Clicky Clicky

AANDACHT!!! ZIE!! DE GESPROKEN WOORDEN VAN ALMACHTIGE YAH!

638 1234

HOUD!!! DE GESPROKEN WOORDEN VAN ALMACHTIGE YAH!!!

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

DE ENIGE!!! REDDER EN VERLOSSER!

3. Brandende berg

HOUD! DE DAG VAN YAH'S Vreselijke Wraak!!!

bosbranden

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Tornados

Slavernij in Maryland 5

Een plantage in Maryland spreekt a Erfenis van de slavernij!!! | MD F&H

 

Tornado's!!! Scheur door Gaithersburg, Maryland!!! Huizen beschadigd, levens verbrijzeld  10 June 2024

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Psalmen
Hoofdstuk 46:10

Zo zei Jah!

"Wees stil en weet dat ik Yah ben !!!"

"Ik zal verheven zijn onder de heidenen..."

“Ik zal verheven worden op aarde!!!”

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

17 SW geschaald

Psalmen
Hoofdstuk 83:1-18

Bewaar uw stilte niet, O' Yah: zwijg niet, en wees niet stil, O' Yah!

Want zie, Uw vijanden maken een onstuimig: en zij die U haten hebben het hoofd opgeheven.

Zij hebben sluwe plannen tegen Uw volk beraamd, en overlegde tegen Uw verborgenen.

Ze hebben gezegd...'

‘Kom, en laten we hen ervan afsnijden een natie te zijn; opdat de naam van Yahdaim niet meer in herinnering mag zijn!”

Joodse vlag

Maurits Samuel

Want zij hebben samen met één toestemming geraadpleegd: zij zijn bondgenoten tegen U!

Verenigde Naties

De tabernakels van Edom en de Ismaëlieten; van Moab en de Hagarenen;

Ontmoeting tussen Biden en China

Vlaggen 11

Gebal, en Ammon, en Amalek; de Filistijnen met de inwoners van Tyrus;

Kaart van Europa met flags.svg

Assur is ook met hen verbonden: zij hebben de kinderen van Lot geholpen. Sela.

Romeins beleg

Doe met hen zoals met de Midianieten; wat Sisera betreft, wat Jabin betreft, bij de beek Kison:

Die omkwamen bij Endor: zij werden als mest voor de aarde.

Maak hun edelen als Oreb, en als Zeeb: ja, al hun vorsten als Zebah en als Zalmunna:

Wie zei.."

 “Laten we de huizen van Yah in bezit nemen!”

Romeinse diefstal

O mijn Yah, maak ze als een wiel; als stoppels voor de wind.

Zoals het vuur hout verbrandt, en terwijl de vlam de bergen in brand zette!

Vervolg hen dus met uw storm, en maak ze bang met Jouw Storm!

bosbranden

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

638 1234

Zo zei Jah de Almachtige!

“JE ZULT GEEN ANDERE HEBBEN...” “GODEN..VOOR MIJ!!!”

St Sava Kerk New York Verwoest door 3Fire 1024x477 1 e1671147548596

“IK ZAL JE STEDEN VERVALSEN! EN Breng uw heiligdommen naar...“ "VERWOESTING!!!"

3. Brandende berg

Huizen gaan ondergronds!!! Aardverschuivingen and record floods devastate Ivory Coast! West-Afrika! 19 June 2024

Mexico Overstroming nood!!! Overstromingen spoelen auto's weg in Chetumal, Quintana Roo 19 June 2024

De overstroming verwoestte duizenden gebouwen!!! And cars in Guangdong and Fujian, China  19 June 2024

Midden-Amerika nu!!! Mensen en auto's worden door de ondergelopen straten geveegd Honduras 16 June 2024

TOP 35 momenten van Natuurrampen!!! vastgelegd op camera in de geschiedenis!                                      16 June 2024

Een catastrofe op wereldschaal!!! Woonwijken staan ​​in brand als gevolg van bosbranden binnen India 14 June 2024

Moskou zinkt!!! Metrostations en straten staan ​​onder water. Overstroming Rusland  14 June 2024

Miami, Noodsituatie overstroming in Florida! Stortregens leiden tot mis Evacuaties en chaos 13 June 2024

Er heeft een verwoestende overstroming plaatsgevonden Europa!!!  Een plotselinge overstroming veroorzaakt grote schade in Spanje 11 June 2024

Enorme rotsen uit de lucht!!! intrappen alles erin Spanje! Hagel van recordgrootte in Murcia 11 June 2024

Chaos erin Colorado!!! Hagel en overstromingen ter grootte van een honkbal veroorzaken grote schade                                 10 June 2024

 

Oostenrijk het zal nooit meer hetzelfde zijn na zo'n overstroming!!! Duizenden mensen zijn dat geëvacueerd 9 June 2024

Honderden auto's zweven als boten door de straat! Stad is overstroomd in Santiago, Chili 8 June 2024

 

Een stad ligt in puin!!! Na opnieuw een krachtige M6.0-aardbeving in Ishikawa, Japan  3 June 2024

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

China Hagel

TOP Tsunami, aardbeving, overstroming en tornado!!! Thij het ergste Naturel rampen Gevangen camera 2024

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

overstroming 2

Vul hun gezichten met schaamte; opdat zij Uw Naam mogen zoeken, O' Yah!

wanhoop

Laat hen voor altijd verward en verontrust zijn; ja, laten ze beschaamd worden en omkomen:

Dat de mensen mogen weten dat U, Wiens Naam alleen Yah is, zijn de Allerhoogste over de hele aarde!

Hallelu-Ja!!!

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

STENEN YAHDAIM MISSIEVERKLARING

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

638 1234

         Jaa!!! De almachtige koning van het eindeloze universum!

STENEN YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Hosea
Hoofdstuk 1:10

Zo zei Jah de Almachtige!

“Toch zal het aantal kinderen van Yahdaim zijn als het zand van de zee, dat niet kan worden gemeten of geteld; en het zal geschieden dat op de plaats waar tot hen werd gezegd...'

 "Jullie zijn mijn volk niet, daar zal tegen hen gezegd worden..."

“Jullie zijn de zonen van de levende Yah!!!”

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Leviticus
Hoofdstuk 26:30-31

Zo zei Jah de Almachtige!

“En ik zal je hoge plaats vernietigen!!! En verklein je afbeeldingen!!! En werp uw karkassen op de karkassen van uw ‘afgoden…’

"En mijn ziel zal..." 

                      "EEN HEKEL HEBBEN AAN!!! JIJ!!!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

St Sava Kerk New York Verwoest door 3Fire 1024x477 1 e1671147548596

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

DECATUR-KERK

DECATUR-KERK 3

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"En ik zal uw steden tot afval maken !!!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Valparaíso Chili

Escambia County-kerk 2

Kerk in Salisbury2

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"En breng uw heiligdommen naar...." "Verlatenheid!!!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Kerkelijke brand

DECATUR-KERK 4

bosbranden

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Grace Presbyteriaanse Kerk

Nieuwe Jersey kerk 4

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

'En ik zal de smaak van jouw...' 'zoete geuren niet ruiken!'

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Vuurverduistering

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

WIJ HEBBEN U GEWAARSCHUWD!!! DE Vreselijke Toorn, Woede, Woede En Wraak!! VAN ALMACHTIGE JAH!!! IS NU OP ALLE… NATIES GEKOMEN!!!

STENEN YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Dringend beroep!!! Biden, Xi Jinping en Poetin betrekken bij…"Onmiddellijke actie!!!" 

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

HOUD!!! DE TIJD VAN DE heidenen is geëindigd!!!

Landen

LATOFFS A

JP Morgan

Evergrande 2

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

paus slang2

Vaticaanse Slangenzaal

Katholieke priester

Weinig mensen realiseren zich dat het de katholieken waren die de ISLAM hebben opgericht. Zij zijn de hele RELIGIE begonnen met opzet om te proberen het Heilige Land terug te krijgen voor de katholieken. Zij hebben de ISLAM opgebouwd, zij hebben Mohammed gefinancierd. Ze trainden hem en ze stuurden een non uit het klooster. Ze zeiden: “We willen dat je uit je klooster komt en een jonge, veelbelovende moslim gaat zoeken, met hem trouwt en hem traint om een ​​LEGER van ARABIEREN op te richten om de macht terug te nemen. Heilig Land voor de Moederkerk.

arabisch 666.2jpg

Dit begon te werken, maar het mislukte omdat ISLAM zo groot werd, zeiden ze “Vergeet jullie katholieken, we doen wat we doen willen." ISLAM begon als dekmantel voor de katholieke kerk.

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Exodus
Hoofdstuk 20:3

“JE ZULT GEEN ANDERE GODEN HEBBEN...” “VOOR MIJ!!!”

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Black Locust Mekka

Straf uit de hemel!!! Tientallen kilometers sprinkhanen verwoesten alles Egypte 2024

3. Brandende berg

Overstroming verwoest huizen!!! De Verenigde Arabische Emiraten heeft nog nooit zulke rampen gezien, de storm in Fujairah  2024

Turkije zinkt!!! Overstromingen in Antalya! natuurramp! Natuurrampen rond de Wereld 2024!

3. Brandende berg

De stad staat in brand! Tientallen vermisten door bosbranden in Valparaiso, Chili  2024

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Exodus
Hoofdstuk 20:1-5

638 1234

En Yah sprak al deze woorden, zeggende..."

“Ik ben Yah, jij bent Almachtig, die u uit het land Mizrahyim (Egypte), uit het diensthuis hebben geleid!”

“Je zult geen andere goden eerder hebben..” Ik!!!”

"Gij zult geen gegraven beeld tot u maken, of enige gelijkenis van iets dat zich in de hemel boven bevindt, of dat zich op de aarde beneden bevindt, of dat zich in het water onder de aarde bevindt!!!”

 “Je zult jezelf niet voor hen buigen, noch hen dienen!!! Want ik, jij bent de Almachtige, ben jaloers, terwijl ik de ongerechtigheid van de vaderen over de kinderen bezoek aan de derde en vierde generatie van hen die Mij haten!'

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Kwaadaardige afgoderij

Standbeeld

3. Brandende berg

De stad ging onder water!!! Overstroming die geschiedenis maakt, 1.5 miljoen mensen getroffen Brazilië 9 mei 2024

De dammen zijn ingestort!!! Meer dan 100 steden gaan onder water, dringend evacuatie binnen Brazilië 2 mei 2024

????Dodelijke regenstorm in Brazilië!!! 11 levens verloren!🔴Stormparade binnen ONS! /Rampen aan 2024

Brazilië Hagel e1707937535161

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Naam van Jah 1

STENEN YAHDAIM MISSIEVERKLARING

DE ALMACHTIGE EEUWIGE KONING VAN HET EINDELOZE UNIVERSUM!!!

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

3. Brandende berg

STENEN YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Prijs Jah!!!

8 SG geschaald

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

WEE JULLIE SLECHT DIE KWAAD DOEN IN HET GEZICHT VAN DE ALLERHOOGSTE!!!

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Masons

Slangen Beest

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Boule 1

 Ik zweer het je, jij slechte, bij de Almachtige en Grote, dat al je slechte daden in de hemel worden geopenbaard en dat je wandaden niet worden bedekt of verborgen!

vrijmetselaars2

En denk niet in je geest, noch zeg je in je hart, dat je niet weet, of niet zien; elke slechtheid wordt elke dag opgeschreven in de hemel voor de Allerhoogste!

de vrijmetselaars

Vanaf nu weet je dat al je wandaden die je doet, zal elke dag worden opgeschreven tot de dag van uw oordeel!

De kwaadaardige boze gruwelbroederschappen en studentenverenigingen!!! 

Broederschappen 9

Slangen Beest

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Zwarte Griekse Letter Organisaties werden een culturele broedplaats die de zorgen, vooroordelen en verlangens van de Blanke Gemeenschap weerspiegelde. (Ali D. Chambers, Claflin Universiteit)

STENEN YAHDAIM MISSIEVERKLARING

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

WAARSCHUWING!!!

NAAR HET HUIS VAN YISRAËL!!!

O kwaadaardig, goddeloos Huis van Israël, hoor de gesproken woorden van Yah de Almachtige tegen jullie die groot kwaad en goddeloosheid bedrijven in de ogen van de Allerhoogste, en noem het dan gerechtigheid.

Hierbij waarschuw ik jullie vandaag in het bijzijn van de Allerhoogste: dat je Satan dient en niet Yah. Je maakt deel uit van de zoon van de duisternis en niet van het licht, en al het kwaad dat je doet, wordt elke dag voor de Allerhoogste opgeschreven. En weet dat geen van de slechte daden die je doet bedekt of verborgen zijn tot de dag van je oordeel! O jij slechte Huis van Israël!!!

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Hosea
Hoofdstuk 4

“Hoor het woord van Yah! Jullie kinderen van Israël: want I Yah heeft een geschil met de inwoners van het land, omdat er geen waarheid, noch genade, noch kennis van I Yah in het land is!”

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

De goden van Egypte 1024x738 1

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

POLYTHEÏSME

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"Door te vloeken en te liegen en te doden en te stelen en overspel te plegen, breken ze uit, en bloed raakt bloed!!!"

"Daarom zal het land rouwen, en een ieder die daarin woont zal wegkwijnen, met de dieren van het veld en met de vogels van de hemel!!!"     

"Ja! De vissen van de zee zullen ook…” “Weggenomen!!!”

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Duizenden dode vissen gevonden aangespoeld langs het strand van Texas!!! videoshows  

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

YeremJa
Hoofdstuk 30:23-24

Zie!!! 

The Whirlwind of Yah gaat verder met Fury!!!

WAARSCHUWING 1

Spartanburg Kerk Tornado Schade

Een aanhoudende wervelwind: het zal met pijn op het hoofd van de goddelozen vallen!

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Mississippi-tornado 2

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

                "IK ZAL JE VERNIETIGEN..." "HOGE PLAATSEN!!!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Grace Presbyteriaanse Kerk

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Brand vernietigt 150 jaar oude kerk in Long Island!!! 19 June 2023 JUNITIENDE!

'Zeer trieste dag': 160 jaar oude kerk in Massa. verwoest door brand!!! Veroorzaakt door LICHTE STAKING!!!                        

Het begin van de congregatie gaat terug tot de jaren 1740, maar hun oorspronkelijke kerk was dat wel verwoest door een brand en herbouwd in de jaren 1860.

Nu, twee dagen nadat deze kerk in Massachusetts werd gevierd Gay Pride-maand het was getroffen door BLIKSEMINSLAG  En Tot de grond afgebrand. De kerk werd oorspronkelijk gebouwd in 1743 en brandde af, werd herbouwd en heropend in 1862.

Trots maand

Juni 2023 gevierd Gay Pride-maand en 48 uur kunt opladen later 4 June 2023 zondag de kerk werd getroffen door de bliksem en platgebrand door de Verschrikkelijke toorn en woede van de Almachtige Yah!!! 

Tornado vernietigde kerk in Trenton Mo

Evangelie Tabernakel2

Texaanse kerk

Egyptische kerkbrand 3

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Eeuwenoude kerk 1

Overwinning Kerkbrand

Kerk in Oklahoma verwoest 3

Kerkbrand in Delaware 2

Kerk in Chester

Ormond Beach-kerk e1688409626638

North St Louis-kerk e1688407431109

Spencer Kerk e1688407475383

Verwoeste kerk 1

Manhattankerk 3

San Gabrel-missie 2

Baptistengemeente 2

Gatumba-kerk overstroomd

Ezekiel 38

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"IK ZAL UW STEDEN VERVALLEN EN UW HEILIGDOMMEN NAAR..." "DECOLATIE!!!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING           

Columbia 3 mannen Unie

3. Brandende berg

Colombia & Duitsland vernietigd!!! Natuurrampennieuws over de hele wereld!

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

WAARSCHUWING!!!

Brazilië aanbidt Satan en bespot de Allerhoogste met het slechte carnaval en het standbeeld van de slechte Christus-Verlosser, beide zijn een kwaadaardige afgodsgruwel!

De goddeloosheid van de mensen van Brazilië en andere naties van de wereld heeft Yah de Almachtige zo uitgelokt, vanwege al deze gruwelen zal de verschrikkelijke woede, woede, toorn en wraak van de almachtige Yah nu op al deze goddeloze naties neerkomen die valse goden en afgoden aanbidden die door de mens zijn gemaakt!

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Een idool 3

Standbeeld

Brazilië Hagel

Nu in Brazilië! Kapotte huizen en auto's na hagel en storm in Rio Grande do Sul 

Dodelijke tornado! 'Alles volledig vernietigd' In Rolling Fork, MS           

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

               "IK ZAL JE VERNIETIGEN..." "HOGE PLAATSEN!!!

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

3. Brandende berg

St Sava Kerk New York Verwoest door 3Fire 1024x477 1 e1671147548596

bosbranden

Griekse eilandbrand

Brandend kerkgebouw

brandende stad

Antiochië baptistenkerk

INFERNO!!! Enorme brand met 8 alarmen VERNIETIGT KERK! | Chopper-video 

Kerkbrand in Delaware 2

Coshocton Kerkbrand 2

Overwinning Kerkbrand

Harriet Tubmankerk 2

overstroming

Een idool 3

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"IK ZAL UW STEDEN VERVALLEN EN UW HEILIGDOMMEN NAAR..." "VERLATENHEID!!!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Kwaadaardige afgoderij

3. Brandende berg

Standbeeld

Afgoderij

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

3. Brandende berg

Brazilië Hagel

De rivier trad buiten haar oevers!!! en dompelde de straten onder water! Overstroming São Paulo, Brazilië!!!           

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

De felle woede van Yah zal niet terugkeren, totdat hij het heeft gedaan, en totdat Hij de bedoelingen van Zijn Hart heeft uitgevoerd:

In de laatste dagen zul je het overwegen!

Massive Aardverschuiving aardbeving geschaald

Enorme bosbranden in Californië

Californië Sink-gaten

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Nahum
Hoofdstuk 1:2

Yah is jaloers, en Yah wraak; en is woedend; Yah zal wraak nemen op Zijn tegenstanders, en Hij bewaart toorn voor Zijn vijanden.

3. Brandende berg

Religie in Venezuela

Gruwel!

Venezuela geschaald

Meer dan 14,000 huizen worden getroffen door aardverschuivingen en overstromingen! in Anzoategui, Venezuela!!!

IsaYah 20 geschaald

St Sava Kerk New York Verwoest door 3Fire 1024x477 1 e1671147548596

PROFEET TB JOSHUA GRAF VAT VUUR!!!

Een derde twee derde
GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

IsaJa
Hoofdstuk 42:5-8

Zo zei Jah de Almachtige, Hij die de hemelen schiep en ze uitspande; Hij die de aarde heeft uitgespreid, en wat er uit voortkomt.

Hij die adem geeft aan de mensen erop, en geest aan hen die erop wandelen!

638 1234

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

 “Ik ja!!!

"Heb U geroepen in gerechtigheid, en zal Uw hand vasthouden, en zal U bewaren, en U geven tot een verbond van het volk voor een…"

“Licht van de “Heidenen!!!”

“Om de blinde ogen te openen, om de gevangenen uit de gevangenis te halen, en zij die erin zitten Duisternis uit de Gevangenis!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Yahdaim Volk van Yah

STENEN YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Vuurverduistering

aardse verduisteringen

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"Ik ben Jah!!!"

"Dat is mijn naam!"

"En mijn eer zal ik niet aan een ander geven, noch mijn lof aan Graven-afbeeldingen !!!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Plagen van Egypte

Eeuwenoude kerk 1

Henoch 99

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Columbia Baptist Church 1 geschaald

Pastor van de Greater Faith United Missionary Baptist Church; Charles Graham zei..."

“30 jaar geleden zijn we met die kerk begonnen, ook al is hij afgebrand, we zullen hem beter terugbouwen dan voorheen. Eeuwigheid met Christus is onze bestemming.”

Columbia Baptist Church 6 geschaald

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Malachi
Hoofdstuk 1:4-5

Terwijl Edom zei..."

"We zijn verarmd, maar we zullen terugkeren en de .. "desolate plaatsen!"

Zo zei Jah der heerscharen…”

“Ze zullen bouwen, maar ik zal neerwerpen; en zij zullen hen roepen, de grens van slechtheid, en, de mensen tegen wie Ik Yah heeft voor altijd verontwaardiging!!!”

Overwinning Kerkbrand

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

3. Brandende berg

Greater Faith United Missionary Baptist Church na een enorme brand die de kerk totaal verwoestte!

Columbia Baptist Church 3 geschaald

Zo zei Jah de Almachtige!

"En uw ogen zullen zien, en u zult zeggen..."

Columbia Baptist Church 5 geschaald

"Yah zal worden vergroot vanaf de grens van Yahdaim!!!"

9 SH geschaald

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Leviticus
Hoofdstuk 26:30-32

Aldus zei Jah de Almachtige!!!

"En ik zal "VERNIETIG JE HOOGSTE PLAATSEN," en VERKLEIN UW AFBEELDINGEN, en werp uw karkassen op de karkassen van                                “UW IDOLEN!!!”

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Austrailia

Missionaire Baptistenkerk Sint-Paulus 2

Evangelie Tabernakel2

Texaanse kerk

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"En mijn ziel zal je haten !!!"

“En ik zal maken "UW STEDEN VERVALLEN," en breng je "HEILIGDOMMEN TOT... VERLATENHEID", en ik zal de geur van je zoete geuren niet ruiken!

Griekse eilandbrand

'En ik zal de “LAND IN VERLATENING!!!” en uw vijanden die daarin wonen, zullen erover verbaasd staan!

3. Brandende berg

bosbranden

Greater Faith Verenigde Missionary Baptist Church De congregatie van Columbia komt daarna samen kerk brand!

Historische katholieke kerk Mary Queen of Angels in Fort Scott Door de bliksem getroffen! verwoest door brand!

Fort Scott Church 6 geschaald

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Leviticus 26: 31

Aldus zei Jah de Almachtige in verschrikkelijke woede en grote toorn!!!

"En ik Wziek Make Yonze Cteiten Waas!!!”

"And Bring Yonze Santuaria Uniet..” "Dverlatenheid!!!”

"Aen ik Wziek Not Smell the Svoorliefde voor…”        “Yonze "Ssweet Odors!”

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Hoeveel goden zijn er in India?

Het hindoeïsme heeft 330 miljoen goden en godinnen.

3. Brandende berg

India bliksem

10 grootste natuurrampen die India hebben getroffen!!! – Tientallen India

Jezus Christus / Tammuz / Lucifer / Serapis Christus / Standbeeld een kwaadaardige afgodsgruwel!

1 1

Religie in Brazilië

Gruwel!!!

Brazilië Hagel

paus slang2

Slang2

Vaticaanse Slangenzaal

3. Brandende berg

melany rochester jeaIaS7HgVU unsplash

Israël zinkgaten

Hell GAT in Heilig Jeruzalem Aardverschuiving in de hoofdstad van Israël. Zinkgat in Jeruzalem!!!

Israël klaar! Dodelijke overstroming door zware regenval! Israël overstroomt 2022 nieuwe updates

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

   ZephanJa
Hoofdstuk 1:2-3

Zo zei Jah! Almachtige Schepper van hemel en aarde!

"Ik zal volkomen alle dingen consumeren van ..."

“Uit het land!!!

 

Georgië gids stenen

Georgia Guidestones

5

Blikseminslagen Gestalte geoptimaliseerd

3. Brandende berg

Georgia Guidestones

DE AMERIKAANSE GENOCIDE!!!

PLA China Nationale Defensie Generaal

Ontmoeting tussen Biden en China

vaccins

SCHOKKEND!!! MENSEN BEstormen VAX-CENTRUM VOOR KINDEREN IN NYC ALLEEN OM HET VOLLEDIG TE VINDEN DOOR CHINESE MENSEN!!!

"Moeten "DOOD ALLE AMERIKANEN" met biologische wapens!!!”

ZO VEEL LEUGENS!!! - COVID-19-VACCIN OPZETTELIJK GEMAAKT OM JE TE DODEN – BIO-WAPEN

ENORME BLOOTSTELLING!!!- WIE Klokkenluider ONTHULT DE 2020 – PLAN 2024!!! 

Bill Gates

vaccins

mRNA-vaccins

Vrijstellingen 2 geschaald

Jacques Yves Cousteau

FEMA CDC doodskisten!!! Madison, Georgië

Zo zei Jah!! Almachtige Schepper van hemel en aarde!

"Ik zal mens en dier verteren!!!"

Dode Koeien3

"Ik zal de vogels van de hemel verteren ..."

Dode vogels 1

"En de vissen van de zee, en de struikelblokken met de goddelozen!!!"

Dode vissen 2

"En ik zal de mens afsnijden van..."

“Uit het land!!!”

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

10,000 koeien sterven in Kansas - wat is er gebeurd?

Aldus zei Yah Almachtige Schepper van hemel en aarde!

Naar het huis van “JISRA"DE" (Israël)

De goden van Egypte 1024x738 1

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Amos
Hoofdstuk 5:1-27

"Hoor je dit woord dat ik tegen je opneem, zelfs een klaagzang ..."

'O' Huis van “JISRAEL!!! ”

Vrijmetselaars-insigne

“De maagd van Yisrael is gevallen; zij zal niet meer opstaan: zij is verlaten op haar land; er is niemand om haar op te wekken.”

“De stad die met duizend uittrok, zal er honderd overlaten, en die met honderd uittrok, zal er tien overlaten, naar het huis van Israël."

"Want zo zei ik Yah tot het huis van..."

“JISRA"DE"!!! ”

1S RA EL

Oud Hebreeuws EL Aanbidding EL

De onderstaande afbeelding is van de Egyptische godheidsgod "DE" Apis de Stier dit is de godheid god die de kwaad slecht  Israëlieten waren aan het aanbidden op de berg Sinaï die de Almachtige Yah tot hevige woede uitlokte!

Finale

De goddeloze Israëlieten die weigeren hun Egyptische godheid op te geven "DE" (Apis de Stier).

Deze zelfde boze godheid wordt tegenwoordig door velen aanbeden zwart Hebreeuws Israëlitische organisaties vandaag ... zoals je kunt zien is er niets veranderd.

Aldus zei de Almachtige Yah!!!

“Zoek mij!!! En je zult leven!!!”

3. Brandende berg

De Real Mount Sinai Afbeelding hieronder ... nog steeds allemaal verbrand vandaag!

Mount Sinai

"Maar zoek Bethel niet, ga Gilgal niet binnen en ga niet naar Berseba, want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan en Bethel zal op niets uitlopen."

De naam van de stad Bethel uit de oudheid werd veranderd en heet tegenwoordig Jeruzalem.

POLYTHEÏSME

“Zoek mij, ja!! En jij zult leven!”

"Opdat ik niet als een vuur uitbreek in het huis van Jozef en het verslind, en dat er niemand is om het te blussen in Bethel."

bosbranden

"U die het oordeel in alsem verandert en de gerechtigheid op aarde achterwege laat ..."

"Zoek mij Yah die de zeven sterren en Orion maakt, en de schaduw van de dood in de ochtend verandert ..."

Bright Stars of Orion geschaald

"En maak de dag donker met de nacht: die roepen om de wateren van de zee en giet ze uit over het aardoppervlak ..."

“Ja! Is mijn naam!"

Yahdaim Volk van Yah

Die de buit versterken tegen de sterken, zodat de buit tegen de..." "Vesting."

17 SW

"Ze haten Mij die bestraffen in de poort, en zij verafschuwen Mij die oprecht spreken!”

"Omdat u dus de arme vertreedt en u lasten tarwe van hem wegneemt..."

TORNADO

"Jullie hebben huizen gebouwd van gehouwen steen..."

"Maar u zult er niet in wonen !!!"

Dark Clouds 5 geschaald

8955

2 1

overstroming 2

"U hebt aangename wijngaarden geplant, maar u zult er geen wijn van drinken!!!"

“Want ik ken uw vele overtredingen” en uw...

“MACHTIGE WICKEDNESS!!!”

Masons

Vrijmetselaars geit

de vrijmetselaars

Broederschappen 9

"Ze kwellen de rechtvaardigen, ze nemen steekpenningen aan en ze keren de armen in de poort terzijde..."

"Van hun recht."

“Daarom zal de voorzichtige in die tijd zwijgen; want het is een "Boze tijd!"

"Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft: en zo zal Ik, de Jah, de Jah der heerscharen, met u zijn, zoals u hebt gesproken.

"Haat het kwade en heb het goede lief, en vestig recht in de poort: het kan zijn dat Ik, Jah der heerscharen, goed zal zijn voor het overblijfsel van Jozef.

"Daarom ben ik Jah, de Jah der heerscharen..."

"Zo gezegd!"

"Wachten zal in alle straten zijn!!!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Familie rijdt door vlammen terwijl ze ontsnappen aan de bosbrand in Californië!

"En ze zullen zeggen op alle snelwegen ..."

"Helaas! Helaas! en zij zullen de landman tot rouw oproepen, en zij die bedreven zijn in weeklagen tot weeklagen!”

huilende vrouw

"En in alle wijngaarden zullen wenen !!!"

"Want ik zal door "jou!"

"Wee u dat verlangen..."

“De dag van Yah!!!”

Vengeance 1

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"Waartoe dient het voor jou?"

"De dag van Yah is duisternis..."

"En niet "Licht!"

Maanfasen

“Alsof een man op de vlucht was voor een leeuw en een beer hem tegemoet kwam; of ging het huis binnen en leunde met zijn hand tegen de muur, en een slang beet hem.

"Zal de dag van Yah geen duisternis zijn en" geen licht?

Vuurverduistering

"Zelfs heel donker en geen helderheid erin?"

"Ik haat, ik veracht uw feestdagen !!!"

"En ik zal niet ruiken in je..."

"Plechtige bijeenkomsten!!!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

638 1234

Hoewel U Mij brandoffers en Uw spijsoffers aanbiedt..."

"Ik zal ze niet accepteren!!!"

"Noch zal ik acht slaan op de dankoffers van Uw vette beesten."

"Take You away from Me The Noise of..." "Your Songs..."

"Want ik wil de melodie van je gamba's niet horen."

"Maar laat het recht als water naar beneden stromen en de gerechtigheid als een geweldige stroom."

Hebt u mij veertig jaar slachtoffers en gaven gebracht in de woestijn...'

'O' Huis van ISRAËL?

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Vrijmetselaars-insigne

Evil Star of Moloch geschaald

POLYTHEÏSME

"Maar je hebt de tabernakel van je Moloch gedragen en Chiun je beelden ..."

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

De Davidster, een kwaadaardig, slecht demonisch idoolbeeld Gruwel!

Salomonszegel 2

 

Koning Salomo aanbidt Moloch

Tornado vernietigde kerk in Trenton Mo

"De ster van je God, die jij..." "Gemaakt naar" jezelf!!!"

huis Israël 2

"Daarom zal ik ervoor zorgen dat je gaat in ..." "Gevangenschap voorbij "Damascus!"

Landen

Zei de Jah, Wiens Naam is..."
"De Jah der heerscharen!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Vuurverduistering

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Hosea
Hoofdstuk 4:1-19

Hoor het woord van Jah…”

"Jullie kinderen van Israël" voor..."

Yah heeft een controverse met de inwoners van het land!!!

Omdat er geen waarheid, noch genade, noch kennis van Yah in het land is!

638 1234

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Zo zei Jah!!!

 “Door te vloeken! “En liegen! "En doden!" 'En stelen! "En het plegen van ..." "Overspel!"

St Sava Church New York verwoest door 3Fire 1024x477 1

Historisch zwarte kerk in Rowan County vernietigd in brand! ambtenaren zeggen 

Lijsterbessenkerk 3

“Ze breken uit! "En bloedaanraking ..." "bloed!!!"

Fayette County-kerk 3

Bewijs dat Jezus uit Tammuz komt

Jezus Christus is de boze goddeloze zonnegod en je gaat naar de kerk om hem te aanbidden "Zondag."

Geez "Jezus" is de Zon !! // Een Amerikaans inheems woord / Ft. Khan laten vallen

De kwade boze zonnegod!

Waarom ik het Nieuwe Testament verwerp

Leroy Thompson geld zalven Creflo Dollar geld tirade

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Zo zei Jah! Almachtige Schepper van hemel en aarde!

"Daarom zal het land rouwen, en iedereen die daarin woont, zal wegkwijnen, met de dieren van het veld ..."

Dood Beest7

Dood Beest5

Dood Beest3

Dood Beest2

"En met de vogels van de hemel ..."

Dode vogels 1

“Ja, ook de vissen van de zee zullen worden weggenomen!!!”

Dode vissen 2

"Maar laat niemand twisten, noch een ander terechtwijzen: want Uw volk is als zij die twisten met de priester."

"Daarom zul je in de dag vallen !!!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Tornado met grote hagelslag in Hasting Nebraska!

Nebraska Hagel

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

YeremJa
Hoofdstuk 7:8-10

Aldus zei de Almachtige Yah! Almachtige Schepper van hemel en aarde!

“Zie!!! U vertrouwt op leugenachtige woorden, dat "niet kan profiteren!"

bid gruwel

"Zul je stelen, moorden en overspel plegen, en vals zweren, en wierook branden voor Baal, en achter andere goden aan lopen die je niet kent !!!"

Kerk Collin Fire

"En kom en sta voor mij in dit huis, dat bij mijn naam is genoemd, en zeg ..."

"We zijn verlost om al deze "gruwelen" te doen?

Kerkbrand in Delaware 2

"En de profeet zal ook met jou vallen in de nacht ..."

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Profeet Tb Joshua en de TOP 5 Afrikaanse predikanten die zijn overleden in 2021

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Nigeriaanse predikant Benin overleden terwijl je schreeuwt 'Ik heb bloed nodig' -video

Predikant sterft na het houden van de preek!

"En ik zal je moeder vernietigen!"

"Mijn volk wordt vernietigd door gebrek aan .. "Kennis !!!"

"Omdat je kennis hebt verworpen ..."

"Ik zal u ook verwerpen, opdat u geen priester voor mij zult zijn: aangezien u de wet van I Yah bent vergeten ..."

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

bosbranden

"Ik zal ook uw kinderen vergeten!"

"Zoals ze in aantal waren, zo overtraden ze tegen mij..."

“Daarom zal ik hun eer veranderen in.. “SCHANDE!!”

brandende kerk

Kerk vernietigd

Missionaire Baptistenkerk in Antiochië verwoest door brand!

"Zij eten de ongerechtigheid van Mijn volk op, en zetten hun hart op hun ongerechtigheid."

"En er zullen zijn, zoals mensen, zoals priesters: en ik zal hen straffen voor hun wegen en hun daden belonen."

"Want zij zullen eten, en niet genoeg hebben: zij zullen hoererij bedrijven, en zullen niet toenemen: omdat zij hebben opgehouden om acht te slaan op I Yah!!"

Er gebeurt iets vreemds met Amerikaanse voedselverwerkende bedrijven...

"Hoerheid en wijn en nieuwe wijn nemen het hart weg."

"Mijn volk vraagt ​​raad aan hun voorraad, en hun staf verkondigt hun: want de geest van hoererij heeft hen doen dwalen, en zij hebben een hoererij bedreven onder hun God."

Zespuntige ster 300x130 1

“Zij offeren op de toppen van de bergen en branden wierook op de heuvels, onder eiken en populieren en iepen, omdat de schaduw daarvan goed is...'

Bohemian Grove

huis Israël 2

"Daarom zullen uw dochters hoererij plegen, en uw echtgenoten zullen overspel plegen."

"Ik zal uw dochters niet straffen als ze hoererij plegen, noch uw echtgenoten als ze overspel plegen..."

"Want zichzelf worden gescheiden door hoeren, en zij offeren met hoeren..."

"Daarom zullen de mensen die het niet begrijpen, vallen !!!"

St Sava Church New York verwoest door 3Fire 1024x477 1

"Hoewel jij!!! “Israël!!!” Speel de hoer, maar laat Yahdah niet beledigen; En kom niet naar Gilgal, ga niet naar Bethaven en zweer niet...'

"De HERE leeft!"

De goden van Egypte 1024x738 1

1S RA EL

"Voor "Israël" Schuif terug als een terugvallende "vaars..."

"Nu zal ik, Yah, ze voeden als een lam op een grote plaats!"

"Ephraim is verbonden met afgoden!"

"Laat hem met rust!!!"

Vrijmetselaars Plein

Zwarte Hebreeuwse kamporganisaties Handel in vermomming om hun joodse, islamitische en maçonnieke voorkeuren verborgen te houden.

Vrijmetselaars-insigne

Israëlitische leerschool

Homoparade5

"Hun drank is zuur: ze hebben voortdurend hoererij bedreven: haar heersers met schaamte beminnen, Give You."

"De wind heeft haar in haar vleugels gebonden en ze zullen zich schamen vanwege hun offers."

Trots maand

Zo zei Jah!!!

ALMACHTIGE SCHEPPER VAN HEMELEN EN AARDE...

“DAT WOONT ALLEEN BINNEN "EENHEID!!!"

eee

Aardbeving in Haïti heeft veel kerken verwoest Een steunpilaar versnipperen

Honkbal En Hagel Stone2

WEES GEGROET

Westerse Drout

Vuur En Licht

AANDACHT!! ZIE! DE GESPROKEN WOORDEN VAN DE ALMACHTIGE YAH!!

DE ALMACHTIGE SCHEPPER VAN HEMELEN EN AARDE DIE SLECHTS IN…”

"EENHEID!!!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

638 1234

IsaJa
Hoofdstuk 65

ZO GEZEGD YAH ALMACHTIG!!!

“Ik word gezocht door hen die niet om mij vroegen!!

"Ik ben gevonden door hen die mij zochten" Niet: ik zei ...

"Zie mij!!!"

3. Brandende berg

"Zie mij!!!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

De echte afbeelding van de berg Sinaï hieronder!

Mount Sinai

Stiekem de klim op echte berg Sinaï in Arabië! De verboden berg.

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Tot een natie die was "NIET" Gebeld door…"

 "MIJN NAAM!!!"

“Isra"DE"!!! ”

De goden van Egypte 1024x738 1

Boze foto

Bull Apis.php

huis Israël 2

Yah Said Deuteronomium 18

"Ik heb de hele dag mijn handen uitgestrekt naar een opstandig volk..."

"Die op een manier lopen die niet goed was, na hun" eigen gedachten !!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

kruis 1

"Een volk dat me provoceert tot "WOEDE !!" Voortdurend naar mijn gezicht; dat offeren in tuinen en wierook branden op altaren van baksteen ... "

Kruis Evil Idol Abomination

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

IK ZAL JE HOGE PLAATSEN VERNIETIGEN!!!

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

 Kerk Mississippi vat vlam!!! Na een blikseminslag tijdens een uitbraak van zwaar weer  

123

St Johns Verenigde Methodistenkerk Verwoest door Groot BRAND!!! BLIKSEMSLAG WAS DE OORZAAK!!!

Coshocton Kerkbrand 2

Kerkbrand in Coshocton

Oude Dugger-kerk vernietigd in brand!!! huis naast de deur ontbrandt

Dugger kerkbrand

Blikseminslag beschuldigd van brand die de historische kerk van Chesapeake verwoestte

Steek over bovenop de kerk in het midden van Michigan getroffen door bliksem, alweer vernietigd!

Kruis getroffen door bliksem

"Die tussen de graven blijven en verblijven in de monumenten, die varkensvlees eten ..."

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Varkensvleesproducten zoals bacon, worstjes en hotdogs kunnen colorectale kanker, alvleesklier- en prostaatkanker veroorzaken.

Deuteronomium
Hoofdstuk 14:8

En de varkens, omdat het de hoeven heeft gespleten, maar niet herkauwt, is het onrein voor u: u zult van hun vlees niet eten, en hun dode karkas niet aanraken.

TOP 4 Vleeswaren VERBODEN voor ons eten (bijbelfeiten) | DEEL 1…

"En bouillon van verschrikkelijke dingen is in ..." "Hun schepen !!"

Varkensvlees 1

Varkensvleesproducten zoals bacon, worstjes en hotdogs kunnen colorectale kanker, alvleesklier- en prostaatkanker veroorzaken.

"ALLE" religies zijn een gruwel voor Yah! De Almachtige Schepper van hemel en aarde!

St Sava-kerk

Brandende Kruis Phili-kerk

"Wat zegt..."

"Blijf op jezelf staan, kom niet bij mij in de buurt;" "want ik ben heiliger dan jij!"

Christendom 1 1

Mount Pilgrims Baptist Church Fire

Evangelie Tabernakel2

Boeker T Washington

Aldous Huxley

Paulo Coelho

 “VOORDEEL!!!”

bliksem

Het oordeel komt Amerika!!!

adelaar en vlag

droevig Hebreeuws 2

C

Hangende slaven

E

Slavernij 18

Slavernij 3

Slavernij 1

"Het oordeel komt Amerika!!!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Uw blanke Europese / Joodse voorouders  dat ongelooflijke wreedheden begaan tegen slaven en inboorlingen nadert!!

Margret Sanger en Hillary Clinton

Dr. Theresa Deisher

12-jarige SPREEKT OUT OVER DE KWESTIE VAN ABORTUS

Bedrijven die abortusverboden steunen

Bedrijven voor abortus geschaald

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

De Almachtige stort Zijn Toorn uit!!!

DUIZENDEN VEE VERDACHT STERF in de hittegolf van Kansas. | WAT IS ER GEBEURD?

"Op alle naties van de wereld!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Mayfield KY, gelegen in de provincie Graves was een geconfedereerd gebied, waarvan de eerste grootste industrieën kledingproductie en tabaksteelt waren.

Slaaf in de duisternis

STENEN YAHDAIM MISSIEVERKLARING

En ze hadden daar slaven die het werk deden Er gebeuren tegenwoordig veel rampen op aarde om redenen die je misschien niet begrijpt...'

Maar het is de toorn van de Almachtige Schepper van hemel en aarde!

Nebraska overstromingen 1024x618 geoptimaliseerd

Maar het is tijd om je hart voor te bereiden om in Yah's wil te leven en de goddeloze gruwelen weg te doen.

Je wilt niet sterven in je slechtheid. Onthoud in deze turbulente tijden dat morgen niet is beloofd.

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Er zijn meer dan 30 tornado's gemeld in ten minste zes staten, met een lengte van 200 mijl! 

Van Arkansas tot Kentucky die wordt geraakt door een gewelddadige twister met een lange baan.

TORNADO

Mayfield werd naar verluidt het hardst getroffen, zoals een tornado vrijdagavond een kaarsenfabriek wegvaagde waar ongeveer 110 mensen vastzaten, zoals gouverneur Bershear toevoegde ... "

"We denken dat we minstens tientallen van die individuen zullen verliezen."

 Mayfield, Ky Catastrofaal Tornado schade– Eerste lichte drone

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

IsaJa

Hoofdstuk 57

De rechtvaardigen komen om, en niemand neemt het ter harte: en barmhartige mannen worden weggenomen, zonder dat iemand bedenkt dat de rechtvaardige wordt weggenomen van het komende kwaad.

"Hij zal ingaan in de vrede..."

Hebreeën bidden

STENEN YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Zacharia 10 9

"Zij zullen rusten in hun bedden, ieder wandelend in zijn oprechtheid."

Hebreeën bidden 1

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

“Maar kom dichterbij!!

3. Brandende berg

"Jullie zonen van de tovenares ..."

"Het zaad van de..."

"Overspeler en de hoer!!!"

Vaticaanse Slangenzaal

'Tegen wie sport je...' 'Jezelf?'

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"Tegen wie je een wijde mond maakt, en ..."

"Tong uittrekken?"

Tongen uitsteken3

Tongen uitsteken5

Tong uitsteken5

"Zijn jullie geen kinderen van ..." "Overtreding !!"

"Een zaadje van onwaarheid..."

paus slang2

Paus handtekens

Vrijmetselaars geit

"Jezelf in vuur en vlam zetten met afgoden onder elke groene boom..."

"Het doden van de kinderen in de valleien..." "Onder de kloven van de rotsen?"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

bruine en grijze muur

Dode botten2

Dode botten67u 768x432 1

Kwaad 1

 DATA-DUMP! ADRENOCHROME PAPIEREN TRAIL

DATA-DUMP! ADRENOCHROME PAPIEREN TRAIL (PART 2)

IS HET ZO VER GEKOMEN?? ADRENOCHROME BEZORGSERVICE IN DE STAD DAVOS, ZWITSERLAND VAN HET WERELDECONOMISCHE FORUM

“Onder de gladde stenen van de stroom is uw deel; Zij, zij zijn jouw lot ... "

"Zelfs voor hen heb je een drankoffer" ingeschonken!

 

oversteken

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"Heeft een vleesoffer gebracht!"

"Moet ik hierin troost ontvangen?"

"Op een hoge en hoge berg heeft" You Set Your Bed ... "

Ster van het Witte Huis

5 1

"Zelfs daar ging je naar boven om te bieden ..." "Offer!!!"

Washington Monument

"Achter de deuren ook en de palen heeft u uw herinnering opgezet ..."

Huis van de Tempel van Vrijmetselarij3

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"Want je hebt jezelf ontdekt aan een ander dan ik, en bent naar boven gegaan ..."

"Je hebt je bed vergroot en je hebt een verbond met hen gesloten !!!"

vrijmetselaars2

"Je hield van hun bed waar je "It!!!"

5 1

"En je ging naar de koning met ..." "Zalf ..."

"En heb je parfums vergroot ..."

kruis gruwel

“En heeft Uw Boodschappers ver gezonden "Uit!!!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

            Een last om de te verspreiden              Evangelie voor iedereen Landen!

(Go-spreuk zoals in go-cast “Spellen, "Hekserij")

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"En vernederde Uzelf zelfs tot... "HEL!!"

Schrik 2

“Je bent moe in de grootsheid van je weg; Toch zei U niet...'

"Er is geen hoop."

“Je hebt het leven van je hand gevonden; daarom was je niet bedroefd.”

"En voor wie ben je bang of gevreesd geweest, dat je hebt gelogen ..."

"En heeft me niet herinnerd, noch aan" je hart gelegd? "

"Heb Ik Mijn Vrede niet bewaard, zelfs van ouds..." "En jij..."

"VREES MIJ NIET?"

Blikseminslagen Gestalte geoptimaliseerd

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"Ik zal uw gerechtigheid verkondigen..."

"En uw werken..."

"Want zij zullen..."

"Geen winst..."

"JIJ!!!"

Vrijmetselaars3jpg

Extra alarm vuur vernietigt historisch Vrijmetselaarstempel in Aurora

"Als je huilt, laat je bedrijven .." "Bevrijd je !!!"

Vuur verwoest vrijmetselaarstempel Prince Hall

“Maar de wind zal ze allemaal wegdragen; IJdelheid zal ze nemen ... "

B WILD

Beech Grove vrijmetselaarsloge Verwoest door brand

"Maar hij die op mij vertrouwt, zal het land bezitten en zal erven..."

“Mijn berg!!!”

Volk van Jah

"En zal zeggen..."

“Werp je op, werp je op, bereid de weg voor, neem de "STUIMELBLOK” uit de weg van Mijn Volk!!!”

Kijk naar de hemel

"Want zo zei de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woonde, wiens naam Yah is..."

8 SG geschaald

"Ik woon op de hoge plaats ..."

Almachtige universele kleuren

5

"Ook bij hem die van een berouwvolle en nederige geest is, om de geest van de nederigen nieuw leven in te blazen..."

  "En om het hart van de..." "Bekeerlingen!"

orionnevel

"Want ik zal niet eeuwig strijden, noch zal ik altijd toornig zijn..."

"Want de geest zou bezwijken voor Mij, en de zielen die Ik heb gemaakt."

"Om de ongerechtigheid van zijn hebzucht was ik toornig en sloeg hem ..."

"Ik verborg Mij, en was toornig, en hij ging verder op de weg van zijn hart."

Super Nova-ster

"Ik heb zijn wegen gezien en zal hem genezen..."

"Ik zal hem ook leiden, en troost geven aan hem en aan zijn rouwenden."

“Ik creëer de vrucht van de lippen; Vrede, vrede voor hem die ver weg is en voor hem die dichtbij is, en ik zal hem genezen.”

"Maar de goddelozen zijn als de onrustige zee, wanneer ze niet kan rusten, wiens wateren slijk en vuil opwerpen."

"Er is geen vrede voor de..."

"SLECHT!!!"

Mount Pilgrims Baptist Church Fire

Meer dan 100 jaar oude Greensboro kerk door brand verwoest

Greenboro-kerk 2

Vuur vernietigt Surrey-kerk | Vancouver zondag! 

Surrey-kerk 4

151 jaar oude historische Black Evergreen Baptist Church in Clute, Brazoria County  VERNIETIGD DOOR BRAND!!  

kerk brand

Historische Black St Simon's Baptist Church in Klei provincie was VERNIETIGD DOOR BRAND!! donderdagavond

Baptistenkerk Sint-Simons

"Deze zijn een rook in mijn neus, een ..."

"VUUR dat de hele dag brandt."

“Zie!! Het staat voor mij geschreven!!"

"Ik zal niet zwijgen..."

"Maar zal vergelden ..."

"Zelfs beloning in hun boezem!!!"

3. Brandende berg

Schokkend moment!!! Een katholieke priester zakte in elkaar en 'stierf' tijdens het prediken tijdens zondagsmis in Kameroen

"Uw ongerechtigheden, en de ongerechtigheden van uw vaderen tezamen, die reukwerk hebben ontstoken op de bergen en Mij gelasterd op de heuvels..."

"Daarom zal ik hun vroegere werk in hun boezem meten!"

"Zoals de nieuwe wijn in de tros wordt gevonden, en men zei..."

“Vernietig het niet; want er zit een zegen in!”

'Zo zal ik het doen ter wille van Mijn Dienaars, opdat ik het niet doe VERNIETIG ZE ALLEMAAL!!"

"En Ik zal een zaad voortbrengen uit Yahgob, en uit Yahdah een erfgenaam van Mijn Bergen..."

"En mijn uitverkorenen zullen het erven, en mijn "dienaren zullen daar wonen !!"

Yahdaim Volk van Yah

"En Sharon zal een schaapskooi zijn, en de vallei van Achor een plaats voor de kudden om in te rusten, want..."

             "Mijn mensen die hebben gezocht ..."

"MIJ!!!"

Hebreeën bidden

"Maar jij bent het die "MIJ !!" in de steek laat "Dat vergeet mijn berg !!!"

"Die een tafel klaarmaken voor die troep, en die het drankoffer aan dat aantal leveren!"

De afbeelding van de echte berg Sinaï hieronder

Mount Sinai

'Daarom zal ik u nummeren bij The "ZWAARD," En jullie zullen allemaal buigen voor 'The "SLACHTEN!!!"

“Want toen ik belde, nam je niet op; Toen ik sprak, hoorde je niet…”

"Maar deed het kwaad voor mijn ogen, en koos dat waarin ik ..."

"Verheugd NIET!!!"

Broederschappen 9

Vengeance 1

“Daarom… Zie!! Mijn dienaren zullen eten, maar jij zult honger hebben!

“Zie!! Mijn dienaren zullen drinken, maar jij zult dorst hebben!”

“Zie!! Mijn dienaren zullen blij zijn, maar u zult zich schamen: "

Hebreeën bidden 1

        “Zie!! Mijn dienaren zullen zingen voor blijdschap van hart ... "

Gelukkige mensen Jumpimg

Mannelijk oprecht berouw

"Maar u zult huilen om verdriet van hart, en zult huilen om ergernis van geest."

"En u zult uw naam achterlaten ..."

"Voor een vloek tot mijn uitverkorene !!!"

Een WakeUpYahdaim

"Want ... IK ZAL JE DODEN !!!"

Een dominee Legeso Daniel laat zijn gemeenteleden gras eten!

"En roep mijn dienaren door..."

"EEN ANDERE!!!"

"NAAM!!!"

Yahdaim Volk van Yah

"Dat hij die zichzelf zegent op aarde, zichzelf zal zegenen in Mij, de Jah der waarheid..."

"En wie op aarde zweert, zal zweren bij Mij, de Jah der waarheid..."

"Omdat de vroegere problemen zijn vergeten en omdat ze voor Mijn Ogen verborgen zijn."

"Want zie!!"

"Ik creëer nieuwe hemelen en een nieuwe..." "Aarde..."

"En de eerste zal niet worden herinnerd, noch in gedachten komen!"

orionnevel

“Maar wees U voor altijd blij in datgene wat Ik Schep: want, zie!!

"Ik creëer Yahrusalem een ​​genot, en haar volk een vreugde."

"En ik zal genieten van Yahrusalem, en genieten van Mijn volk..."

"En de stem van huilen zal niet meer in haar worden gehoord, noch de stem van huilen."

Meditatie

"Er zal in die plaats geen baby van dagen meer zijn, noch een oude man die zijn dagen niet heeft vervuld: want het kind zal als honderdjarige sterven."

"Maar de goddeloze die honderd jaar oud is, zal vervloekt zijn."

“En zij zullen huizen bouwen en die bewonen; en zij zullen wijngaarden planten en de vrucht ervan eten.”

ruimte ster

“Zij zullen niet bouwen, en een ander zal wonen; Zij zullen niet planten, en een ander zal eten…”

"Want zoals de dagen van een boom de dagen zijn van Mijn volk, en Mijn uitverkorenen zullen lang plezier beleven aan het werk van hun handen.

“Zij zullen niet tevergeefs zwoegen, noch moeilijkheden voortbrengen; want zij zijn het Zaad van de gezegenden van I Yah, en hun nageslacht met hen.”

"En het zal geschieden, dat voordat zij roepen..."

"IK ZAL ANTWOORDEN!!!"

"En terwijl ze nog spreken..."

“IK “ZAL HOREN!!!”

"De "leeuw" en "lam" zullen samen weiden, en de leeuw zal stro eten als de stier: en stof zal het vlees van de slang zijn..."

Jesaja 11 6

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"Ze zullen niet schaden of vernietigen in alles "Mijn berg!"

YeremJa
Hoofdstuk 7

Het woord dat tot YeremYah kwam van Yah, zeggend!

17 SW

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"Sta in de poort van Mijn Huis en verkondig daar dit woord en zeg..."

"Hoor het woord van Yah, jullie allemaal van Yahdah, die deze poorten binnengaan om Yah te aanbidden!!"

"Zo zei Yah der heerscharen, de Vader van Yahdaim..."

"Verander uw wegen en uw daden, en Ik zal u op deze plaats doen wonen."

"Vertrouw je niet in liegende woorden, zeggen..."

"De tempel van de HEER, de tempel van de HEER, de tempel van de HEER, zijn deze."

St Sava Kerk New York Verwoest door 3Fire 1024x477 1 e1671147548596

“Want als u uw wegen en uw handelingen grondig verandert; als je het oordeel tussen een man en zijn naaste grondig uitvoert;

"Als je de vreemdeling, de vaderloze en de weduwe niet onderdrukt, en geen onschuldig bloed vergoot in deze plaats, loop dan ook niet achter andere goden aan tot jouw nadeel:"

"Dan zal ik je voor altijd en eeuwig op deze plek laten wonen, in het land dat ik aan je vaderen heb gegeven."

“Zie!! Je vertrouwt op…”

"LIEGENDE WOORDEN..."

“Dat kan geen winst opleveren!!!”

 

Faithwire

Megachurch-pastor zei

“Zult u stelen, moorden en overspel plegen, en vals zweren, en wierook branden "BAAL…"

"En loop achter andere goden aan die je" niet kent !!! "

Broederschappen 9

"En kom en sta voor mij in dit huis, dat naar mijn naam is genoemd ..."

"En zeg…"

"We zijn overgeleverd om al deze ..." "gruwelen?"

Vrijmetselaars-insigne

Israëlitische leerschool

De goden van Egypte 1024x738 1

 

"Is dit huis, dat bij mijn naam is genoemd, in uw ogen een rovershol geworden?"

"Zie!!...Zelfs ik heb het gezien!"

"Maar ga nu naar Mijn Plaats die in Shiloh was, waar Ik Mijn Naam als eerste plaatste, en zie wat Ik ermee deed..."

"Voor de goddeloosheid van mijn volk .." “Israël!!!"

"En nu ... omdat je al deze werken hebt gedaan, en ik tot je heb gesproken, vroeg opstaand en sprekend, maar je hoorde het niet ..."

"En ik belde je, maar je antwoordde "Niet ..."

"Daarom zal Ik doen met dit Huis, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, waarop u vertrouwt, en met de plaats die Ik u en uw vaderen heb gegeven, zoals Ik heb gedaan met Silo."

"En ik zal u uit mijn zicht verdrijven, zoals ik al uw broeders heb verdreven, zelfs het hele zaad van Efraïm."

"Bid daarom niet voor dit volk, verhef geen kreet of gebed voor hen, pleit niet voor Mij..."

„Want ik zal u niet horen!”

"Zie je niet wat ze doen in ..." "De steden van Yahdah ..."

En in de straten van "Jeruzalem?"

 

Homoparade5

Trots maand

"De kinderen sprokkelen hout, en de vaders steken het vuur aan, en de vrouwen kneden hun deeg, om taarten te maken voor de..."

"Koningin van de hemel, en om drankoffers uit te gieten voor andere goden, opdat zij mij zouden kunnen provoceren tot "WOOD!!"

DE KONINGIN VAN DE HEMEL-GODHEID VANDAAG IN DE MODERNE TIJD ZIJN "MAAGD MARIA" EN HAAR ZOON "JEZUS CHRISTUS".

IN DE OUDE TIJD WERDEN ZE SEMIRAMIS EN TAMMUZ

"Maagd Maria" en "Jezus Christus"

16

Ze zijn hetzelfde als..

"Semiramis" en "Tammuz"

14

Yah spreekt hier over de koningin van de hemel “Semirami’s” de moeder van "Tammuz" twee Babylonische goden.

Semiramis vandaag heet het "Maagd Maria," en haar zoon Tammuzu wordt genoemd… "Jezus Christus" vandaag!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Jezus Christus / Tammuz / Lucifer / Serapis Christus; goddeloos kwaad Idol gruwel!

1 1

Standbeeld

Satan is de grote bedrieger, Satan veranderde gewoon de namen en kleur van de goden, maar het zijn precies dezelfde goden als in de oudheid.

Ja…"Jezus Christus" die boze godheid waar je zoveel van houdt... en boven Yah plaatst!

"Gruwel!!!"

JC gruwel

Vraag!

Waarom is het Jezus Christusbeeld, Idool, Afbeelding zwart afgebeeld?

Antwoord!

Omdat deze godheid in werkelijkheid Tammuz was, was hij in de oudheid een Ethiopiër. Tammuz was de zoon van Nimrod, die als een god werd aanbeden.

afrikaanse jezus

Zeus Afrikaanse Jezus

"Provoceren ze me tot" BOOSHEID?

„Provoceren zij zichzelf niet tot de verwarring van hun eigen gezichten?”

Gruwel!!

15

Zo zei Jezus Christus, de grote gruwel van de eindtijd en boosaardige misleiding!

Luke

Mattheüs hoofdstuk 10

Zo zei Jah!! Almachtige Schepper van hemel en aarde!

"Daarom... Zie!!!"

Dode vissen 2

De mijne "WOEDE" en mijn "WOEDE" zal worden uitgestort op deze plaats..."

Dood Beest3

Dood Beest6

"Op de mens en op het dier, en aan de bomen van het veld en aan de vrucht van de aarde..."

Dood Beest5

"En het zal branden, en zal niet zijn..." “uitgeblust!!”

Grote branden Alberta Canada

Hoer Huizen van God Aanbidding 2.jpg

"Leg uw brandoffers bij uw slachtoffers en eet vlees."

“Want Ik heb niet tot uw vaderen gesproken, noch hun geboden op de dag dat Ik hen uit het land Mizrahim heb geleid. (Egypte), betreffende brandoffers of slachtoffers:”

"Maar dit beval ik hun, zeggende..."

"GEHOORZAAM MIJN STEM!!!"

"En Ik zal je Vader zijn, en jij zult Mijn volk zijn..."

"En bewandel alle wegen die Ik u bevolen heb, opdat het u goed zal gaan."

“MAAR ZE LUISTEREN NIET!!!”

"Noch geneigd hun oor ..."

"Maar wandelde in de raadgevingen en in de verbeelding van hun..."

"KWAAD HART!"

"En ging achteruit, en niet ..." "Vooruit!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

vrijmetselaars2

"Sinds de dag dat uw vaderen uit het land Mizrahyim kwamen tot op de dag van vandaag heb ik zelfs al Mijn dienaren, de profeten, naar u gezonden..."

"Dagelijks vroeg opstaan ​​​​en ze sturen:"

“TOCH LUISTEREN ZE NIET NAAR MIJ!!”

"Ze neigden hun oor niet, maar verhardden hun nek: ze deden erger dan hun vaders."

'Daarom zult u al deze woorden tot hen spreken; Maar…"

"Ze zullen niet naar je luisteren!"

"Gij zult ook tot hen roepen..."

"Maar ze zullen je niet antwoorden!"

"Maar u zult tot hen zeggen..."

"Dit is een natie die de stem van Yah, hun Vader, niet gehoorzaamt, noch correctie ontvangt ..."

"De waarheid is vergaan, en is afgesneden van hun mond!!"

Hebreeën in de christelijke kerk

'Knip je haar af, O' Yahrusalem, en werp het weg, en klaag op hoge plaatsen; voor…"

"Ik, Yah, heb de generatie verworpen en verlaten van..."

“Mijn WRAAT!!!”

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Waar zijn de ontbrekende zwarte steden? | Elke Hoe zijn we hier gekomen (Deel 3) | De Amber Ruffin-show

Bull Apis.php

“Voor de kinderen van "Israël" hebben "Evil in My Sight !!" gedaan

De goden van Egypte 1024x738 1

 

“Ze hebben ingesteld „HUN gruwelen” in het Huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, om het te verontreinigen.”

huis Israël 2

“En zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die in het dal van de zoon van Hinnom is, om hun zonen en hun dochters in het vuur te verbranden; welke…"

"Ik beval ze niet, noch kwam "het in Mijn Hart!"

Opoffering

"Daarom, zie!!.. de dagen komen dat het niet meer Tofet genoemd zal worden, noch het dal van de zoon van Hinnom, maar het dal van de slachting: want men zal begraven in Tofet, totdat er geen plaats meer is."

'En de karkassen van dit volk zullen vlees zijn voor de vogels van de hemel en voor de dieren van de aarde; en niemand zal ze wegrafelen.'

“Dan zal Ik doen ophouden uit de steden van Yahdah, en uit de straten van Yahrusalem, de stem van vrolijkheid en de stem van blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid: want het land zal verlaten zijn .”

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

                                 Jesaja Hoofdstuk 5

[Wijngaard van Almachtige Yah]

Nu zal ik voor mijn geliefde een lied zingen van mijn geliefde die zijn wijngaard aanraakt.

Mijn geliefde heeft een wijngaard op een zeer vruchtbare heuvel:

nature

En Hij maakte er een omheining van, en verzamelde de stenen ervan, en plantte het met de beste wijnstok..."

Zon En Boom

En hij bouwde een toren in het midden ervan, en maakte er ook een wijnpers in: en Hij zag dat het druiven zou voortbrengen, en het bracht voort... 

Wilde Druiven2

“WILDE DRUIVEN!!!”

vrijmetselaars2

Broederschappen 9

Israëlitische leerschool

ZO SPREEKT JA!

"En nu, O' inwoners van Yahrusalem, en mannen van Yahdah, oordeel, bid ik u, tussen Mij en Mijn Wijngaard."

"Wat had er nog meer aan Mijn Wijngaard kunnen worden gedaan dat Ik er niet in heb gedaan?"

"Daarom ... toen ik zag dat het druiven zou voortbrengen, bracht het voort ..."

"WILDE DRUIVEN?"

"En ga nu naar..."

"Ik zal je vertellen wat ik met mijn wijngaard zal doen ..."

"Ik zal de heg ervan wegnemen, en het zal opgegeten worden; en breek haar muur af, en zij zal vertrapt worden:”

Romeinse leger

Romeins beleg

Romeinse diefstal

“En Ik zal het verwoesten: het zal niet worden gesnoeid, noch gegraven; maar er zullen distels en doornen opkomen...'

"Ik zal de wolken ook bevelen dat ze er geen regen op laten regenen!"

Een belegering van Yahrusalem3

"Want de wijngaard van I Yah der heerscharen is het huis van Yahdaim, en de mannen van Yahdah Mijn aangename plant..."

“En Ik, Yah, zag uit naar oordeel, maar zie, onderdrukking; om gerechtigheid, maar zie, een geroep.”

WOE!!..Degenen die van huis tot huis samenkomen, die veld tot veld leggen, totdat er geen plaats meer is, zodat ze alleen in het midden van de aarde kunnen worden geplaatst!

Mount Carmel

Herenhuizen1

In Mijn Oren zei Yah der heerscharen, waarlijk zullen veel huizen verlaten zijn, zelfs groot en mooi, zonder bewoner!

herenhuis

Ja, tien acres wijngaard zullen één bath opleveren, en het zaad van een homer zal een efa opleveren.

“WEE!!..HEN!!..die 's ochtends vroeg opstaan, zodat ze sterke drank kunnen volgen; die doorgaan tot de nacht, tot de wijn ze in vuur en vlam zet!

alcohol

"En de harp en de gamba, de trommel en de fluit en de wijn zijn op hun feesten: maar zij slaan geen acht op het werk van Jah, noch op de werking van..."

"Mijn handen!!!"

Hogepriester Gouden Brest Plaat Tien Geboden

"Daarom is Mijn volk in gevangenschap gegaan, omdat ze geen kennis hebben..."

"En hun eerbare mannen zijn uitgehongerd, en hun menigte verdroogde van de dorst.”

Slaaf in de duisternis

“Daarom heeft de hel zichzelf vergroot, en opende haar mond mateloos: en hun eer, en hun menigte, en hun pracht en praal, en hij die lust heeft..."

"Zal erin afdalen!!!"

Brand

"En de gemene man zal neergehaald worden, en de machtige man zal vernederd worden, en..."

"De ogen van de Verhevene zullen zijn ..." "Vernederd !!"

vrijmetselaars2

Masons

“Maar ik, Jah der heerscharen, zal verheven zijn in oordeel, en zal geheiligd worden in “gerechtigheid!!!”

Yahdaim ontwaken

"Dan zullen de lammeren weiden op hun manier, en de woestenijen van de vette zullen vreemden eten."

"WEE!!... HEN!"

"Die ongerechtigheid trekken met koorden van ijdelheid, en goddeloosheid als het ware met een karrentouw!"

Hoer Huizen van God Aanbidding 2.jpg

Kaaba Masjid Haraam Mekka

Dat zeggen…”

"Laat hij haast maken en zijn werk bespoedigen, zodat we het kunnen zien: en laat de raad van de "HEERE GOD" dichterbij komen en komen ... zodat we het mogen weten! "

                   "WEE!!..HEN!!"

"Dat noem KWAAD goed, en GOED kwaad.."

Christendom

"Dat zette DUISTERNIS voor licht en LICHT voor duisternis..."

"Dat zet BITTER voor zoet en ZOET voor bitter!"

Historische vrijmetselaarstempel in Zanesville verwoest door brand!

Oosterse ster

5 1

"WEE!!..HENGEN!!.. die wijs zijn in hun eigen ogen..."

Vuur! vernietigt Prince Hall Vrijmetselaars-tempel

"En voorzichtig in hun..."

"Eigen zicht!"

de vrijmetselaars

Vrijmetselaars3jpg

Extra alarm vuur vernietigt historische vrijmetselaarstempel in Aurora

Kissenger citaat

vaccins

JONGE HARTEN DIE ONTBREKEN [PT. 18] (SADS) 'PLOTSELINGE VOLWASSEN DOODSYNDROOM'

“WEE!!..HEN!!

"Die machtig zijn om wijn te drinken, en sterke mannen om sterke drank te mengen:"

wijn 3

“WAT RECHTVAARDIGT DE WICKED VOOR BELONING!!”

"En neem de gerechtigheid van de rechtvaardige van hem weg!"

Te groot om te falen

“Daarom als de BRAND verslinden de stoppels, en de VLAM verteer het kaf, zodat hun wortel zal zijn als verrotting, en hun bloesem zal opstijgen als stof!

Brand

“Omdat zij de Wet van Yah der heerscharen hebben verworpen en het Woord van de Almachtige van Yahdaim hebben veracht!

Daarom is de toorn van Jah ontstoken tegen Zijn volk, en Hij heeft Zijn Hand tegen hen uitgestrekt en hen geslagen; en de heuvels beefden en hun kadavers werden verscheurd in het midden van de straten.

Voor dit alles wordt zijn woede niet afgewend, maar zijn hand is nog steeds uitgestrekt.

Val van Yahrusalem

En hij zal van verre een banier voor de volken opheffen, en zal tot hen sissen vanaf het einde van de aarde: en zie, zij zullen snel komen:

Romeinse leger

Niemand zal onder hen moe worden of struikelen; niemand zal sluimeren of slapen; noch zal de gordel van hun lendenen worden losgemaakt, noch de sluitingen van hun schoenen worden verbroken:

Romeinse troepen

Wiens pijlen scherp zijn en al hun bogen gebogen, de hoeven van hun paarden zullen geteld worden als vuursteen en hun wielen als een wervelwind.

Romeins beleg

Hun gebrul zal zijn als een leeuw, zij zullen brullen als jonge leeuwen: ja, zij zullen brullen en de prooi grijpen, en zullen hem veilig wegdragen, en niemand zal hem bevrijden.

En op die dag zullen zij tegen hen brullen als het gebulder van de zee: en als men naar het land kijkt, zie duisternis en verdriet, en het licht wordt verduisterd in de hemel daarvan.

Super Nova-ster

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

                                   Jesaja Hoofdstuk 6

In het jaar dat koning UzzYah stierf, zag ik ook Yah op een troon zitten, hoog en verheven, en zijn gevolg vulde de tempel.

univers1

Daarboven stonden de serafijnen: elk had zes vleugels; met twee bedekte hij zijn gezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.

En de een riep tot de ander en zei..."

HalleluJa!! HalleluJa!! HalleluJa!!

“Is Ja! van gastheren…”

"De hele aarde is vol van..."

“Zijn lof!!!

En de stijlen van de deur bewogen bij de stem van Hem die riep, en het huis was gevuld met rook.

Universele schepping3

Toen zei ik... Wee mij! want ik ben verloren; omdat ik een man ben met onreine lippen, en ik woon te midden van een volk met onreine lippen: want..."

“Mijn ogen hebben de Koning gezien, Jah der heerscharen.

Toen vloog een van de serafijnen naar mij toe, met een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar had genomen:

Yahdaim ontwaken

En hij legde het op mijn mond en zei..."

 “Zie!...Dit heeft je lippen aangeraakt; en uw ongerechtigheid is weggenomen en uw ongerechtigheid is gereinigd!”

Ook hoorde ik de stem van Jah, die zei..."

           “WIE ZAL IK ZENDEN EN WIE..” “ZAL IK VOOR ONS GAAN?”

Jahdaim

Toen zei ik: Hier ben ik; stuur het me!!

En hij zei…"

"Gaan!! En vertel deze mensen ... "

“Hoor je wel, maar begrijp het niet; en zie je inderdaad, maar bemerk het niet!

"Maak het hart van dit volk vet, en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen..."

"Opdat zij niet zien met hun ogen, en horen met hun oren, en begrijpen met hun hart, zich bekeren en genezen worden."

Toen zei ik..."

“Ja, hoe lang? En hij antwoordde..."

Universele schepping5

“Totdat de steden worden verwoest zonder bewoner, en de huizen zonder mens, en het land volkomen woest is!!

La Palma4

"En ik heb mannen ver verwijderd, en er zal een grote verlatenheid zijn in het midden van het land !!"

Zinkgat

"Maar toch zal er een tiende in zitten, en het zal terugkeren en gegeten worden: als een wintertalingboom en als een eik, waarvan de substantie erin zit, wanneer ze hun bladeren afwerpen: zo zal het gekozen zaad de substantie zijn daarvan."

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

                                Ezekiaal Hoofdstuk 1

En er was een stem uit het firmament die boven hun hoofden (levende wezens) was, toen ze stonden en hun vleugels hadden neergelaten.

5

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

En boven het uitspansel dat boven hun hoofden was, was de gelijkenis van een troon, als de verschijning van een saffiersteen ... "

“En op de beeltenis van de Troon was de beeltenis als de verschijning van een Man                        (Ja) erbovenop.

vlam

En ik zag als de kleur van amber, als de verschijning van BRAND er omheen, vanaf de aanblik van Zijn lendenen zelfs naar boven toe, en vanaf de aanblik van Zijn lendenen zelfs naar beneden..."

Ik zag als het ware de verschijning van BRAND, en dat had HELDERHEID rotonde.

orionnevel

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Als de verschijning van de boog die in de regen in de wolken zit, zo was het uiterlijk van de helderheid rondom.

Dit was de verschijning van de beeltenis van de Eer van Yah…”

En toen ik het zag, viel ik op mijn gezicht, en ik hoorde een Stem van Een die sprak.

kreeft nevel

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Ezekiaal

Hoofdstuk 2:1-10

En Hij zei tegen mij...

"Mensenzoon, sta op uw voeten en ik zal tot u spreken!"

En de geest kwam in mij toen Hij tot mij sprak, en zette mij op mijn voeten, dat ik Hem hoorde die tot mij sprak.

"En Hij zei tegen mij..."

Hebreeuws Worror1

STENEN YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"Mensenzoon!"

“Ik stuur je naar de kinderen van “Isra”EL!!! ”

De goden van Egypte 1024x738 1

"Aan een opstandige natie die tegen mij in opstand is gekomen!!"

Carnaval 4

"Zij en hun vaders hebben..."

"Tegen Mij overtreden, tot op de dag van vandaag!"

Bahama's Carnaval2 e1568751309925

“Want het zijn onbeschaamde kinderen en.. “stijf van hart.”

Carnaval 2

Carnaval 3

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

'Ik zend u wel naar hen toe; en u zult tegen hen zeggen..."

"ZO ZEI JA!!!”

"En zij ... of ze zullen horen, of dat ze zullen nalaten, (want ze zijn een opstandig huis,) toch zullen weten dat er een profeet onder hen is geweest.

"En jij... mensenzoon, wees niet bang voor ze, wees niet bang voor hun woorden, hoewel distels en doornen bij je zijn, en je verblijft tussen schorpioenen ... "

Yah Said Deuteronomium 18

“Wees niet bang voor hun woorden, wees ook niet ontzet over hun uiterlijk, hoewel ze een opstandig huis zijn.

"En jij zult spreken..."

"MIJN WOORDEN AAN HEN!!!"

“Of ze zullen horen, of dat ze zullen nalaten: want ze zijn zeer opstandig.”

De aarde

"Maar jij, mensenzoon...hoor wat ik tegen je zeg..."

"Wees niet opstandig zoals dat opstandige huis: open je mond en eet wat ik je geef!"

“En toen ik keek, ziedaar!! Er werd een hand naar mij gezonden; en zie, er zat een boekrol in;

Rol

“En Hij spreidde het voor mij uit; en het was van binnen en van buiten geschreven: en er waren klaagliederen en rouw en wee in geschreven.

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Ezekiaal

Hoofdstuk 3:17-21

638 1234

ZO GEZEGD JA!!!

"Mensenzoon...Ik heb je tot wachter gemaakt voor het huis van Yahdaim..."

"Hoor daarom het woord uit Mijn mond en geef hun..."

“WAARSCHUWING VAN MIJ!!”

Oorlogszwaard

STENEN YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"Als ik tegen de goddelozen zeg..."

"JE ZULT ZEKER STERVEN!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

    "En je waarschuwt hem niet, noch spreek om de goddeloze te waarschuwen voor zijn slechte weg, om zijn leven te redden ... "

“Dezelfde goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven; maar zijn bloed... zal ik van je eisen!'

St Sava-kerk

Christendom

'Maar als je de goddelozen waarschuwt…en hij zich niet bekeert van zijn goddeloosheid, noch van zijn goddeloze weg, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven; maar je hebt je ziel bevrijd.”

Oude geheime genootschappen 1

"Nogmaals ... Wanneer een rechtvaardige zich bekeert van zijn gerechtigheid en goddeloosheid begaat, en ik hem een ​​struikelblok leg, zal hij sterven ..."

“Omdat je hem niet hebt gewaarschuwd, hij zal sterven in zijn goddeloosheid, en zijn gerechtigheid die hij heeft gedaan zal niet worden gedacht; maar ik zal zijn bloed van je eisen!”

Hebreeën bidden

"Niettemin... als je de rechtvaardige waarschuwt, dat de rechtvaardige niet overtreedt, en hij overtreedt niet, hij zal zeker leven, omdat hij gewaarschuwd is; ook jij hebt je ziel bevrijd.”

“En de Hand van Yah was daar op mij; en Hij zei tegen mij..."

"Sta op ... ga de vlakte in, en ik zal daar met je praten !!"

3. Brandende berg

“Toen stond ik op en ging de vlakte in: en zie!

“De Eer stond daar, zoals de Eer die ik zag bij de rivier van Chebar: en ik viel op mijn aangezicht."

Ezekiaal

Hoofdstuk 13: 1-23

En het woord van Yah kwam tot mij, zeggende..."

"Mensenzoon, profeteer tegen de profeten van..."

“JISRA"DE"!!! ”

"Die profeteren, en zeg u tot hen die uit hun eigen hart profeteren: Hoor u het woord van Jah!!"

Bull Apis.php

Zo zei Jah!!

"Wee!!...de dwaze profeten, die hun eigen geest volgen en "Niets!!!" hebben gezien!

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

De goden van Egypte 1024x738 1

huis Israël 2

Vrijmetselaars-insigne

Israëlische School

"O' Yahdaim...uw profeten zijn als de vossen in de woestijnen."

"Je bent niet in de gaten gegaan, noch heb je de heg gemaakt voor het huis van Yahdaim om stand te houden in de strijd op de Dag van Yah."

"Zij hebben ijdelheid en leugenachtige waarzeggerij gezien, zeggende..."

"De HERE zegt!!"

"En ik, Yah, heb ze niet gestuurd: en ze hebben anderen laten hopen dat ze het woord zouden bevestigen."

Gebed

"Heb je geen ijdel visioen gezien, en heb je niet gesproken a liegen waarzeggerij, terwijl jij zegt…”

"De HERE zegt het"

"Hoewel ik niet heb gesproken?"

“Daarom zei Jah!!

"Omdat je ijdelheid hebt gesproken en leugens hebt gezien, daarom ..."

"Zie!"

"Ik ben tegen je!!!"

VALSE PROFETEN OP STRAATHOEKEN!

1Israëliet

'En mijn hand zal zijn op de profeten die ijdelheid zien, en die goddelijke leugens..."

"Zij zullen niet in de vergadering van Mijn volk zijn..."

"Noch zullen ze worden geschreven in de geschriften van het huis van Yahdaim..."

"Noch zullen zij het Land van Yahdaim binnengaan..."

"En je zult weten dat ik Yah ben!!"

“Omdat, zelfs omdat ze Mijn volk hebben verleid door te zeggen: Vrede; en er was geen vrede,,,"

"En één bouwde een muur op, en zie, anderen bekladden hem met onaangetaste mortel;"

The Wailing

"Zeg tegen hen die het bekladden met onvervalste mortel..."

Sterven om Israël te zijn 1 1 1024x574 1

"Dat het zal vallen: er zal een..."

“OVERVLOEIENDE DOUCHE!!!”; en jij, o' “GEWELDIGE HAGELSTENEN!!!” zal vallen; en een “STORMACHTIGE WIND!!!” zal het scheuren!!!

"Zie... wanneer de muur gevallen is, zal er niet tegen u gezegd worden..."

"Waar is de bekladding waarmee je hem hebt beklad?"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Hevige wraak

melany rochester jeaIaS7HgVU unsplash

Israël Sinkholes 1

Hell GAT in Heilig JeruzalemAardverschuiving in de hoofdstad van Israël. Zinkgat in Jeruzalem.

Daarom zo zei Jah!!

'Ik zal het zelfs scheuren met een "STORMACHTIG WIND" in Mijn "FURY!!"

“En er zal eenOVERSTROMEND DOUCHE!!" in de mijne "ANGER !!"

Massale overstromingen in Tel Aviv, Israël, Na zware regenval

“En geweldig “HAGELSTENEN!!” In mijn "WOEDE"                                Om het te consumeren!!!”

Grote hagel in de hand

Wees gegroet man en auto

Honkbal En Hagel Stone2

'Zo zal ik de muur afbreken die je hebt beklad met onvervalste mortel... en breng het naar de grond, zodat de fundering ervan wordt ontdekt!

Zinkgat in Jeruzalem slokt auto's op op de parkeerplaats van het ziekenhuis

"En het zal vallen, en je zult in het midden daarvan verteerd worden: en je zult weten dat ik Jah ben!!!

“Zo zal ik bereiken Mijn "TOERNOOI!!!" op de "MUUR," en op hen die het met onvervalste mortel hebben beklad en tot u zullen zeggen..."

"De "MUUR" is niet meer, noch zij die het bekladden!”

The Wailing

“Te weten, de profeten van Israël die aangaande profeteren "Jeruzalem," en die visioenen van vrede voor haar zien, en...'

"Er is geen vrede, zei Yah!"

Israël zinkgaten

 “Evenzo, mensenkind, keer uw gezicht tegen de dochters van uw volk, die uit hun eigen hart profeteren; en u tegen hen profeteren..."

En zeg: Zo zei Yah!

“Wee!!..de vrouwen die kussens naaien aan alle armsgaten, en hoofddoeken maken op het hoofd van elke gestalte om op zielen te jagen!

 

Masons

"Zult u op de zielen van mijn volk jagen en de zielen levend redden die tot u komen?"

Masons

"En zullen jullie Mij onder Mijn volk verontreinigen voor handenvol gerst en voor stukjes brood, om de zielen te doden die niet mogen sterven..."

"En om de zielen levend te redden die niet zouden leven, door uw ..."

"Liegen tegen mijn mensen die je horen.." "Leugens?"

de vrijmetselaars

“Daarom zei Jah!!

 “Zie!!..Ik ben tegen je kussens, waarmee je de zielen jaagt om ze te maken "VLIEG!!"

(over de opname-leugen gesproken)

"En ik zal ze uit je armen rukken, en zal de zielen laten gaan, zelfs de zielen waarop je jaagt om ze te maken VLIEG!!"

Oude geheime genootschappen 1

Vervoering

De vervoering is een eschatologisch theologische positie ingenomen door sommige Christenen, vooral binnen takken van Amerikaans evangelicalisme, bestaande uit een eindtijd evenement wanneer alle Christian gelovigen die leven, samen met opgestane gelovigen, zullen opstaan "in de wolken, om de Heer in de lucht te ontmoeten."[1] Aanhangers hiervan perspectief worden genoemd pre-millennial dispensationalisten. Het idee van een opname zoals het momenteel wordt gedefinieerd, wordt niet gevonden in het historische christendom, maar is een relatief recente doctrine van het evangelisch protestantisme.

"Uw "HOEDZAKKEN" ook zal ik scheuren, en verlos Mijn Volk uit je hand!!!

Masons

 “En ze zullen niet meer in uw hand zijn om op te jagen; en je zult weten dat…”

"Ik ben Jah!!!"

638 1234

“Omdat met "LEUGENS"!!! ”

JezusGOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

“U hebt het hart van de rechtvaardigen verdrietig gemaakt, die ik niet verdrietig heb gemaakt; en versterkte de handen van de goddeloze, zodat hij niet zou terugkeren van zijn slechte weg, door hem leven te beloven!!!

"Daarom zult u geen ijdelheid meer zien, noch goddelijke waarzeggerij: want..."

"Ik zal Mijn volk uit uw hand verlossen: en..."

"Je zult weten dat ik Yah ben!!"

Blikseminslagen Gestalte geoptimaliseerd

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

IsaJa

Hoofdstuk 24

"Zie!"

"Ik Yah maak de aarde leeg en maak haar woest, en draai het ondersteboven, en verstrooi de bewoners ervan.”

HISTORISCHE VRIJMETSELAARS TEMPEL GEBOUW ZIJN VERNIETIGD DOOR BRAND!! 

M7.3 Aardbeving treft Sendai, Japan  Geen probleem

 

Race om vermiste honderden te redden als dodental van Europese overstromingen stijgt naar 125 | ITV-nieuws 

 

Onderzoekers van brandstichting onderzoeken dat Verwoeste kerk van Collin County!

Kerk Collin Fire

Eeuwenoude kerk vernietigd door BRAND! in New York | Enorme brand overspoelt kerk in New York waarin Liberty Bell is gehuisvest

Manhattankerk 3

151-jarige Rockford VRIJMETSELAARS! Kerk verwoest door BRAND!!

154 jaar oud AME-kerk verwoest door brand veroorzaakt door LICHTE STAKING!!!

1

kerk

Monsterlijke flitsoverstromingen vastgelegd op camera

 

'En het zal zijn, zoals met het volk, zo met de priester; zoals bij de knecht, zo ook bij zijn meester; zoals bij de meid, zo ook bij haar minnares ... "

“Zoals bij de koper, zo ook bij de verkoper; zoals bij de uitlener, zo ook bij de lener; zoals met de woekernemer, zo ook met de woekergever aan hem.”

"Het land zal volkomen ontledigd en volkomen verwoest worden..."

“Want Ik Yah heeft dit woord gesproken!!”

Aardbeving Kenia

Een overstroming4 1038x576

"De aarde treurt en vervaagt, de wereld kwijnt weg en vervaagt, de hooghartige mensen van de aarde kwijnen weg."

"Ook de aarde wordt verontreinigd onder haar bewoners..."

'Omdat ze de wetten hebben overtreden, de verordening hebben veranderd, het eeuwige hebben gebroken Verbond."

"Daarom heeft de vloek de aarde verslonden, en zij die daarin wonen zijn woest...'

Films van mensen rijden uit het paradijs als het tot de grond toe afbrandt!

"Daarom worden de bewoners van de aarde verbrand en zijn er nog maar weinig mannen over!"

"Thij rouwt om nieuwe wijn, de wijnstok kwijnt weg, alle blijmoedigen zuchten.

"De vrolijkheid van de trommels houdt op, het geluid van hen die genieten houdt op, het plezier van de harp houdt op."

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Deuteronomium
Hoofdstuk 32:21-25

Zo zei Jah de Almachtige!

"Ze hebben me tot jaloezie bewogen met "Dat wat geen God is!"

"Ze hebben me tot woede uitgelokt met hun ijdelheden: en ..."

"Ik zal ze tot jaloezie brengen met degenen die geen volk zijn ..."

"Ik zal ze tot woede provoceren!"
“Met een dwaze natie!!!”

Joodse vlag

“Want een vuur is ontstoken in mijn woede, en zal branden tot in de diepste hel, en zal de aarde verteren met haar opbrengst, en de fundamenten van de bergen in brand steken!!”

Carr Fire Californië

“Ik zal onheil over hen uitstorten; Ik zal mijn pijlen op hen afschieten.”

"Zij zullen verbranden van de honger, en verslonden met brandende hitte en met bittere verwoesting”

"Ik zal ook de tanden van beesten op hen sturen, met het gif van slangen van het stof."

"Het zwaard van buiten en de angst van binnen zal zowel de jonge man als de maagd vernietigen, de zuigeling ook met de man met grijs haar."

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

VUUR!! vernietigt Baptist Church In Elisabeth, New Jersey

Baptistengemeente 2

VUUR! Overspoelt kerk in Berlijn!

Kerk in Berlijn

“Zij zullen geen wijn drinken met een lied; sterke drank zal bitter zijn voor hen die ervan drinken.”

"De stad van verwarring is afgebroken: elk huis is gesloten, zodat niemand binnen kan komen !!"

TD Jakes lege kerk

TD JAKES SCHANDAAL!

TD Jakes 1

 

“Er wordt op straat om wijn geroepen; alle blijdschap is verduisterd, de vrolijkheid van het land is verdwenen.”

"In de stad is verlatenheid achtergelaten, en de poort is met vernietiging geslagen."

Grote verwoesting

"Wanneer het zo zal zijn in het midden van het land onder de mensen, zal er zijn als het schudden van een olijfboom, en als het nalezen van druiven wanneer de wijnoogst is gedaan."

Kilaueas-vulkaan 1 e1688716989719

Zij zullen hun stem verheffen, zij zullen zingen voor de Majesteit van Yah!!

Ze zullen hardop schreeuwen vanuit de zee!

Hebreeën bidden 1

Daarom prijst u Yah in de BRANDEN, zelfs de naam van Yah van Yahdaim in de eilanden van de zee!

Van het uiterste deel van de aarde hebben we liederen gehoord, zelfs eer voor de rechtvaardigen. Maar ik zei: Mijn magerheid, mijn magerheid, wee mij!

"De verraderlijke dealers hebben "verraderlijk..." gehandeld

"Ja, de verraderlijke dealers hebben "zeer verraderlijk gehandeld!"

Dr. Theresa Deisher

"Angst en de put en de strik ..." 

"Ben op je !!! ..."

"O! “BEWONER VAN DE AARDE!!”

Grote branden woeden in juli 2016 in Californië

“En het zal geschieden dat hij die vlucht voor het geluid van de angst, in de kuil zal vallen; en hij die uit het midden van de kuil komt, zal in de strik worden gegrepen!!"

'Want de ramen van boven staan ​​open, en de grondvesten van de aarde schudden!”

Kenia Cracks2

"De aarde is volkomen afgebroken, de aarde is zuiver opgelost, de aarde is buitengewoon bewogen.

Israël zinkgaten

"De aarde zal heen en weer wankelen als een dronkaard, en zal worden verwijderd als een huisje; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn; en het zal vallen en niet meer opstaan!!!”

Eindtijdborden en vreemde gebeurtenissen

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

En het zal op die dag gebeuren, dat Yah het leger van de hogen die in de hoogte zijn, en de koningen van de aarde op de aarde zal straffen.

En zij zullen bijeenvergaderd worden, zoals gevangenen worden verzameld in de kuil, en zullen worden opgesloten in de gevangenis, en na vele dagen zullen ze worden bezocht.

Dan zal de maan beschaamd zijn en de zon beschaamd...'

"Wanneer Jah der heerscharen zal regeren op de berg Sion, en in Yahrusalem, en eervol voor Zijn ouden.

Zon Boven Aarde

"IK BEN...'YAH!!"

Naam van Jah

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

"EN ER IS GEEN ANDERE..."

"BEHALVE MIJZELF!!!"

"ER IS GEEN GOD!!"

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

  (El, Elohim, God, Satan, Jezus Christus, Allah, Mohammad, Buda, Tammuz, Bull Apis, Baal, Lucifer)

"Ik zal je sterken, hoewel je niet herkende dat Ik het was!"

"Zodat ze kunnen weten van de opkomst van de zon tot de plaats van haar ondergang dat..."

"Er bestaat geen naast...

"MIJ!!!"

Yah zal zijn eer niet aan een ander geven

“IK BEN YAH EN ER IS GEEN…” “ANDERS!!!”

Licht boven de oceaan

"Ik vorm het licht ... en creëer ..." "Duisternis!"

Een Super Nova-ster

"Ik sluit vrede ... en creëer vernietiging!"

"IK YAH... DOE AL DEZE DINGEN!!."

Oceaan

'Kom naar beneden, jullie hemelen; van boven, en laat de hemel gerechtigheid neerstorten.

“Laat de aarde worden vrijgegeven; laat het heil ontspruiten, en laat de gerechtigheid tezamen groeien!”

“IK JA!!

“HEBBEN HET GECREËERD!!”

"JA!.. IK BEN..."JA!!!" 

"Je vader..Uit het land van Mitzrahyim.."

"En u zult erkennen ..."

“GEEN MACHT!!..OF..AUTORITEIT!! 

"MAAR..MIJ!!!"

bliksem

"NEE! REDDER!!"

"BEHALVE!!"

"MIJ!!!!"

T blikseminslag zet kerk in brand 1024x576 geoptimaliseerd

Grace United Brethren-kerk VUUR! – Haven Colborne |

Grace Community Church

Gemeenteleden biddend nadat de kerk is vertrokken verbrand in de nasleep van de orkaan Delta

Verwoeste kerk 1

Er breekt brand uit en vernietigt 15th-eeuwse Kathedraal van Nantes in Frankrijk

Brand in de kathedraal van Nantes

Vuur vernietigt 18e-eeuwse houten kerk in Rusland

Houten Kerk

 

Jesaja 60 16

Haken in de kaken

christus de koning

KWAAD FICTIEF IDOOL gruwel!!!

afrikaanse jezus

EEN ZWARTE

Gruwel

"Want ik heb uw vaderen plechtig gewaarschuwd op de dag dat ik ze uit het land Mitzrahyim bracht ... tot op de dag van vandaag vroeg opstaan ​​​​en hen plechtig waarschuwen door te zeggen!"

  "GEHOORZAAM MIJN STEM!!!"

3. Brandende berg

“Toch gehoorzaamden ze niet en letten ze niet op... maar iedereen wandelde in de verbeelding; van hun…“KWAAD HART!!”

 Zie!!! De afbeelding van de Real Mount Sinai hieronder is vandaag nog steeds helemaal verbrand!

Mount Sinai

AANZICHT DE LEUGEN!! FICTIEF FALSE MOUNT SINAI AFBEELDING HIERONDER!

Valse berg Mozes

"Daarom!!!"

"Ik zal alle oordelen van het verbond over hen brengen die..."

"IK BEVOEGD UIT TE VOEREN ... MAAR ZE NIET !!!"

Hebreeuwse vloeken

“Er wordt een samenzwering gevonden onder de mannen van Yahdah, en onder de inwoners van Yahrusalem! “   

  "Zij zijn teruggekeerd naar de ongerechtigheden van hun voorvaderen die weigeren naar Mijn Wetten te luisteren..."

“En ze zijn achter de naam “elohim” aan gegaan dien ze.”  ( goden, gevallen engels) naar  dien ze.”

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

LET OP !!! 

Als je zelf belt  "Israël," "Israël" jullie noemen jezelf deel van de tien stammen van de “Noordelijk” Koninkrijk" opgezet door het kwaad slecht…"

"Koning Jerobeam."

De tien stammen van het noordelijke koninkrijk aanbaden "DE" Apis de stier (godheid).

(afbeelding hieronder)

Finale

Boze foto

Afbeelding hieronder is van de Kanaänitische godheid Apis de stier…de locatie is de daadwerkelijke altaarlocatie op de echte berg Sinaï.

De heidense godheid "Apis de stier" van het noordelijke koninkrijk van Israël / JisraEL

A

Het Noordelijke Rijk van Israël aanbad de Kanaänitische"gouden Kalf"  godheid  'Apis de stier" en stond bekend als de "Elowistisch."

Finale Apix2

De Noordelijk Koninkrijk keerden de Almachtige Schepper de rug toe en aanbaden andere goden.

Bull Apis.php

koning Rehabeam  1e koning van de Zuidelijk Koninkrijk  van Yahdah aanbaden de Almachtige Schepper van hemel en aarde, en was bekend als de “Jawwistisch” de …

“JAHDAIM!!”

Rehabeam

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie

 

Rehabeam
Rehoboam afgebeeld op een fragment van de muurschildering oorspronkelijk in de Grote Raadszaal van Stadhuis van Bazel, maar nu bewaard bij de Kunstmuseum Bazel.
Koning van Yahdaim
Regeren
c. 931 voor Christus
Voorganger
Solomon
Opvolger
monarchie afgeschaft
Koning van Yahdah
Regeren
C. 931 - 913 voor Christus
Opvolger
Abi Jah
Geboren
c. 972 voor Christus
Ging dood
c. 913 voor Christus
Vader
Solomon
Moeder
Naama
Rehabeam (/ˌrin ːəˈb.m/; Hebreeuws: רְחַבְעָם, Reḥav'am; Grieks: Oké, Rovoam; Latijns: Rehabeam) was de eerste koning van de Koninkrijk van Yahdah. Hij was een zoon van en de opvolger van Solomon en een kleinzoon van David. Op de rekening van I Koningen en II Kronieken, was hij aanvankelijk de koning van de Verenigde Monarchie van Yahdaim, maar nadat de tien noordelijke stammen van Israël in 932/931 voor Christus in opstand kwamen om de onafhankelijke te vormen Noordelijk Koninkrijk van Israël, onder het bewind van Jeroboam, Rehabeam bleef als koning alleen van de Koninkrijk van Yahdah, of zuidelijk koninkrijk.
Jeroboam
Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Ga naar navigatie Ga naar zoeken
Jeroboam
Ja
Koning van Noord-Israël
Regeren
C. 931 tot 910 voor Christus
Opvolger
Nadab, zijn zoon
Geboren
onbekend
Verenigd Koninkrijk van Israël
Ging dood
c. 910 BC
Thirza, Noordelijk Koninkrijk van Israël
Echtgenoot
Jaar (alleen genoemd in de Septuagint)
Huis
Nieuw huis, Stam van Efraïm
Vader
Nebat
Moeder
Zerua

Jerobeam offert aan zijn afgod...'

"Apis de stier"

Opoffering

Oud Hebreeuws EL Aanbidding EL

Ster van David

"DE" Apis de stier, de Kanaänitische godheid, God

Dit is de godheid die de boosaardige Israëlieten aanbaden op de berg Sinaï, en nu in de tegenwoordige tijd van vandaag Israël.

Dit is de kwade god van het gouden kalf die Yah tot toorn en woedende woede heeft uitgelokt!

Apix de stier

 Jerobeam I (/ˌrəˈb.m/; Hebreeuws: ירָבְעָם Yāroḇ'ām; Grieks: Ja, geromaniseerdHieroboám) was de eerste koning van het noorden Koninkrijk Israël. De Hebreeuwse Bijbel beschrijft dat de regering van Jerobeam begon na a opstand van de tien noordelijke Israëlitische stammen tegen Rehabeam dat maakte een einde aan de Verenigde monarchie.
Jerobeam regeerde 22 jaar. William F.Albright heeft zijn regering gedateerd van 922 tot 901 voor Christus, terwijl Edwin R Thiele biedt de data 931 tot 910 voor Christus.[1]

Tien verloren stammen

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie

  1 Koningen Hoofdstuk 14: 21-24

En Rehabeam de zoon van Salomo regeerde in Yahdah. Rehabeam was eenenveertig jaar oud toen hij begon te regeren, en hij regeerde zeventien jaar later "Yahrusalem," de stad die Yah verkoos uit alle stammen van Yahdaim om te vestigen "Zijn naam" daar. En de naam zijner moeder was Naäma, een Ammonietische.

En Yahdah deed kwaad in de ogen van Yah, en zij wekten Hem tot jaloezie met hun slechtheid die zij hadden bedreven, boven alles wat hun vaders hadden gedaan.

Want zij bouwden die ook hoge plaatsen, en beelden, en bossen, op elke hoge heuvel en onder elke groene boom.

En er waren ook sodomieten in het land: en zij deden naar al de gruwelen van de naties die Yah verdreef voor de kinderen van Yahdaim.

De tien verloren stammen waren de tien van de Twaalf stammen van Yahdaim die zouden zijn gedeporteerd uit de Koninkrijk Israël na de verovering door de Neo-Assyrisch rijk circa 722 v.Chr.[1] Dit zijn de stammen van Reuben, Simeon, Dan, Naftali, wel verdorie, Asher, Issachar, Zebulon, Manasse en Ephraim. Claims van afstamming van de "verloren" stammen zijn voorgesteld met betrekking tot veel groepen,[2] en sommige religies omhelzen a messiaans zien dat de stammen zullen terugkeren.
In de 7e en 8e eeuw CE werd de terugkeer van de verloren stammen geassocieerd met het concept van de komst van de Messias.[3]: 58 62-
De joodse historicus Josephus (37–100 n.Chr.) schreef dat "de tien stammen tot nu toe voorbij de Eufraat zijn, en een enorme menigte vormen en niet in aantal te schatten"

 

Ster van David

Davidster goud

hexagram

Gruwel!

"Toen Thij Steden van Yahdah en de inwoners van "Jeruzalem ..."

"Zal gaan en schreeuwen naar de Elohim!..."

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Slangen Beest

POLYTHEÏSME

De boze goddeloze tempels van de slang!

1 Slangentempels

Religieuze symbolen 1

הֵילֵל, Helel, Lucifer, goden, Baal, Jezus Christus, Serapis Christus, Maagd Maria, Ya-ho-shua, Ya-hu-sha, Ya-hu-ah, Ya-ha-wa-shi, Ya-ha-wah , Ya-h-weh Molech/Moloch, Baphomet, Jehova, Paus, HEER, Buda, God, Allah, Mohammed, EL, Elohim, Tammuz, Fallen Angeles, Satan, demonen, boze geesten, Apis de stier..etc)

The Wailing

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

“AAN WIE ZE WIEROOK AANBIEDEN!!!”

הֵילֵל

"MAAR ZE ZULLEN HEN HELEMAAL NIET REDDEN IN DE TIJD VAN HUN PROBLEMEN !!"

Tornado vernietigde kerk in Trenton Mo

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

“IK ZAL UW STEDEN VERVALLEN EN UW HEILIGDOMMEN TOT VERLATENHEID BRENGEN!!!

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Historische synagoge van New Brunswick Verwoest door brand!

Overstromingen in China

Aardverschuiving veegt Noorse huizen de zee in

 

First Baptist Church in Aspermont Texas wordt in één nacht vernietigd Vuur!

Aspermaand Kerk1

Aspermaand Kerk3

Ezekiel 38

Historische kerk In Delaware County Gaat naar binnen Vlammen vernietigd door BRAND!

Kerkbrand in Delaware 2

Eerste Pinksterkerk in Mississippi  plat branden Verwoest door vuur!

mississippi kerk6

 

mississippi kerk5

Vechten een sprinkhanenplaag te midden van Covid-19 in Oost Afrika

Grote hagel in de hand

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Ezechiël hoofdstuk 11:14-25

"Wederom kwam het woord van Yah tot mij, zeggende;"

“Mensenzoon, uw broeders, zelfs uw broeders, de mannen van uw verwanten, en het hele huis van Yahdaim geheel, zijn zij aan wie de inwoners van "Jeruzalem" heb gezegd..."

"Breng je ver van Yah!"

"Tot "ONS" is dit land gegeven in...' 'Bezet!'

Joodse vlag

Almachtige Yah stuurde een zwarte kraai!  De Neergooien van de Israëlische vlag!!!  Gaat viraal!  Waarschuwing!!! Oordeel is komt eraan!

Gelukkige Joden

Joden zijn niet de Hebreeërs

Oorlog voor Israël

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

 "Zeg daarom..."

“Zo zei Jah!!”

"Hoewel ik ze ver weg heb geworpen onder de heidenen, en hoewel ik ze heb verspreid onder de landen..."

"Toch zal ik voor hen zijn als een klein toevluchtsoord in de landen waar ze zullen komen."

Slavenhandel kaart

Grafiek Joodse slavenhandel

“Zeg daarom…”

“Zo zei Jah!!”

"Ik zal je zelfs uit het volk verzamelen, en verzamel je uit de landen waar je verstrooid bent, en ik zal je het land Yahrusalem geven.

“En zij zullen daar komen en zij zullen alle verfoeilijkheden wegnemen daar van en alle gruwelen daar van daar!”

Ster van David

The Wailing

Jeruzalem oude stad van Bethel1

Christ Church Jeruzalem

Heidense Davidster

"En ik zal ze één hart geven, en Ik zal een nieuwe Ruach in je plaatsen; en ik zal het stenen hart uit hun vlees halen en hun een vleselijk hart geven!”

5

"Opdat zij in Mijn statuten mogen wandelen en Mijn verordeningen houden en ze doen: en zij zullen Mijn volk zijn... en Ik zal hun Vader zijn!"

"Maar wat hen betreft wier hart wandelt naar het hart van hun verfoeilijkheden en hun gruwelen..."

“IK ZAL HUN MANIER BELONEN. “OP HUN EIGEN HOOFDEN!!!”

Christendom 1 1                              

Hoerenhuizen van God Aanbidding 3

“Toen hieven de cherubs hun vleugels op, en de wielen naast hen; en de Ruach van Yah of Yahdaim was boven over hen.”

"En de Ruach van Yah steeg op vanuit het midden van de stad en stond op de berg die aan de oostzijde van de stad ligt."

“Daarna nam de Ruach mij op, en bracht mij in een visioen door de Ruach van Yah in Chaldea, naar hen van de ballingschap. Dus het visioen dat ik had gezien, ging van mij omhoog.

“Toen sprak ik tot hen over de "GEVANGENSCHAP" alle dingen die Yah me had laten zien.

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Jesaja hoofdstuk 47

NOW  geldt voor, „ALLE NATIES VAN DE WERELD” waar het ware Hebreeuwse volk verstrooid was, naar de vier hoeken van de aarde. 

Yah zal vergelding geven aan "ALLE" van Zijn vijanden. Hoor alle "JULLIE NATIES" van de wereld, de Woorden van de Almachtige! 

GOUD YAHDAIM MISSIEVERKLARING

Jesaja hoofdstuk 47

ZO SPREEKT JA!

ALMACHTIGE SCHEPPER VAN HEMELEN EN AARDE!

"ALMACHTIGE KONING VAN HET UNIVERSUM!"

Hand en zwaard van Yah