyela monte

Plis pase 14,000 kay afekte pa glisman tè ak inondasyon! nan Anzoategui, Venezyela!!!

IsaYah 20 scaled

St Sava Church New York Destroyed by 3Fire 1024x477 1 e1671147548596

PWOFÈT TB JOSHUA TOMB PRAN DIFE!!!

Yon tyè De tyè
DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

IsaYah
Chapit 42:5-8

Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a di: Li menm ki kreye syèl la, li menm ki te louvri yo. Li menm ki gaye tè a ak sa ki soti ladan l.

Se li menm ki bay pèp ki sou li a souf, ak lespri moun ki mache ladan l'!

638 1234

 "Mwen Yah!!!

"M'ap rele ou nan jistis, m'ap kenbe men ou, m'ap kenbe ou, m'ap ba ou yon kontra ak pèp la. pou yon…"

"Limyè nan "Janti yo!!!"

"Pou ouvri je avèg yo, pou fè prizonye yo soti nan prizon an, ak moun ki chita yo Fènwa soti nan la Kay Prizon!”

eklip latè

"Mwen se Yah!!!"

"Se non mwen!"

"Epi onè mwen pap bay yon lòt moun, ni louwanj mwen pou zidòl gravye yo!!!"

Malè nan peyi Lejip

Enòk 99 echèl

Legliz Batis Columbia 1 scaled

Legliz Batis Columbia 6 scaled

Malachi
Chapit 1:4-5

Lè Edon te di..."

"Nou pòv, men nou pral retounen epi bati .. "tout dezè!"

Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a di..."

“Yo pral bati, men Mwen pral jete atè; Y'a rele yo fwontyè mechanste yo, pèp mwen an fache kont mwen Seyè a pou tout tan!

Legliz Batis Columbia 3 scaled

"Epi je ou pral wè, epi w ap di..."

Legliz Batis Columbia 5 scaled

"Ya pral grandi soti nan fwontyè Seyè a!!!"

9 SH echèl

Levitik
Chapit 26:30-32

Se konsa Yah ki gen tout pouvwa a di!!!

"Apre sa, mwen pral "DETWI KOTE WO," ak Koupe imaj ou yo, epi jete kadav nou yo sou kadav yo "ZIDÒL OU!!!"

"Epi nanm mwen pral rayi nou!!!"

"Epi mwen pral fè "VIL OU DECHE," epi pote ou "SANTYÈ POU..." DEZOLASYON," epi mwen p ap pran sant bon sant ou yo!”

Sou entènèt jwèt Greek Island Fire

"Epi mwen pral pote a "TÈ NAN DEZOLASYON !!!" e lènmi ou yo ki rete ladan l' yo pral sezi wè sa!"

3. Dife frape mòn

Dife sovaj

Greater Faith United Missionary Baptist Church Kongregasyon Columbia rasanble apre dife legliz!

Istorik Mary Rèn nan Angels Legliz Katolik nan Fort Scott Zeklè frape! detwi nan dife!

Legliz Fort Scott 6 echèl

Levitik 26: 31

Se konsa Yah Toupisan an di nan kòlè terib ak gwo kòlè !!!

"E mwen Wmalad MAke Ynou an Cities Waste!!!”

"And Bbag Ynou an Sanktwayè Unto..” "Dezolation!!!"

"Ae mwen Wmalad Not Smel the Savor de..."        "Ynou an "Smouye Odors!"

????Gwo Blizzard jele Larisi!!! Toubiyon destriktif nan Virginia! / Dezas!

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Konbyen bondye ki genyen nan peyi Zend?

Endouyis gen 330 milyon bondye ak deyès.

3. Dife frape mòn

Zend zèklè

10 pi gwo katastwòf natirèl ki te frape peyi Zend!!! – Dè dizèn nan peyi Zend

Jezi Kris la / Tammuz / Lisifè / Serapis Christus / Estati yon vye zidòl abominasyon!

1 1

Relijyon nan Brezil

Abominasyon!!!

Brezil bonjou

pap koulèv2

Sèpan 2

Sal sèpan Vatikan

3. Dife frape mòn

melany rochester jeaIaS7HgVU unsplash

Lanfè TROU nan Jerizalèm Sen Glisman tè nan kapital pèp Izrayèl la. Sinkhole nan Jerizalèm!!!

Pèp Izrayèl la fini! Inondasyon ki ka touye moun akòz gwo lapli! Pèp Izrayèl la inondasyon 2022 nouvo mizajou

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

   ZephanYah
Chapit 1:2-3

Se konsa Yah te di! Kreyatè ki gen tout pouvwa nan syèl la ak latè!

"Mwen pral konplètman konsome tout bagay soti nan ..."

"Sòti peyi a!!!

 

Sou entènèt jwèt Georgia Gid Stones

Georgia Guidestones

5

Lightening Strikes Stature Optimize

3. Dife frape mòn

Georgia Guidestones

JENOsid AMERIKEN an!!!

PLA Lachin Jeneral defans nasyonal

Reyinyon Biden ak Lachin

vaksen

CHOKAN!!! PEOPLE STORM CHILDREN'S VAX CENTER NAN NYC SÈLMAN POU JWENN ANTYÈLMAN KOURI BY PEP CHINON!!!

"Ou dwe "TOUYE TOUT AMERIKEN" ak Zam Byolojik!!!"

ANPIL MANTI!!! - VAKSEN KONT KOVID-19 ENTANSYONÈL TE FE POU TOUYE OU – BIO-ZAM

Ekspozisyon masiv!!!- KI MOUN WHISTLEBLOWER REVELE 2020 LA - PLAN 2024!!! 

Bill Gates

vaksen

Vaksen mRNA

Egzanpsyon 2 echèl

Jacques Yves Cousteau

FEMA CDC sèkèy!!! Madison, GA

Se konsa Yah di!! Kreyatè ki gen tout pouvwa nan syèl la ak latè!

"Mwen pral konsome moun ak bèt !!!"

Bèf ki mouri3

"Mwen pral konsome zwazo ki nan syèl la..."

Zwazo mouri 1

"Epi pwason yo nan lanmè a, ak blòk yo ki fè yo bite ak mechan yo !!!"

Pwason mouri 2

"Epi mwen pral koupe moun nan..."

"Sòti peyi a!!!"

10,000 bèf mouri nan Kansas - Kisa ki te pase?

Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a, kreyatè syèl la ak latè a di!

Nan kay la nan "YISRA"EL" (Izrayèl)

Bondye yo nan peyi Lejip

Amos
Chapit 5:1-27

"Koute pawòl sa a ke mwen pran kont ou, menm yon plenn..."

"O' House of "YISRAEL!!! ”

Masonik Badj

 

"Vyèj la nan pèp Izrayèl la tonbe; Li p'ap leve ankò. Li lage nan peyi l'. pa gen pesonn pou leve l."

“Vil ki te soti nan mil va kite san, e sa ki te soti nan yon santèn ap kite dis, nan kay la. pèp Izrayèl la."

"Paske men sa mwen te di Seyè a bay kay la..."

"YISRAEL!!!"

1S RA EL

Ansyen ebre EL Worship EL

Imaj ki anba a se nan bondye divinite moun peyi Lejip la "EL" Apis ti towo bèf la sa a se bondye divinite a mechan mechan  Izrayelit yo t'ap adore sou mòn Sinayi a ki te fè Seyè ki gen tout pouvwa a fache!

Final

Jounal Izrayelit mechan yo ki refize bay bondye moun peyi Lejip yo a "EL" (Apis ti towo bèf la).

Se menm sa ki mal divinite ke yo te adore jodi a pa anpil nan yo ebre nwa òganizasyon Izrayelit yo jodi a... jan ou ka wè anyen pa chanje.

Se konsa Yah ki gen tout pouvwa a di!!!

"Chache m'!!! Epi w ap viv!!!”

3. Dife frape mòn

Imaj Vrè Mòn Sinayi ki anba a... toujou tout boule jodi a!

Mòn Sinayi a

"Men, pa chèche Betèl, pa antre nan Gilgal, epi pa ale nan Bècheba, paske Gilgal pral ale nan kaptivite, epi Betèl pral fini."

Vil Betèl nan tan lontan yo te chanje non li rele Jerizalèm jodi a.

POLITEIS

"Chache mwen Yah!! Epi w ap viv!”

"Pè mwen pa ka pran tankou dife nan kay Jozèf la, pou m pa devore l, pou pa gen pesonn ki ka etenn li nan Betèl."

Dife sovaj

"Ou menm ki vire jijman anmè, epi ki kite jistis sou tè a..."

"Chache m 'Yah ki fè sèt zetwal yo ak Orion, epi fè lonbraj lanmò a nan maten an ..."

Bright Stars of Orion scaled

"Epi fè lajounen an nwa ak lannwit: ki rele Dlo Lanmè a, epi vide yo sou sifas tè a ..."

"Ya! Se non mwen!"

Yadaim pèp Seyè a

Sa ranfòse moun ki piye yo kont moun ki pi fò yo, pou moun ki piye yo vin kont yo..” “Fò”.

17 SW

"Yo rayi m' ki rale zòrèy nan pòtay la, e yo degoute m k ap pale dwat!”

"Se poutèt sa, paske w ap mache sou pòv yo, epi w ap retire chay ble nan men l..."

NOUVÈL

"Ou te bati kay nan wòch taye ..."

"Men, ou p'ap rete nan yo!!!"

nwaj nwa 5 scaled

8955

2 1

Inondasyon 2

"Ou te plante bèl jaden rezen, men ou pa dwe bwè diven nan yo!!!"

"Paske mwen konnen plizyè transgresyon ou yo, "ak ou..."

"GRAN MECHÈ!!!"

Mason yo

Masonik kabrit

Mason yo

Fratènite 9

"Yo aflije moun ki jis yo, yo pran yon kòronp, yo mete pòv yo deyò nan pòtay la..."

"Soti nan dwa yo."

“Se poutèt sa, moun ki gen pridan yo pral kenbe silans nan tan sa a; paske li se yon "Move tan!"

"Chache byen, epi pa sa ki mal, Konsa, mwen menm, Seyè ki gen tout pouvwa a, m'ap kanpe la avèk ou jan ou te di l' la.

"Rayi sa ki mal la, ak renmen sa ki byen, epi mete jijman nan pòtay la: petèt mwen menm, Seyè ki gen tout pouvwa a, m'a aji byen ak rès Jozèf yo.

"Se poutèt sa mwen menm, Seyè ki gen tout pouvwa a..."

"Di konsa!"

"Lann pral nan tout lari!!!"

Fanmi kondui atravè flanm dife ki chape nan California!

"Epi yo pral di nan tout gran wout yo..."

“Ay! Ay! epi y ap rele kiltivatè a nan lapenn, ak moun ki gen ladrès nan plenn yo pral plenn.”

fanm ap kriye

"Epi nan tout jaden rezen yo pral kriye!!!"

"Paske mwen pral pase nan "ou!"

"Malè pou nou ki vle..."

"Jou Seyè a!!!"

Vengeance 1

"A kisa sa ye pou ou?"

"Jou Seyè a se fènwa..."

"Epi se pa "Limyè!"

faz lalin

“Kòmsi yon nonm kouri devan yon lyon, epi yon lous rankontre l; oswa antre nan kay la, li mete men l sou miray la, epi yon sèpan mòde l."

"Èske jou Seyè a pa pral fènwa, epi "pa limyè?"

Eklips dife

"Menm trè nwa, e pa gen klète ladan l?"

"Mwen rayi, mwen meprize jou fèt ou yo!!!"

"Epi mwen p'ap pran sant nan ou..."

"Asanble solanèl!!!"

Menmsi ou ofri m' ofrann boule nèt ak ofrann vyann ou yo..."

"Mwen pap aksepte yo!!!"

"Mwen p'ap konsidere ofrann bèt gra ou yo pou di Bondye mèsi."

"Pran ou lwen mwen bri..." "Kantik ou yo..."

"Paske mwen p'ap tande melodi vyòl nou yo."

"Men, se pou jijman koule tankou dlo, epi jistis tankou yon gwo kouran dlo."

Èske w te ofri m sakrifis ak ofrann nan dezè a pandan karantan..."

"O' House of YISRAEL?

Masonik Badj

Evil Star nan Moloch te monte

POLITEIS

"Men, ou te pote Tant Randevou a nan Moloch ou a ak Chiun imaj ou yo ..."

Wa Salomon adore Moloch

"Etwal Bondye nou an, ke nou te fè pou "nou menm!!!"

kay Izrayèl 2

“Se poutèt sa, m ap fè w antre nan…” “Kaptive pi lwen pase “Damas!”

nasyon

Seyè a di, non li se..."
"Seyè ki gen tout pouvwa a!"

Tanpèt ak ord krikèt an Ewòp!!! baraj debòde nan peyi Zend! 

Eklips dife

Hosea
Chapit 4:1-19

Koute Pawòl Seyè a..."

"Nou menm pitit Seyè a pou..."

Yah gen yon konfli ak abitan peyi a!!!

Paske pa gen verite, ni mizèrikòd, ni konesans sou Seyè a nan peyi a!

638 1234

Se konsa Yah di!!!

 "Pa sèmante! "Epi bay manti! "Epi touye!" "Epi vòlè! "Epi komèt..." "Adultè!"

Legliz St Sava New York detwi pa 3Fire 1024x477 1

Istorikman Legliz nwa nan Konte Rowan detwi nan dife! ofisyèl yo di 

Legliz Rowan 3

"Yo kraze! "Epi san manyen..." "san!!!"

Legliz Konte Fayette 3

Prèv Jezi soti Tammuz

Geezis "Jezi" se nan Solèy !! // Yon mo Ameriken Endijèn / Ft. Khan Drop

Poukisa mwen rejte Nouvo Testaman an

Leroy Thompson wen lajan Creflo dola rant lajan

 

Se konsa Yah te di! Kreyatè ki gen tout pouvwa nan syèl la ak latè!

"Se poutèt sa, peyi a pral nan lapenn, tout moun ki rete ladan l' yo pral nan lapenn, ansanm ak bèt nan jaden yo ..."

Bèt mouri 7

Bèt mouri 5

Bèt mouri 3

Bèt mouri 2

"Epi ak zwazo ki nan syèl la..."

Zwazo mouri 1

"Wi, Pwason Lanmè yo pral "..." Yo pral pran tou!!!"

Pwason mouri 2

"Men, pa kite pesonn kont, ni reprimande lòt, paske pèp ou a se tankou moun k'ap goumen ak prèt la."

"Se poutèt sa ou dwe tonbe nan jounen an !!!"

Tanpèt gwo ak pwisan frape Ewòp apre chalè anòmal, toufe

Toubiyon ak gwo lagrèl Hasting Nebraska                       Jen 8, 2022 soufle imaj!

Nebraska Lagrèl

YeremYah
Chapit 7:8-10

Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a di! Kreyatè ki gen tout pouvwa syèl la ak latè!

"Gade!!! Ou fè konfyans nan mo bay manti, ke "Pa ka pwofite!"

lapriyè abominasyon

"Èske w ap vòlè, touye, epi fè adiltè, epi fè sèman pou manti, boule lansan bay Baal, epi mache dèyè lòt bondye ou pa konnen!!!"

Legliz Collin dife

 

"Epi vin kanpe devan mwen nan kay sa a, non mwen rele, epi di..."

“Nou delivre pou nou fè tout “Abominasyon” sa yo?

 

Dife Legliz Delaware 2

"Epi pwofèt la pral tonbe avè w tou nan mitan lannwit lan..."

Prophet Tb Joshua And The TOP 5 Pastè Afriken Ki Te Mouri An 2021

 

Pastè Nijeryen Benen mouri pandan y ap rele 'Mwen bezwen san' -Videyo

Predikatè mouri apre yo fin fè prèch!

"Epi mwen pral detwi manman w!"

"Pèp mwen an ap detwi paske yo pa gen .. "Konesans!!!"

"Paske ou te rejte konesans..."

"Mwen pral jete ou tou, pou ou p'ap tounen prèt pou mwen, paske ou bliye lalwa Seyè a..."

Dife sovaj

"Mwen pral bliye pitit ou yo tou!"

"Kòm yo te ogmante, se konsa yo te transgrede kont mwen ..."

"Se poutèt sa mwen pral chanje onè yo nan .. "WONTE!!"

Legliz boule

Legliz Batis Misyonè Antiòch detwi nan dife!

"Yo devore mechanste pèp mwen an, e yo mete kè yo sou mechanste yo."

"Epi, pral gen tankou moun, tankou prèt: e mwen pral pini yo pou fason yo, epi rekonpanse yo sa yo fè."

"Paske y'ap manje, yo p'ap gen ase, y'ap fè jennès, yo p'ap ogmante, paske yo sispann fè atansyon ak mwen Seyè a!"

Yon bagay etranj k ap pase nan plant ki trete manje Etazini yo...

"Fòs jennès, diven ak diven nouvo wete kè a."

"Pèp mwen an mande konsèy nan tèt yo, ak baton yo fè yo konnen yo, paske Lespri pwofèt yo te fè yo nan erè, epi yo te kite yon jennès anba Bondye yo."

Sis pwent zetwal 300x130 1

“Yo ofri bèt pou touye sou tèt mòn yo, yo boule lansan sou ti mòn yo, anba pye bwadchenn ak pye bwadchenn ak elm, paske lonbraj li bon..."

Bohemian Grove

kay Izrayèl 2

"Se poutèt sa, pitit fi ou yo pral fè jennès, epi mari oswa madanm ou yo pral fè adiltè."

"Mwen p'ap pini pitit fi ou yo lè y'ap fè jennès, ni madanm ou yo lè y'ap fè adiltè..."

"Pou tèt yo yo separe ak jennès, epi yo ofri bèt pou touye ak jennès..."

"Se poutèt sa moun ki pa konprann yo pral tonbe!!!"

Legliz St Sava New York detwi pa 3Fire 1024x477 1

"Menm si ou!!! "Yisrael!!!" Jwe jennès la, men pa kite Yahdah ofanse; Pa vin Gilgal, pa monte Bètavenn, pa fè sèman..."

"Seyè a vivan!"

Bondye yo nan peyi Lejip

1S RA EL

“Pou "Izrael" Glise tounen kòm yon "Gyf..."

"Kounye a, Seyè a, m'ap ba yo manje tankou yon ti Mouton nan yon gwo kote!"

"Efrayim mete tèt ansanm ak zidòl!"

"Kite l pou kont li!!!"

Masonik Square

Òganizasyon kan ebre nwa yo Opere an degize pou kenbe afilyasyon yo, jwif, islamik ak masonik kache.

Masonik Badj

Lekòl Aprantisaj Izrayelit

Gay Parad5

"Bwason yo vin gra: yo toujou ap fè jennès; chèf li yo ak wont yo renmen, ban nou."

"Van an mare l 'nan zèl li yo, epi yo pral wont poutèt sakrifis yo."

Mwa Pride 

SE KONSA YAH DI!!

KREYATE TOUPISAN SYÈL AK TÈ...

"SA SÈLMAN DETE NAN "UNITE!!!"

eee

Tranblemanntè Ayiti Detwi Anpil Legliz Dechire yon poto prensipal nan sipò

Bezbòl ak lagrèl wòch2

HAIL

Lwès Drout

 

Dife ak limyè

ATANSYON!! GADE! PAWÒL YAH TOUPISAN YA!!

Kreyatè ki gen tout pouvwa a nan syèl la ak latè a ki abite sèlman nan..."

"UNITE!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

638 1234

IsaYah
Chapter 65

SE KONSA YAH TOUPISAN!!!

“Yo t ap chache m nan moun ki pa t mande m yo!!

"Mwen jwenn mwen nan moun ki t'ap chache m '"Pa: mwen te di..."

"GADE MWEN!!!"

3. Dife frape mòn

"GADE MWEN!!!"

Vrè imaj mòn Sinayi ki anba a!

Mòn Sinayi a

An kachèt k ap grenpe la reyèl mòn Sinayi nan Arabi! Mòn entèdi a.

Pou yon nasyon ki te "PA" Yo rele "pa..."

 "NON MWEN!!!"

"YisraEL!!!"

Bondye yo nan peyi Lejip

Foto sa ki mal

Toro Apis.php

 

kay Izrayèl 2

Yah te di Detewonòm 18

"Mwen te lonje men m tout jounen an bay yon pèp rebèl..."

"Ki mache nan yon fason ki pa t bon, apre yo fin "Pwòp panse!!"

travèse 1

"Yon pèp ki pwovoke m '"KOLÈ!!" Kontinyèlman nan figi mwen; Sakrifis sa a nan jaden yo, epi boule lansan sou lotèl an brik..."

Cross sa ki mal Idol abominasyon

 Legliz Mississippi pran dife!!! apre Zeklè grèv Pandan epidemi move tan  

123

St Johns United Methodist Legliz Gwo DIFE te detwi!!! ZEKÈK SE KOZ!!!

Coshocton Church Fire 2

Ponpye Legliz Coshocton

Old Dugger legliz detwi nan dife!!! kay limen pwochen pòt la

Sou entènèt jwèt Dugger Legliz dife

Zèklè frape te blame pou dife ki te detwi legliz istorik Chesapeake

Travèse anlè mitan-Michigan legliz la frape pa zeklè, detwi ankò!

Kwa ki frape pa eklèsi

"Ki rete nan mitan tonm yo, epi pase nwit nan moniman yo, ki manje vyann kochon..."

 

Pwodwi vyann kochon yo tankou bekonn, sosis ak chen cho ka lakòz kansè kolorektal, pankreyas ak kansè pwostat.

Deteronòm
Chapit 14:8

Ak kochon an, Piga nou manje vyann yo, nou pa dwe manyen kadav yo.

TOP 4 Vyann entèdi pou Nou Manje (Reyalite Bib la) | PATI 1…

"Epi bouyon bagay abominab yo nan..." "Vo yo!!"

vyann kochon 1

Pwodwi vyann kochon yo tankou bekonn, sosis ak chen cho ka lakòz kansè kolorektal, pankreyas ak kansè pwostat.

"TOUT" Relijyon se yon abominasyon pou Seyè a! Kreyatè ki gen tout pouvwa syèl la ak tè a!

Legliz St Sava

Burning Cross Phili Legliz

"Ki di..."

"Rete kanpe pou tèt ou, pa pwoche bò kote mwen." "Paske mwen pi sen pase ou!"

Krisyanis 1 1

Mt Pilgrims Baptist Church dife

Tabènak Levanjil 2

Booker T Washington

Aldous Huxley

Paulo Coelho

 "JIJMAN!!!"

Eklèsi

Jijman ap vini Amerik!!!

malfini ak drapo

tris Ebre 2

C

Esklav pandye

E

Esklavaj 18

Esklavaj 3

Esklavaj 1

"Jijman ap vini Amerik!!!"

Zansèt blan Ewopeyen / jwif ou yo  ki te komèt atwosite enkwayab sou esklav ak natif natal yo ap apwoche!!

Margret Sanger ak Hillary Clinton

Doktè Theresa Deisher

MOUN 12 ZAN PALE SOU KEYÈ AVÒTMAN

Konpayi ki apiye entèdiksyon avòtman

Konpayi pou avòtman te monte

 

Toupisan an ap vide kòlè li!!!

Plizyè milye BÈF MOURI SISPÈK nan Kansas Heat Wave. | KISA KI PASE?

"Sou tout nasyon sou latè!"

Mayfield KY, ki chita nan konte Graves se te yon zòn konfedere, ki gen premye pi gwo endistri yo te fabrikasyon rad ak kiltivasyon tabak.

Esklav nan fènwa

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

Epi yo te gen esklav la ki t ap travay Anpil kalamite sou tè a jodi a ap pase pou rezon ou ka pa konprann..."

Men, se kòlè Kreyatè ki gen tout pouvwa a syèl la ak tè a!

Nebraska Inondasyon 1024x618 Optimize

Men, li lè pou w prepare kè w pou w viv nan volonte Jewova epi pou w elimine mechanste abominasyon yo.

Ou pa vle mouri nan mechanste ou. Tanpri sonje nan tan boulvèsan sa yo, demen pa pwomèt.

Yo rapòte plis pase 30 tònad nan omwen sis eta, ak yon detire 200 mil! 

Soti nan Arkansas rive Kentucky ke yo te frape pa yon sèl vyolan, long track twister.

NOUVÈL

Mayfield te frape pi di a, kòm yon tònad te siye yon faktori chandèl nan Vandredi swa kote apeprè 110 moun te bloke andedan, jan Gouvènè Bershear te ajoute ...”

"Nou kwè ke nou pral pèdi omwen plizyè douzèn moun sa yo."

 Mayfield, Ky Catastrophic Domaj toubiyon– Premye abèy limyè

IsaYah

Chapter 57

Moun k'ap mache dwat yo ap peri, pesonn p'ap fè sa nan kè yo. Moun ki gen mizèrikòd yo disparèt.

"L'ap antre nan lapè..."

Ebre ap priye

Zakari 10

"Yo pral repoze sou kabann yo, chak moun ap mache nan jistis."

Ebre lapriyè 1

"Men, pwoche bò isit la!!

"Ou, pitit gason majisyèn nan..."

"Gandans nan..."

"Adultè ak bouzen an!!!"

Sal sèpan Vatikan

"Kont kiyès ou fè espò.." "Tèt nou?"

"Kont moun ki fè ou yon bouch lajè, epi..."

"Detire lang lan?"

Soti Lang3

Soti Lang5

Soude soti Tounge5

"Èske ou pa pitit..." "Transgresyon!!"

"Yon Grenn manti..."

pap koulèv2

Pap siy men yo

Masonik kabrit

"Anflame tèt nou ak zidòl anba chak pye bwa vèt ..."

"Touye timoun yo nan fon yo.." "Anba fant wòch yo?"

miray mawon ak gri

Zo mouri 2

Dead Bones67u 768x432 1

Sa ki mal 1

 DONE-DEPOTE! ADRENOCHROME PAPYE TRAIL

DONE-DEPOTE! ADRENOCHROME PAPYE TRAIL (PATI 2)

ESKE LI RIVE SA LOU ?? ADRENOCHROME SÈVIS LIVRAISON NAN FORUM EKONOMIK MONDAL VIL DAVOS, SWITZ

“Pami wòch lis larivyè a se pòsyon w la; Yo, yo se lot ou..."

"Menm pou yo, èske w te vide yon bwason "ofrann!"

 

travèse

"Li te ofri yon ofrann vyann!"

"Èske mwen ta dwe resevwa konfò nan sa yo?"

"Ou mete kabann ou sou yon mòn wo ak wo..."

Star Mezon Blanch

5 1

"Menm la ou te monte pou ofri..." "Sakrifis!!!"

Washington Monument

"Dèyè pòt yo tou ak pòs yo, èske ou mete souvni ou ..."

House Of The Temple of Freemasonry3

"Paske ou te dekouvri tèt ou nan yon lòt pase m ', epi ou te moute ..."

"Ou te elaji kabann ou, epi ou te fè yon kontra avèk yo!"

Masonik2

"Ou te renmen kabann yo kote ou te wè "li!!!"

5 1

"Epi ou te ale bò kote wa a ak..." "Odè..."

"Epi te ogmante pafen ou yo..."

kwa abominasyon

"Epi te voye mesaje ou yo byen lwen "Dann!!!"

            Yon chaj pou gaye a              Levanjil pou tout moun Nasyon!

(Go-Spell tankou nan go jete òneman maji)

Istorik Zanesville Masonic Tanp detwi pa dife!

"Epi te avili tèt ou menm pou... "LANfè!!"

Fè pè 2

“Ou fatige nan grandè chemen w la; Men, ou pa di..."

"Pa gen espwa."

“Ou jwenn lavi nan men ou; se poutèt sa, ou pa t lapenn."

"Epi ki moun ou te pè oswa ki moun ou te pè, pou ou te bay manti..."

"Epi li pa sonje m ', li pa mete l' nan "kè ou?"

"Èske mwen pa janm kenbe lapè nan tan lontan..." "Epi ou menm..."

"PA MWEN pè?"

Lightening Strikes Stature Optimize

"Mwen pral deklare jistis ou ..."

"Epi travay ou yo..."

"Paske yo pral..."

"Pa fè pwofi..."

"OU!!!"

Masonic3jpg

Siplemantè alam dife detwi istorik Tanp masonik nan Aurora

"Lè ou kriye, kite konpayi ou yo.." "Delivre ou!!!"

Dife detwi Prince Hall Masonic Tanp lan

“Men, van an pral pote yo tout ale; Vanite pral pran yo..."

B SOVAJ

Beech Grove Masonic Lodge Detwi pa dife

"Men, moun ki mete konfyans li nan mwen pral posede peyi a, e li pral eritye..."

"Mòn mwen an!!!"

Moun Seyè a

"Epi yo pral di..."

"Lanse ou, jete ou, prepare wout la, pran an "SBLOK TUMBLING" soti nan chemen pèp mwen an!!!"

Gade nan syèl la

"Paske men sa Sila a ki anwo nan syèl la ki rete nan letènite a, ki gen non li se Seyè a..."

8 SG scaled

"Mwen rete sou kote ki wo..."

Toupisan Koulè Inivèsèl

5

"Avèk moun ki gen yon espri ki repanti e ki gen imilite tou, pou fè reviv lespri moun ki enb yo..."

  “Epi pou reviv kè yo…” “Moun ki repanti!”

oryon nebula

"Paske mwen p'ap goumen pou tout tan, ni mwen p'ap toujou an kòlè..."

"Paske lespri a ta dwe tonbe devan mwen, ak nanm mwen te fè yo."

"Pou inikite konvwate li a, mwen te fache, mwen te bat li..."

"Mwen kache m ', epi mwen te fache, e li te kontinye nan chemen kè l'."

Super Nova Star

"Mwen wè chemen l ', epi mwen pral geri li ..."

“M ap dirije l tou, e m ap ba li konsolasyon ak moun ki nan lapenn li yo.”

“Mwen kreye fwi nan bouch yo; Lapè, lapè pou moun ki byen lwen, ak pou moun ki toupre yo, epi m ap geri l.”

"Men, mechan yo tankou lanmè boulvèse a, lè li pa ka repoze, dlo li yo jete labou ak pousyè tè."

"Pa gen lapè pou..."

"MECAN!!!"

Mt Pilgrims Baptist Church dife

Greensboro ki gen plis pase 100 an legliz detwi nan dife

Legliz Greenboro 2

Dife detwi Legliz Surrey | Vancouver Dimanch! 

Legliz Surrey 4

151 Ane Istorik Black Evergreen Baptist Church nan Clute, Konte Brazoria  DIFE TE DETRI!!  

dife legliz

Istorik Legliz Batis Black St Simon nan Konte Clay te DIFE TE DETRI!! Jedi swa

Legliz Batis St Simons

"Sa yo se yon lafimen nan nen mwen, yon..."

"DIFE ki boule tout jounen an."

“Gade!! Se sa ki ekri devan mwen!!"

"Mwen pap kenbe silans..."

"Men, pral rekonpanse ..."

"Menm rekonpans nan lestonmak yo!!!"

3. Dife frape mòn

Moman chokan!!! Yon prèt katolik tonbe e li "mouri" pandan y ap preche pandan mès dimanch nan Kamewoun

 

"Mechanste nou yo ansanm ak peche zansèt nou yo ansanm, ki te boule lansan sou mòn yo, ki te blasfeme m sou ti mòn yo..."

"Se poutèt sa, m'ap mezire ansyen travay yo te fè nan lestonmak yo!"

"Kòm yo jwenn diven an nouvo nan grap la, epi yon moun di..."

“Pa detwi l; paske gen yon benediksyon ladan l!

“Se konsa, m ap fè pou sèvitè m yo, pou m pa kapab DETRI YO TOUT!!"

"Epi mwen pral fè yon pitit pitit soti nan Seyè a, ak nan Seyè a yon eritye mòn mwen yo ..."

"Epi mwen chwazi yo pral eritye li, epi "sèvitè m yo pral rete la!!"

Yadaim pèp Seyè a

"Epi Sawon pral tounen yon pak mouton, e fon Akò a pral yon kote pou bèf yo kouche, paske..."

             "Pèp mwen yo ki te chache..."

"Mwen!!!"

Ebre ap priye

"Men, ou se moun ki abandone "mwen!!" "Sa bliye mòn mwen an!!!"

"Ki prepare yon tab pou twoup sa a, epi ki bay ofrann bwason an bay nimewo sa a!"

Imaj la reyèl mòn Sinayi anba a

Mòn Sinayi a

“Se poutèt sa, m ap konte w bay la "NEPE," Epi w ap tout ajenou devan “The "SATRAYO!!!"

“Paske lè m te rele, ou pa t reponn; Lè mwen te pale, ou pa t 'tande..."

"Men, te fè sa ki mal devan je m ', epi li te chwazi sa ki nan kote mwen ..."

“Kontan PA!!!"

Fratènite 9

Vengeance 1

“Se poutèt sa… Gade!! Sèvitè m yo pral manje, men nou pral grangou!

“Gade!! Sèvitè m yo pral bwè, men nou pral swaf!

“Gade!! Sèvitè m yo pral pran plezi, men nou pral wont.

Ebre lapriyè 1

        “Gade!! Sèvitè m yo pral chante pou kè kontan…”

Happy People Jumpimg

Gason Vrè Repantans

“Men, w ap kriye pou kè yo lapenn, epi w ap kriye pou Lespri Bondye te fatige l.”

"Epi w ap kite non w..."

"Pou yon madichon pou moun mwen chwazi yo!!!"

Yon WakeUpYahdaim

"Pou..."M'AP TOUYE OU!!!"

Yon Pastè Legeso Daniel fè moun legliz li yo manje zèb!

"Epi rele sèvitè m yo pa..."

"YON LÒT!!!"

"NON!!!"

Yadaim pèp Seyè a

"Pou moun ki beni tèt li sou tè a va beni tèt li nan mwen, Seyè ki verite a..."

"Epi moun ki fè sèman sou tè a va fè sèman sou mwen, Seyè ki verite a..."

"Paske ansyen pwoblèm yo bliye, epi paske yo kache nan je m '."

"Paske, Gade!!"

"Mwen kreye nouvo syèl la ak yon nouvo..." "Latè..."

“Epi Ansyen an p ap sonje, ni vin nan lespri!”

oryon nebula

“Men, fè kè ou kontan pou tout tan nan sa m kreye: paske, Gade!!

"Mwen kreye Yahrusalem yon plezi, ak pèp li a yon Kè kontan."

"Epi mwen pral pran plezi nan Yahrusalem, epi mwen pral pran plezi nan pèp mwen an ..."

"Epi yo p'ap tande vwa kriye a ankò nan li, ni vwa kriye a ankò."

Meditasyon

"P'ap gen ankò nan kote sa a yon timoun ki gen laj, ni yon granmoun ki pa ranpli lavi l', paske timoun nan pral mouri san an."

"Men, mechan an ki gen san an pral madichon."

“Epi y ap bati kay, y ap abite yo; Y'a plante pye rezen, y'a manje fwi yo."

Espas Star

“Yo p ap bati, epi yon lòt abite; Yo p'ap plante, epi yon lòt manje..."

"Paske tankou jou yon pye bwa yo se jou pèp mwen an, e mwen chwazi yo pral pran plezi nan travay men yo pou lontan.”

“Yo p ap travay pou gremesi, ni p ap fè pitit pou pwoblèm; paske yo se Desandan mwen menm Seyè a, ki beni yo, e yo se desandan yo ansanm ak yo.

"Epi sa pral rive, anvan yo rele..."

"Mwen PRAL REPONN!!!"

"Epi pandan yo poko pale..."

"Mwen "PRAL TANDE!!!"

"La "lyon" ak nan "ti mouton" Y'ap manje ansanm, lyon an pral manje pay tankou towo bèf la, e pousyè tè a pral manje sèpan..."

Ezayi 11 6

“Yo p ap fè mal ni detwi nan tout “Mòn mwen an!”

YeremYah
Chapter 7

Pawòl Seyè a te di Yeremya a:

Kreyasyon inivèsèl6

"Kanpe nan pòtay kay mwen an, pwoklame pawòl sa a la, epi di..."

"Koute pawòl Seyè a, nou tout moun Seyè a, ki antre nan pòtay sa yo pou adore Seyè a!"

"Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a, papa Seyè a..."

"Aranje fason ou ak sa ou fè, epi m ap fè ou rete nan kote sa a."

"Pa mete konfyans ou nan mo bay manti, di..."

"Tanp Seyè a, Tanp Seyè a, Tanp Seyè a se sa yo."

“Paske, si nou byen chanje fason nou ak sa nou fè; si ou byen egzekite jijman ant yon nonm ak frè parèy li."

"Si nou pa peze moun lòt nasyon yo, san papa yo ak vèv yo, si nou pa fè san inonsan nan plas sa a, si nou pa mache dèyè lòt bondye pou fè nou mal."

"Lè sa a, m'ap fè nou rete nan peyi sa a, nan peyi mwen te bay zansèt nou yo, pou tout tan."

“Gade!! Ou fè konfyans nan..."

"PAWÒL MANTI..."

"Sa pa ka pwofite!!!"

 

Faithwire

Megalegliz Pastè te di

“Èske w ap vòlè, touye moun, epi fè adiltè, epi fè sèman pou manti, epi boule lansan "BAAL..."

"Epi mache dèyè lòt bondye ke ou pa konnen!!!"

Fratènite 9

"Epi vin kanpe devan mwen nan kay sa a, non mwen rele..."

"Epi di..."

"Nou delivre pou fè tout bagay sa yo..." "abominasyon?"

Masonik Badj

Lekòl Aprantisaj Izrayelit

Bondye yo nan peyi Lejip

"Èske kay sa a, ki rele non mwen an, vin tounen yon kavo vòlè nan je ou?"

"Gade!!...Menm mwen te wè li!"

"Men koulye a, ale nan Kote mwen an ki te Silo a, kote mwen te bay non mwen an premye, epi gade sa mwen te fè l '..."

"Pou mechanste pèp mwen an.." "Yisra"EL!!!"

"Epi kounyeya... paske nou te fè tout travay sa yo, e mwen te pale avèk nou, mwen te leve bonè e m'ap pale, men nou pa t' tande..."

"Epi mwen te rele ou, men ou reponn "Pa..."

“Se poutèt sa, m ap fè kay sa a, yo rele non mwen an, kote nou mete konfyans nou an, ak kote mwen te ban nou ak zansèt nou yo, menm jan mwen te fè Silo a.”

"Epi m'ap chase ou devan je m, menm jan mwen te chase tout frè ou yo, tout Desandan Efrayim yo."

"Se poutèt sa, pa priye pou pèp sa a, pa leve rèl, ni lapriyè pou yo, pa lapriyè pou mwen..."

"Paske mwen p'ap tande ou!"

"Pa wè sa yo fè nan..." "Lavil Seyè a..."

Ak nan lari "Jerizalèm?"

 

Gay Parad5

Mwa Pride

"Pitit yo ranmase bwa, papa yo limen dife, e medam yo mase farin yo pou yo fè gato pou yo..."

"Rèn nan syèl la, epi pou yo vide ofrann bwason bay lòt bondye, pou yo ka fè m fache "!!"

LARENN SYÈL ADIYITE JODI A NAN TAN MODÈN YO "Vyèj Mari" AK LI ITS "JEZI KRI."

NAN TAN ANSYANS YO TE RELE SEMIRAMIS AK TAMMUZ

“Vyèj Mari” ak “Jezi Kris”

16

Yo se menm jan ak..

"Semiramis" ak "Tammuz"

14

Yah isit la ap pale de larenn nan syèl la "Semiramis" manman an nan "Tammuz" de divinite Babilòn yo.

Semiramis jodi a yo rele "Vyèj Mari," ak pitit gason l 'lan Tammuz rele… "Jezi Kri" jodi a! ”

 

Jezikri / Tammuz / Lisifè / Serapis Christus; mechan mechan zidòl abominasyon!

1 1

Estati

Satan se gwo twonpèt la, Satan tou senpleman chanje non ak koulè divinite yo, men yo se egzakteman menm divinite yo tankou nan tan lontan.

Wi ..."Jezi Kri" sa move divinite ke ou renmen anpil...e mete anlè Yah!

"Abominasyon!!!"

JC Abominasyon

Jezi Afriken

Zeyis Afriken Jezi

"Èske yo pwovoke m '"KOLÈ?"

"Èske yo pa pwovoke tèt yo nan konfizyon nan pwòp figi yo?"

Abominasyon!!

15

Se konsa, Jezi Kris la te di gwo abominasyon nan fen tan, ak desepsyon sa ki mal!

Luke

Matye Chapit 10

Se konsa Yah di!! Kreyatè ki gen tout pouvwa nan syèl la ak latè!

"Se poutèt sa... Gade!!!"

Pwason mouri 2

Min "KOLERE" ak mwen "KOLER" yo pral vide sou kote sa a..."

Bèt mouri 3

Bèt mouri 6

"Sou moun, ak bèt, ak sou pyebwa ki nan jaden yo, ak sou fwi atè..."

Bèt mouri 5

"Epi li pral boule, epi li p'ap ..." "tranpe!!"

Masive Fires Alberta Kanada

Harlot Houses of God Adorasyon 2.jpg

"Mete sakrifis pou boule nèt pou nou ofri bèt pou nou touye, epi manje vyann."

“Paske mwen pa t pale ak zansèt nou yo, mwen pa t ba yo lòd jou mwen te fè yo soti kite peyi Misrayim. (Peyi Lejip la), konsènan ofrann boule oswa sakrifis:”

"Men, bagay sa a mwen te kòmande yo, li di..."

"OBEYE VWA MWEN!!"

"Epi mwen pral Papa nou, epi nou pral pèp mwen ..."

"Epi mache nou nan tout fason mwen te kòmande nou yo, pou sa ka byen pou nou."

"MEN YO PA KOUTE!!!"

"Ni te panche zòrèy yo..."

"Men, te mache nan konsèy yo ak nan imajinasyon yo nan ..."

"KÈ MOVE!"

"Epi yo te ale dèyè, epi yo pa ..." "Avan!"

Masonik2

"Depi jou zansèt nou yo te soti nan peyi Mizrahyim jouk jounen jòdi a, mwen voye tout sèvitè m yo, pwofèt yo, ba nou..."

"Chak jou leve bonè epi voye yo:"

"ETAN YO PA KOUTE MWEN!!"

"Ni panche zòrèy yo, men yo fè tèt di: yo te fè pi mal pase zansèt yo."

“Se poutèt sa, w ap di yo tout pawòl sa yo; men…”

"Yo p'ap koute ou!"

"N'a rele yo tou..."

"Men, yo p'ap reponn ou!"

"Men, w'a di yo..."

"Sa a se yon nasyon ki pa obeyi vwa Seyè a, Papa yo a, ki pa resevwa koreksyon ..."

"Verite a peri, epi yo koupe nan bouch yo!"

Ebre nan legliz kretyen

“Koupe cheve ou, O' Yahrusalem, jete yo, epi pran plenn sou kote ki wo. pou…”

"Mwen menm, Seyè a, te rejte ak abandone jenerasyon an nan..."

"KÒLÈ MWEN!!!"

Ki kote vil nwa ki manke yo? | Chak Ki jan nou te rive isit la (Pati 3) | Jwèt Amber Ruffin Montre la

Toro Apis.php

"Paske pitit Seyè a te fè sa ki mal nan je mwen!"

Bondye yo nan peyi Lejip

"Yo mete "ABOMINATION YO" nan Tanp yo mete non mwen an pou salte l.”

kay Izrayèl 2

“Yo bati tanp zidòl yo nan Tofèt, ki nan Fon Pitit Inon an, pou yo boule pitit gason yo ak pitit fi yo nan dife. ki…”

"Mwen pa te kòmande yo, ni "li pa antre nan kè mwen!"

Sakrifis

"Se poutèt sa, Gade!!... jou yo pral vini, yo p'ap rele l 'Tofèt ankò, ni Fon Pitit Inon an, men Fon Masak la: paske yo pral antere nan Tofet, jouk pa gen plas."

“Epi kadav pèp sa a pral manje pou zwazo ki nan syèl la ak pou bèt ki sou latè; e pesonn p'ap mete yo deyò."

"Lè sa a, m'ap fè yo sispann soti nan lavil Seyè a ak nan lari Yawousalem yo, vwa lajwa, vwa lajwa, vwa lemarye a, vwa lamarye a, paske peyi a pral tounen yon dezè. .”

FOOTAGE PI PÈ! 10 Mons Flash Flood nan Mondyal 2023 | Dezas natirèl!!!

                                 Ezayi Chapit 5

[Jaden rezen Seyè ki gen tout pouvwa a]

Kounye a m ap chante pou byenneme m nan yon chante pou m touche jaden rezen li a.

Mezanmi mwen an gen yon jaden rezen nan yon ti mòn ki bay anpil fwi:

lanati

Apre sa, li fè yon kloti, li ranmase wòch yo, li plante l' ak pi bon pye rezen an..."

Solèy ak pye bwa

Li bati yon gwo fò won nan mitan li, li fè yon près pou diven ladan l'; 

Rezen sovaj2

"Rezen sovaj!!!"

Masonik2

Fratènite 9

Lekòl Aprantisaj Izrayelit

SE KONSA YAH DI!

"Epi kounyeya, nou menm moun ki rete lavil Jerizalèm yo, ansanm ak moun Seyè a, jije ant mwen menm ak jaden rezen mwen an."

"Ki sa ki te ka fè plis nan jaden rezen mwen an ke mwen pa te fè nan li?"

"Se poutèt sa... lè mwen te gade ke li ta dwe bay rezen, te fè li soti ..."

"REZEN SOVAJ?"

"Epi kounye a ale nan..."

"Mwen pral di ou sa mwen pral fè nan jaden rezen mwen an ..."

"Mwen pral wete lizyè li a, Y'a manje l'. epi kraze miray ranpa a, epi yo pral foule l.

Women Vòl

“Epi m ap fè l tounen yon dezè: yo p ap koupe l, ni fouye l; men gen pikan ak pikan ap monte..."

"Mwen pral bay nyaj yo lòd tou pou yo pa fè lapli tonbe sou li!"

Yon syèj nan Yahrusalem3

"Paske jaden rezen mwen an, Seyè ki gen tout pouvwa a, se kay Seyè a, ak moun Seyè a, plant ki bèl mwen ..."

“Se mwen menm, Seyè a, ki t'ap tann jijman, men mwen wè opresyon. pou jistis, men gade yon rèl.”

MAHÈ!!..Pou moun k'ap rantre kay an kay, Yo mete yon jaden an lòt, jouk pa gen plas, pou yo ka mete yo pou kont yo nan mitan tè a!

Mòn Kamèl

vila 1

Nan Zòrèy mwen, Seyè ki gen tout pouvwa a te di: Se vre wi: anpil kay pral dezè, menm gwo ak bèl, san moun pa gen moun!

Mansion

Wi, dis kawo tè jaden rezen ap bay yon sèl beny, epi semans yon omè ap bay yon efa.

"MAHÈ!!... POU YO!!..ki leve byen bonè nan maten, pou yo ka swiv gwo bwè; ki kontinye jouk lannwit, jouk diven anflame yo!"

alkòl

"Epi gita, vyolèt, tablèt, fif ak diven, se nan gwo fèt yo, men yo pa respekte travay Seyè a, ni konsidere travay la ..."

"Men mwen!!!"

Gran Prèt lò Brest Plak dis kòmandman

"Se poutèt sa pèp mwen an ale nan kaptivite, paske yo pa gen konesans..."

“Epi mesye onorab yo gen grangou, ak foul moun yo te cheche ak swaf."

Esklav nan fènwa

"Se poutèt sa lanfè te elaji tèt li, li louvri bouch li san mezi: ak respè yo, ak foul moun yo, ak ponpye yo, ak moun ki pran plezi ..."

"Pwal desann nan li!!!"

Ponpye

"Epi mechan an pral desann, e vanyan an pral imilye, epi..."

"Je Grannè a pral..." "Imilite!!"

Masonik2

Mason yo

"Men, mwen menm, Seyè ki gen tout pouvwa a, m'ap egzalte m' nan jijman, e m'ap sanktifye nan" jistis !!!"

Yahdaim Awakening

"Lè sa a, ti mouton yo pral manje dapre jan yo te fè a, e moun lòt nasyon yo pral manje dezè a nan gra yo."

"MAHÈ!!... POU YO!"

"Sa yo rale mechanste ak kòd vanite, ak mechanste tankou ak yon kòd kabwa!"

Harlot Houses of God Adorasyon 2.jpg

Sa di..."

"Se pou l prese, epi prese travay li, pou nou ka wè li, epi se pou konsèy "Senyè Bondye a" pwoche, epi vini, pou nou ka konnen li!"

                   "MAHÈ!!... POU YO!!"

"Sa rele sa ki mal byen, ak BON sa ki mal.."

Krisyanis

"Sa mete fènwa pou limyè, ak LIMYE pou fènwa..."

"Sa mete BITTER pou dous, ak SWEET pou anmè!"

Istorik Zanesville Masonic Tanp detwi nan dife!

Lès Star

5 1

"Malè!!..SOU YO!!.. ki gen bon konprann nan pwòp je yo..."

Dife! detwi Tanp masonik Prince Hall

"Epi pridan nan yo..."

"Pwòp je!"

Mason yo

Masonic3jpg

Siplemantè alam dife detwi tanp masonik istorik nan Aurora

Kissenger Quote

vaksen

JÈN KÈ FAYÈ [PT. 18] (TRIS) 'SINDROM LANMO SOUTDEN AN'

"MAHÈ!!... POU YO!!

"Sa yo gen pouvwa pou bwè diven, ak moun ki gen fòs pou melanje bwason."

diven 3

“KI JISTIFYE A WICKED POU RECOMANS!!”

"Epi wete jistis la nan men li!"

Pou Gwo ​​Pou Echwe

“Se poutèt sa kòm la ENSANDI devore pay la, ak la FLAMM Devore pay la, se konsa rasin yo pral tankou pouri, ak flè yo pral moute tankou pousyè!

Ponpye

"Paske yo te jete lalwa Seyè ki gen tout pouvwa a, yo meprize Pawòl Bondye ki gen tout pouvwa a!

Se poutèt sa, Seyè a fache sou pèp li a, li lonje men l' sou yo, li frape yo. Ti mòn yo te tranble, kadav yo te chire nan mitan lari yo.

Pou tout bagay sa yo, kòlè l pa sispann, men men l lonje toujou.

Otòn Yahrusalem

L'ap leve yon drapo pou nasyon ki byen lwen yo, l'ap sifle pou yo depi nan bout latè.

Women Army

Pesonn p'ap bouke ni bite nan mitan yo; pesonn p'ap dòmi ni dòmi; Ni sentiwon ren yo p'ap kase, ni sentiwon yo p'ap kase.

Twoup Women yo

Flèch yo byen file, tout banza yo koube, zago chwal yo pral konsidere tankou silex, ak wou yo tankou yon toubiyon.

Women Seige

Y'ap gwonde tankou yon lyon, y'ap gwonde tankou jenn lyon. Wi, y'ap gwonde, y'ap pran bèt yo, y'ap pote l' san danje, pesonn p'ap sove l'.

Jou sa a, yo pral gwonde sou yo tankou gwonde lanmè a. Men, si yon moun gade nan peyi a, gade fènwa ak lapenn, ak limyè a ap fè nwa nan syèl la.

Super Nova Star

                                   Ezayi Chapit 6

Nan lanne wa OuzYa te mouri a, mwen te wè Seyè a chita sou yon twòn ki byen wo, epi tren li te plen tanp lan.

linivè 1

Serafin yo te kanpe anlè. Yo chak te gen sis zèl. ak de li kouvri figi l ', ak de de li kouvri pye l', ak de de li vole.

Yonn t'ap rele nan pye lòt, yo t'ap di..."

HalleluYah!! HalleluYah!! HalleluYah!!

"Se Seyè a! nan lame..."

"Tè a plen ak..."

"Lwanj li!!!

Epi poto pòt la te deplase sou Vwa Sila a ki t ap kriye a, epi kay la te plen ak lafimen.

Kreyasyon inivèsèl3

Apre sa, mwen te di... Malè pou mwen! paske mwen disparèt; paske mwen se yon moun ki pa pwòp, e mwen rete nan mitan yon pèp ki pa pwòp.

"Je m' wè wa a, Seyè ki gen tout pouvwa a.

Lè sa a, yonn nan Serafim yo vole ban mwen, li te gen yon chabon nan men l ', li te pran ak pensèt yo sou lotèl la.

Yahdaim Awakening

Epi li mete l sou bouch mwen, epi li di..."

 “Gade!…Sa a te manyen bouch ou; epi yo retire mechanste ou yo, epi yo geri peche w yo!”

Epitou mwen tande vwa Seyè a ki di..."

 "KI MOUN VOYE... AK KIyès.." "PRAL ALE POU NOU?"

Yadaim

Lè sa a, mwen di: Men mwen! voye mwen!!

Epi li te di..."

"Ale!!...Epi di pèp sa a..."

“Koute vre, men pa konprann; Nou wè nou tout bon, men nou pa wè!

"Fè kè pèp sa a gra, fè zòrèy yo lou, fèmen je yo..."

"Pa wè ak je yo, pou yo pa tande ak zòrèy yo, pou yo pa konprann ak kè yo, pou yo pa konvèti, pou yo pa geri."

Lè sa a, mwen te di..."

"Yah, konbyen tan? Epi li reponn..."

Kreyasyon inivèsèl5

“Jiskaske vil yo p ap detwi san moun, kay yo san moun, e peyi a pral dezè nèt!!

La Palma 4

"Epi mwen te retire moun byen lwen, epi gen yon gwo abandone nan mitan peyi a !!"

Koule twou

“Men, l'a gen yon dizyèm ladan l', l'ap tounen, y'a manje l', tankou yon pye bwadchenn ak yon pye bwadchenn, ki gen byen ki nan yo, lè yo jete fèy yo. ladan l.”

                                Ezekyal Chapter 1

Apre sa, te gen yon vwa soti nan vout la ki te sou tèt yo (bèt vivan), lè yo kanpe, epi yo te bese zèl yo.

5

Ak pi wo a voutman ki te anlè tèt yo te gen fòm yon twòn, tankou yon wòch safi.

“Epi sou resanblans twòn nan te gen aparans yon nonm (Yah) anwo sou li.

flanm dife

Apre sa, mwen te wè tankou koulè jòn, tankou aparans nan ENSANDI toutotou anndan l, depi aparans ren l anlè, depi aparans ren l anlè…”

Mwen te wè jan li te aparans nan ENSANDI, e li te genyen Limyè wonn sou.

oryon nebula

Kòm aparans nan banza ki nan nwaj la nan jou lapli a, se konsa aparans nan klète alantou an.

Sa a te aparans nan resanblans onè Seyè a..."

Epi lè m te wè sa, m te tonbe fas atè, epi m te tande vwa yon moun ki t ap pale.

nebula woma

Ezekyal

Chapit 2:1-10

Epi li di m...

"Pitit lòm, kanpe sou pye ou, e m ap pale avè ou!"

Epi Lespri a antre nan mwen lè li t'ap pale avè m', li mete m' sou pye m', pou m' tande moun ki t'ap pale avè m' lan.

"Epi li di mwen..."

Ebre Worror1

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

"Pitit lòm!"

“Mwen voye ou bay pitit yo "YisraEL!!! ”

Bondye yo nan peyi Lejip

"Pou yon nasyon rebèl ki te revòlte kont mwen!!"

Kanaval 4

"Yo ak zansèt yo gen..."

“Li te transgrede kont mwen, jouk jòdi a!”

Bahamas Kanaval2 e1568751309925

"Paske yo se timoun odiyan ak .. "kè rèd."

Kanaval 2

Kanaval 3

“Mwen voye nou ba yo; epi w ap di yo..."

"SE KONSA DI YAH!!!"

"Epi yo... kit yo tande, kit yo p'ap kite yo, (pou yo se yon kay rebèl,) Men, yo pral konnen te gen yon pwofèt nan mitan yo.”

"Epi ou menm, pitit gason lòm, pa bezwen pè yo, pa bezwen pè pawòl yo, Menm si roze ak pikan ap la avèk nou, epi nou rete nan mitan eskòpyon…”

Yah te di Detewonòm 18

"Nou pa bezwen pè pawòl yo, Ou pa bezwen pè devan gade yo, menm si yo se yon kay rebèl.

"Epi w ap pale..."

"PAWÒL MWEN POU YO!!!"

"Kit yo pral tande, oswa si yo pa kite: paske yo pi rebèl.”

Latè

“Men, ou menm, pitit gason lòm, koute sa m ap di w la…”

"Pa fè rebèl tankou kay rebèl sa a: louvri bouch ou, epi manje sa mwen ba ou a!"

"Epi lè mwen gade, gade!! Yo voye yon men sou mwen; epi, gade, te gen yon woulo liv ladan l;

Scroll

“Epi li gaye l devan mwen; e li te ekri anndan kou deyò: e te ekri ladann plenn, lapenn, ak malè.”

Ezekyal

Chapit 3:17-21

638 1234

SE KONSA YAH!!!

"Pitit lòm... mwen mete ou yon faksyonnè nan Tanp Seyè a..."

"Se poutèt sa, tande Pawòl la nan bouch mwen, epi ba yo..."

"AVÈTISMAN MWEN!!"

Lagè nepe

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

"Lè mwen di mechan yo..."

"OU PRAL MOURI!"

VIDEO FOU! Lemonn antye se priye pou Endonezi a! Kwoke la, moun! Inondasyon Endonezi        

 

"Epi ou pa bay li avètisman, ni pa pale pou avèti mechan an nan move chemen l, pou sove lavi l..."

“Menm mechan an pral mouri nan peche l; men, san li... m ap mande w nan men ou!

Legliz St Sava

Krisyanis

“Men, si ou avèti mechan yo…epi li p'ap vire do bay mechanste li, ni move chemen li, l'ap mouri nan peche l' yo; men ou delivre nanm ou."

Ansyen Sosyete sekrè 1

“Ankò… Lè yon moun ki jis vire do bay jistis li, epi li fè mechanste, epi m ap mete yon obstak devan l, l ap mouri…”

"Paske ou pa ba li avètisman, l'ap mouri nan mechanste li, epi yo p'ap sonje jistis li te fè a; Men, m'ap mande ou san li!"

Ebre ap priye

“Men, si w avèti moun ki jis la, Konsa, moun ki mache dwat yo pa fè sa ki mal, epi li pa fè sa ki mal, l ap viv san mank, paske yo te avèti l; tou ou delivre nanm ou."

“Men, men Seyè a te sou mwen. epi li di m..."

"Leve... ale nan plenn lan, epi mwen pral pale avèk ou!!"

3. Dife frape mòn

“Apre sa, mwen leve, mwen ale nan plenn lan, epi gade!

“Onè a te kanpe la, tankou onè mwen te wè bò larivyè Keba a, epi mwen tonbe fas atè."

Ezekyal

Chapit 13: 1-23

Epi Seyè a pale avè m', li di..."

"Pitit lòm, pwofetize kont pwofèt yo..."

"YISRAEL!!! ”

"Sa k ap pwofetize, epi nou di moun k ap pwofetize ak pwòp kè yo: Koute pawòl Seyè a!

Toro Apis.php

Se konsa Yah di!!

"Malè!!... pou pwofèt moun sòt yo, ki swiv pwòp lespri pa yo, e ki pa wè "Pa gen anyen!!!"

Bondye yo nan peyi Lejip

kay Izrayèl 2

Masonik Badj

Lekòl israelite

"O' Yadaim... pwofèt ou yo tankou rena nan dezè yo."

"Ou pa moute nan twou yo, ou pa fè yon bòdi pou kay Seyè a pou kanpe nan batay la nan jou Seyè a."

"Yo te wè vanite ak manti, yo di..."

"Seyè a di!!"

"Epi, mwen menm, Seyè a, pa voye yo, epi yo fè lòt moun espere ke yo pral konfime pawòl la."

Lapriyè

"Èske ou pa wè yon vizyon san anyen? epi ou pa pale a divinasyon bay manti, tandiske ou di..."

"Seyè a di sa"

"Kòk mwen pa pale?"

"Se poutèt sa, men sa Seyè a di!

"Paske ou pale vanite, epi ou wè manti, se poutèt sa..."

"Gade!"

"Mwen kont ou!!!"

FO PWOFÈT SOU KWEN LARI!

1 Izrayelit

"Epi men mwen an pral tonbe sou pwofèt yo ki wè vanite, ak manti Bondye yo..."

"Yo p'ap nan asanble pèp mwen an..."

"Yo p'ap ekri tou sa ki ekri nan kay Seyè a..."

"Yo p'ap antre nan peyi Yadaim..."

"Epi n'a konnen se mwen menm ki Seyè a!!"

“Paske, menm paske yo te twonpe pèp mwen an, yo di: Lapè; e pa te gen lapè,,"

"Epi yonn te bati yon miray, epi gade, lòt moun te ba l' ak mòtye ki pa t' manke anyen."

Kriye a

"Di moun ki ba li mòtye ki pa janm manyen..."

Mouri pou pèp Izrayèl la 1 1 1024x574 1

"Sa va tonbe: va gen yon..."

"DOUCH KOLE!!!"; e ou menm, O' "GWO HAILSTONES!!!" pral tonbe; ak yon "VAN TANTAN!!!" pral chire li!!!

"Gade... lè miray la tonbe, yo p'ap di nou..."

"Kote bawou ou te ba li a?"

Feròs tire revanj

melany rochester jeaIaS7HgVU unsplash

Sinkholes pèp Izrayèl la 1

Lanfè TROU nan Jerizalèm SenGlisman tè nan kapital pèp Izrayèl la. Sinkhole nan Jerizalèm.

Se poutèt sa, men sa Seyè a di!!

“Mwen pral menm chire li ak yon "VAN tanpèt" in Mwen "FURY!!"

“Epi pral gen yon"DOUCH KOLE!!" nan mwen an "KOLERE!!"

Gwo inondasyon nan Tel Aviv pèp Izrayèl la, Apre Gwo Lapli

"Epi gwo "HAILSTONES!!" Nan mwen "KOLER"                                Pou konsome li!!!"

Gwo Lagrèl nan men

Bonjou Man ak Machin

Bezbòl ak lagrèl wòch2

"Se konsa, m'ap kraze miray ranpa ou te badijonnen ak mòtye ki pa janm manyen la… epi fè l desann atè, pou yo ka dekouvri fondasyon li!”

Sinkhole nan Jerizalèm vale machin nan pakin lopital la

"Epi li pral tonbe, N'a disparèt nan mitan l', n'a konnen se mwen menm ki Seyè a!

10 PI GWO Lagrèl ki sou dosye

"Se konsa mwen pral akonpli "KÒLÈ!!!" sou la "MI," e sou moun ki te ba l ak mòtye ki pa janm manyen, e ki pral di nou...”

"La "MI" pa la ankò, ni moun ki te ba li yo!”

Kriye a

“Sa vle di, pwofèt Izrayèl yo ki pwofetize konsènan "Jerizalèm," epi ki fè vizyon lapè pou li, epi..."

"Pa gen lapè, Seyè a di!"

Sinkholes pèp Izrayèl la

 “Menm jan an tou, pitit gason lòm, vire figi ou kont pitit fi pèp ou a, k ap pwofetize ak pwòp kè yo; epi pwofetize ou kont yo..."

W'a di: Men sa Seyè a di!

“Malè!!... pou medam yo ki koud zòrye nan tout bra, epi ki fè mouchwa sou tèt tout wotè pou chase nanm!

 

Mason yo

“Èske w ap chase nanm pèp mwen an, epi w ap sove lavi moun ki vin jwenn ou yo?”

Mason yo

“Epi èske w ap derespekte m nan mitan pèp mwen an, pou m ka jwenn ti ponyen lòj ak moso pen, pou w touye nanm ki pa ta dwe mouri…”

"Epi pou sove nanm yo vivan ki pa ta dwe viv, pa ou..."

"Manti bay pèp mwen an ki tande ou.." "Manti?"

Mason yo

 

"Se poutèt sa, men sa Seyè a di!!

 “Gade!!..Mwen kont zòrye ou yo, avèk ki ou lachas nanm yo pou fè yo "VOLE!!"

(ap pale de manti nan chache fidèl)

"Epi mwen pral chire yo nan bra ou, epi yo pral kite nanm yo ale, menm nanm yo ke ou lachas pou fè yo VOLE!!”

Ansyen Sosyete sekrè 1

Chache fidèl

Jounal chache fidèl se yon èskatolojik pozisyon teyolojik ki te kenbe pa kèk Kretyen, patikilyèman nan branch nan Evanjelikis Ameriken, ki fòme ak yon fen-tan evènman lè tout kretyen kwayan ki vivan, ansanm ak kwayan resisite, pral leve "nan nwaj yo, pou rankontre Seyè a nan lè a."[1] Aderan sa a pèspektiv yo refere yo kòm premillennial dispansasyonalis. Lide a nan yon chache fidèl jan li defini kounye a pa jwenn nan Krisyanis istorik, men se yon doktrin relativman resan nan Protestantis Evanjelik.

"Ou "TOUCH" m'ap chire tou, epi delivre pèp mwen an anba men ou!!!

Mason yo

 “Epi yo p ap nan men ou ankò pou yo ka chase yo; epi w ap konnen sa..."

"Mwen se Yah!!"

638 1234

"Paske avèk "MANTI"!!! ”

Jezi

“Ou fè kè moun ki jis yo lapenn, mwen pa fè yo tris; e li te fòtifye men mechan yo, pou l pa t retounen sot nan move chemen l, lè l te pwomèt li lavi!!!”

"Se poutèt sa, nou p'ap wè vanite, ni divinasyon Bondye ankò: paske..."

"Mwen pral delivre pèp mwen an anba men ou, epi..."

"N'a konnen se mwen menm ki Seyè a!!"

Lightening Strikes Stature Optimize

IsaYah

Chapter 24

"Gade!"

"Se mwen menm Seyè a ki fè tè a vid, epi ki fè l' tounen yon dezè, epi mete l tèt anba, epi gaye moun ki rete ladan l yo.”

ISTÒK MASONIC TANP building ke yo te DIFE TE DETRI!! 

M7.3 Tranbleman tè frape Sendai, Japon  日本の地震

 

Fè kous pou sove plizyè santèn moun ki disparèt yo kòm kantite moun ki mouri Inondasyon Ewopeyen an monte a 125 | Nouvèl ITV 

 

Envestigatè Arson Kap Nan Dife Sa Detwi Legliz Konte Collin!

Legliz Collin dife

Legliz ki gen syèk detwi pa DIFE! nan NYC | Yon gwo dife te ravaje legliz New York lojman Liberty Bell

Legliz Manhattan 3

151-zan Rockford MASONIK! Legliz detwi pa DIFE!!

 

KOUMAN Ane Legliz AME Detwi pa dife ki te koze pa GRÈV LEGER!!!

1

Legliz

Mons Flash Inondasyon kenbe sou kamera 2023

 

“Epi, menm jan ak pèp la, se konsa ak prèt la; menm jan ak domestik la, se konsa ak mèt li; menm jan ak sèvant la, se konsa ak metrès li..."

"Kòm ak achtè a, se konsa ak vandè a; menm jan ak pretè a, se konsa ak prete a; menm jan ak moun k'ap sèvi l', se konsa tou ak moun k'ap fè l' la.

"Tè a pral nèt vide, epi yo pral piye nèt ..."

"Paske se mwen menm Seyè a ki di pawòl sa a!!"

Tranbleman tè Kenya

Yon Inondasyon4 1038x576

"Tè a nan lapenn epi yo disparèt, mond lan ap deperi e yo disparèt, moun ki ògeye yo sou tè a ap deperi."

"Tè a tou sal anba moun ki abite yo..."

“Paske yo te dezobeyi Lalwa yo, yo te chanje Òdonans yo, yo te kraze etènèl la Alyans.”

“Se poutèt sa, madichon an te devore tè a, e moun ki rete ladan l yo te dezole…'

Man fim kondwi soti nan Paradise jan li boule atè!

“Se poutèt sa, moun ki rete sou tè a boule, epi gen kèk moun ki rete!”

"TDiven nouvo ap plenn, pye rezen an ap lapenn, tout moun ki gen kè kontan yo soupi.

"Lajwa nan tablèt yo sispann, bri moun ki pran plezi yo fini, plezi nan gita yo sispann."

 

Deteronòm
Chapit 32:21-25

Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a di!

“Yo fè m jalouzi ak “Sa ki pa Bondye!”

"Yo fè m fache ak vanite yo: epi..."

"Mwen pral fè yo jalouzi ak moun ki pa yon pèp..."

"Mwen pral fè yo kòlè!"
"Ak yon nasyon san konprann!!!"

Drapo jwif

“Paske yon dife limen nan kòlè mwen an, e li pral boule nan lanfè ki pi ba a, e li pral boule tè a ak tout rekòt li yo, epi li pral boule fondasyon mòn yo!!”

Carr dife Kalifòni

“M ap fè anpil mal sou yo; Mwen pral depanse flèch mwen yo sou yo."

"Yo pral boule ak grangou, ak devore ak chalè ki boule, ak destriksyon anmè.”

"Mwen pral voye dan bèt sou yo tou, ak pwazon sèpan nan pousyè tè a."

"Epe deyò a, ak pè anndan an, pral detwi ni jenn gason an ak jenn fi a, tete a tou ak nonm ki gen cheve gri."

 

DIFE!! Detwi Legliz Batis Nan Elizabeth, New Jersey

Legliz Batis 2

DIFE! Engulfs legliz nan Bèlen!

Legliz nan Bèlen

“Yo p ap bwè diven ak chante; gwòg ap vin anmè pou moun ki bwè l.”

"Vil konfizyon an kraze: tout kay fèmen, pou pesonn pa ka antre!!"

TD JAKES CHURCH FÈ DIMANCH

Se pou 23, 2021

Legliz vid TD Jakes

“Gen yon rèl pou diven nan lari; Tout kè kontan fè nwa, kè kontan nan peyi a disparèt."

"Nan vil la rete dezolasyon, e pòtay la frape ak destriksyon."

Gwo Devastasyon

"Lè sa a pral rive nan mitan peyi a nan mitan pèp la, pral gen tankou yon pye oliv souke, ak tankou rezen yo grapiye lè rezen an fini."

Kilaueas Volcano 1

Y'ap leve vwa yo, y'ap chante pou monwa Seyè a!

Yo pral rele byen fò soti nan lanmè a!

Ebre lapriyè 1

Se poutèt sa, fè lwanj ou, Seyè a DIFE, menm non Seyè a nan zile yo nan lanmè a!

Soti nan dènye bout tè a nou tande chante, menm onè pou moun ki jis yo. Men, mwen te di, mèg mwen, mèg mwen, malè pou mwen!

"Konsesyonè ki trèt yo te aji ak" trèt..."

"Wi, machann ki trèt yo te "aji trè trèt!"

Doktè Theresa Deisher

"Laperèz ak twou a, ak pèlen an ..." 

"Se sou ou!!!..."

"O! "ABITAN SOU TÈ A!!"

Dife masif ki fè raj nan Kalifòni Jiyè 2016

“Epi, se pral konsa, moun ki sove anba bri pè a pral tonbe nan twou a; e moun ki soti nan mitan twou a pral pran nan pèlen!!”

"Paske fenèt ki soti anwo yo louvri, epi yo Fondasyon tè a ap tranble!”

Kenya Cracks2

"Tè a kraze nèt vide atè, tè a pwòp fonn, tè a ap deplase anpil.”

Sinkholes pèp Izrayèl la

"Tè a pral tranble tankou yon tafyatè, epi yo pral retire tankou yon kaye; epi transgresyon yo pral lou sou li; e l'ap tonbe, li p'ap leve ankò!!!"

Fen Tan Siy ak Evènman Etranj

 

Lè jou sa a, Seyè a pral pini lame chèf ki anwo yo ak wa ki sou latè ki sou latè.

Epi yo pral rasanble ansanm, tankou prizonye yo rasanble nan twou a, epi yo pral fèmen nan prizon an, epi apre anpil jou y ap vizite yo.

Lè sa a, lalin lan pral wont, solèy la pral wont..."

"Lè Seyè ki gen tout pouvwa a pral gouvènen sou mòn Siyon, nan lavil Jerizalèm, ak devan ansyen li yo ak respè.

Solèy sou Latè

"Mwen…'YAH!!"

Non Yah

"EPI PA GEN LÒT..."

"APART MWEN!!!"

"PA GEN BONDYE!!"

  (El, Elohim, Bondye, Satan, Jezikri, Allah, Mohammad, Buda, Tammuz, Bull Apis, Baal, Lisifè)

"M ap fòtifye nou menm si nou pa t rekonèt se mwen menm!"

"Konsa, yo ka konnen depi lè solèy la leve jouk kote li te kouche a..."

"Genyen okenn akote...

"Mwen!!!"

Yah pap bay yon lot onè

"Mwen SE YAH E PA GEN..." "LÒT!!!"

Limyè sou Oseyan

"Mwen Fòme Limyè a... Epi kreye.." "Fenwa!"

Yon etwal Super Nova

"Mwen fè lapè...Epi mwen kreye destriksyon!"

"Mwen YAH...FÈ TOUT BAGAY SA YO!!."

Oseyan

“Lage desann, nou menm syèl la; soti anwo, epi kite syèl la vide jistis."

“Se pou tè a lage; Se pou delivrans pouse, epi se pou jistis grandi ansanm!”

"Mwen YAH!!

"KREYE LI!!"

"WI!.. MWEN SE..."YAH!!!" 

"Papa ou..Soti nan peyi Mitzrahyim.."

"Epi ou pral rekonèt.."

“PA POUVWA!!..OSWA..OTORITE!! 

"MEN..MWEN!!!"

Eklèsi

“NON! SOVÈ!!”

"EKsepte!!"

"MWEN!!!!"

T Lighting Strike Mete Legliz sou dife 1024x576 Optimize

Legliz Frè Ini Grace DIFE! – Port Colborne |

Legliz Kominote Grace

Kongregan yo te priye apre legliz te kite boule nan konsekans siklòn Delta

Legliz detwi 1

Dife pete ak detwi 15yèm syèk la Nantes katedral an Frans

Nantes katedral dife

Dife detwi Legliz an bwa 18yèm syèk la nan Larisi

Legliz an bwa

 

Ezayi 60 16

Kwòk nan machwa yo

Kris la wa

ABOMINASYON MOVE IDOL FIKTIF!!!

Jezi Afriken

YON NWA

Abominasyon

"Paske, mwen te avèti zansèt nou yo ak tout kè yo nan jou mwen te fè yo soti kite peyi Mitzrahyim... jouk jounen jòdi a leve byen bonè, e mwen te avèti yo ak tout kè yo."

  "OBEYE VWA MWEN!!!"

3. Dife frape mòn

“Men, yo pa t obeyi ni yo te fè atansyon... men tout moun te mache nan imajinasyon yo; nan yo..."KÈ MOVE!!"

               GADE!! VRE MÒN SINAI A!!                             YO TOUT BOULE JODIA!!

Mòn Sinayi a

GADE MANTI A!! FIKTIF FO MÒN SINAI IMAJ ANBA A!

Fo mòn Moyiz

"Se poutèt sa!!!"

“M ap pote sou yo tout jijman nan kontra a ki…”

"Mwen te bay lòd pou fè... men yo pa fè sa!!!"

ebre madichon

"Nou jwenn yon konplo pami mesye Seyè a ak nan mitan moun ki rete lavil Jerizalèm yo! "   

  "Yo tounen vin jwenn mechanste zansèt yo ki refize koute lwa mwen yo..."

"Epi yo te ale dèyè "elohim" ki anpeche yo sèvi yo.”  ( bondye, tonbe angeles) yo  sèvi yo.”

ATANSYON !!! 

Si w ap rele tèt ou  "Izrayèl," "Izrael" n ap rele tèt nou yon pati nan dis branch fanmi yo "Nò Wayòm” mete sou pye pa mal mechan..."

"Wa Jewoboram."

Dis tribi nan wayòm Nò a te adore "EL" Apix towo bèf la ( Divinite ).

(imaj anba a)

Final

Foto sa ki mal

Imaj ki anba a se yon divinite Kananeyen Apis towo bèf la... kote a se kote aktyèl lotèl la nan vrè mòn Sinayi a..

Divinite bondye payen "Apis ti towo bèf la" nan Wayòm Nò Izrayèl la / YisraEL

A

Jounal Wayòm Nò pèp Izrayèl la te adore Kananeit"ti bèf an lò"  Divinite  "Apis ti towo bèf la" e li te konnen kòm la "Elowist."

Final Apix2

Jounal Wayòm Nò yo vire do bay Kreyatè ki gen tout pouvwa a epi yo adore lòt bondye.

Toro Apis.php

wa Roboam  1ye wa nan Wayòm Sid  Seyè a te adore Kreyatè ki gen tout pouvwa nan syèl la ak tè a, epi li te li te ye tankou "Yahwist" la ...

"YAHDAIM!!"

Roboam

Soti nan Wikipedia, ansiklopedi lib

 

Roboam
Roboam dekri sou yon fragman nan penti miray ranpa a orijinal la nan Gran Konsèy chanm nan Meri Basel, men kounye a kenbe nan la Art Museum Basel.
Wa peyi Seyè a
wa peyi Jida
c. 931 BC
Predesesè
Salomon
Siksè
Monachi aboli
Wa Seyè a
wa peyi Jida
c. 931 - 913 BC
Siksè
AbiYah
Li te fèt
c. 972 BC
Mouri
c. 913 BC
Papa
Salomon
Manman
Naama
Roboam (/ˌrmwenəˈbo.əm/; Hebrew: רְחַבְעָם, Reḥav'am; greek: Ροβοαμ, Rovoam; latin: Woboram) se te premye wa nan Wayòm Seyè a. Li te yon pitit gason ak siksesè a Salomon ak yon pitit pitit David. Nan kont lan nan Mwen Kings ak II Istwa, li te okòmansman wa nan la Monachi Ini nan Yahdaim, men apre dis tribi nò Izrayèl yo te revòlte nan ane 932/931 BC pou fòme endepandans la. Nò Wayòm Izrayèl la, anba règ la nan Jewoboram, Woboram te rete kòm wa sèlman nan peyi a Wayòm Seyè a, oswa wayòm sid.
Jewoboram
Soti nan Wikipedia, ansiklopedi lib
Ale nan Navigasyon Ale nan rechèch
Jewoboram
ירבעם
Wa nan nò pèp Izrayèl la
wa peyi Jida
c. 931 a 910 BC
Siksè
Nadab, pitit gason l '
Li te fèt
unknown
Wayòm Ini pèp Izrayèl la
Mouri
c. 910 BC
Tisa, Nò Wayòm Izrayèl la
konjwen
Wi (yo rele sèlman nan Septuagint)
Kay
Nouvo kay, Tribi moun Efrayim yo
Papa
Nebat
Manman
Zerua

Jewoboram ap ofri bèt pou touye pou zidòl li..."

"Apis ti towo bèf la"

Sakrifis

Ansyen ebre EL Worship EL

Star nan David

"EL" Apis The Bull Divinite Kananeyen an, Bondye

Apix ti towo bèf la

 Jewoboram I (/ˌdɛrəˈbo.əm/; Hebrew: יָרָבְעָם Yāroḇ'ām; greek: Ἱεροβοάμ, romanizeIeroboam) se te premye wa nan nò a Wayòm Izrayèl la. A Ebre Bib la dekri rèy Jewoboram te kòmanse apre a revòlt nan dis nò yo Tribi Izrayelit yo kont Roboam ki mete yon fen nan Monachi Ini.
Jewoboram te gouvènen pandan 22 an. William F. Albright te dat rèy li soti nan 922 a 901 BC, pandan y ap Edwin R. Thiele ofri dat yo 931 a 910 BC.[1]

Dis tribi pèdi

Soti nan Wikipedia, ansiklopedi lib

  1 Wa   Chapit 14: 21-24

Apre sa, Roboam Pitit gason Salomon an te gouvènen nan peyi Seyè a. Woboram te gen karantann lè li moute wa peyi Jida. Li gouvènen pandan disetan. "Yahrusalem," Vil Seyè a te chwazi nan mitan tout branch fanmi Seyè a pou l' te mete l' la "Non li" la. Manman l' te rele Naama, yon fanm peyi Amoni.

Seyè a te fè sa ki mal nan je Seyè a, epi yo te fè l' fè jalouzi ak mechanste yo te fè plis pase tou sa zansèt yo te fè.

Paske, yo menm tou, yo bati tanp zidòl yo, ak zidòl, ak Achera, sou tout mòn ki wo, ak anba tout pyebwa ki vèt.

Te gen moun k'ap fè dezòd nan peyi a tou. Yo te fè menm jan ak tout vye bagay derespektan nasyon Seyè a te mete deyò devan pitit Seyè a.

Jounal dis tribi ki pèdi yo te dis nan Douz branch fanmi Seyè a ki te di yo te depòte soti nan la Wayòm Izrayèl la apre konkèt li pa la Anpi Neo-Asiri anviwon 722 anvan epòk nou an.[1] Sa yo se branch fanmi yo nan Woubenn, Simeyon, Dan, Neftali, Gad, Asher, Isaka, Zebuloun, Manase, epi Efrayim. Reklamasyon desandan nan branch "pèdi" yo te pwopoze an relasyon ak anpil gwoup,[2] ak kèk relijyon marye a mesianik wè ke tribi yo pral retounen.
Nan 7yèm ak 8yèm syèk epòk nou an, retounen nan tribi pèdi yo te asosye ak konsèp nan vini an. Mesi.[3]: 58-62
Istoryen jwif la Josephus (37–100 epòk nou an) te ekri ke “dis tribi yo pi lwen pase Efrat la jis kounye a, epi yo se yon foul moun imans epi yo pa dwe estime an kantite”

 

Star nan David

Etwal David Gold

Egzagram

Abominasyon!

"Lè sa a, Tvil Jewova yo ak moun ki abite Jerizalèm yo…

"Pwal ale epi rele nan pye Bondye!..."

 

Bèt sèpan

POLITEIS

Tanp mechan yo nan sèpan an!

1 Tanp Sèpan

Senbòl relijye 1

הֵילֵל, Helel, Lisifè, bondye, Baal, Jezikri, Serapis Christus, Vyèj Mari, Ya-ho-shua, Ya-hu-sha, Ya-hu-ah, Ya-ha-wa-shi, Ya-ha-wah , Ya-h-weh Molech/Moloch, Baphomet, Jewova, Pap, SENYÈ, Buda, Bondye, Allah, Muhammad, EL, Elohim, Tammuz, Fallen Angeles, Satan, demon, move lespri, Apis ti towo bèf la..etc)

Kriye a

 

"BA KIYO YO OFRI LANSANS!!!"

הֵילֵל

"MEN YO PAP SOVE YO DIOU NAN LÈ PWOBLÈM YO!!"

 

Sinagòg Istorik New Brunswick Detwi pa dife!

Lachin inondasyon

Glisman teren bale kay Nòvèj nan lanmè a

 

Premye Legliz Batis nan Aspermont Texas se detwi nan lannwit lan Dife!

Legliz Aspermonth1

Legliz Aspermonth3

Ezekiel 38

Legliz istorik Nan Konte Delaware Monte Nan Flanm dife detwi pa dife!

Dife Legliz Delaware 2

Premye Legliz pentkotist nan Mississippi  boule Detwi pa dife!

Legliz Mississippi6

 

Legliz Mississippi5

Goumen a move maladi krikèt nan mitan Covid-19 nan Afrik de lès

Gwo Lagrèl nan men

 

Ezekyèl Chapit 11:14-25

"Yo pale avè m' ankò, li di m' ankò."

"Nonm o, frè ou yo, frè ou yo, moun fanmi ou yo ak tout fanmi Seyè a ansanm ak tout moun ki rete nan peyi a. "Jerizalèm" te di..."

 

"Wete w lwen Seyè a!"

“Pou "US" se peyi sa a bay nan..." "Posesyon!"

Drapo jwif

Jwif kontan

Jwif yo pa ebre yo

Lagè pou pèp Izrayèl la

 "Se poutèt sa di.."

"Men sa Seyè a di!!"

"Malgre mwen te jete yo byen lwen nan mitan lòt nasyon yo, ak byenke mwen te gaye yo nan mitan peyi yo ..."

"Men, m'ap tounen pou yo tankou yon ti tanp nan peyi kote yo pral vini yo."

Kat jeyografik komès esklav

Tablo komès esklav jwif yo

"Se poutèt sa di..."

"Men sa Seyè a di!!"

"Mwen pral sanble nou menm nan mitan pèp la, R'a rasanble nou soti nan peyi kote nou te gaye yo, epi m'a ba nou peyi Yawousalem."

“Epi yo pral vini la epi yo pral wete tout bagay degoutans yo la nan ak tout abominasyon ki gen ladan yo soti nan la!"

Star nan David

Kriye a

Jewrizalèm ansyen vil Betèl1

Legliz Kris la Jwif

Payen zetwal David

“Epi m ap ba yo yon sèl kè, epi m ap mete yon nouvo Ruach nan ou; e m ap retire kè wòch la nan kò yo, e m ap ba yo yon kè nan chè!

5

"Pou yo ka mache dapre lòd mwen yo, pou yo ka respekte òdonans mwen yo, pou yo fè yo, epi yo pral pèp mwen an ... e mwen pral papa yo!"

"Men, moun ki gen kè ap mache dèyè bagay yo degoutans ak abominasyon yo..."

"M PRAL RECOMPENSE CHEMEN YO..." "SOU... TÈT YO!!!"

Krisyanis 1 1                              

Harlot Houses of God Adorasyon 3

“Lè sa a, zanj cheriben yo leve zèl yo, ak wou yo bò kote yo; Riak Seyè a te chèf sou yo.

"Apre sa, Ruach Seyè a soti nan mitan lavil la, li kanpe sou mòn ki sou bò solèy leve lavil la."

"Apre sa, Ruach la pran m ', li mennen m' nan yon vizyon nan Ruach nan Seyè a nan Kalde, bay moun ki te depòte yo. Se konsa, vizyon mwen te wè a soti nan mwen.

“Apre sa, mwen te pale ak yo de la "KATIVITE" tout sa Seyè a te fè m' wè."

Ezayi Chapit 47

KOUNYE A  aplike a, "TOUT NASYON MOND LA" kote Vrè Pèp Ebre a te gaye, nan kat kwen tè ​​a. 

Seyè a pral rekonpanse "TOUT" nan ènmi li yo. Tande tout "OU NATIONS" nan mond lan, la..

Pawòl Toupisan an! 

IsaYah

Chapter 47

SE KONSA YAH DI!

KREYATE TOUPISAN SYÈL AK TÈ!

"WA TOUPISAN LINIVÈ!"

Men ak nepe Seyè a

"Desann, epi chita nan pousyè tè a, O' Vyèj pitit fi "BABYLON!!!"

"Chita atè a: Pa gen twòn, o' Pitit fi Kalde yo: paske yo p'ap rele ankò sansib ak delika!"

Ansyen Sosyete sekrè 1

"Pran wòch moulen yo, epi moulen farin: dekouvwi kadna ou, fè janm la, dekouvwi kwis la, pase sou rivyè yo."

"PRAL NOUDI OU YO, WI, YO WONT WONT YO!!"

"M PRAL PRAN VANJANS," EPI MWEN PAP RANKONTRE OU TANKOU YON MOUN!!!"

 

Legliz St Sava

Bilding yo boule: Dife Legliz nan Grann Bretay

Kanta pou Redanmtè nou an, Seyè ki gen tout pouvwa a se non li..."

“Toupwisan Jewova a!

WakeUpYahdaim

"Chita ou an silans, epi antre ou nan fènwa, O' pitit fi Kalde yo: paske yo p'ap rele ou ankò."

"Dam Wayòm nan!!"

estati libète

Jounal "Ishtar Gate" te pòtay la nan ansyen "Babilòn".

Li se Ishtar, manman Harlots, Lady Liberty, yon divinite ki gen plizyè aspè, ki date prèske 5,000 ane.

Ishtar te refere li kòm la "Manman jennès"…paske se te swiv kil li a, ki te entwodwi tout konsèp pwostitisyon seksyèl la.

Estati Libète

Ishtar, ke yo rele tou "Lady Liberty" se nan deyès sa a "Eta libète" se nan...ki kanpe nan pòtay la, ak dekore senbòl nan... Etazini nan Amerik la (kache nan je klè), fini an 1886.

"Mwen te fache kont pèp mwen an, mwen te sal eritaj mwen an, epi mwen te ba yo nan..."

"MEN OU!!!"

"Ou te montre yo..."

"SAN PITYE!!!"

"Sou ansyen an Eske ou..."

"Trè lou mete jouk ou!!!"

Esklav yo

Esklav pandye

E

C

Fanm kriye

Doktè Theresa Deisher

11

tris Ebre 2

"Epi ou te di.."

"MWEN PRAL YON Dame pou tout tan!"

“Pou w pa t mete bagay sa yo nan kè w, ni pa t sonje “…”

"DÈNYE FEN LI!"

Plantasyon esklav

"SE KONSA TANDE KOUNYE A SA!!!" 

"Ou menm ki bay plezi..."

fwa kare

"Sa rete neglijans, ki di nan kè ou.."

fyète masisi

Mwa Pride

alkòl

Las Vegas

“Mwen… AK Okenn lòt bò kote mwen!”

"Mwen p'ap chita tankou yon vèv, ni mwen p'ap konnen pèdi timoun yo!"

malfini ak drapo

Revèy Dèt Nasyonal Etazini  Fevriye 5, 2023

dèt revèy nou drapoYon Apèsi sou Dèt Nasyonal Etazini

Kouran an Piblik eksepsyonèl Dèt nan Etazini se:

$31, 535, 522,357, 291

Sa a se $ 91,057 pou chak moun nan Amerik la

Dènye Mizajou: Samdi, Me 13, 2023

Dèt US $ 30 billions Vizyalize nan pil nan Lajan Kach Fizik

 

"Men de bagay sa yo ap vin jwenn ou nan yon ti moman nan yon sèl jou..."

"Pèt timoun yo, ak..." "Vèv!"

Tabènak Levanjil 2

 

“Mwen dwe anviwon $90,000 nan Prè Elèv” | VOA Connect

Ezekiel 38

Dife Detwi Legliz Katolik ki gen yon syèk nan nò Edmonton nan Morinville!

Ponpye

 

1 3

1 Inondasyon Mississippi

Exodus

Chapter 10

Epi Seyè a di Moyiz...

"Ale bò kote farawon an, paske mwen fè kè l' ak sèvitè l' yo fè tèt di toujou, pou m' ka fè l' wè siy mwen yo."

“Epi pou ou ka rakonte nan zòrèy pitit gason ou ak pitit gason pitit gason ou a, sa mwen te fè nan lavil Misrayim, ak mirak mwen te fè nan mitan yo; pou nou ka konnen ki jan mwen se Seyè a!

Epi Moche ak Arawon rive bò kote farawon an, yo di l'...

"Men sa Seyè a di sou Seyè a..."

"Konbyen tan w ap refize bese tèt ou devan mwen?"

"Kite pèp mwen an ale! Pou yo ka sèvi..” “Mwen!!”

"Sinon, si ou refize kite pèp mwen an ale.."

"Gade!"

"Demen mwen pral pote a "KRIKÒT" nan kòt ou:"

Y'ap kouvri tout tè a pou yon moun pa ka wè tè a. Y'a manje rès sa ki te chape anba lagrèl la, y'a manje tout pyebwa ki pouse pou nou. nan jaden an:

Y'a ranpli kay nou yo, kay tout moun k'ap sèvi nou yo ak kay tout moun Mizrayim yo. ni zansèt nou yo, ni zansèt zansèt nou yo pa t janm wè depi jou yo te sou tè a jouk jounen jòdi a.

Apre sa, li vire tèt li, li kite farawon an.

Krikèt jòn3

HH krikèt 2

Ki sa ki te lakòz yon epidemi krikèt dezè nan Afrik de Lès ak Azi di Sid? | Anndan istwa

 

Ansyen legliz la detwi nan dife sou bò kote lwès Indy a

4

6

Sibit dife detwi anpil nan Misyon San Gabriel ki gen 249 an

Istorik Legliz San Gabriel1

Istorik Legliz San Gabriel2

Istorik East End United Methodist Church se Toubiyon an te detwi nan Nashville, TN

Legliz Metodis 1

KCK Legliz 1

Yon Dife Masif chire ak detwi a istorik legliz 100 ane fin vye granmoun nan New Jersey byen bonè dimanch maten.

 

Legliz Afriken-Ameriken boule atè nan Rosharon Legliz 100 ane fin vye granmoun detwi nan dife!

Yon legliz Rosharon5

Legliz Rosharon3

Legliz Roshan

Chapel Konte Hardin Detwi nan Dife

Legliz Konte Hardin 2

Legliz Homestead detwi nan dife: 'Nou pral rekonstwi,' pastè di

Legliz Homestead1

Yon bilding destripate se tout sa ki rete apre flanm dife detwi Legliz la Priyè ak Delivrans nan Homestead Jedi swa

B Legliz Homestead2

Legliz Labib Riverview Detwi by DIFE! Ponpye yo sezi Bib la se sèl bagay ki te sove. Ponpye yo lonje dwèt sou Seyè a.

Bib sove

Legliz Texas

Sant pou jèn Graceway Church Detwi pa DIFE!

Ponpye Legliz Graceway

3 Graceway Youth Center 1 2

Legliz Konte Stark istorik pèdi nan dife!

A legliz bati prèske Depi 150 ane nan Konte Stark te pèdi nan Mèkredi 11 Desanm nan yon dife. Township Osnaburg.

D

A

relijye relijye detwi nan Port Adelaide Greek Orthodox dife legliz

Legliz grèk 1

Yon kominote legliz te resevwa yon souflèt devastatè apre dife chire nan bilding lan, detwi reliques présié.

Legliz grèk 2

Legliz la fèk fini yon renovasyon milyon dola e kounye a, pawasyen yo pa kite okenn kote pou yo adore pandan sezon fèt la.

               Poukisa Venice inondasyon?

REPONN!!

Se konsa Yah di!!

Ezekiel 38

Venice 4

Venice 6

Venice 7

Majistra Venice Luigi Brugnaro te di lavil li se "sou jenou li" apre yo fin fè fas a yon evènman inondasyon san parèy mwa sa a

Majistra Venice

Legliz Batis Cedar Grove, Sid Side Detwi nan maten byen bonè DIFE!!

4 Legliz Cedar Grove dife3 2

3 Legliz Cedar Grove fire4jpg

Yon Legliz Batis Cedar Grove

IJANS DIFE NSW: Dife 'katastwofik' menase Sydney, Ostrali 100 kay Detwi, 'pèt espere monte'

 

'Legliz Our Lady sou Kerkstraat 'nan Hoogmade, Netherlands se Limen!

Dife Legliz Netherlands 2

Netherlands: Dife Legliz:

Lis dènye dife nan legliz la nan Netherlands:
1 janvye 2015 Hoek
13 Avr 2015 Heiloo
15 nov 2016 Weesp
29 desanm 2016 Meppel
9 out 2017 Rotterdam Heijplaat
3 Mei 2018 Limmen
15 septanm 2018 Amstelveen2
19 Avr 2019 Leerdam
8 juil 2019 Hengelo
4 nov 2019 Hoogmade

"Yo pral vin sou ou nan pafè yo pou anpil moun ou..." "SÒJI!..."

LIV SÒSYE

34

NOUVÈL

8955

iu

78

"Epi pou gwo abondans nan maji ou yo."

fèt lanmò 1

Kilaueas Volcano 1

La Palma 4

 

"Pou ou menm ki mete konfyans ou nan mechanste ou, ou di..."

"Okenn moun pa wè mwen!"

"Sajès ou ak konesans ou, li te..." "Pervèti ou!"

Bohemian Grove

"Epi ou te di nan kè ou..."

"MWEN SE, AK Okenn lòt bò kote mwen!"

Masonik2

Fratènite 9

Lès Star

Adam Weishaupt Optimize1

Yon Definisyon Sororities

AA

Fè pè 7

Fè pè 2

Fè pè 6

Harlot Houses of God Adorasyon 3

Krisyanis 1 1

Margret Sanger ak Hillary Clinton

Ekspoze Margaret Sanger: Rasin Rasis Planned Parenthood

Pale: Panno reklam Vize Fanm Nwa pou Avòtman

Kantite Avòtman - Counters Avòtman

Mizajou 1 fevriye 2023

Konsekans Roe kont Wade

339,996,563

Total avòtman depi 1973

https://nrlc.org/uploads/factsheets/FS01AbortionintheUS.pdf

Nwa Avòtman Pa Chif

Plis pase krim. Plis pase aksidan. Plis pase kansè nanmaladi kè ak SIDAAvòtman te pran plis lavi Nwa Ameriken pase chak lòt kòz lanmò konbine depi 1973. Ozetazini, to avòtman fanm Nwa yo plis pase 3 fwa fanm Blan yo. An mwayèn, plis pase 800 ti bebe Nwa yo avòte chak jou nan peyi nou an. Trajedi sa a ap kontinye gen enpak sou nivo popilasyon Afriken-Ameriken Ozetazini.

Tibebe nwa depi '73 nan peyi Etazini

19,193,497.2

Estatistik Nasyonal la

Plis pase 20 milyon Yo te avòte ti bebe nwa depi 1973 Roe v. Wade Tribinal Siprèm Etazini te legalize avòtman nan peyi nou an.
Fanm Nwa ki pa Panyòl yo gen yon pousantaj avòtman ki pi wo anpil (23.8 pou chak 1000 fanm ki gen laj pou repwodiktif) pase blan ki pa Panyòl yo (6.6) ak Panyòl (11.7).
38.4% nan tout rapòte avòtman nan peyi Etazini an nan 2019 yo te fèt sou fanm Nwa, sepandan, sèlman sou 12.4% nan popilasyon total la se Nwa.
Afriken-Ameriken yo pa pi gwo gwoup minorite nasyon an ankò. Jodi a, Panyòl yo te depase Nwa yo nan kwasans popilasyon an.

sous:

https://rtl.org/multicultural-outreach/black-abortion-statistics/

Èske gen yon bagay mal ak foto sa a? Prèske 40% nan tout avòtman nan Amerik depi Roe v. Wade yo soti nan Nwa Ameriken. Sa a egal a plis pase 20 milyon gwosès Nwa avòte. Sa ta dwe ekivalan swa popilasyon New York oswa Florid. Men, moun Nwa yo reprezante sèlman 14% Blan Ameriken yo reprezante 35% nan tout avòtman kòm popilasyon an majorite nan peyi a.
Eske se paske moun Nwa yo te soufri plis ka ensès, vyòl oswa manman ki bezwen avòtman akòz menas lanmò? Mwen panse ke pa.
Se konsa, poukisa sa a pase? Èske se yon jenosid an silans nan Amerik la? Apre yo tout, avòtman ta monte a yon rediksyon 50% nan popilasyon Nwa a. Jodi a, gen 46 milyon Nwa Ameriken.

sous:    https://triblive.com/opinion/gary-franks-black-babies-are-nearly-40-of-us-abortions/

Avòtman Ozetazini Ane Sa a

518,554.8

Avòtman atravè lemond ane sa a

1,663,393,994 

Avòtman pa Planned Parenthood Depi 1970

339,996,563

sous:  Kantite Avòtman - Counters Avòtman

http://www.numberofabortions.com/

Paradise Camp 2

"SE KONSA MAL PWAL VIN SOU "OU!!!"

“Ou pa dwe konnen ki kote li leve: epi Mechanste pral tonbe sou..."

"OU!!!"

Dife ak machin

Kissenger Quote

Bill Gates

"Ou p'ap ka sispann li: epi dezolasyon pral tonbe sou ou toudenkou..”

Dife diminye syèk fin vye granmoun legliz la nan sann Legliz Bondye Qualapatty, Shillong mwen sou Dimanch maten detwi pa DIFE!!

1 Legliz detwi pa dife1

DIFE LEGLIZ

Legliz Arcola DIFE!  Yon dife byen ta Lendi swa te detwi rectorat la pou St Patrick Legliz Katolik nan Arcola,

Arcola Legliz Ponpye

Arcola Legliz dife.2jpg

Kan kretyen nan Konte Holmes detwi nan maten byen bonè DIFE!

Kan dife kretyen

Kay pastè Ellettsville detwi pa DIFE!

Elliysville Pastè Kay Pran dife

WWWDDDD

Dife detwi Konte Van Zandt,  Wallace United Methodist Church

 

Legliz Wallace

Sèl bagay ki rete kanpe san pèdi tan lè dife a te etenn se..

"DIS KÒMANDMAN YO!"

1 Dis Kòmandman

Legliz

Legliz Batis Misyonè Prairie Hill plis pase 100 ane fin vye granmoun, Vin Detwi nan dife lannwit lan

4 Lowdnes

De dife sovaj gen detwi plizyè douzèn kay pre Los Angeles ak fòse evakyasyon plizyè milye rezidan yo.

2

Priye sen Vyèj Manman Bondye

Kalifòni dife sovaj

EASY KALIFORNIA2

DIFE CALIFORNIA3

Woods Chapel United Methodist Church, Legliz Missouri ki gen 135 an, ki te konstwi an 1884, Detwi nan dife!

"ANVAN!"

D RANPLI

"APRÈ!"

6 CHAPEL WOODS

4. CHAPEL WOODS

7 CHAPEL WOODS

"Sa ou pa dwe konnen!!!"

lagè

“Kanpe kounye a ak maji ou yo, Ak anpil maji w yo, kote w te travay depi w jèn…”

Masonik kabrit

"Si se konsa, ou pral kapab pwofite, si se konsa ou ka genyen."

Masonik

5 1

“Ou bouke nan anpil kantite konsèy ou yo!”

"Kite kounye a Astrolog yo, "Stargazers yo..."

siy zodiac la

"Pronostikè chak mwa yo"

Psychic

 "Leve kanpe, epi sove ou anba bagay sa yo ki pral rive.."

"OU!!!"

Ezekiel 38

Bezbòl ak lagrèl wòch2

Bonjou Man ak Machin

Lagrèl Tanpèt Freaks nan Lanati & pi gwo wòch lagrèl janm anrejistre rekreyasyon

"Gade!!"

“Yo pral tankou pay; la "DIFE" pral boule yo..."

"Yo p'ap delivre tèt yo anba pouvwa a..."

                                    "FLANM!!!"

Mt Pilgrims Baptist Church dife

"Pa gen chabon pou chofe, ni dife pou chita devan li."

Ponpye

“Men sa yo pral ye ak moun ou te travay avèk yo, menm machann ou yo, depi ou jèn: yo pral pwonmennen chak moun nan zòn pa yo..."

    "Okenn p'ap sove..."

                            "OU!!!"

Dife masif ki fè raj nan Kalifòni Jiyè 2016

"Mwen pral mete vil ou fatra!!!"

Dife sovaj

 "AK "POTE SANCTYE OU NAN DEZOLASYON!!!"

                                    "AK!"

"Mwen pap pran sant sant bon sant ou yo!!!"

Masive Fires Alberta Kanada

Pastè Isnord nan Setyèm Jou Advantis Legliz Detwi pa Siklòn Dorian

Legliz Detwi pa Siklòn Dorian

4-alam dife chire nan Sheraden Legliz nan Pittsburgh, Detwi pa DIFE

A Sheraden United Methodist Church Fire.jpg2

B Sheraden United Methodist Church Fire.jpg4

 

Duluth 120 ane fin vye granmoun Adas sinagòg jwif Detwi Nan Dife masiv!

 

MASIF Legliz dife Greater Bible Way tanp  Nan Philadelphia - DETRI!

Legliz Phili e1670978085194

Greater Bibleway Temple5 e1670978142402

2. Greater Bibleway Temple2 e1670978185261

3. Greater Bibleway Temple e1670978250723

4. Greater Bibleway Temple3 e1670978300614

Posib frape zèklè, dife Detwi Legliz nò ak clochwa

Legliz nò2 e1670978375216

Legliz nò eta e1670978434985

Legliz Vizitasyon an, Legliz Katolik Istorik nan Texas detwi nan dife

Legliz Istorik Texas4 e1670978009527

1 Legliz Istorik Texas2 e1670978510207

3Legliz Istorik Texas3 e1670978575754

Dife ki detwi  Grace United Church ka te koze pa kout zèklè!

Grèv Zeklè e1670978643364

Premye Legliz Batis Metwopoliten Detwi pa Dife!

Legliz Batis

Legliz Batis Detwi e1670978698312

Wamba Legliz Katolik, Samburu Kenya Detwi nan DIFE!

 

"M PRAL DETRI!!!"SEWÒD OU" "KOTE!!!"

“Koupe lotèl lansan ou yo..epi jete kadav ou yo sou fòm bondye ou yo ki san vi...”                      (Bondye, elohim, Jezi, tamouz, terapim);

"Epi mwen pral rayi ou!!!"

“Gade!!!

Estati

Idolitri

Estati Jezikri, Legliz Solid Rock nan Monroe Ohio!

Debra Hooks nan legliz la tè pi wo 1

                     Detwi!! Frape pa                    "LEJÈ!!

Pi popilè estati Jezi nan Monroe, Ohio ak bra l leve te frape pa zèklè, sa ki lakòz li eklate nan flanm dife.

1

JC estati 1

4

JC estati 7

5

Lightening Strikes Stature Optimize

6

JC estati 6

Wotè Detwi

EstatiA

Fanm

Louvri Pòt Legliz Bondye a nan Kris la nan katye Eastside Kalamazoo a Detwi nan dife! 

Kalamazoo

 

Legliz Katolik St Theresa a, Frederick Kolorado  Detwi nan dife!

Legliz St Mary

Legliz St Mary 2

Legliz Katolik Sen Jozèf! Ane 50 fin vye granmoun Detwi..ravaje nan dife nan nò Phoenix!

Legliz Sen Jozèf 1

Legliz Sen Jozèf 2

Katedral Notre Dame nan Pari 800 ane fin vye granmoun sou dife, Konplètman Detwi nan dife! Moun ki renmen Atizay ak istwa yo nan dlo nan je. Lotèl konplètman detwi!

Katedral Notre Dame 1

Katedral Notre Dame 2

Legliz Refòme Olandè ki gen yon syèk sou kòt lwès te konplètman detwi nan yon ENSANDI nan madi maten. Yo te mete wòch kwen Legliz la an 1918.

Legliz Olandè

Dife detwi Lekòl Misyon Legliz Metodis Ini nan Zimbabwe!

Dife Legliz Zembawe

Aurora Mo Premye Legliz kretyen Building Detwi pa ENSANDI!

Premye Ponpye Legliz Kretyen

KRAZE! UTAH DIFE!! DE LEGLIZ DIFE te detwi!

Legliz Utah dife

Blackburn Ponpye: vil la pi ansyen 230 ane fin vye granmoun Legliz detwi pa dife  Detwi pa dife! Toupre boutik sant vil yo.

Blackburn Legliz Ponpye

Ponpye ak Envestigatè Ponpye yo reponn a Ponpye at Legliz Batis Mount Pleasant  Blaze sa Detwi twa istorikman Legliz Batis nwa yo nan Pawas St Landry nan 10 jou, yo konsidere kòm trè sispèk.

Mt Pleasant Legliz dife

GREATER UNION BATIST CHURCH! nwa posede, 100 ane fin vye granmoun, nan Opelousas Detwi pa dife!

Greater Union Baptist Church dife

LEGLIZ ST MARI BATIS! Legliz Istorik Nwa  Detwi pa dife!

Legliz Batis St Marys dife

Legliz Batis St Marys dife2

Legliz Mount Pilgrim  Detwi pa  gwo dife

MT Pleasant Baptist Church

Mt Pilgrims Baptist Church dife

MT Pleasant Baptist Church.3jpg

Sen Jozèf lekòl segondè tifi DIFE te detwi!

Lekòl Segondè tifi St Joseph

Lekòl Segondè tifi St Joseph2 A

 

Kèk moman apre lekòl ti gason St Joseph la te tou Detwi pa yon gwo dife! redwi an sann!

Lekòl Segondè St Joseph Boys

Legliz Saint-Sulpice istorik Pari a te domaje pa gwo dife ki te pete dimanch

Pari St Sulpice Legliz Ponpye

Legliz Paris St Sulpice Fire2

120 ANE GOTHIC Legliz DIFE KI DETRI!  Mount Eden Summit, Auckland | Nouvèl Zelann

Legliz gotik 1

Legliz gotik 2

Legliz Lutheran Konte Detwi by Dife! Harmony Grove Indiana

Legliz Harmony Grove

Welland Be In Christ Church Detwi nan Dife!

Welland Legliz Ponpye

Greater New Life Church Detwi nan dife! Mississippi

Greater New Life Church

West Legliz Batis nan Statesville Detwi pa dife!

West Legliz Batis

Legliz Albertville! ak Youth Center! Detwi nan dife! 

Legliz Albertville 1

Legliz Albertville 2

“Paske kantite vil ou yo se pou ou elohim (bondye) O'..Yahdah ak nan kantite lari Yahrusalem yo ou te moute lotèl yo wont ... lotèl pou boule lansan pou ...."

                        "Baal!!"

Payen zetwal David e1670980786526

"Pa tounen vin jwenn medyòm oswa lespri abitye ... pa chache yo pou yo avili pa yo!"

Yah te di Detewonòm 18

"Mwen… YAH!!!"

“Yo bati tanp zidòl yo pou Baal tou…pou boule pitit gason yo nan dife as sakrifis yo boule nèt pou Baal ki…”

Bohemian Grove

"Mwen pa janm kòmande!! .. PA JANM PALE!!... EPI JANM MENM ANTRE LESPRI M!!!"

"Ou p'ap janm anpeche Bondye (bondye, tonbe angeles)…yo nan opozisyon kont…ME!!!”

Sakre e1670980892492

Bondye se chen eple bak

"Mwen... SE YAH!!"

"Epi mwen p'ap bay onè mwen pou..."

"YON LÒT!!!"

 

Bèt sèpan

"Gade!!"

"TANP SEÈP LA!"

"TOUT RELIJYON!!!"

"ABOMINATION MECHAN IDEAL MOVE!!!"

1 Tanp Sèpan

Relijyon Payen

"Ou pa dwe fè bondye...(elohim, teraphim) pou tèt nou; ni yon imaj..."

"Nou pa dwe leve yon poto sakre pou tèt nou..."

"Nou pa dwe mete yon wòch taye nan peyi nou an pou nou bese tèt devan li pou..."

"Nan am YAH!...Papa ou!!"

ABOMINATION MOVE IDOL!!!

Cross Evil Idol Abomination e1670981052586

Fratènite 9

Jezikri / Tammuz / Lisifè / Abominasyon zidòl mechan!

1 1

2 1

3

4 1

5 1

7

Kaaba Stone

10

11

Masonik kabrit16Blan JC

Jezi Afriken

12

13

14

 

Kaaba Masjid Haraam Makkah

Cross sa ki mal Idol abominasyon

NENPT

"Ou pral respekte MWEN!!... Lè w kenbe jou repo mwen yo nan Tanp mwen an!"

"Nan AM ..YAH!!!"

"Si nou mache nan lwa mwen yo, si nou kenbe lwa mwen yo, si nou respekte lwa mwen yo, si nou fè yo!"

Landscape 1 e1670981242620

"Lè sa a, mwen pral ba ou lapli nan sezon li yo ..."

Landscape 2 e1670981283180

Landscape 3 e1670981327442

"Tè a pral bay pwodwi li yo, epi pyebwa nan jaden yo pral bay fwi yo."

Pwodui

"Twataj ou a pral dire jouk nan tan rezen an, ak rezen an pral dire jouk nan moman simen an..."

Pwodui2 e1670981441987

"N'a manje manje nou jouk nou fin plen, epi n'a rete nan peyi nou an an sekirite."

Rezen e1670981511748

"Mwen pral bay lapè nan peyi a, epi ou pral kouche... e pesonn p'ap fè ou pè..."

"Mwen pral debarase peyi a ak bèt nan bwa, epi epe a p'ap pase nan peyi ou."

Landscape 6 e1670981552579

"Ou pral kouri dèyè lènmi ou yo ..."

"Epi yo pral tonbe nan nepe devan ou!"

Lagè nepe

"Paske m'ap gade ou ak onè, m'ap fè ou fè pitit, m'ap fè ou anpil anpil pitit, e m'ap fè kontra mwen an avèk ou."

"N'a manje ansyen rekòt la, epi n'a retire ansyen rekòt la poutèt nouvo."

Jaden Ble e1670981638264

"M'ap mete tant mwen an nan mitan nou!"

"Epi mwen p'ap degoute ou."

"Mwen pral mache nan mitan nou!"

"Epi se pou ou Papa, epi w ap vin..."

"Pèp mwen an!"

"Nan am Yah Papa ou! Ki moun ki fè nou soti kite peyi Mitzrahyim pou nou pa tounen esklav yo..."

"Mwen kase travès yo nan jouk ou epi mwen fè ou mache dwat."

"Men, si nou pa obeyi mwen... epi nou pa obsève ak fè tout lwa sa yo..."

Bwat Kontra a

"Epi si nou meprize lwa mwen yo...oswa si nou degoute jijman mwen yo...pou nou pa respekte tout lwa mwen yo, pou nou pa fè tout lwa mwen yo, pou nou vyole alyans mwen an!"

"MWEN PRAL FÈ OU SA TOU!!"

"Mwen pral fè nou pè toudenkou, gaspiye maladi ak lafyèv ki pral detwi je w e ki pral vide lavi w!”

Timoun Ak Lapès

Etnisite ak Maladi kè

Tablo maladi Cardi

Tablo Dyabèt

Tablo VIH

"Ou pral plante semans pou gremesi paske lènmi ou yo pral manje l."

“M ap vire figi m kont ou Konsa, lènmi ou yo pral bat ou!"

Runnung esklav

“Moun ki rayi w yo pral domine sou ou, epi w ap kouri menm lè pèsonn p ap kouri dèyè w.”

Esklav pandye

"Si apre tout bagay sa yo... ou p'ap koute m'..."

"Mwen pral pini ou sèt fwa pou mechanste ou!"

"MAHÈ POU PASTÈ YO!!!"

Leroy Thompson wen lajan Creflo Dollar lajan rant

TD Jakes

Faithwire

Megalegliz Pastè te di

Pastè Legliz la anpreye 14 an

"Prèt... ki detwi epi gaye mouton ki nan savann mwen an!"

 

Lekòl israelite

Bondye yo nan peyi Lejip

kay Izrayèl 2

Preist katik

Preist katik2

"Ou gaye twoupo mwen an, epi yo te mete yo ale, epi yo pa te vizite; te asiste, yo! ”

Pastè mechan yo

Yon Pastè Legeso Daniel fè moun legliz li yo manje zèb!

"Gade!!!"

"Mwen pral vizite w !!!"

" POU MAL FÈ OU!!!"

“Moun ki jis yo peri epi pèsonn pa pran sa nan kè; moun ki gen mizèrikòd yo wete, pesonn pa konsidere moun ki jis yo retire nan men mechan an."

"Yo antre nan lapè;"  

"Yo repoze lè yo kouche nan lanmò..."

"moun k ap mache nan jistis."

"MEN OU!!!!"

"VINI LA!!!"

"OU PITIT MOUN KI RELE DEMON!!!"

Lekòl israelite

Ezayi 5:20

“Malè… pou moun k ap rele yo sa ki mal bon, ak bon sa ki mal; sa mete fènwa pou limyè, ak limyè pou fènwa; sa mete anmè pou dous... ak dous pou anmè!!"

Masonik

MACHEN MAL!!!

MASQUERADING KÒM JISTIS!!!