Clicky Clicky

ATANSYON!!! GADE!! PAWÒL YAH TOUPISAN YO!

638 1234

GADE!!! PAWÒL YAH TOUPISAN YA!!!

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

SÈLMAN!!! SOVÈ AK REDANMÈ!

3. Dife frape mòn

GADE! JOU VANJAN YAH A TÈrib!!!

Dife sovaj

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

tònad

Esklavaj nan Maryland 5

Adrès nan yon plantasyon Maryland a Eritaj esklavaj!!! | MD F&H

 

Toubiyon!!! Dechire nan Gaithersburg, Maryland!!! Kay andomaje, Lavi kraze  Jen 10, 2024

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Psalms
Chapit 46:10

Se konsa Yah te di!

"Rete toujou, epi konnen se mwen menm ki Seyè a!!!"

"Mwen pral egzalte pami nasyon yo ..."

"Mwen pral egzalte sou tè a !!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

17 SW echèl

Psalms
Chapit 83:1-18

Pa rete silans, O'Ya: Pa rete an silans, Seyè!

Paske, gade, lènmi ou yo fè yon gwo bri: Moun ki rayi ou yo leve tèt yo.

Yo pran yon konsèy rize kont pèp ou a, ak konsilte kont moun ki kache ou yo.

Yo te di..."

“Vini non, ann wete yo nan yon nasyon. Konsa, non Seyè a p'ap janm chonje ankò!

Drapo jwif

Maurice Samyèl

Paske yo te konsilte ansanm ak yon sèl konsantman: yo konfedere kont ou!

nasyon Zini

Tant Randevou Edon yo ak Izmayèl yo. moun Moab yo ak moun Agaren yo.

Reyinyon Biden ak Lachin

Drapo 11

Gebal, Amon ak Amalèk. moun Filisti yo ak moun ki rete lavil Tir yo;

Kat jeyografik nan Ewòp ak flags.svg

Assur tou ansanm ak yo: yo te ede pitit Lòt yo. Sela.

Women Seige

Fè yo menm jan ak moun Madyan yo. Sisera ak Jaben, bò ravin Kison an.

Ki te peri nan Endor: yo tounen fimye pou tè a.

Fè chèf yo tankou Orèb, ak Zeyèb. Wi, tout chèf yo te tankou Zebak ak Salmouna.

Ki moun ki te di..."

 "Ann pran kay Seyè a pou nou!"

Women Vòl

Seyè, fè yo tankou yon wou. tankou pay devan van an.

Menm jan dife a boule yon bwa, e menm jan flanm dife a mete dife nan mòn yo!

Se konsa, pèsekite yo ak tanpèt ou a, epi fè yo pè ak tanpèt ou!

Dife sovaj

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

638 1234

Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a di!

"OU PAP GEN LÒT.." "BONDYE..DEVAN MWEN!!!"

St Sava Church New York Destroyed by 3Fire 1024x477 1 e1671147548596

“M PRAL FÈ VIL OU GAZI! AK POTE SANTUAR OU NAN...” "DESOLASYON!!!"

3. Dife frape mòn

Amerik Santral Kounye a!!! Moun ak machin yo ap bale nan tout lari ki inonde Ondiras Jen 16, 2024

TOP 35 moman nan Dezas natirèl!!! kenbe nan kamera nan listwa!                                      Jen 16, 2024

Yon katastwòf sou yon echèl mondyal!!! Zòn rezidansyèl yo pran dife akòz dife forè nan peyi Zend Jen 14, 2024

Moskou ap koule!!! Estasyon tren ak lari yo anba dlo. Inondasyon nan Larisi  Jen 14, 2024

Miami, Ijans Inondasyon Florid! Lapli toransyèl mennen nan mas Evakyasyon ak dezòd Jen 13, 2024

Yon inondasyon devaste frape Ewòp!!!  Flash inondasyon fè ravaj nan peyi Espay Jen 11, 2024

Gwo wòch soti nan syèl la !!! Kraze tout bagay nan Espay! Lagrèl nan gwosè dosye nan Murcia Jen 11, 2024

Dezòd nan Kolorado!!! Gwosè Baseball Lagrèl ak Inondasyon fè ravaj                                 Jen 10, 2024

 

Otrich p'ap janm menm bagay la tou apre yon inondasyon konsa!!! Dè milye de moun evakye Jen 9, 2024

Dè santèn de machin flote nan lari a tankou bato! Vil inonde nan Santiago, Chili Jen 8, 2024

Pwisan siklòn!!! Kraze vè nan bilding, moun eseye pran refij nan Monterrey, Meksik Jen 7, 2024

 

Top 45 minit nan Dezas natirèl!!! Yo pran nan kamera. Pifò evènman nan listwa of Lachin! 5 jen 2024

Yon vil an kraze!!! Apre yon lòt tranblemanntè pwisan M6.0 nan Ishikawa, Japon  Jen 3, 2024

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Lachin Lagrèl

TOP Tsunami, Tranblemanntè, Inondasyon & tònad!!! Tli pi move Natirèl Dezas Pran sou Kamera 2024

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Inondasyon 2

Ranpli figi yo ak wont; Pou yo ka chèche non ou, Seyè!

dezespwa

Se pou yo wont ak boulvèse pou tout tan; wi, se pou yo wont, epi se pou yo peri.

Pou moun ka konnen ou, Se Seyè a ki sèl non li ki Trèwo sou tout tè a!

Hallelu-Yah!!!

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

638 1234

         Yah!!! Wa ki gen tout pouvwa nan linivè san limit la!

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

Hosea
Chapit 1:10

Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a di!

“Men, kantite pitit Jewova yo pral tankou grenn sab nan lanmè a, ki pa ka mezire ni konte; epi se pral konsa, kote yo te di yo a…”

 "Nou pa pèp mwen an, se la y ap di yo..."

"Ou se pitit Yah vivan an!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Levitik
Chapit 26:30-31

Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a di!

“Epi mwen pral detwi kote ki wo ou a!!! Epi koupe imaj ou yo!!! Epi jete kadav ou yo sou kadav “zidòl ou yo…”

"Epi nanm mwen pral..." 

                      "RAYI!!! OU!!!”

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

St Sava Church New York Destroyed by 3Fire 1024x477 1 e1671147548596

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

LEGLIZ DECATUR

LEGLIZ DECATUR 3

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"Epi mwen pral fè vil ou yo tounen yon dezè!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Valparaiso Chili

Legliz Konte Escambia 2

Legliz nan Salisbury 2

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"Epi pote Tanp Ou yo..." "Dezolasyon!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Ponpye legliz la

LEGLIZ DECATUR 4

Dife sovaj

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Legliz Grace Presbyterian

Legliz New Jersey 4

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"Epi mwen p'ap pran sant bon sant ou..." "dous odè!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Eklips dife

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

NOU AVÈTI NOU NASYON!!! KÒLÈ, KÒLÈ, KÒLÈ, AK VANJANS TÈB LA!! DE YAH TOUPISAN!!! KOUNYE A DESANN SOU TOUT... NASYON!!!

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

Apèl Ijan!!! Angaje Biden, Xi Jinping, ak Putin pou..."Aksyon imedyat!!!" 

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

GADE!!! TAN JANTIY YO FINI!!!

nasyon

LATOFFS A

JP Morgan

Evergrande 2

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

pap koulèv2

Sal sèpan Vatikan

Prèt Cahtilic

Pa gen moun ki reyalize se katolik yo ki te kòmanse ISLAM yo te kòmanse tout RELIJYON an espre pou yo eseye refè Tè Sent la pou katolik yo te bati ISLAM yo, yo te finanse Muhammad. Yo te fòme l epi yo te voye yon relijye soti nan monastè a, yo te di: "Nou vle ou soti nan kouvan w la epi ale jwenn yon jèn Mizilman pwomèt, marye ak li epi Fòme l pou leve yon LAME Arabi pou ale reprann la. Tè Sent pou Manman Legliz la.

arab 666.2jpg

Sa a te kòmanse travay men li echwe paske ISLAM te tèlman gwo epi yo te di “Bliye nou Katolik nou ap fè sa nou vle.” ISLAM te kòmanse kòm yon devan pou Legliz Katolik.

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Exodus
Chapit 20:3

"OU PAP GEN LÒT DYE..." "DEVAN MWEN!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Sou entènèt jwèt Black Locust Lamèk

Pinisyon soti nan syèl la!!! Plizyè dizèn de kilomèt krikèt ravaje tout bagay ladan l peyi Lejip 2024

3. Dife frape mòn

Inondasyon kraze kay!!! Jounal UAE pa janm wè dezas sa yo, tanpèt la nan Fujairah  2024

Latiki ap koule!!! Inondasyon nan Antalya! dezas natirèl! Dezas natirèl alantou an Mondyal 2024!

3. Dife frape mòn

Vil la ap boule! Plizyè douzèn moun ki disparèt akòz dife forè nan Valparaiso, Chili  2024

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Exodus
Chapit 20:1-5

638 1234

Epi Seyè a di tout pawòl sa yo, li di..."

"Mwen se Seyè a ou ki gen tout pouvwa a, ki te fè nou soti kite peyi Mizrahyim (Ejip), soti nan kay esklavaj la!"

"Ou p'ap gen lòt bondye anvan.." Mwen!!!"

“Ou pa dwe fè okenn estati pou ou, oswa nenpòt bagay ki sanble ak nenpòt bagay ki anwo nan syèl la, oswa ki anba tè a, oswa ki nan dlo ki anba tè a !!!"

 “Ou pa dwe bese tèt ou devan yo, ni sèvi yo!!! Paske, mwen menm, Seyè ki gen tout pouvwa a, mwen fè jalouzi, mwen fè mechanste zansèt yo sou pitit yo jiska twazyèm ak katriyèm jenerasyon moun ki rayi m yo.”

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Sa ki mal idolitri

Estati

3. Dife frape mòn

Vil la ale anba dlo!!! Inondasyon ki fè istwa, 1.5 milyon ki afekte, Brezil Se pou 9, 2024

Baraj yo kraze!!! Plis pase 100 vil ale anba dlo, ijan evakyasyon nan Brezil Se pou 2, 2024

????Tanpèt lapli ki ka touye moun nan Brezil!!! 11 Lavi Pèdi!🔴Parad tanpèt nan US! /Dezas sou 2024

Brezil bonjou e1707937535161

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Non Yah 1

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

WA KI GENYEN TOUPISAN LINIVÈ A KOMINÈ!!!

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

3. Dife frape mòn

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

Fè lwanj Yah!!!

8 SG scaled

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

MAHÈ POU OU MECHÈ KI FÈ MAL KI PWOFÈ NAN JE KI PI O!!!

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Mason yo

Bèt sèpan

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Boule 1

 Mwen sèmante ba ou, ou mechan, sou Toupisan an ak Grannèg la, ke tout move zèv ou yo revele nan syèl la, epi ke move aksyon ou yo pa kouvri oswa kache!

Masonik2

Epi pa panse, nan lespri ou, ni di nan kè ou, ke ou pa konnen, oswa ou pa wè; Tout mechanste ekri, chak jou, nan Syèl la devan Trèwo a!

Mason yo

Depi koulye a, ou konnen tout sa w ap fè yo, Y ap ekri chak jou jouk jou jijman ou a!

Mechan Mechan Abominasyon Fratènite yo ak Sororities !!! 

Fratènite 9

Bèt sèpan

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Òganizasyon Lèt Nwa grèk yo te vin tounen yon enkibatè kiltirèl ki te reflete enkyetid, prejije ak dezi Kominote Blan yo. (Ali D. Chambers, Claflin University)

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

AVÈTISMAN !!!

POU KAY YISRAEL!!!

O mechan mechan mechan pèp Izrayèl la, Koute pawòl Seyè ki gen tout pouvwa a di sou nou k'ap fè gwo mal ak mechanste nan je Bondye ki anwo nan syèl la, epi lè sa a rele sa jistis.

Jodi a, mwen avèti nou devan Bondye ki anwo nan syèl la, ke ou sèvi Satan epi se pa Seyè a. Ou fè pati pitit fènwa a, ou pa nan limyè, epi tout mechanste ou fè yo ekri chak jou devan Bondye ki anwo nan syèl la. Epi konnen ke okenn nan move zak ou fè yo pa kouvri ni kache jouk jou jijman ou a! O' ou mechan kay pèp Izrayèl la!!!

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Hosea
Chapter 4

"Koute Pawòl Seyè a! Nou menm pitit Israël: Paske mwen menm, Seyè a, gen yon kont ak moun ki rete nan peyi a, paske pa gen verite, ni mizèrikòd, ni konesans sou mwen Seyè a nan peyi a."

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Bondye peyi Lejip 1024x738 1

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

POLITEIS

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"Lè yo fè sèman, yo bay manti, yo touye, yo vòlè, yo fè adiltè, yo pete, epi san yo touche san!!!"

"Se poutèt sa, peyi a pral nan lapenn, tout moun ki rete ladan l' yo pral nan lapenn, ak bèt nan bwa ak zwezo nan syèl la!"     

"Wi! Pwason lanmè yo pral tou..." "Pwoche!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Dè milye de pwason mouri yo te jwenn lave sou plaj Texas!!! videyo montre  

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

YeremYah
Chapit 30:23-24

Gade!!! 

Toubiyon nan Yah ale ak Fury!!!

AVÈTISMAN 1

Spartanburg Legliz toubiyon domaj

Yon toubouyon k ap kontinye: l ap tonbe ak doulè sou tèt mechan yo!

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Mississippi Tornado 2

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

                "M PRAL DETRIW..." "KOTE WO!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Legliz Grace Presbyterian

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Dife detwi legliz Long Island ki gen 150 an!!! Jen 19, 2023 JUNETEENTH!

'Trè tris jou': 160-zan legliz nan Mass detwi pa dife!!! Ki te koze pa GRÈV LEGER!!!                        

Kòmansman kongregasyon an ale nan ane 1740 yo, men legliz orijinal yo te te detwi pa yon dife epi li te rebati nan ane 1860 yo.

Kounye a de jou apre Legliz Massachusetts sa a te selebre Mwa Fyète Gay li te Frape pa ZEKÈK  Apre sa, Boule atè. Legliz la te bati orijinèlman an 1743 epi li te boule, li te rebati epi relouvri nan 1862.

Mwa Pride

Jen 2023 selebre Mwa Fyète Gay ak 48 èdtan pita Jen 4, 2023 Dimanch legliz la te frape pa Lightening ak boule nan tè a pa la Terib kòlè, ak kòlè nan Yah ki gen tout pouvwa a!!! 

Toubiyon detwi legliz nan Trenton Mo

Tabènak Levanjil 2

Legliz Texas

Legliz Lejip dife 3

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Legliz ansyen syèk 1

Legliz Victory dife

Legliz Oklahoma Detwi 3

Dife Legliz Delaware 2

Legliz nan Chester

Legliz Ormond Beach e1688409626638

Legliz North St Louis e1688407431109

Spencer Legliz e1688407475383

Legliz detwi 1

Legliz Manhattan 3

San Gabrel Misyon 2

Legliz Batis 2

Legliz Gatumba inonde

Ezekiel 38

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"MWEN PRAL FÈ VIL OU DEGAZIE EPI POTE SANTUARÈ OU POU..." "DEKOLASYON!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM           

Columbia 3 Gason Inyon

3. Dife frape mòn

Kolonbi & Almay Detwi!!! Nouvèl Dezas Natirèl atravè mond lan!

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

AVÈTISMAN !!!

Brezil Adore Satan ak moke Trè Wo a ak kanaval la mechan ak estati Kris la mechan redanmtè a tou de se yon abominasyon zidòl move!

Mechanste pèp Brezil la ak lòt nasyon sou latè te tèlman pwovoke Jewova ki gen tout pouvwa a, Paske nan tout vye bagay sa yo, kòlè terib, kòlè, kòlè ak tire revanj Seyè ki gen tout pouvwa a pral desann sou tout nasyon mechan sa yo. ki adore fo bondye ak zidòl moun kreye!

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Yon idol 3

Estati

Brezil bonjou

Kounye a nan Brezil! Kase kay ak machin apre lagrèl ak tanpèt nan Rio Grande do Sul 

Toubiyon ki ka touye moun! 'Tout bagay konplètman detwi' Nan Rolling Fork, MS           

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

               “M PRAL DETWA OU…” “KOTE ki wo!!!

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

3. Dife frape mòn

St Sava Church New York Destroyed by 3Fire 1024x477 1 e1671147548596

Dife sovaj

Sou entènèt jwèt Greek Island Fire

Boule dife nan bilding nan legliz la

Burning City

Legliz Batis Antiòch

ENFERNO!!! Masif 8-alam dife DETRI LEGLIZ! | Chopper videyo 

Dife Legliz Delaware 2

Coshocton Church Fire 2

Legliz Victory dife

Legliz Harriet Tubman 2

inondasyon

Yon idol 3

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"M PRAL FÈ VIL OU DEGAZIE EPI POTE SANTUAR OU OU AN..." "DESOLASYON!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Sa ki mal idolitri

3. Dife frape mòn

Estati

Idolitri

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

3. Dife frape mòn

Brezil bonjou

Rivyè a pete bank li!!! ak plonje lari yo anba dlo! Inondasyon nan Sao Paulo, Brezil!!!           

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Kòlè Seyè a p'ap tounen, jiskaske li fè sa, epi jiskaske li fè entansyon kè l:

Nan dènye jou yo, w ap konsidere li!

Gwo tranblemanntè yon glisman tè ogmante

Gwo dife nan Kalifòni

Kalifòni koule twou

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Nahum
Chapit 1:2

Seyè a fè jalouzi, li tire revanj. epi li fache; Seyè a pral tire revanj sou lènmi l' yo, li mete kòlè pou lènmi l' yo.

3. Dife frape mòn

Relijyon nan Venezyela

Abominasyon!

Venezyela monte

Plis pase 14,000 kay afekte pa glisman tè ak inondasyon! nan Anzoategui, Venezyela!!!

IsaYah 20 scaled

St Sava Church New York Destroyed by 3Fire 1024x477 1 e1671147548596

PWOFÈT TB JOSHUA TOMB PRAN DIFE!!!

Yon tyè De tyè
DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

IsaYah
Chapit 42:5-8

Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a di: Li menm ki kreye syèl la, li menm ki te louvri yo. Li menm ki gaye tè a ak sa ki soti ladan l.

Se li menm ki bay pèp ki sou li a souf, ak lespri moun ki mache ladan l'!

638 1234

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

 "Mwen Yah!!!

"M'ap rele ou nan jistis, m'ap kenbe men ou, m'ap kenbe ou, m'ap ba ou yon kontra ak pèp la. pou yon…"

"Limyè nan "Janti yo!!!"

"Pou ouvri je avèg yo, pou fè prizonye yo soti nan prizon an, ak moun ki chita yo Fènwa soti nan la Kay Prizon!”

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Yadaim pèp Seyè a

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

Eklips dife

eklip latè

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"Mwen se Yah!!!"

"Se non mwen!"

"Epi onè mwen pap bay yon lòt moun, ni louwanj mwen pou zidòl gravye yo!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Malè nan peyi Lejip

Legliz ansyen syèk 1

Enòk 99

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Legliz Batis Columbia 1 scaled

Greater Faith United Missionary Baptist Church Pastè; Charles Graham te di...

” Sa gen 30 ane nou te kòmanse legliz sa a menm jiska prezan li te boule, n ap rebati l pi byen pase sa l te ye anvan an. Letènite ak Kris la se destine nou."

Legliz Batis Columbia 6 scaled

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Malachi
Chapit 1:4-5

Lè Edon te di..."

"Nou pòv, men nou pral retounen epi bati .. "tout dezè!"

Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a di..."

“Yo pral bati, men Mwen pral jete atè; epi yo pral rele yo, fwontyè a nan mechanste, epi, pèp la kont ki moun Mwen menm, Seyè a, gen endiyasyon pou tout tan!!!"

Legliz Victory dife

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

3. Dife frape mòn

Greater Faith United Missionary Baptist Church Apre yon gwo dife ki te totalman detwi Legliz la!

Legliz Batis Columbia 3 scaled

Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a di!

"Epi je ou pral wè, epi w ap di..."

Legliz Batis Columbia 5 scaled

"Ya pral grandi soti nan fwontyè Seyè a!!!"

9 SH echèl

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Levitik
Chapit 26:30-32

Se konsa Yah ki gen tout pouvwa a di!!!

"Apre sa, mwen pral "DETWI KOTE WO," ak Koupe imaj ou yo, epi jete kadav nou yo sou kadav yo                                "ZIDÒL OU!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Ostrali

Legliz Batis Misyonè Saint Paul 2

Tabènak Levanjil 2

Legliz Texas

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"Epi nanm mwen pral rayi w!!!"

"Epi mwen pral fè "VIL OU DECHE," epi pote ou "SANTYÈ POU..." DEZOLASYON," epi mwen p ap pran sant bon sant ou yo!”

Sou entènèt jwèt Greek Island Fire

"Epi mwen pral pote a "TÈ NAN DEZOLASYON !!!" e lènmi ou yo ki rete ladan l' yo pral sezi wè sa!"

3. Dife frape mòn

Dife sovaj

Greater Faith United Missionary Baptist Church Kongregasyon Columbia rasanble apre dife legliz!

Istorik Mary Rèn nan Angels Legliz Katolik nan Fort Scott Zeklè frape! detwi nan dife!

Legliz Fort Scott 6 echèl

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Levitik 26: 31

Se konsa Yah Toupisan an di nan kòlè terib ak gwo kòlè !!!

"E mwen Wmalad MAke Ynou an Cities Waste!!!”

"And Bbag Ynou an Sanktwayè Unto..” "Dezolation!!!"

"Ae mwen Wmalad Not Smel the Savor de..."        "Ynou an "Smouye Odors!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Konbyen bondye ki genyen nan peyi Zend?

Endouyis gen 330 milyon bondye ak deyès.

3. Dife frape mòn

Zend zèklè

10 pi gwo katastwòf natirèl ki te frape peyi Zend!!! – Dè dizèn nan peyi Zend

Jezi Kris la / Tammuz / Lisifè / Serapis Christus / Estati yon vye zidòl abominasyon!

1 1

Relijyon nan Brezil

Abominasyon!!!

Brezil bonjou

pap koulèv2

Sèpan 2

Sal sèpan Vatikan

3. Dife frape mòn

melany rochester jeaIaS7HgVU unsplash

Sinkholes pèp Izrayèl la

Lanfè TROU nan Jerizalèm Sen Glisman tè nan kapital pèp Izrayèl la. Sinkhole nan Jerizalèm!!!

Pèp Izrayèl la fini! Inondasyon ki ka touye moun akòz gwo lapli! Pèp Izrayèl la inondasyon 2022 nouvo mizajou

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

   ZephanYah
Chapit 1:2-3

Se konsa Yah te di! Kreyatè ki gen tout pouvwa nan syèl la ak latè!

"Mwen pral konplètman konsome tout bagay soti nan ..."

"Sòti peyi a!!!

 

Sou entènèt jwèt Georgia Gid Stones

Georgia Guidestones

5

Lightening Strikes Stature Optimize

3. Dife frape mòn

Georgia Guidestones

JENOsid AMERIKEN an!!!

PLA Lachin Jeneral defans nasyonal

Reyinyon Biden ak Lachin

vaksen

CHOKAN!!! PEOPLE STORM CHILDREN'S VAX CENTER NAN NYC SÈLMAN POU JWENN ANTYÈLMAN KOURI BY PEP CHINON!!!

"Ou dwe "TOUYE TOUT AMERIKEN" ak Zam Byolojik!!!"

ANPIL MANTI!!! - VAKSEN KONT KOVID-19 ENTANSYONÈL TE FE POU TOUYE OU – BIO-ZAM

Ekspozisyon masiv!!!- KI MOUN WHISTLEBLOWER REVELE 2020 LA - PLAN 2024!!! 

Bill Gates

vaksen

Vaksen mRNA

Egzanpsyon 2 echèl

Jacques Yves Cousteau

FEMA CDC sèkèy!!! Madison, GA

Se konsa Yah di!! Kreyatè ki gen tout pouvwa nan syèl la ak latè!

"Mwen pral konsome moun ak bèt !!!"

Bèf ki mouri3

"Mwen pral konsome zwazo ki nan syèl la..."

Zwazo mouri 1

"Epi pwason yo nan lanmè a, ak blòk yo ki fè yo bite ak mechan yo !!!"

Pwason mouri 2

"Epi mwen pral koupe moun nan..."

"Sòti peyi a!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

10,000 bèf mouri nan Kansas - Kisa ki te pase?

Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a, kreyatè syèl la ak latè a di!

Nan kay la nan "YISRA"EL" (Izrayèl)

Bondye peyi Lejip 1024x738 1

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Amos
Chapit 5:1-27

"Koute pawòl sa a ke mwen pran kont ou, menm yon plenn..."

"O' House of "YISRAEL!!! ”

Masonik Badj

"Vyèj la nan pèp Izrayèl la tonbe; Li p'ap leve ankò. Li lage nan peyi l'. pa gen pesonn pou leve l."

“Vil ki te soti nan mil va kite san, e sa ki te soti nan yon santèn ap kite dis, nan kay la. pèp Izrayèl la."

"Paske men sa mwen te di Seyè a bay kay la..."

"YISRA"EL"!!! ”

1S RA EL

Ansyen ebre EL Worship EL

Imaj ki anba a se nan bondye divinite moun peyi Lejip la "EL" Apis ti towo bèf la sa a se bondye divinite a mechan mechan  Izrayelit yo t'ap adore sou mòn Sinayi a ki te fè Seyè ki gen tout pouvwa a fache!

Final

Jounal Izrayelit mechan yo ki refize bay bondye moun peyi Lejip yo a "EL" (Apis ti towo bèf la).

Se menm sa ki mal divinite ke yo te adore jodi a pa anpil nan yo ebre nwa òganizasyon Izrayelit yo jodi a... jan ou ka wè anyen pa chanje.

Se konsa Yah ki gen tout pouvwa a di!!!

"Chache m'!!! Epi w ap viv!!!”

3. Dife frape mòn

Imaj Vrè Mòn Sinayi ki anba a... toujou tout boule jodi a!

Mòn Sinayi a

"Men, pa chèche Betèl, pa antre nan Gilgal, epi pa ale nan Bècheba, paske Gilgal pral ale nan kaptivite, epi Betèl pral fini."

Vil Betèl nan tan lontan yo te chanje non li rele Jerizalèm jodi a.

POLITEIS

"Chache mwen Yah!! Epi w ap viv!”

"Pè mwen pa ka pran tankou dife nan kay Jozèf la, pou m pa devore l, pou pa gen pesonn ki ka etenn li nan Betèl."

Dife sovaj

"Ou menm ki vire jijman anmè, epi ki kite jistis sou tè a..."

"Chache m 'Yah ki fè sèt zetwal yo ak Orion, epi fè lonbraj lanmò a nan maten an ..."

Bright Stars of Orion scaled

"Epi fè lajounen an nwa ak lannwit: ki rele Dlo Lanmè a, epi vide yo sou sifas tè a ..."

"Ya! Se non mwen!"

Yadaim pèp Seyè a

Sa ranfòse moun ki piye yo kont moun ki pi fò yo, pou moun ki piye yo vin kont yo..” “Fò”.

17 SW

"Yo rayi m' ki rale zòrèy nan pòtay la, e yo degoute m k ap pale dwat!”

"Se poutèt sa, paske w ap mache sou pòv yo, epi w ap retire chay ble nan men l..."

NOUVÈL

"Ou te bati kay nan wòch taye ..."

"Men, ou p'ap rete nan yo!!!"

nwaj nwa 5 scaled

8955

2 1

Inondasyon 2

"Ou te plante bèl jaden rezen, men ou pa dwe bwè diven nan yo!!!"

“Paske mwen konnen plizyè transgresyon ou yo, “Epi…”

"GRAN MECHÈ!!!"

Mason yo

Masonik kabrit

Mason yo

Fratènite 9

"Yo aflije moun ki jis yo, yo pran yon kòronp, yo mete pòv yo deyò nan pòtay la..."

"Soti nan dwa yo."

“Se poutèt sa, moun ki gen pridan yo pral kenbe silans nan tan sa a; paske li se yon "Move tan!"

"Chache byen, epi pa sa ki mal, Konsa, mwen menm, Seyè ki gen tout pouvwa a, m'ap kanpe la avèk ou jan ou te di l' la.

"Rayi sa ki mal la, ak renmen sa ki byen, epi mete jijman nan pòtay la: petèt mwen menm, Seyè ki gen tout pouvwa a, m'a aji byen ak rès Jozèf yo.

"Se poutèt sa mwen menm, Seyè ki gen tout pouvwa a..."

"Di konsa!"

"Lann pral nan tout lari!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Fanmi kondui atravè flanm dife ki chape nan California!

"Epi yo pral di nan tout gran wout yo..."

“Ay! Ay! e y ap rele kiltivatè a nan lapenn, ak moun ki gen ladrès nan plenn nan plenn!”

fanm ap kriye

"Epi nan tout jaden rezen yo pral kriye!!!"

"Paske mwen pral pase nan "ou!"

"Malè pou nou ki vle..."

"Jou Seyè a!!!"

Vengeance 1

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"A kisa sa ye pou ou?"

"Jou Seyè a se fènwa..."

"Epi se pa "Limyè!"

faz lalin

“Kòmsi yon nonm kouri devan yon lyon, epi yon lous rankontre l; oswa antre nan kay la, li mete men l sou miray la, epi yon sèpan mòde l."

"Èske jou Seyè a pa pral fènwa, epi "pa limyè?"

Eklips dife

"Menm trè nwa, e pa gen klète ladan l?"

"Mwen rayi, mwen meprize jou fèt ou yo!!!"

"Epi mwen p'ap pran sant nan ou..."

"Asanble solanèl!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

638 1234

Menmsi ou ofri m' ofrann boule nèt ak ofrann vyann ou yo..."

"Mwen pap aksepte yo!!!"

"Mwen p'ap konsidere ofrann bèt gra ou yo pou di Bondye mèsi."

"Pran ou lwen mwen bri..." "Kantik ou yo..."

"Paske mwen p'ap tande melodi vyòl nou yo."

"Men, se pou jijman koule tankou dlo, epi jistis tankou yon gwo kouran dlo."

Èske w te ofri m sakrifis ak ofrann nan dezè a pandan karantan..."

"O' House of YISRAEL?

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Masonik Badj

Evil Star nan Moloch te monte

POLITEIS

"Men, ou te pote Tant Randevou a nan Moloch ou a ak Chiun imaj ou yo ..."

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Zetwal David la yon imaj zidòl dyabolik mechan Abominasyon!

Salomon Seal 2

 

Wa Salomon adore Moloch

Toubiyon detwi legliz nan Trenton Mo

"Etwal Bondye nou an, ki ou..." "Fè pou "nou menm!!!"

kay Izrayèl 2

“Se poutèt sa, m ap fè w antre nan…” “Kaptive pi lwen pase “Damas!”

nasyon

Seyè a di, non li se..."
"Seyè ki gen tout pouvwa a!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Eklips dife

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Hosea
Chapit 4:1-19

Koute Pawòl Seyè a..."

"Nou menm, pitit Izrayèl yo" pou..."

Yah gen yon konfli ak abitan peyi a!!!

Paske pa gen verite, ni mizèrikòd, ni konesans sou Seyè a nan peyi a!

638 1234

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Se konsa Yah di!!!

 "Pa sèmante! "Epi bay manti! "Epi touye!" "Epi vòlè! "Epi komèt..." "Adultè!"

Legliz St Sava New York detwi pa 3Fire 1024x477 1

Istorikman Legliz nwa nan Konte Rowan detwi nan dife! ofisyèl yo di 

Legliz Rowan 3

"Yo kraze! "Epi san manyen..." "san!!!"

Legliz Konte Fayette 3

Prèv Jezi soti Tammuz

Jezi Kris se move bondye solèy la mechan epi ou ale nan legliz pou adore l 'sou "Dimanch."

Geezis "Jezi" se nan Solèy !! // Yon mo Ameriken Endijèn / Ft. Khan Drop

Sa ki mal mechan Bondye solèy la!

Poukisa mwen rejte Nouvo Testaman an

Leroy Thompson wen lajan Creflo dola rant lajan

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Se konsa Yah te di! Kreyatè ki gen tout pouvwa nan syèl la ak latè!

"Se poutèt sa, peyi a pral nan lapenn, tout moun ki rete ladan l' yo pral nan lapenn, ansanm ak bèt nan jaden yo ..."

Bèt mouri 7

Bèt mouri 5

Bèt mouri 3

Bèt mouri 2

"Epi ak zwazo ki nan syèl la..."

Zwazo mouri 1

"Wi, pwason ki nan lanmè yo pral "Yo wete!!!"

Pwason mouri 2

"Men, pa kite pesonn kont, ni reprimande lòt, paske pèp ou a se tankou moun k'ap goumen ak prèt la."

"Se poutèt sa ou dwe tonbe nan jounen an !!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Toubiyon ak gwo kònen imaj Hail Hasting Nebraska!

Nebraska Lagrèl

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

YeremYah
Chapit 7:8-10

Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a di! Kreyatè ki gen tout pouvwa syèl la ak latè!

"Gade!!! Ou fè konfyans nan mo bay manti, ke "Pa ka pwofite!"

lapriyè abominasyon

"Èske w ap vòlè, touye, epi fè adiltè, epi fè sèman pou manti, boule lansan bay Baal, epi mache dèyè lòt bondye ou pa konnen!!!"

Legliz Collin dife

"Epi vin kanpe devan mwen nan kay sa a, non mwen rele, epi di..."

“Nou delivre pou nou fè tout “Abominasyon” sa yo?

Dife Legliz Delaware 2

"Epi pwofèt la pral tonbe avè w tou nan mitan lannwit lan..."

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Prophet Tb Joshua And The TOP 5 Pastè Afriken Ki Te Mouri An 2021

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Pastè Nijeryen Benen mouri pandan y ap rele 'Mwen bezwen san' -Videyo

Predikatè mouri apre yo fin fè prèch!

"Epi mwen pral detwi manman w!"

"Pèp mwen an ap detwi paske yo pa gen .. "Konesans!!!"

"Paske ou te rejte konesans..."

"Mwen pral jete ou tou, pou ou p'ap tounen prèt pou mwen, paske ou bliye lalwa Seyè a..."

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Dife sovaj

"Mwen pral bliye pitit ou yo tou!"

"Kòm yo te ogmante, se konsa yo te transgrede kont mwen ..."

"Se poutèt sa mwen pral chanje onè yo nan .. "WONTE!!"

Legliz boule

Legliz Detwi

Legliz Batis Misyonè Antiòch detwi nan dife!

"Yo devore mechanste pèp mwen an, e yo mete kè yo sou mechanste yo."

"Epi, pral gen tankou moun, tankou prèt: e mwen pral pini yo pou fason yo, epi rekonpanse yo sa yo fè."

"Paske y'ap manje, yo p'ap gen ase, y'ap fè jennès, yo p'ap ogmante, paske yo sispann fè atansyon ak mwen Seyè a!"

Yon bagay etranj k ap pase nan plant ki trete manje Etazini yo...

"Fòs jennès, diven ak diven nouvo wete kè a."

"Pèp mwen an mande konsèy nan tèt yo, ak baton yo fè yo konnen yo, paske Lespri pwofèt yo te fè yo nan erè, epi yo te kite yon jennès anba Bondye yo."

Sis pwent zetwal 300x130 1

“Yo ofri bèt pou touye sou tèt mòn yo, yo boule lansan sou ti mòn yo, anba pye bwadchenn ak pye bwadchenn ak elm, paske lonbraj li bon..."

Bohemian Grove

kay Izrayèl 2

"Se poutèt sa, pitit fi ou yo pral fè jennès, epi mari oswa madanm ou yo pral fè adiltè."

"Mwen p'ap pini pitit fi ou yo lè y'ap fè jennès, ni madanm ou yo lè y'ap fè adiltè..."

"Pou tèt yo yo separe ak jennès, epi yo ofri bèt pou touye ak jennès..."

"Se poutèt sa moun ki pa konprann yo pral tonbe!!!"

Legliz St Sava New York detwi pa 3Fire 1024x477 1

"Menm si ou!!! "Yisrael!!!" Jwe jennès la, men pa kite Yahdah ofanse; Pa vin Gilgal, pa monte Bètavenn, pa fè sèman..."

"Seyè a vivan!"

Bondye peyi Lejip 1024x738 1

1S RA EL

“Pou "Izrael" Glise tounen kòm yon "Gyf..."

"Kounye a, Seyè a, m'ap ba yo manje tankou yon ti Mouton nan yon gwo kote!"

"Efrayim mete tèt ansanm ak zidòl!"

"Kite l pou kont li!!!"

Masonik Square

Òganizasyon kan ebre nwa yo Opere an degize pou kenbe afilyasyon yo, jwif, islamik ak masonik kache.

Masonik Badj

Lekòl Aprantisaj Izrayelit

Gay Parad5

"Bwason yo vin gra: yo toujou ap fè jennès; chèf li yo ak wont yo renmen, ban nou."

"Van an mare l 'nan zèl li yo, epi yo pral wont poutèt sakrifis yo."

Mwa Pride

Se konsa Yah di!!!

KREYATE TOUPISAN SYÈL AK TÈ...

“SA SÈLMAN DEBITE NAN "UNITE!!!"

eee

Tranblemanntè Ayiti Detwi Anpil Legliz Dechire yon poto prensipal nan sipò

Bezbòl ak lagrèl wòch2

HAIL

Lwès Drout

Dife ak limyè

ATANSYON!! GADE! PAWÒL YAH TOUPISAN YA!!

Kreyatè ki gen tout pouvwa a nan syèl la ak latè a ki abite sèlman nan..."

"UNITE!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

638 1234

IsaYah
Chapter 65

SE KONSA YAH TOUPISAN!!!

“Yo t ap chache m nan moun ki pa t mande m yo!!

"Mwen jwenn mwen nan moun ki t'ap chache m '"Pa: mwen te di..."

"GADE MWEN!!!"

3. Dife frape mòn

"GADE MWEN!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Vrè imaj mòn Sinayi ki anba a!

Mòn Sinayi a

An kachèt k ap grenpe la reyèl mòn Sinayi nan Arabi! Mòn entèdi a.

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Pou yon nasyon ki te "PA" Yo rele "pa..."

 "NON MWEN!!!"

"Yisra"EL"!!! ”

Bondye peyi Lejip 1024x738 1

Foto sa ki mal

Toro Apis.php

kay Izrayèl 2

Yah te di Detewonòm 18

"Mwen te lonje men m tout jounen an bay yon pèp rebèl..."

"Ki mache nan yon fason ki pa t bon, apre yo fin "Pwòp panse!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

travèse 1

"Yon pèp ki pwovoke m '"KOLÈ!!" Kontinyèlman nan figi mwen; Sakrifis sa a nan jaden yo, epi boule lansan sou lotèl an brik..."

Cross sa ki mal Idol abominasyon

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

MWEN PRAL DETRIWO KOTE WO!!!

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

 Legliz Mississippi pran dife!!! Apre Zeklè frape pandan epidemi move tan  

123

St Johns United Methodist Legliz Gwo DIFE te detwi!!! ZEKÈK SE KOZ!!!

Coshocton Church Fire 2

Ponpye Legliz Coshocton

Old Dugger legliz detwi nan dife!!! kay limen pwochen pòt la

Sou entènèt jwèt Dugger Legliz dife

Zèklè frape te blame pou dife ki te detwi legliz istorik Chesapeake

Travèse anlè mitan-Michigan legliz la frape pa zeklè, detwi ankò!

Kwa ki frape pa eklèsi

"Ki rete nan mitan tonm yo, epi pase nwit nan moniman yo, ki manje vyann kochon..."

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Pwodwi vyann kochon yo tankou bekonn, sosis ak chen cho ka lakòz kansè kolorektal, pankreyas ak kansè pwostat.

Deteronòm
Chapit 14:8

Ak kochon an, Piga nou manje vyann yo, nou pa dwe manyen kadav yo.

TOP 4 Vyann entèdi pou Nou Manje (Reyalite Bib la) | PATI 1…

"Epi bouyon bagay abominab yo nan..." "Vo yo!!"

vyann kochon 1

Pwodwi vyann kochon yo tankou bekonn, sosis ak chen cho ka lakòz kansè kolorektal, pankreyas ak kansè pwostat.

"TOUT" Relijyon se yon abominasyon pou Seyè a! Kreyatè ki gen tout pouvwa syèl la ak tè a!

Legliz St Sava

Burning Cross Phili Legliz

"Ki di..."

"Rete kanpe pou tèt ou, pa pwoche bò kote mwen." "Paske mwen pi sen pase ou!"

Krisyanis 1 1

Mt Pilgrims Baptist Church dife

Tabènak Levanjil 2

Booker T Washington

Aldous Huxley

Paulo Coelho

 "JIJMAN!!!"

Eklèsi

Jijman ap vini Amerik!!!

malfini ak drapo

tris Ebre 2

C

Esklav pandye

E

Esklavaj 18

Esklavaj 3

Esklavaj 1

"Jijman ap vini Amerik!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Zansèt blan Ewopeyen / jwif ou yo  ki te komèt atwosite enkwayab sou esklav ak natif natal yo ap apwoche!!

Margret Sanger ak Hillary Clinton

Doktè Theresa Deisher

12-AN PALE OUT SOU PWOFESYON AVÒTMAN

Konpayi ki apiye entèdiksyon avòtman

Konpayi pou avòtman te monte

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Toupisan an ap vide kòlè li!!!

Plizyè milye bèf MOURI sispèk nan Kansas Heat Wave. | KISA KI PASE?

"Sou tout nasyon sou latè!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Mayfield KY, ki chita nan konte Graves se te yon zòn konfedere, ki gen premye pi gwo endistri yo te fabrikasyon rad ak kiltivasyon tabak.

Esklav nan fènwa

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

Epi yo te gen esklav la ki t ap travay Anpil kalamite sou tè a jodi a ap pase pou rezon ou ka pa konprann..."

Men, se kòlè Kreyatè ki gen tout pouvwa a syèl la ak tè a!

Nebraska Inondasyon 1024x618 Optimize

Men, li lè pou w prepare kè w pou w viv nan volonte Jewova epi pou w elimine mechanste abominasyon yo.

Ou pa vle mouri nan mechanste ou. Tanpri sonje nan tan boulvèsan sa yo, demen pa pwomèt.

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Yo rapòte plis pase 30 tònad nan omwen sis eta, ak yon detire 200 mil! 

Soti nan Arkansas rive Kentucky ke yo te frape pa yon sèl vyolan, long track twister.

NOUVÈL

Mayfield te frape pi di a, kòm yon tònad te siye yon faktori chandèl nan Vandredi swa kote apeprè 110 moun te bloke andedan, jan Gouvènè Bershear te ajoute ...”

"Nou kwè ke nou pral pèdi omwen plizyè douzèn moun sa yo."

 Mayfield, Ky Catastrophic Domaj toubiyon– Premye abèy limyè

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

IsaYah

Chapter 57

Moun k'ap mache dwat yo ap peri, pesonn p'ap fè sa nan kè yo. Moun ki gen mizèrikòd yo disparèt.

"L'ap antre nan lapè..."

Ebre ap priye

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

Zakari 10

"Yo pral repoze sou kabann yo, chak moun ap mache nan jistis."

Ebre lapriyè 1

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"Men, pwoche bò isit la!!

3. Dife frape mòn

"Ou, pitit gason majisyèn nan..."

"Gandans nan..."

"Adultè ak bouzen an!!!"

Sal sèpan Vatikan

"Kont kiyès ou fè espò.." "Tèt nou?"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"Kont moun ki fè ou yon bouch lajè, epi..."

"Detire lang lan?"

Soti Lang3

Soti Lang5

Soude soti Tounge5

"Èske ou pa pitit..." "Transgresyon!!"

"Yon Grenn manti..."

pap koulèv2

Pap siy men yo

Masonik kabrit

"Anflame tèt nou ak zidòl anba chak pye bwa vèt ..."

"Touye timoun yo nan fon yo.." "Anba fant wòch yo?"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

miray mawon ak gri

Zo mouri 2

Dead Bones67u 768x432 1

Sa ki mal 1

 DONE-DEPOTE! ADRENOCHROME PAPYE TRAIL

DONE-DEPOTE! ADRENOCHROME PAPYE TRAIL (PATI 2)

ESKE LI RIVE SA LOU ?? ADRENOCHROME SÈVIS LIVRAISON NAN FORUM EKONOMIK MONDAL VIL DAVOS, SWITZ

“Pami wòch lis larivyè a se pòsyon w la; Yo, yo se lot ou..."

"Menm pou yo, èske w te vide yon bwason "ofrann!"

 

travèse

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"Li te ofri yon ofrann vyann!"

"Èske mwen ta dwe resevwa konfò nan sa yo?"

"Ou mete kabann ou sou yon mòn wo ak wo..."

Star Mezon Blanch

5 1

"Menm la ou te monte pou ofri..." "Sakrifis!!!"

Washington Monument

"Dèyè pòt yo tou ak pòs yo, èske ou mete souvni ou ..."

House Of The Temple of Freemasonry3

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"Paske ou te dekouvri tèt ou nan yon lòt pase mwen, epi ou te moute ..."

"Ou te elaji kabann ou, epi ou te fè yon kontra avèk yo!"

Masonik2

"Ou te renmen kabann yo kote ou te wè "li!!!"

5 1

"Epi ou te ale bò kote wa a ak..." "Odè..."

"Epi te ogmante pafen ou yo..."

kwa abominasyon

"Epi te voye mesaje ou yo byen lwen "Dann!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

            Yon chaj pou gaye a              Levanjil pou tout moun Nasyon!

(Ale-eple tankou nan go jete "Eple, "Soji")

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"Epi te avili tèt ou menm pou... "LANfè!!"

Fè pè 2

“Ou fatige nan grandè chemen w la; Men, ou pa di..."

"Pa gen espwa."

“Ou jwenn lavi nan men ou; se poutèt sa ou pa t lapenn."

"Epi ki moun ou te pè oswa ki moun ou te pè, pou ou te bay manti..."

"Epi li pa sonje m ', li pa mete l' nan "kè ou?"

"Èske mwen pa janm kenbe lapè nan tan lontan..." "Epi ou menm..."

"PA MWEN pè?"

Lightening Strikes Stature Optimize

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"Mwen pral deklare jistis ou ..."

"Epi travay ou yo..."

"Paske yo pral..."

"Pa fè pwofi..."

"OU!!!"

Masonic3jpg

Siplemantè alam dife detwi istorik Tanp masonik nan Aurora

"Lè ou kriye, kite konpayi ou yo.." "Delivre ou!!!"

Dife detwi Prince Hall Masonic Tanp lan

“Men, van an pral pote yo tout ale; Vanite pral pran yo..."

B SOVAJ

Beech Grove Masonic Lodge Detwi pa dife

"Men, moun ki mete konfyans li nan mwen pral posede peyi a, e li pral eritye..."

"Mòn mwen an!!!"

Moun Seyè a

"Epi yo pral di..."

"Lanse ou, jete ou, prepare wout la, pran an "SBLOK TUMBLING" soti nan chemen pèp mwen an!!!"

Gade nan syèl la

"Paske men sa Sila a ki anwo nan syèl la ki rete nan letènite a, ki gen non li se Seyè a..."

8 SG scaled

"Mwen rete sou kote ki wo..."

Toupisan Koulè Inivèsèl

5

"Avèk moun ki gen yon espri ki repanti e ki gen imilite tou, pou fè reviv lespri moun ki enb yo..."

  “Epi pou reviv kè yo…” “Moun ki repanti!”

oryon nebula

"Paske mwen p'ap goumen pou tout tan, ni mwen p'ap toujou an kòlè..."

"Paske lespri a ta dwe tonbe devan mwen, ak nanm mwen te fè yo."

"Pou inikite konvwate li a, mwen te fache, mwen te bat li..."

"Mwen kache m ', epi mwen te fache, e li te kontinye nan chemen kè l'."

Super Nova Star

"Mwen wè chemen l ', epi mwen pral geri li ..."

“M ap dirije l tou, e m ap ba li konsolasyon ak moun ki nan lapenn li yo.”

“Mwen kreye fwi nan bouch yo; Lapè, lapè pou moun ki byen lwen, ak pou moun ki toupre yo, epi m ap geri l.”

"Men, mechan yo tankou lanmè boulvèse a, lè li pa ka repoze, dlo li yo jete labou ak pousyè tè."

"Pa gen lapè pou..."

"MECAN!!!"

Mt Pilgrims Baptist Church dife

Greensboro ki gen plis pase 100 an legliz detwi nan dife

Legliz Greenboro 2

Dife detwi Legliz Surrey | Vancouver Dimanch! 

Legliz Surrey 4

151 Ane Istorik Black Evergreen Baptist Church nan Clute, Konte Brazoria  DIFE TE DETRI!!  

dife legliz

Istorik Legliz Batis Black St Simon nan Konte Clay te DIFE TE DETRI!! Jedi swa

Legliz Batis St Simons

"Sa yo se yon lafimen nan nen mwen, yon..."

"DIFE ki boule tout jounen an."

“Gade!! Se sa ki ekri devan mwen!!"

"Mwen pap kenbe silans..."

"Men, pral rekonpanse ..."

"Menm rekonpans nan lestonmak yo!!!"

3. Dife frape mòn

Moman chokan!!! Yon prèt katolik tonbe e li "mouri" pandan y ap preche pandan mas dimanch nan Kamewoun

"Mechanste nou yo ansanm ak peche zansèt nou yo ansanm, ki te boule lansan sou mòn yo, ki te blasfeme m sou ti mòn yo..."

"Se poutèt sa, m'ap mezire ansyen travay yo te fè nan lestonmak yo!"

"Kòm yo jwenn diven an nouvo nan grap la, epi yon moun di..."

“Pa detwi l; paske gen yon benediksyon ladan l!

“Se konsa, m ap fè pou sèvitè m yo, pou m pa kapab DETRI YO TOUT!!"

"Epi mwen pral fè yon pitit pitit soti nan Seyè a, ak nan Seyè a yon eritye mòn mwen yo ..."

"Epi mwen chwazi yo pral eritye li, epi "sèvitè m yo pral rete la!!"

Yadaim pèp Seyè a

"Epi Sawon pral tounen yon pak mouton, e fon Akò a pral yon kote pou bèf yo kouche, paske..."

             "Pèp mwen yo ki te chache..."

"Mwen!!!"

Ebre ap priye

"Men, ou se moun ki abandone "mwen!!" "Sa bliye mòn mwen an!!!"

"Ki prepare yon tab pou twoup sa a, epi ki bay ofrann bwason an bay nimewo sa a!"

Imaj la reyèl mòn Sinayi anba a

Mòn Sinayi a

“Se poutèt sa, m ap konte w bay la "NEPE," Epi w ap tout ajenou devan “The "SATRAYO!!!"

“Paske lè m te rele, ou pa t reponn; Lè mwen te pale, ou pa t 'tande..."

"Men, te fè sa ki mal devan je m ', epi li te chwazi sa ki nan kote mwen ..."

“Kontan PA!!!"

Fratènite 9

Vengeance 1

“Se poutèt sa… Gade!! Sèvitè m yo pral manje, men nou pral grangou!

“Gade!! Sèvitè m yo pral bwè, men nou pral swaf!

“Gade!! Sèvitè m yo pral pran plezi, men nou pral wont.

Ebre lapriyè 1

        “Gade!! Sèvitè m yo pral chante pou kè kontan…”

Happy People Jumpimg

Gason Vrè Repantans

“Men, w ap kriye pou kè yo lapenn, epi w ap kriye pou Lespri Bondye te fatige l.”

"Epi w ap kite non w..."

"Pou yon madichon pou moun mwen chwazi yo!!!"

Yon WakeUpYahdaim

"Pou..."M'AP TOUYE OU!!!"

Yon Pastè Legeso Daniel fè moun legliz li yo manje zèb!

"Epi rele sèvitè m yo pa..."

"YON LÒT!!!"

"NON!!!"

Yadaim pèp Seyè a

"Pou moun ki beni tèt li sou tè a va beni tèt li nan mwen, Seyè ki verite a..."

"Epi moun ki fè sèman sou tè a va fè sèman sou mwen, Seyè ki verite a..."

"Paske ansyen pwoblèm yo bliye, epi paske yo kache nan je m '."

"Paske, Gade!!"

"Mwen kreye nouvo syèl la ak yon nouvo..." "Latè..."

“Epi Ansyen an p ap sonje, ni vin nan lespri!”

oryon nebula

“Men, fè kè ou kontan pou tout tan nan sa m kreye: paske, Gade!!

"Mwen kreye Yahrusalem yon plezi, ak pèp li a yon Kè kontan."

"Epi mwen pral pran plezi nan Yahrusalem, epi mwen pral pran plezi nan pèp mwen an ..."

"Epi yo p'ap tande vwa kriye a ankò nan li, ni vwa kriye a ankò."

Meditasyon

"P'ap gen ankò nan kote sa a yon timoun ki gen laj, ni yon granmoun ki pa ranpli lavi l', paske timoun nan pral mouri san an."

"Men, mechan an ki gen san an pral madichon."

“Epi y ap bati kay, y ap abite yo; Y'a plante pye rezen, y'a manje fwi yo."

Espas Star

“Yo p ap bati, epi yon lòt abite; Yo p'ap plante, epi yon lòt manje..."

"Paske tankou jou yon pye bwa yo se jou pèp mwen an, e mwen chwazi yo pral pran plezi nan travay men yo pou lontan.”

“Yo p ap travay pou gremesi, ni p ap fè pitit pou pwoblèm; paske yo se Desandan mwen menm Seyè a, ki beni yo, e yo se desandan yo ansanm ak yo.

"Epi sa pral rive, anvan yo rele..."

"Mwen PRAL REPONN!!!"

"Epi pandan yo poko pale..."

"Mwen "PRAL TANDE!!!"

"La "lyon" ak nan "ti mouton" Y'ap manje ansanm, lyon an pral manje pay tankou towo bèf la, e pousyè tè a pral manje sèpan..."

Ezayi 11 6

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

“Yo p ap fè mal ni detwi nan tout “Mòn mwen an!”

YeremYah
Chapter 7

Pawòl Seyè a te di Yeremya a:

17 SW

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"Kanpe nan pòtay kay mwen an, pwoklame pawòl sa a la, epi di..."

"Koute pawòl Seyè a, nou tout moun Seyè a, ki antre nan pòtay sa yo pou adore Seyè a!"

"Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a, papa Seyè a..."

"Aranje fason ou ak sa ou fè, epi m ap fè ou rete nan kote sa a."

"Pa mete konfyans ou nan mo bay manti, di..."

"Tanp Seyè a, Tanp Seyè a, Tanp Seyè a se sa yo."

St Sava Church New York Destroyed by 3Fire 1024x477 1 e1671147548596

“Paske, si nou byen chanje fason nou ak sa nou fè; si ou byen egzekite jijman ant yon nonm ak frè parèy li."

"Si nou pa peze moun lòt nasyon yo, san papa yo ak vèv yo, si nou pa fè san inonsan nan plas sa a, si nou pa mache dèyè lòt bondye pou fè nou mal."

"Lè sa a, m'ap fè nou rete nan peyi sa a, nan peyi mwen te bay zansèt nou yo, pou tout tan."

“Gade!! Ou fè konfyans nan..."

"PAWÒL MANTI..."

"Sa pa ka pwofite!!!"

 

Faithwire

Megalegliz Pastè te di

“Èske w ap vòlè, touye moun, epi fè adiltè, epi fè sèman pou manti, epi boule lansan "BAAL..."

"Epi mache dèyè lòt bondye ke ou pa konnen!!!"

Fratènite 9

"Epi vin kanpe devan mwen nan kay sa a, non mwen rele..."

"Epi di..."

"Nou delivre pou fè tout bagay sa yo..." "abominasyon?"

Masonik Badj

Lekòl Aprantisaj Izrayelit

Bondye peyi Lejip 1024x738 1

 

"Èske kay sa a, ki rele non mwen an, vin tounen yon kavo vòlè nan je ou?"

"Gade!!...Menm mwen te wè li!"

"Men koulye a, ale nan Kote mwen an ki te Silo a, kote mwen te bay non mwen an premye, epi gade sa mwen te fè l '..."

"Pou mechanste pèp mwen an.." "Izrael!"

"Epi kounyeya... paske nou te fè tout travay sa yo, e mwen te pale avèk nou, mwen te leve bonè e m'ap pale, men nou pa t' tande..."

"Epi mwen te rele ou, men ou reponn "Pa..."

“Se poutèt sa, m ap fè kay sa a, yo rele non mwen an, kote nou mete konfyans nou an, ak kote mwen te ban nou ak zansèt nou yo, menm jan mwen te fè Silo a.”

"Epi m'ap chase ou devan je m, menm jan mwen te chase tout frè ou yo, tout Desandan Efrayim yo."

"Se poutèt sa, pa priye pou pèp sa a, pa leve rèl, ni lapriyè pou yo, pa lapriyè pou mwen..."

"Paske mwen p'ap tande ou!"

"Pa wè sa yo fè nan..." "Lavil Seyè a..."

Ak nan lari "Jerizalèm?"

 

Gay Parad5

Mwa Pride

"Pitit yo ranmase bwa, papa yo limen dife, e medam yo mase farin yo pou yo fè gato pou yo..."

"Rèn nan syèl la, epi pou yo vide ofrann bwason bay lòt bondye, pou yo ka fè m fache "!!"

LARENN SYÈL DYIITE JODI A NAN TAN MODÈN YO SE “VIJÈJ MARI” AK PITIT LI “JEZI KRIS.”

NAN TAN ANSYANS YO TE RELE SEMIRAMIS AK TAMMUZ

“Vyèj Mari” ak “Jezi Kris”

16

Yo se menm jan ak..

"Semiramis" ak "Tammuz"

14

Yah isit la ap pale de larenn nan syèl la "Semiramis" manman an nan "Tammuz" de divinite Babilòn yo.

Semiramis jodi a yo rele "Vyèj Mari," ak pitit gason l 'lan Tammuz rele… "Jezi Kri" jodi a! ”

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Jezikri / Tammuz / Lisifè / Serapis Christus; mechan mechan zidòl abominasyon!

1 1

Estati

Satan se gwo twonpèt la, Satan tou senpleman chanje non ak koulè divinite yo, men yo se egzakteman menm divinite yo tankou nan tan lontan.

Wi ..."Jezi Kri" sa move divinite ke ou renmen anpil...e mete anlè Yah!

"Abominasyon!!!"

JC Abominasyon

Kesyon!

Poukisa estati Jezi Kris la, Idol, Imaj dekri kòm Nwa?

Repons!

Paske divinite sa a se reyèlman Tammuz nan tan lontan te yon peyi Letiopi. Tammuz se te pitit Nimwòd ki te adore kòm yon bondye.

Jezi Afriken

Zeyis Afriken Jezi

"Èske yo pwovoke m '"KOLÈ?"

"Èske yo pa pwovoke tèt yo nan konfizyon nan pwòp figi yo?"

Abominasyon!!

15

Se konsa, Jezi Kris la te di gwo abominasyon nan fen tan, ak desepsyon sa ki mal!

Luke

Matye Chapit 10

Se konsa Yah di!! Kreyatè ki gen tout pouvwa nan syèl la ak latè!

"Se poutèt sa... Gade!!!"

Pwason mouri 2

Min "KOLERE" ak mwen "KOLER" yo pral vide sou kote sa a..."

Bèt mouri 3

Bèt mouri 6

"Sou moun, ak bèt, ak sou pyebwa ki nan jaden yo, ak sou fwi atè..."

Bèt mouri 5

"Epi li pral boule, epi li p'ap ..." "tranpe!!"

Masive Fires Alberta Kanada

Harlot Houses of God Adorasyon 2.jpg

"Mete sakrifis pou boule nèt pou nou ofri bèt pou nou touye, epi manje vyann."

“Paske mwen pa t pale ak zansèt nou yo, mwen pa t ba yo lòd jou mwen te fè yo soti kite peyi Misrayim. (Peyi Lejip la), konsènan ofrann boule oswa sakrifis:”

"Men, bagay sa a mwen te kòmande yo, li di..."

"OBEYE VWA MWEN!!!"

"Epi mwen pral Papa nou, epi nou pral pèp mwen ..."

"Epi mache nou nan tout fason mwen te kòmande nou yo, pou sa ka byen pou nou."

"MEN YO PA KOUTE!!!"

"Ni te panche zòrèy yo..."

"Men, te mache nan konsèy yo ak nan imajinasyon yo nan ..."

"KÈ MOVE!"

"Epi yo te ale dèyè, epi yo pa ..." "Avan!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Masonik2

"Depi jou zansèt nou yo te soti nan peyi Mizrahyim jouk jounen jòdi a, mwen voye tout sèvitè m yo, pwofèt yo, ba nou..."

"Chak jou leve bonè epi voye yo:"

"ETAN YO PA KOUTE MWEN!!"

"Ni panche zòrèy yo, men yo fè tèt di: yo te fè pi mal pase zansèt yo."

“Se poutèt sa, w ap di yo tout pawòl sa yo; men…”

"Yo p'ap koute ou!"

"N'a rele yo tou..."

"Men, yo p'ap reponn ou!"

"Men, w'a di yo..."

"Sa a se yon nasyon ki pa obeyi vwa Seyè a, Papa yo a, ki pa resevwa koreksyon ..."

"Verite a peri, epi yo koupe nan bouch yo!"

Ebre nan legliz kretyen

“Koupe cheve ou, O' Yahrusalem, jete yo, epi pran plenn sou kote ki wo. pou…”

"Mwen menm, Seyè a, te rejte ak abandone jenerasyon an nan..."

"KÒLÈ MWEN!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Ki kote vil nwa ki manke yo? | Chak Ki jan nou te rive isit la (Pati 3) | Jwèt Amber Ruffin Montre la

Toro Apis.php

"Pou timoun yo nan "Izrael" te fè "Sa ki mal nan je mwen!!"

Bondye peyi Lejip 1024x738 1

 

"Yo mete "ABOMINATION YO" nan Tanp yo mete non mwen an pou salte l.”

kay Izrayèl 2

“Yo bati tanp zidòl yo nan Tofèt, ki nan Fon Pitit Inon an, pou yo boule pitit gason yo ak pitit fi yo nan dife. ki…”

"Mwen pa te kòmande yo, ni "li pa antre nan kè mwen!"

Sakrifis

"Se poutèt sa, Gade!!... jou yo pral vini, yo p'ap rele l 'Tofèt ankò, ni Fon Pitit Inon an, men Fon Masak la: paske yo pral antere nan Tofet, jouk pa gen plas."

“Epi kadav pèp sa a pral manje pou zwazo ki nan syèl la ak pou bèt ki sou latè; e pesonn p'ap mete yo deyò."

"Lè sa a, m'ap fè yo sispann soti nan lavil Seyè a ak nan lari Yawousalem yo, vwa lajwa, vwa lajwa, vwa lemarye a, vwa lamarye a, paske peyi a pral tounen yon dezè. .”

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

                                 Ezayi Chapit 5

[Jaden rezen Seyè ki gen tout pouvwa a]

Kounye a m ap chante pou byenneme m nan yon chante pou m touche jaden rezen li a.

Mezanmi mwen an gen yon jaden rezen nan yon ti mòn ki bay anpil fwi:

lanati

Apre sa, li fè yon kloti, li ranmase wòch yo, li plante l' ak pi bon pye rezen an..."

Solèy ak pye bwa

Li bati yon gwo fò won nan mitan li, li fè yon près pou diven ladan l'; 

Rezen sovaj2

"Rezen sovaj!!!"

Masonik2

Fratènite 9

Lekòl Aprantisaj Izrayelit

SE KONSA YAH DI!

"Epi kounyeya, nou menm moun ki rete lavil Jerizalèm yo, ansanm ak moun Seyè a, jije ant mwen menm ak jaden rezen mwen an."

"Ki sa ki te ka fè plis nan jaden rezen mwen an ke mwen pa te fè nan li?"

"Se poutèt sa... lè mwen te gade ke li ta dwe bay rezen, te fè li soti ..."

"REZEN SOVAJ?"

"Epi kounye a ale nan..."

"Mwen pral di ou sa mwen pral fè nan jaden rezen mwen an ..."

"Mwen pral wete lizyè li a, Y'a manje l'. epi kraze miray ranpa a, epi yo pral foule l.

Women Army

Women Seige

Women Vòl

“Epi m ap fè l tounen yon dezè: yo p ap koupe l, ni fouye l; men gen pikan ak pikan ap monte..."

"Mwen pral bay nyaj yo lòd tou pou yo pa fè lapli tonbe sou li!"

Yon syèj nan Yahrusalem3

"Paske jaden rezen mwen an, Seyè ki gen tout pouvwa a, se kay Seyè a, ak moun Seyè a, plant ki bèl mwen ..."

“Se mwen menm, Seyè a, ki t'ap tann jijman, men mwen wè opresyon. pou jistis, men gade yon rèl.”

MAHÈ!!..Pou moun k'ap rantre kay an kay, Yo mete yon jaden an lòt, jouk pa gen plas, pou yo ka mete yo pou kont yo nan mitan tè a!

Mòn Kamèl

vila 1

Nan Zòrèy mwen, Seyè ki gen tout pouvwa a te di: Se vre wi: anpil kay pral dezè, menm gwo ak bèl, san moun pa gen moun!

Mansion

Wi, dis kawo tè jaden rezen ap bay yon sèl beny, epi semans yon omè ap bay yon efa.

"MAHÈ!!... POU YO!!..ki leve byen bonè nan maten, pou yo ka swiv gwo bwè; ki kontinye jouk lannwit, jouk diven anflame yo!"

alkòl

"Epi gita, vyolèt, tablèt, fif ak diven, se nan gwo fèt yo, men yo pa respekte travay Seyè a, ni konsidere travay la ..."

"Men mwen!!!"

Gran Prèt lò Brest Plak dis kòmandman

"Se poutèt sa pèp mwen an ale nan kaptivite, paske yo pa gen konesans..."

“Epi mesye onorab yo gen grangou, ak foul moun yo te cheche ak swaf."

Esklav nan fènwa

"Se poutèt sa lanfè te elaji tèt li, li louvri bouch li san mezi: ak respè yo, ak foul moun yo, ak ponpye yo, ak moun ki pran plezi ..."

"Pwal desann nan li!!!"

Ponpye

"Epi mechan an pral desann, e vanyan an pral imilye, epi..."

"Je Grannè a pral..." "Imilite!!"

Masonik2

Mason yo

"Men, mwen menm, Seyè ki gen tout pouvwa a, m'ap egzalte m' nan jijman, e m'ap sanktifye nan" jistis !!!"

Yahdaim Awakening

"Lè sa a, ti mouton yo pral manje dapre jan yo te fè a, e moun lòt nasyon yo pral manje dezè a nan gra yo."

"MAHÈ!!... POU YO!"

"Sa yo rale mechanste ak kòd vanite, ak mechanste tankou ak yon kòd kabwa!"

Harlot Houses of God Adorasyon 2.jpg

Kaaba Masjid Haraam Makkah

Sa di..."

"Se pou l prese, epi prese travay li, pou nou ka wè li, epi se pou konsèy "Senyè Bondye a" pwoche, epi vini, pou nou ka konnen li!"

                   "MAHÈ!!... POU YO!!"

"Sa rele sa ki mal byen, ak BON sa ki mal.."

Krisyanis

"Sa mete fènwa pou limyè, ak LIMYE pou fènwa..."

"Sa mete BITTER pou dous, ak SWEET pou anmè!"

Istorik Zanesville Masonic Tanp detwi nan dife!

Lès Star

5 1

"Malè!!..SOU YO!!.. ki gen bon konprann nan pwòp je yo..."

Dife! detwi Tanp masonik Prince Hall

"Epi pridan nan yo..."

"Pwòp je!"

Mason yo

Masonic3jpg

Siplemantè alam dife detwi tanp masonik istorik nan Aurora

Kissenger Quote

vaksen

JÈN KÈ FAYÈ [PT. 18] (TRIS) 'SINDROM LANMO SOUTDEN AN'

"MAHÈ!!... POU YO!!

"Sa yo gen pouvwa pou bwè diven, ak moun ki gen fòs pou melanje bwason."

diven 3

“KI JISTIFYE A WICKED POU RECOMANS!!”

"Epi wete jistis la nan men li!"

Pou Gwo ​​Pou Echwe

“Se poutèt sa kòm la ENSANDI devore pay la, ak la FLAMM Devore pay la, se konsa rasin yo pral tankou pouri, ak flè yo pral moute tankou pousyè!

Ponpye

"Paske yo te jete lalwa Seyè ki gen tout pouvwa a, yo meprize Pawòl Bondye ki gen tout pouvwa a!

Se poutèt sa, Seyè a fache sou pèp li a, li lonje men l' sou yo, li frape yo. Ti mòn yo te tranble, kadav yo te chire nan mitan lari yo.

Pou tout bagay sa yo, kòlè l pa sispann, men men l lonje toujou.

Otòn Yahrusalem

L'ap leve yon drapo pou nasyon ki byen lwen yo, l'ap sifle pou yo depi nan bout latè.

Women Army

Pesonn p'ap bouke ni bite nan mitan yo; pesonn p'ap dòmi ni dòmi; Ni sentiwon ren yo p'ap kase, ni sentiwon yo p'ap kase.

Twoup Women yo

Flèch yo byen file, tout banza yo koube, zago chwal yo pral konsidere tankou silex, ak wou yo tankou yon toubiyon.

Women Seige

Y'ap gwonde tankou yon lyon, y'ap gwonde tankou jenn lyon. Wi, y'ap gwonde, y'ap pran bèt yo, y'ap pote l' san danje, pesonn p'ap sove l'.

Jou sa a, yo pral gwonde sou yo tankou gwonde lanmè a. Men, si yon moun gade nan peyi a, gade fènwa ak lapenn, ak limyè a ap fè nwa nan syèl la.

Super Nova Star

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

                                   Ezayi Chapit 6

Nan lanne wa OuzYa te mouri a, mwen te wè Seyè a chita sou yon twòn ki byen wo, epi tren li te plen tanp lan.

linivè 1

Serafin yo te kanpe anlè. Yo chak te gen sis zèl. ak de li kouvri figi l ', ak de de li kouvri pye l', ak de de li vole.

Yonn t'ap rele nan pye lòt, yo t'ap di..."

HalleluYah!! HalleluYah!! HalleluYah!!

"Se Seyè a! nan lame..."

"Tè a plen ak..."

"Lwanj li!!!

Epi poto pòt la te deplase sou Vwa Sila a ki t ap kriye a, epi kay la te plen ak lafimen.

Kreyasyon inivèsèl3

Apre sa, mwen te di... Malè pou mwen! paske mwen disparèt; paske mwen se yon moun ki pa pwòp, e mwen rete nan mitan yon pèp ki pa pwòp.

"Je m' wè wa a, Seyè ki gen tout pouvwa a.

Lè sa a, yonn nan Serafim yo vole ban mwen, li te gen yon chabon nan men l ', li te pran ak pensèt yo sou lotèl la.

Yahdaim Awakening

Epi li mete l sou bouch mwen, epi li di..."

 “Gade!…Sa a te manyen bouch ou; epi yo retire mechanste ou yo, epi yo geri peche w yo!”

Epitou mwen tande vwa Seyè a ki di..."

           "KI MOUN VOYE AK KIyès.." "PRAL ALE POU NOU?"

Yadaim

Lè sa a, mwen di: Men mwen! voye mwen!!

Epi li te di..."

"Ale!! Epi di pèp sa a..."

“Koute vre, men pa konprann; Nou wè nou tout bon, men nou pa wè!

"Fè kè pèp sa a gra, fè zòrèy yo lou, fèmen je yo..."

"Pa wè ak je yo, pou yo pa tande ak zòrèy yo, pou yo pa konprann ak kè yo, pou yo pa konvèti, pou yo pa geri."

Lè sa a, mwen te di..."

"Yah, konbyen tan? Epi li reponn..."

Kreyasyon inivèsèl5

“Jiskaske vil yo p ap detwi san moun, kay yo san moun, e peyi a pral dezè nèt!!

La Palma 4

"Epi mwen te retire moun byen lwen, epi gen yon gwo abandone nan mitan peyi a !!"

Koule twou

“Men, l'a gen yon dizyèm ladan l', l'ap tounen, y'a manje l', tankou yon pye bwadchenn ak yon pye bwadchenn, ki gen byen ki nan yo, lè yo jete fèy yo. ladan l.”

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

                                Ezekyal Chapter 1

Apre sa, te gen yon vwa soti nan vout la ki te sou tèt yo (bèt vivan), lè yo kanpe, epi yo te bese zèl yo.

5

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Ak pi wo a voutman ki te anlè tèt yo te gen fòm yon twòn, tankou yon wòch safi.

“Epi sou resanblans twòn nan te gen aparans yon nonm                        (Yah) anwo sou li.

flanm dife

Apre sa, mwen te wè tankou koulè jòn, tankou aparans nan ENSANDI toutotou anndan l, depi aparans ren l anlè, depi aparans ren l anlè…”

Mwen te wè jan li te aparans nan ENSANDI, e li te genyen Limyè wonn sou.

oryon nebula

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Kòm aparans nan banza ki nan nwaj la nan jou lapli a, se konsa aparans nan klète alantou an.

Sa a te aparans nan resanblans onè Seyè a..."

Epi lè m te wè sa, m te tonbe fas atè, epi m te tande vwa yon moun ki t ap pale.

nebula woma

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Ezekyal

Chapit 2:1-10

Epi li di m...

"Pitit lòm, kanpe sou pye ou, e m ap pale avè ou!"

Epi Lespri a antre nan mwen lè li t'ap pale avè m', li mete m' sou pye m', pou m' tande moun ki t'ap pale avè m' lan.

"Epi li di mwen..."

Ebre Worror1

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

"Pitit lòm!"

“Mwen voye ou bay pitit yo "Yisra"EL!!! ”

Bondye peyi Lejip 1024x738 1

"Pou yon nasyon rebèl ki te revòlte kont mwen!!"

Kanaval 4

"Yo ak zansèt yo gen..."

“Li te transgrede kont mwen, jouk jòdi a!”

Bahamas Kanaval2 e1568751309925

"Paske yo se timoun odiyan ak .. "kè rèd."

Kanaval 2

Kanaval 3

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

“Mwen voye nou ba yo; epi w ap di yo..."

"MEN SA TE DI!!!"

"Epi yo... kit yo tande, kit yo p'ap kite yo, (pou yo se yon kay rebèl,) Men, yo pral konnen te gen yon pwofèt nan mitan yo.”

"Epi ou menm, pitit gason lòm, pa bezwen pè yo, pa bezwen pè pawòl yo, Menm si roze ak pikan ap la avèk nou, epi nou rete nan mitan eskòpyon…”

Yah te di Detewonòm 18

"Nou pa bezwen pè pawòl yo, Ou pa bezwen pè devan gade yo, menm si yo se yon kay rebèl.

"Epi w ap pale..."

"PAWÒL MWEN POU YO!!!"

"Kit yo pral tande, oswa si yo pa kite: paske yo pi rebèl.”

Latè

“Men, ou menm, pitit gason lòm, koute sa m ap di w la…”

"Pa fè rebèl tankou kay rebèl sa a: louvri bouch ou, epi manje sa mwen ba ou a!"

"Epi lè mwen gade, gade!! Yo voye yon men sou mwen; epi, gade, te gen yon woulo liv ladan l;

Scroll

“Epi li gaye l devan mwen; e li te ekri anndan kou deyò: e te ekri ladann plenn, lapenn, ak malè.”

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Ezekyal

Chapit 3:17-21

638 1234

SE KONSA YAH!!!

"Pitit lòm... mwen mete ou yon faksyonnè nan Tanp Seyè a..."

"Se poutèt sa, tande Pawòl la nan bouch mwen, epi ba yo..."

"AVÈTISMAN MWEN!!"

Lagè nepe

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

"Lè mwen di mechan yo..."

"OU PRAL MOURI!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

    "Epi ou pa bay li avètisman, ni pa pale pou avèti mechan an nan move chemen l, pou sove lavi l..."

“Menm mechan an pral mouri nan peche l; men, san li... m ap mande w nan men ou!

Legliz St Sava

Krisyanis

“Men, si ou avèti mechan yo…epi li p'ap vire do bay mechanste li, ni move chemen li, l'ap mouri nan peche l' yo; men ou delivre nanm ou."

Ansyen Sosyete sekrè 1

“Ankò… Lè yon moun ki jis vire do bay jistis li, epi li fè mechanste, epi m ap mete yon obstak devan l, l ap mouri…”

"Paske ou pa ba li avètisman, l'ap mouri nan mechanste li, epi yo p'ap sonje jistis li te fè a; Men, m'ap mande ou san li!"

Ebre ap priye

“Men, si w avèti moun ki jis la, Konsa, moun ki mache dwat yo pa fè sa ki mal, epi li pa fè sa ki mal, l ap viv san mank, paske yo te avèti l; tou ou delivre nanm ou."

“Men, men Seyè a te sou mwen. epi li di m..."

"Leve... ale nan plenn lan, epi mwen pral pale avèk ou!!"

3. Dife frape mòn

“Apre sa, mwen leve, mwen ale nan plenn lan, epi gade!

“Onè a te kanpe la, tankou onè mwen te wè bò larivyè Keba a, epi mwen tonbe fas atè."

Ezekyal

Chapit 13: 1-23

Epi Seyè a pale avè m', li di..."

"Pitit lòm, pwofetize kont pwofèt yo..."

"YISRA"EL"!!! ”

"Sa k ap pwofetize, epi nou di moun k ap pwofetize ak pwòp kè yo: Koute pawòl Seyè a!

Toro Apis.php

Se konsa Yah di!!

"Malè!!... pou pwofèt moun sòt yo, ki swiv pwòp lespri pa yo, e ki pa wè "Pa gen anyen!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Bondye peyi Lejip 1024x738 1

kay Izrayèl 2

Masonik Badj

Lekòl israelite

"O' Yadaim... pwofèt ou yo tankou rena nan dezè yo."

"Ou pa moute nan twou yo, ou pa fè yon bòdi pou kay Seyè a pou kanpe nan batay la nan jou Seyè a."

"Yo te wè vanite ak manti, yo di..."

"Seyè a di!!"

"Epi, mwen menm, Seyè a, pa voye yo, epi yo fè lòt moun espere ke yo pral konfime pawòl la."

Lapriyè

"Èske ou pa wè yon vizyon san anyen? epi ou pa pale a divinasyon bay manti, tandiske ou di..."

"Seyè a di sa"

"Kòk mwen pa pale?"

"Se poutèt sa, men sa Seyè a di!

"Paske ou pale vanite, epi ou wè manti, se poutèt sa..."

"Gade!"

"Mwen kont ou!!!"

FO PWOFÈT SOU KWEN LARI!

1 Izrayelit

"Epi men mwen an pral tonbe sou pwofèt yo ki wè vanite, ak manti Bondye yo..."

"Yo p'ap nan asanble pèp mwen an..."

"Yo p'ap ekri tou sa ki ekri nan kay Seyè a..."

"Yo p'ap antre nan peyi Yadaim..."

"Epi n'a konnen se mwen menm ki Seyè a!!"

“Paske, menm paske yo te twonpe pèp mwen an, yo di: Lapè; e pa te gen lapè,,"

"Epi yonn te bati yon miray, epi gade, lòt moun te ba l' ak mòtye ki pa t' manke anyen."

Kriye a

"Di moun ki ba li mòtye ki pa janm manyen..."

Mouri pou pèp Izrayèl la 1 1 1024x574 1

"Sa va tonbe: va gen yon..."

"DOUCH KOLE!!!"; e ou menm, O' "GWO HAILSTONES!!!" pral tonbe; ak yon "VAN TANTAN!!!" pral chire li!!!

"Gade... lè miray la tonbe, yo p'ap di nou..."

"Kote bawou ou te ba li a?"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Feròs tire revanj

melany rochester jeaIaS7HgVU unsplash

Sinkholes pèp Izrayèl la 1

Lanfè TROU nan Jerizalèm SenGlisman tè nan kapital pèp Izrayèl la. Sinkhole nan Jerizalèm.

Se poutèt sa, men sa Seyè a di!!

“Mwen pral menm chire li ak yon “TRANJÈ VAN" in Mwen "FURY!!"

“Epi pral gen yon” SOU KOULE DOUCH!!" nan mwen an "KOLERE!!"

Gwo inondasyon nan Tel Aviv pèp Izrayèl la, Apre Gwo Lapli

"Epi gwo "HAILSTONES!!" Nan mwen "KOLER"                                Pou konsome li!!!"

Gwo Lagrèl nan men

Bonjou Man ak Machin

Bezbòl ak lagrèl wòch2

"Se konsa, m'ap kraze miray ranpa ou te badijonnen ak mòtye ki pa janm manyen la… epi fè l desann atè, pou yo ka dekouvri fondasyon li!”

Sinkhole nan Jerizalèm vale machin nan pakin lopital la

"Epi li pral tonbe, N'a disparèt nan mitan l', n'a konnen se mwen menm ki Seyè a!

"Se konsa mwen pral akonpli "KÒLÈ!!!" sou la "MI," e sou moun ki te ba l ak mòtye ki pa janm manyen, e ki pral di nou...”

"La "MI" pa la ankò, ni moun ki te ba li yo!”

Kriye a

“Sa vle di, pwofèt Izrayèl yo ki pwofetize konsènan "Jerizalèm," epi ki fè vizyon lapè pou li, epi..."

"Pa gen lapè, Seyè a di!"

Sinkholes pèp Izrayèl la

 “Menm jan an tou, pitit gason lòm, vire figi ou kont pitit fi pèp ou a, k ap pwofetize ak pwòp kè yo; epi pwofetize ou kont yo..."

W'a di: Men sa Seyè a di!

“Malè!!... pou medam yo ki koud zòrye nan tout bra, epi ki fè mouchwa sou tèt tout wotè pou chase nanm!

 

Mason yo

“Èske w ap chase nanm pèp mwen an, epi w ap sove lavi moun ki vin jwenn ou yo?”

Mason yo

“Epi èske w ap derespekte m nan mitan pèp mwen an, pou m ka jwenn ti ponyen lòj ak moso pen, pou w touye nanm ki pa ta dwe mouri…”

"Epi pou sove nanm yo vivan ki pa ta dwe viv, pa ou..."

"Manti bay pèp mwen an ki tande ou.." "Manti?"

Mason yo

"Se poutèt sa, men sa Seyè a di!!

 “Gade!!..Mwen kont zòrye ou yo, avèk ki ou lachas nanm yo pou fè yo "VOLE!!"

(ap pale de manti nan chache fidèl)

"Epi mwen pral chire yo nan bra ou, epi yo pral kite nanm yo ale, menm nanm yo ke ou lachas pou fè yo VOLE!!”

Ansyen Sosyete sekrè 1

Chache fidèl

Jounal chache fidèl se yon èskatolojik pozisyon teyolojik ki te kenbe pa kèk Kretyen, patikilyèman nan branch nan Evanjelikis Ameriken, ki fòme ak yon fen-tan evènman lè tout kretyen kwayan ki vivan, ansanm ak kwayan resisite, pral leve "nan nwaj yo, pou rankontre Seyè a nan lè a."[1] Aderan sa a pèspektiv yo refere yo kòm premillennial dispansasyonalis. Lide a nan yon chache fidèl jan li defini kounye a pa jwenn nan Krisyanis istorik, men se yon doktrin relativman resan nan Protestantis Evanjelik.

"Ou "TOUCH" m'ap chire tou, epi delivre pèp mwen an anba men ou!!!

Mason yo

 “Epi yo p ap nan men ou ankò pou yo ka chase yo; epi w ap konnen sa..."

"Mwen se Yah!!!"

638 1234

"Paske avèk "MANTI"!!! ”

JeziDEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

“Ou fè kè moun ki jis yo lapenn, mwen pa fè yo tris; e li te fòtifye men mechan yo, pou l pa t retounen sot nan move chemen l, lè l te pwomèt li lavi!!!”

"Se poutèt sa, nou p'ap wè vanite, ni divinasyon Bondye ankò: paske..."

"Mwen pral delivre pèp mwen an anba men ou, epi..."

"N'a konnen se mwen menm ki Seyè a!!"

Lightening Strikes Stature Optimize

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

IsaYah

Chapter 24

"Gade!"

"Se mwen menm Seyè a ki fè tè a vid, epi ki fè l' tounen yon dezè, epi mete l tèt anba, epi gaye moun ki rete ladan l yo.”

TANPI MASONIK ISTORIK KONDISYON YO DIFE TE DETRI!! 

M7.3 Tranbleman tè frape Sendai, Japon  日本の地震

 

Fè kous pou sove plizyè santèn moun ki disparèt yo kòm kantite moun ki mouri Inondasyon Ewopeyen an monte a 125 | Nouvèl ITV 

 

Envestigatè Arson Kap Nan Dife Sa Detwi Legliz Konte Collin!

Legliz Collin dife

Legliz ki gen syèk detwi pa DIFE! nan NYC | Yon gwo dife te ravaje legliz New York lojman Liberty Bell

Legliz Manhattan 3

151-zan Rockford MASONIK! Legliz detwi pa DIFE!!

KOUMAN Ane Legliz AME Detwi pa dife ki te koze pa GRÈV LEGER!!!

1

Legliz

Mons Flash Inondasyon kenbe sou kamera

 

“Epi, menm jan ak pèp la, se konsa ak prèt la; menm jan ak domestik la, se konsa ak mèt li; menm jan ak sèvant la, se konsa ak metrès li..."

"Kòm ak achtè a, se konsa ak vandè a; menm jan ak pretè a, se konsa ak prete a; menm jan ak moun k'ap sèvi l', se konsa tou ak moun k'ap fè l' la.

"Tè a pral nèt vide, epi yo pral piye nèt ..."

"Paske se mwen menm Seyè a ki di pawòl sa a!!"

Tranbleman tè Kenya

Yon Inondasyon4 1038x576

"Tè a nan lapenn epi yo disparèt, mond lan ap deperi e yo disparèt, moun ki ògeye yo sou tè a ap deperi."

"Tè a tou sal anba moun ki abite yo..."

“Paske yo te dezobeyi Lalwa yo, yo te chanje Òdonans yo, yo te kraze etènèl la Alyans.”

“Se poutèt sa, madichon an te devore tè a, e moun ki rete ladan l yo te dezole…'

Man fim kondwi soti nan Paradise jan li boule atè!

“Se poutèt sa, moun ki rete sou tè a boule, epi gen kèk moun ki rete!”

"TDiven nouvo ap plenn, pye rezen an ap lapenn, tout moun ki gen kè kontan yo soupi.

"Lajwa nan tablèt yo sispann, bri moun ki pran plezi yo fini, plezi nan gita yo sispann."

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Deteronòm
Chapit 32:21-25

Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a di!

“Yo fè m jalouzi ak “Sa ki pa Bondye!”

"Yo fè m fache ak vanite yo: epi..."

"Mwen pral fè yo jalouzi ak moun ki pa yon pèp..."

"Mwen pral fè yo kòlè!"
"Ak yon nasyon san konprann!!!"

Drapo jwif

“Paske yon dife limen nan kòlè mwen an, e li pral boule nan lanfè ki pi ba a, e li pral boule tè a ak tout rekòt li yo, epi li pral boule fondasyon mòn yo!!”

Carr dife Kalifòni

“M ap fè anpil mal sou yo; Mwen pral depanse flèch mwen yo sou yo."

"Yo pral boule ak grangou, ak devore ak chalè ki boule, ak destriksyon anmè.”

"Mwen pral voye dan bèt sou yo tou, ak pwazon sèpan nan pousyè tè a."

"Epe deyò a, ak pè anndan an, pral detwi ni jenn gason an ak jenn fi a, tete a tou ak nonm ki gen cheve gri."

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

DIFE!! Detwi Legliz Batis Nan Elizabeth, New Jersey

Legliz Batis 2

DIFE! Engulfs legliz nan Bèlen!

Legliz nan Bèlen

“Yo p ap bwè diven ak chante; gwòg ap vin anmè pou moun ki bwè l.”

"Vil konfizyon an kraze: tout kay fèmen, pou pesonn pa ka antre!!"

Legliz vid TD Jakes

TD JAKES SCANDAL!

TD Jakes 1

 

“Gen yon rèl pou diven nan lari; Tout kè kontan fè nwa, kè kontan nan peyi a disparèt."

"Nan vil la rete dezolasyon, e pòtay la frape ak destriksyon."

Gwo Devastasyon

"Lè sa a pral rive nan mitan peyi a nan mitan pèp la, pral gen tankou yon pye oliv souke, ak tankou rezen yo grapiye lè rezen an fini."

Kilaueas Volcano 1 e1688716989719

Y'ap leve vwa yo, y'ap chante pou monwa Seyè a!

Yo pral rele byen fò soti nan lanmè a!

Ebre lapriyè 1

Se poutèt sa, fè lwanj ou, Seyè a DIFE, menm non Seyè a nan zile yo nan lanmè a!

Soti nan dènye bout tè a nou tande chante, menm onè pou moun ki jis yo. Men, mwen te di, mèg mwen, mèg mwen, malè pou mwen!

"Konsesyonè ki trèt yo te aji ak" trèt..."

"Wi, machann ki trèt yo te "aji trè trèt!"

Doktè Theresa Deisher

"Laperèz ak twou a, ak pèlen an ..." 

"Se sou ou!!!..."

"O! "ABITAN SOU TÈ A!!"

Dife masif ki fè raj nan Kalifòni Jiyè 2016

“Epi, se pral konsa, moun ki sove anba bri pè a pral tonbe nan twou a; e moun ki soti nan mitan twou a pral pran nan pèlen!!”

"Paske fenèt ki soti anwo yo louvri, epi yo Fondasyon tè a ap tranble!”

Kenya Cracks2

"Tè a kraze nèt vide atè, tè a pwòp fonn, tè a ap deplase anpil.”

Sinkholes pèp Izrayèl la

"Tè a pral tranble tankou yon tafyatè, epi yo pral retire tankou yon kaye; epi transgresyon yo pral lou sou li; e l'ap tonbe, li p'ap leve ankò!!!"

Fen Tan Siy ak Evènman Etranj

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Epi jou sa a pral rive, Se konsa, Seyè a pral pini lame moun ki anwo yo ki anwo yo, ak wa ki sou latè ki sou latè.

Epi yo pral rasanble ansanm, menm jan prizonye yo rasanble nan twou a, yo pral fèmen nan prizon an, epi apre anpil jou yo pral vizite yo.

Lè sa a, lalin lan pral wont, solèy la pral wont..."

"Lè Seyè ki gen tout pouvwa a pral gouvènen sou mòn Siyon an, ak nan Yawousalem, ak devan ansyen li yo onore.

Solèy sou Latè

"Mwen…'YAH!!"

Non Yah

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"EPI PA GEN LÒT..."

"APART MWEN!!!"

"PA GEN BONDYE!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

  (El, Elohim, Bondye, Satan, Jezikri, Allah, Mohammad, Buda, Tammuz, Bull Apis, Baal, Lisifè)

"M ap fòtifye nou menm si nou pa t rekonèt se mwen menm!"

"Konsa, yo ka konnen depi lè solèy la leve jouk kote li te kouche a..."

"Genyen okenn akote...

"Mwen!!!"

Yah pap bay yon lot onè

"Mwen SE YAH E PA GEN..." "LÒT!!!"

Limyè sou Oseyan

"Mwen Fòme Limyè a... Epi kreye.." "Fenwa!"

Yon etwal Super Nova

"Mwen fè lapè...Epi mwen kreye destriksyon!"

"Mwen YAH...FÈ TOUT BAGAY SA YO!!."

Oseyan

“Lage desann, nou menm syèl la; soti anwo, epi kite syèl la vide jistis."

“Se pou tè a lage; Se pou delivrans pouse, epi se pou jistis grandi ansanm!”

"Mwen YAH!!

"KREYE LI!!"

"WI!.. MWEN SE..."YAH!!!" 

"Papa ou..Soti nan peyi Mitzrahyim.."

"Epi ou pral rekonèt.."

“PA POUVWA!!..OSWA..OTORITE!! 

"MEN..MWEN!!!"

Eklèsi

“NON! SOVÈ!!”

"EKsepte!!"

"MWEN!!!!"

T Lighting Strike Mete Legliz sou dife 1024x576 Optimize

Legliz Frè Ini Grace DIFE! – Port Colborne |

Legliz Kominote Grace

Kongregan yo te priye apre legliz te kite boule nan konsekans siklòn Delta

Legliz detwi 1

Dife pete ak detwi 15yèm syèk la Nantes katedral an Frans

Nantes katedral dife

Dife detwi Legliz an bwa 18yèm syèk la nan Larisi

Legliz an bwa

 

Ezayi 60 16

Kwòk nan machwa yo

Kris la wa

ABOMINASYON MOVE IDOL FIKTIF!!!

Jezi Afriken

YON NWA

Abominasyon

"Paske, mwen te avèti zansèt nou yo ak tout kè yo nan jou mwen te fè yo soti kite peyi Mitzrahyim... jouk jounen jòdi a leve byen bonè, e mwen te avèti yo ak tout kè yo."

  "OBEYE VWA MWEN!!!"

3. Dife frape mòn

“Men, yo pa t obeyi ni yo te fè atansyon... men tout moun te mache nan imajinasyon yo; nan yo..."KÈ MOVE!!"

 Gade!!! Imaj Vrè Mòn Sinayi ki anba a toujou boule jodi a!

Mòn Sinayi a

GADE MANTI A!! FIKTIF FO MÒN SINAI IMAJ ANBA A!

Fo mòn Moyiz

"Se poutèt sa!!!"

“M ap pote sou yo tout jijman nan kontra a ki…”

"Mwen te bay lòd pou fè... men yo pa fè sa!!!"

ebre madichon

"Nou jwenn yon konplo pami mesye Seyè a ak nan mitan moun ki rete lavil Jerizalèm yo! "   

  "Yo tounen vin jwenn mechanste zansèt yo ki refize koute lwa mwen yo..."

"Epi yo te ale dèyè "elohim" ki anpeche yo sèvi yo.”  ( bondye, tonbe angeles) yo  sèvi yo.”

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

ATANSYON !!! 

Si w ap rele tèt ou  "Izrayèl," "Izrael" n ap rele tèt nou yon pati nan dis branch fanmi yo "Nò Wayòm” mete sou pye pa mal mechan..."

"Wa Jewoboram."

Dis tribi nan wayòm Nò a te adore "EL" Apis towo bèf la ( Divinite ).

(imaj anba a)

Final

Foto sa ki mal

Imaj anba a se yon divinite Kananeyen Apis towo bèf la…kote a se kote reyèl lotèl la nan reyèl mòn Sinayi a.

Divinite bondye payen "Apis ti towo bèf la" nan Wayòm Nò Izrayèl la / YisraEL

A

Wayòm Nò a pèp Izrayèl la adore a Kananeit"ti bèf an lò"  Divinite  "Apis ti towo bèf la" e li te konnen kòm la "Elowist."

Final Apix2

Jounal Wayòm Nò yo vire do bay Kreyatè ki gen tout pouvwa a epi yo adore lòt bondye.

Toro Apis.php

wa Roboam  1ye wa nan Wayòm Sid  Seyè a te adore Kreyatè ki gen tout pouvwa nan syèl la ak tè a, epi li te li te ye tankou "Yahwist" la ...

"YAHDAIM!!"

Roboam

Soti nan Wikipedia, ansiklopedi lib

 

Roboam
Roboam dekri sou yon fragman nan penti miray ranpa a orijinal la nan Gran Konsèy chanm nan Meri Basel, men kounye a kenbe nan la Art Museum Basel.
Wa peyi Seyè a
wa peyi Jida
c. 931 BC
Predesesè
Salomon
Siksè
Monachi aboli
Wa Seyè a
wa peyi Jida
c. 931 - 913 BC
Siksè
AbiYah
Li te fèt
c. 972 BC
Mouri
c. 913 BC
Papa
Salomon
Manman
Naama
Roboam (/ˌrmwenəˈbo.əm/; Hebrew: רְחַבְעָם, Reḥav'am; greek: Ροβοαμ, Rovoam; latin: Woboram) se te premye wa nan Wayòm Seyè a. Li te yon pitit gason ak siksesè a Salomon ak yon pitit pitit David. Nan kont lan nan Mwen Kings ak II Istwa, li te okòmansman wa nan la Monachi Ini nan Yahdaim, men apre dis tribi nò Izrayèl yo te revòlte nan ane 932/931 BC pou fòme endepandans la. Nò Wayòm Izrayèl la, anba règ la nan Jewoboram, Woboram te rete kòm wa sèlman nan peyi a Wayòm Seyè a, oswa wayòm sid.
Jewoboram
Soti nan Wikipedia, ansiklopedi lib
Ale nan Navigasyon Ale nan rechèch
Jewoboram
ירבעם
Wa nan nò pèp Izrayèl la
wa peyi Jida
c. 931 a 910 BC
Siksè
Nadab, pitit gason l '
Li te fèt
unknown
Wayòm Ini pèp Izrayèl la
Mouri
c. 910 BC
Tisa, Nò Wayòm Izrayèl la
konjwen
Wi (yo rele sèlman nan Septuagint)
Kay
Nouvo kay, Tribi moun Efrayim yo
Papa
Nebat
Manman
Zerua

Jewoboram ap ofri bèt pou touye pou zidòl li..."

"Apis ti towo bèf la"

Sakrifis

Ansyen ebre EL Worship EL

Star nan David

"EL" Apis The Bull Divinite Kananeyen an, Bondye

Sa a se bondye sa ki mechan Izrayelit yo t ap adore sou mòn Sinayi a, e kounye a, nan moman sa a jodi a pèp Izrayèl la.

Sa a se move bondye bèf an lò ki te fè Seyè a fache ak kòlè!

Apix ti towo bèf la

 Jewoboram I (/ˌdɛrəˈbo.əm/; Hebrew: יָרָבְעָם Yāroḇ'ām; greek: Ἱεροβοάμ, romanizeIeroboam) se te premye wa nan nò a Wayòm Izrayèl la. A Ebre Bib la dekri rèy Jewoboram te kòmanse apre a revòlt nan dis nò yo Tribi Izrayelit yo kont Roboam ki mete yon fen nan Monachi Ini.
Jewoboram te gouvènen pandan 22 an. William F. Albright te dat rèy li soti nan 922 a 901 BC, pandan y ap Edwin R. Thiele ofri dat yo 931 a 910 BC.[1]

Dis tribi pèdi

Soti nan Wikipedia, ansiklopedi lib

  1 Wa Chapit 14: 21-24

Apre sa, Roboam Pitit gason Salomon an te gouvènen nan peyi Seyè a. Woboram te gen karantann lè li moute wa peyi Jida. Li gouvènen pandan disetan. "Yahrusalem," Vil Seyè a te chwazi nan mitan tout branch fanmi Seyè a pou l' te mete l' la "Non li" la. Manman l' te rele Naama, yon fanm peyi Amoni.

Seyè a te fè sa ki mal nan je Seyè a, epi yo te fè l' fè jalouzi ak mechanste yo te fè plis pase tou sa zansèt yo te fè.

Paske, yo menm tou, yo bati tanp zidòl yo, ak zidòl, ak Achera, sou tout mòn ki wo, ak anba tout pyebwa ki vèt.

Te gen moun k'ap fè dezòd nan peyi a tou. Yo te fè menm jan ak tout vye bagay derespektan nasyon Seyè a te mete deyò devan pitit Seyè a.

Jounal dis tribi ki pèdi yo te dis nan Douz branch fanmi Seyè a ki te di yo te depòte soti nan la Wayòm Izrayèl la apre konkèt li pa la Anpi Neo-Asiri anviwon 722 anvan epòk nou an.[1] Sa yo se branch fanmi yo nan Woubenn, Simeyon, Dan, Neftali, Gad, Asher, Isaka, Zebuloun, Manase, epi Efrayim. Reklamasyon desandan nan branch "pèdi" yo te pwopoze an relasyon ak anpil gwoup,[2] ak kèk relijyon marye a mesianik wè ke tribi yo pral retounen.
Nan 7yèm ak 8yèm syèk epòk nou an, retounen nan tribi pèdi yo te asosye ak konsèp nan vini an. Mesi.[3]: 58-62
Istoryen jwif la Josephus (37–100 epòk nou an) te ekri ke “dis tribi yo pi lwen pase Efrat la jis kounye a, epi yo se yon foul moun imans epi yo pa dwe estime an kantite”

 

Star nan David

Etwal David Gold

Egzagram

Abominasyon!

"Lè sa a, Tvil Jewova yo ak moun ki abite Jerizalèm yo…

"Pwal ale epi rele nan pye Bondye!..."

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Bèt sèpan

POLITEIS

Tanp mechan yo nan sèpan an!

1 Tanp Sèpan

Senbòl relijye 1

הֵילֵל, Helel, Lisifè, bondye, Baal, Jezikri, Serapis Christus, Vyèj Mari, Ya-ho-shua, Ya-hu-sha, Ya-hu-ah, Ya-ha-wa-shi, Ya-ha-wah , Ya-h-weh Molech/Moloch, Baphomet, Jewova, Pap, SENYÈ, Buda, Bondye, Allah, Muhammad, EL, Elohim, Tammuz, Fallen Angeles, Satan, demon, move lespri, Apis ti towo bèf la..etc)

Kriye a

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

"BA KIYO YO OFRI LANSANS!!!"

הֵילֵל

"MEN YO PAP SOVE YO DIOU NAN LÈ PWOBLÈM YO!!"

Toubiyon detwi legliz nan Trenton Mo

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

“M PRAL FÈ VIL OU DEGAZIE EPI MENM SANTUAR OU AN DEZOLASYON!!!

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Sinagòg Istorik New Brunswick Detwi pa dife!

Lachin inondasyon

Glisman teren bale kay Nòvèj nan lanmè a

 

Premye Legliz Batis nan Aspermont Texas se detwi nan lannwit lan Dife!

Legliz Aspermonth1

Legliz Aspermonth3

Ezekiel 38

Legliz istorik Nan Konte Delaware Monte Nan Flanm dife detwi pa dife!

Dife Legliz Delaware 2

Premye Legliz pentkotist nan Mississippi  boule Detwi pa dife!

Legliz Mississippi6

 

Legliz Mississippi5

Goumen a move maladi krikèt nan mitan Covid-19 nan Afrik de lès

Gwo Lagrèl nan men

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Ezekyèl Chapit 11:14-25

"Yo pale avè m' ankò, li di m' ankò."

"Nonm o, frè ou yo, frè ou yo, moun fanmi ou yo ak tout fanmi Seyè a ansanm ak tout moun ki rete nan peyi a. "Jerizalèm" te di..."

"Wete w lwen Seyè a!"

“Pou "US" se peyi sa a bay nan..." "Posesyon!"

Drapo jwif

Yah ki gen tout pouvwa a te voye yon kòk nwa!  Jounal Jete drapo pèp Izrayèl la!!!  Ale viral!  Avètisman !!! Jijman se vini!

Jwif kontan

Jwif yo pa ebre yo

Lagè pou pèp Izrayèl la

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

 "Se poutèt sa di.."

"Men sa Seyè a di!!"

"Malgre mwen te jete yo byen lwen nan mitan lòt nasyon yo, ak byenke mwen te gaye yo nan mitan peyi yo ..."

"Men, m'ap tounen pou yo tankou yon ti tanp nan peyi kote yo pral vini yo."

Kat jeyografik komès esklav

Tablo komès esklav jwif yo

"Se poutèt sa di..."

"Men sa Seyè a di!!"

"Mwen pral sanble nou menm nan mitan pèp la, R'a rasanble nou soti nan peyi kote nou te gaye yo, epi m'a ba nou peyi Yawousalem."

“Epi yo pral vini la epi yo pral wete tout bagay degoutans yo la nan ak tout abominasyon ki gen ladan yo soti nan la!"

Star nan David

Kriye a

Jewrizalèm ansyen vil Betèl1

Legliz Kris la Jwif

Payen zetwal David

“Epi m ap ba yo yon sèl kè, epi m ap mete yon nouvo Ruach nan ou; e m ap retire kè wòch la nan kò yo, e m ap ba yo yon kè nan chè!

5

"Pou yo ka mache dapre lòd mwen yo, pou yo ka respekte òdonans mwen yo, pou yo fè yo, epi yo pral pèp mwen an ... e mwen pral papa yo!"

"Men, moun ki gen kè ap mache dèyè bagay yo degoutans ak abominasyon yo..."

“M PRAL RECOMPANSE CHEMEN YO. "SOU TÈT YO!!!"

Krisyanis 1 1                              

Harlot Houses of God Adorasyon 3

“Lè sa a, zanj cheriben yo leve zèl yo, ak wou yo bò kote yo; Riak Seyè a te chèf sou yo.

"Apre sa, Ruach Seyè a soti nan mitan lavil la, li kanpe sou mòn ki sou bò solèy leve lavil la."

"Apre sa, Ruach la pran m ', li mennen m' nan yon vizyon nan Ruach nan Seyè a nan Kalde, bay moun ki te depòte yo. Se konsa, vizyon mwen te wè a soti nan mwen.

“Apre sa, mwen te pale ak yo de la "KATIVITE" tout sa Seyè a te fè m' wè."

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Ezayi Chapit 47

KOUNYE A  aplike a, "TOUT NASYON MOND LA" kote Vrè Pèp Ebre a te gaye, nan kat kwen tè ​​a. 

Seyè a pral rekonpanse "TOUT" nan ènmi li yo. Tande tout "OU NATIONS" nan mond lan, la Pawòl Toupisan an! 

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Ezayi Chapit 47

SE KONSA YAH DI!

KREYATE TOUPISAN SYÈL AK TÈ!

"WA TOUPISAN LINIVÈ!"

Men ak nepe Seyè a

DEKLARASYON MISYON STONES YAHDAIM

“Desann, epi chita nan pousyè tè a, O' Vyèj pitit fi "BABYLON!!!"

"Chita atè a: Pa gen twòn, o' Pitit fi Kalde yo: paske yo p'ap rele ankò sansib ak delika!"

Ansyen Sosyete sekrè 1

"Pran wòch moulen yo, epi moulen farin: dekouvwi kadna ou, fè janm la, dekouvwi kwis la, pase sou rivyè yo."

"PRAL NOUDI OU YO, WI, YO WONT WONT YO!!"

"M PRAL PRAN VANJANS," EPI MWEN PAP RANKONTRE OU TANKOU YON MOUN!!!"

DEKLARASYON MISYON GOLD YAHDAIM

Legliz St Sava

Bilding yo boule: Dife Legliz nan Grann Bretay

Kanta pou Redanmtè nou an, Seyè ki gen tout pouvwa a se non li..."

“Toupwisan Jewova a!

WakeUpYahdaim

"Chita ou an silans, epi antre ou nan fènwa, O' pitit fi Kalde yo: paske yo p'ap rele ou ankò."

"Dam Wayòm nan!!"

estati libète

Jounal "Ishtar Gate" te pòtay la nan ansyen "Babilòn".

Li se Ishtar, manman Harlots, Lady Liberty, yon divinite ki gen plizyè aspè, ki date prèske 5,000 ane.

Ishtar te refere li kòm la "Manman jennès"…paske se te swiv kil li a, ki te entwodwi tout konsèp pwostitisyon seksyèl la.

Estati Libète

Ishtar, ke yo rele tou "Lady Liberty" se nan deyès sa a "Eta libète" se nan...ki kanpe nan pòtay la, ak dekore senbòl nan... Etazini nan Amerik la (kache nan je klè), fini an 1886.