Clicky Clicky

QAPHELA!!! BHEKA!! AMAZWI OKUKHULUMILE KAMninimandla onke YAH!

3. Intaba Eshaya Umlilo

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

BHEKA!!! AMAZWI OKUKHULUMILE KAMninimandla onke YAH!!!

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

OKUODWA!!! UMSINDISI NOMHLELI!

17 SW esikalini

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

STONES YAHDAIM MISSION STATEMENT

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

638 1234

STONES YAHDAIM MISSION STATEMENT

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Levitikusi
Isahluko 26:30-31

Washo kanje uYah Somandla!

“Futhi Ngizoyibhidliza Indawo Yakho Ephakeme!!! Futhi Sika Phansi Izithombe Zakho !!! Futhi Niphonse Izidumbu Zenu Phezu Kwezidumbu “Zezithombe Zenu…”

“Futhi Umphefumulo Wami Uyo…” 

                   “ZONDI!!! NAWE!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

I-St Sava Church eNew York Ibhujiswe yi-3Fire 1024x477 1 e1671147548596

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Futhi Ngizowenza Amadolobha Akho Amahle!!!

Isonto eSalisbury 2

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Nilethe izindawo zenu ezingcwele ..” “Incithakalo!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Grace Presbyterian Church

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Futhi ngeke ngiyinuke iphunga lakho…” “iphunga elimnandi!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

I-Fire Eclipse

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

SINIXWAYISE IZIZWE!!! ULAKA OLWEsabekayo, Intukuthelo, UKUTHUKUTHELA KANYE NEMPINDISELELO!! KAMninimandla onke YAH!!! MANJE SEWEHLELA PHEZU KWABO BONKE... IZIZWE!!!

STONES YAHDAIM MISSION STATEMENT

Isikhalazo Esiphuthumayo!!! Ukubandakanya u-Biden, u-Xi Jinping, kanye noPutin ngokushesha… Isinyathelo !!! 

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

BHEKA!!! ISIKHATHI SABEZWE SIPHELILE!!!

Nations

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

ulwesihlanu olumnyama IFILE!!! ulwesihlanu! November 24, 2023

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

3. Intaba Eshaya Umlilo

Huge lava flows!!! Move towards the city! The worst eruption of Mount Etna in Sicily, Italy December 2, 2023

Isimo esiphuthumayo! IZINHLEKELELE ZEMVELO!!! kusukela Nov.25-December 1, 2023 ukushintsha kwesimo sezulu! Isikhukhula

????Houses were lost in Perth’s blaze!???? A deadly deluge lashed DRC! Izinhlekelele ziyaqhubeka Novemba 22-24, 2023

I-Moscow ikhubazekile !!! Ngesiphepho esinamandla seqhwa neqhwa elimnyama!!! Ubusika bufikile eRussia Nov. 29, 2023

????Isishingishane esiyisiphithiphithi!!! Idabukile ESiberia!????Ukudilika Kwezwe Okubulalayo e-Alaska! Izinhlekelele ziyaqhubeka Novemba 19-21, 2023

????Uphondo Lwe-Afrika Lungaphansi Kwamanzi!!! ????Ukuzamazama Okukhulu Komhlaba kwanyakazisa iPhilippines! Izinhlekelele ziyaqhubeka Novemba 16-18, 2023

????I-Tsunami Yesimo Sezulu Igeze Izimoto Zangena Brazil!!! ????Izikhukhula e-Oman/Izinhlekelele ziyaqhubeka Nov.10-12, 2023

????Isiphepho Sesiphepho Sesiphepho Esisabekayo Esidala Isiphithiphithi E-China!????I-Tornado Ishaya e-Bulgaria/Izinhlekelele on Nov. 4-6, 2023

????Ukubhujiswa Okungakholakali EYurophu !!! Ngemva kwesiphepho uCiarán! ???? Izinhlekelele Zomhlaba zivuliwe Nov. 1-3, 2023

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Ukukhonza Izithixo Okubi

esifanekisweni

3. Intaba Eshaya Umlilo

Njengamatshe avela esibhakabhakeni, isichotho esikhulu esilingana namabhola ethenisi!!! Iphihliza izimoto phakathi Brazil November 24, 2023

IBrazil iyacwila!!! Isifunda sonke singaphansi kwamanzi ngenxa yezikhukhula e-Santa Catarina October 9, 2023

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Eksodusi
Isahluko 20:3-5

“Ungabi Nabanye Onkulunkulu Ngaphandle Kwami!!!”

“Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, namfanekiso wokusezulwini phezulu, nowokusemhlabeni phansi, nowokusemanzini phansi komhlaba.”

“Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova unguMninimandla onke nginomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuze kube isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo.

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Igama lika Yah 1

STONES YAHDAIM MISSION STATEMENT

INKOSI YAPHAKADE ENGUNAMANDLA EMHLABENI ENGUNAPHAKADE!!!

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

3. Intaba Eshaya Umlilo

STONES YAHDAIM MISSION STATEMENT

Dumisani Yah!!!

8 SG esikalini

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

MAYE KINI ABABI NEENZA OKUBI EMBUSWENI WOSEKUPHAKAMENI!!!

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Amasoni

Isilo Senyoka

 

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Ibhuloho 1

 Ngiyafunga kini, nina enikhohlakele, ngoMninimandla Onke noMkhulu. ukuthi zonke izenzo zakho ezimbi zambulwa eZulwini, nokuthi ububi bakho bungambozwa noma bufihleke!

Masonic2

Futhi ungacabangi, emoyeni wakho, futhi ungasho enhliziyweni yakho ukuthi awazi, noma ungaboni; bonke ububi buyabhalwa phansi, nsuku zonke, eZulwini phambi koPhezukonke!

AbakwaMasons

Kusukela manje kuya phambili uyazi ukuthi zonke izenzo zakho ezimbi ozenzayo, izobhalwa phansi nsuku zonke kuze kube usuku lokwahlulela kwakho!

 

The Evil Wicked Abomination Fraternities And Sororities!!! 

Ama-fraturnities 9

Isilo Senyoka

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

I-Black Greek Letter Organizations yaba i-incubator yamasiko efanekisela ukukhathazeka, ubandlululo, nezifiso zoMphakathi Omhlophe. (Ali D. Chambers, Claflin University)

STONES YAHDAIM MISSION STATEMENT

UHoseya
Isahluko 4

“Yizwa Izwi LikaJehova! Nina zingane zika Yisrael: ngokuba mina Jehova nginokuphikisana nabakhileyo ezweni, ngokuba kungekho qiniso, nabubele, nokwazi mina Jehova ezweni.”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Onkulunkulu baseGibhithe 1024x738 1

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

IPOLYTHEIM

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Ngokufunga, nokuqamba amanga, nokubulala, nokweba, nokuphinga, kubhodloka, igazi lithinta igazi!!!”

“Ngalokho izwe liyakulila, bonke abakhileyo kulo bayadangala, nezilwane zasendle, nezinyoni zezulu!!!     

“Yebo! Izinhlanzi zolwandle nazo ziyakuba…” “Zisusiwe!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Izinkulungwane zezinhlanzi ezifile itholwe igezwe ngase-Texas beach!!! imibukiso yevidiyo  

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

YeremYah
Isahluko 30:23-24

Bheka!!! 

Isivunguvungu sikaJehova siphuma ngokufutheka!!!

ISEXWAYISO 1

Umonakalo weTornado Church yaseSpartanburg

Isivunguvungu esiqhubekayo, siyakwehlela ngobuhlungu emakhanda ababi.

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

I-Mississippi Tornado 2

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

                "NGIZOKHIPHAZA IZINDAWO ZAKHO ..." "IZINDAWO EZIPHEZULU!!!"

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Grace Presbyterian Church

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Umlilo ucekela phansi isonto laseLong Island elineminyaka engu-150!!! June 19, 2023 UJUNI!

'Usuku olubuhlungu kakhulu': Isonto elineminyaka engu-160 ubudala IMisa ibhujiswe ngomlilo!!! Kubangelwe ngu ISISHAYA ESIKHANYA!!!                        

Ukuqala kwebandla kubuyela emuva kuma-1740s, kodwa isonto labo lokuqala lalinjalo yacekelwa phansi ngomlilo futhi yakhiwa kabusha ngeminyaka yawo-1860.

Manje ngemva kwezinsuku ezimbili leli Bandla laseMassachusetts ligubha Inyanga Yokuziqhenya Kwezitabane yashaywa UKUSHAYA KONYAZI  Futhi Kushiswe phansi. Isonto lakhiwa ekuqaleni ngo-1743 futhi lashiswa, lakhiwa kabusha futhi lavulwa kabusha ngo-1862.

Inyanga Yokuziqhenya

Kugujwe uJuni 2023 Inyanga Yokuziqhenya Kwezitabane futhi 48 amahora kamuva June 4, 2023 Sunday isonto Lishaywe Umbani lasha langqongqa Ulaka Olwesabekayo, Nolaka lukaSomandla Yah!!! 

I-Tornado Destroyed Church e-Trenton Mo

Gospel Tabernacle2

Texas Church

I-Egypt Church Fire 3

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

I-Century Old Church 1

Umlilo Wesonto Lokunqoba

Isonto lase-Oklahoma Lacekelwa phansi 3

I-Delaware Church Fire 2

Isonto eChester

Ormond Beach Church e1688409626638

North St Louis Church e1688407431109

Spencer Church e1688407475383

Ibandla Elicekelwe phansi 1

I-Manhattan Church 3

I-San Gabrel Mission 2

Baptist Church 2

Isonto laseGatumba lagcwala amanzi

Hezekeli 38

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

"NGIZOKWENZA IMIZI YENU NGIBEKE NGILETHELE IZINDAWO EZINKULU ZENU."

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT           

Columbia 3 Men Union

3. Intaba Eshaya Umlilo

Colombia & IJalimane Ibhujisiwe!!! Izindaba Zezinhlekelele Zemvelo Emhlabeni Wonke!

????I-East Africa iyaminza!!! multiple Izisulu!????I-Fuego Volcano Major Ukuqhuma /Izinhlekelele!

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

ISEXWAYISO !!!

Brazil Worship Satan And Mocks The Most High with the Wicked Carnival And The Wicked Christ Redeemer Statue both are an Evil Idol Abomination!

Ububi babantu baseBrazil nezinye izizwe zomhlaba buthukuthelise uYah uMninimandla onke, ngenxa yazo zonke lezi zinengiso ukufutheka okwesabekayo, nentukuthelo, nolaka, nokuphindisela kukaJehova uSomandla kuyakwehlela phezu kwazo zonke lezi zizwe ezimbi. abakhonza onkulunkulu bamanga nezithombe ezenziwe umuntu!

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

I-Idol 3

esifanekisweni

Brazil Hail

Manje eBrazil! Izindlu nezimoto eziphukile ngemva kwesichotho kanye nesiphepho e-Rio Grande do Sul 

I-Tornado ebulalayo! 'Yabhubhisa Ngokuphelele Konke' Ku-Rolling Fork, MS           

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

               “NGIZOZIBHEBHELA…” “IZINDAWO EZIPHEZULU!!!

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

3. Intaba Eshaya Umlilo

I-St Sava Church eNew York Ibhujiswe yi-3Fire 1024x477 1 e1671147548596

I-Wildfires

I-Greek Island Fire

Kusha Isakhiwo Sesonto Umlilo

Ovuthayo uMuzi

I-Antiyokiya Baptist Church

INFERNO!!! Umlilo omkhulu wama-alamu angu-8 KULIBULAZA IBANDLA! | Ividiyo ye-Chopper 

I-Delaware Church Fire 2

I-Coshocton Church Fire 2

Umlilo Wesonto Lokunqoba

I-Harriet Tubman Church 2

izikhukhula

I-Idol 3

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“NGIZOKWENZA IMIZI YENU ibe yizincithakalo, ngilethe izingcwele zenu..” “INCHITHO!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Ukukhonza Izithixo Okubi

3. Intaba Eshaya Umlilo

esifanekisweni

Ukukhonza izithombe

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

3. Intaba Eshaya Umlilo

Brazil Hail

Umfula waqhuma usebe!!! futhi yacwilisa imigwaqo ngaphansi kwamanzi! Izikhukhula phakathi Sao Paulo, Brazil!!!           

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Ulaka lukaJehova oluvuthayo aluyikubuya, aze akwenze, futhi aze Afeze izinhloso zenhliziyo Yakhe:

Ezinsukwini Zokugcina Niyokucabangela!

Ukuzamazama Okukhulu Kwe-Landslide kwehlile

I-California Wildfires enkulu

California Sink izimbobo

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

UNahume
Isahluko 1:2

UJehova unomona, uJehova uyaphindisela; futhi uthukuthele; UJehova uyakuphindisela kwabamelene naye, azigcinele izitha zakhe ulaka.

3. Intaba Eshaya Umlilo

Inkolo eVenezuela

Isinengiso!

I-Venezuela yanda

Izindlu ezingaphezu kuka-14,000 zikhahlamezekile ngenxa yokudilika kwenhlabathi nezikhukhula! e-Anzoategui, Venezuela!!!

I-Isaya 20 isikali

I-St Sava Church eNew York Ibhujiswe yi-3Fire 1024x477 1 e1671147548596

UMPROFETHI TB JOSHUA THUNA UBAMBA UMLILO!!!

Okwesithathu Okubili Kwesithathu
IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Isayah
Isahluko 42:5-8

Usho kanje uJehova Sebawoti, owadala izulu, waweneka; Owendlala umhlaba, nokuphuma kuwo.

Lowo onika abantu abakuwo ukuphefumula, nomoya kwabahamba kuwo.

638 1234

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

 “Mina Yah!!!

“Ngikubizile ngokulunga, ngiyakubamba isandla sakho, ngikulondoloze, ngikwenze ube yisivumelwano sabantu. Okwe…"

“Ukukhanya kwe “Izizwe!!!”

“Ukuvula Amehlo Angaboni, ukukhipha iziboshwa etilongweni, nabahlezi phakathi Darkness ngaphandle kwe Indlu Yasejele!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Abantu BakaYahdaim

STONES YAHDAIM MISSION STATEMENT

I-Fire Eclipse

ukusitheka komhlaba

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Ngingu Yah!!!”

“YiGama Lami lelo!”

“Futhi Udumo Lwami Ngeke Ngilunike Omunye, Nodumo Lwami Ezithombeni Ezibaziweyo!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Izinhlupho zaseGibhithe

I-Century Old Church 1

Enoke 99

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Columbia Baptist Church 1 esikalini

I-Greater Faith United Missionary Baptist Church Umfundisi; UCharles Graham uthe.."

” Eminyakeni engu-30 edlule saqala lelo bandla ngisho namanje lasha sizolakha kangcono kunakuqala. Ingunaphakade noKristu yisiphetho sethu.”

Columbia Baptist Church 6 esikalini

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

uMalaki
Isahluko 1:4-5

Kepha u-Edomi wathi…”

“Simpofu, kodwa sizobuya futhi sakhe .. “izindawo eziyincithakalo!”

Usho kanje uJehova Sebawoti…”

“Bayokwakha, kodwa ngiyakuwisa; futhi bayakubabiza, umngcele we ububi, futhi, abantu ngokumelene Mina Yah nginentukuthelo kuze kube phakade!!!”

Umlilo Wesonto Lokunqoba

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

3. Intaba Eshaya Umlilo

I-Greater Faith United Missionary Baptist Church Ngemva Komlilo Omkhulu owacekela phansi iBandla!

Columbia Baptist Church 3 esikalini

Washo kanje uYah Somandla!

"Amehlo akho azobona, futhi uzothi..."

Columbia Baptist Church 5 esikalini

“UJehova uyophakanyiswa emngceleni weYahdaim!!!”

9 SH esikalini

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Levitikusi
Isahluko 26:30-32

Usho kanje uYah Somandla!!!

“Futhi ngizo “DALISA IZINDAWO ZAKHO Eziphakeme,” futhi YEHLISA IZITHOMBE ZAKHO, niphonse izidumbu zenu phezu kwezidumbu ze                                “IZITHOMBE ZAKHO!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

e-Australia

I-Saint Paul Missionary Baptist Church 2

Gospel Tabernacle2

Texas Church

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Futhi Umphefumulo Wami Uyokuzonda!!!”

“Futhi ngizokwenza “AMADOLOBHA AKHO ACHITHEKA,” futhi ulethe eyakho “IZINCWADI KUZE ...” EKUCHITHWENI, futhi ngeke ngiyinuke iphunga lephunga lakho elimnandi!”

I-Greek Island Fire

“Futhi ngizoletha “UMHLABA UBA INcithakalo!!!” izitha zenu ezihlala khona ziyakumangala ngakho.

3. Intaba Eshaya Umlilo

I-Wildfires

I-Greater Faith United Missionary Baptist Church Ibandla laseColumbia lihlangana ngemva kwalokho umlilo wesonto!

Umlando kaMary Queen of Angels Catholic Church e-Fort Scott Ishaywe wumbani! ubhujiswe ngomlilo!

Fort Scott Church 6 esikalini

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Levitikusi 26: 31

Usho kanje uYah uMninimandla onke Ngokufutheka Okwesabekayo Nolaka Olukhulu!!!

"Nami Wukugula Make Yyethu Cama-ities Wenkosi!!!”

"And Bring Yyethu Sama-actuary Ulutho.." "Dukukhululeka !!!”

"And ngi Wukugula Not Smell the Sngokuzayo…”        "FUTHIyethu "Semanzi Oamakhosi!”

????I-Major Blizzard Ifriza I-Russia !!! I-Tornado ebhubhisayo eVirginia! / Izinhlekelele!

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Bangaki Onkulunkulu Abakhona eNdiya?

UbuHindu bunonkulunkulu nonkulunkulukazi abayizigidi ezingu-330.

3. Intaba Eshaya Umlilo

Umbani waseNdiya

Izinhlekelele Zemvelo Ezinkulu Eziyi-10 Eziye Zagadla E-India!!! - Amashumi ENdiya

UJesu Kristu / uTamuzi / Lusifa / uSerapis Christus/ Isithombe Sesithixo Esibi Esinyanyekayo!

1 1

Inkolo eBrazil

Amanyala!!!

Brazil Hail

upapa nyoka2

Inyoka2

I-Vatican Serpent Hall

3. Intaba Eshaya Umlilo

melany rochester jeaIaS7HgVU unsplash

Israel Sinkholes

Hell HOLE in Holy Jerusalem Ukudilika komhlaba enhlokodolobha yakwa-Israyeli. Sinkhole eJerusalema!!!

U-Israyeli Uphelile! Isikhukhula esibulalayo ngenxa yezimvula ezinkulu! I-Israel izikhukhula ngo-2022 izibuyekezo ezintsha

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

   Zefaniya Yah
Isahluko 1:2-3

Washo njalo Yah! USomandla Mdali weZulu nomhlaba!

“Ngizodla Ngokuqeda Zonke Izinto Ku…”

“Ngaphandle Kwezwe!!!

 

Georgia Guide Stones

Iziqondiso ZaseGeorgia

5

Ukuma Kweziteleka Ezikhanyayo Kulungiselelwe

3. Intaba Eshaya Umlilo

Iziqondiso ZaseGeorgia

UKUBULAWA KOMHLABA WAseMelika!!!

PLA China National Defence General

Umhlangano weBiden kanye neChina

imijovo yokugoma

KUSHAQISA!!! ABANTU BAVUKELWE NGESIKHUNGO SE-VAX YEZINGANE E-NYC KUPHELA UKUTHOLA IGIJIWE YIKHO KONKE ABANTU BASESHAYINA!!!

“Kufanele “BULALA BONKE AMA-AMERICA” ngeBiological Weapons !!!”

AMANGA AMANINGI!!! - UMGOMO WE-COVID-19 WENZE NGAMABOMU UKUKUBULALA – I-BIO-WEAPON

UKUVEZWA OKUKHULU!!!- UBANI U-WHISTLEBLOWER WEMBULA U-2020 - 2024 UHLELO!!! 

Bill Gates

imijovo yokugoma

Imithi yokugoma ye-mRNA

Ukukhululwa 2 kukaliwe

UJacques Yves Cousteau

Amabhokisi e-FEMA CDC!!! Madison, GA

Wathi Yah!! Somandla Mdali weZulu Nomhlaba!

“Ngizodla Umuntu Nesilwane!!!”

Izinkomo Ezifile3

"Ngizodla Izinyoni Zezulu..."

Izinyoni Ezifile 1

“Nezinhlanzi Zasolwandle, Nezikhubekiso Kanye Nababi!!!”

I-Dead Fish 2

“Futhi ngizomnquma umuntu…”

“Ngaphandle Kwezwe!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Kufa Izinkomo Ezingu-10,000 eKansas - Kwenzekeni?

Washo kanje uJehova uMninimandla onke weZulu nomhlaba!

Endlini ka “YISA“EL” (Kwa-Israyeli)

Onkulunkulu baseGibhithe 1024x738 1

 

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Amose
Isahluko 5:1-27

“Yizwani leli zwi engiliphakamisayo ngani, yebo, isililo…”

"O' House of “YISAEL!!! ”

Ibheji le-Masonic

“Intombi ka Yisrael iwile; alisayikuvuka; lishiyiwe ezweni lakubo; akakho ongamvusa.”

“Umuzi owaphuma ngenkulungwane uyakushiya ikhulu, owaphuma ngekhulu uyakushiya eziyishumi endlini kaMose. Yisrael."

“Ngokuba ngasho kanje uJehova endlini ka-...

“YISA“EL”!!! ”

1S RA EL

IsiHebheru Sasendulo Ukukhulekela EL

Isithombe esingezansi ngesikankulunkulu waseGibhithe “EL” Aphis Inkunzi lo ungunkulunkulu lowo omubi omubi  Ama-Israyeli babekhulekela eNtabeni YaseSinayi okwathukuthelisa uYah uMninimandla onke!

Finale

The umIsrayeli omubi abenqaba ukulahla unkulunkulu wabo waseGibhithe “EL” (Apis Inkunzi).

Lonkulunkulu omubi ofanayo uyakhonzwa namuhla ngabaningi bamakholwa umHebheru omnyama Izinhlangano zama-Israyeli namuhla… njengoba ubona akukho okushintshile.

Washo njalo uSomandla Yah!!!

“Ngifuna Wena!!! Futhi Uzophila !!!”

3. Intaba Eshaya Umlilo

Isithombe Sangempela SaseNtabeni YaseSinayi ngezansi…sisashile nanamuhla!

INtaba iSinayi

“Kepha ningalifuni iBethele, ningangeni eGiligali, ningaweli eBeri Sheba, ngokuba iGiligali liyakuthunjwa nokuthunjwa, neBethele libe yize.

Idolobha laseBethele lasendulo lashintshwa igama libizwa ngokuthi iJerusalema namuhla.

IPOLYTHEIM

“Ngifuneleni Yah!! Futhi Uyophila!”

“Hleze ngiqhamuke njengomlilo endlini kaJosefa, uwuqede, kungabikho owucimayo eBethele.”

I-Wildfires

“Nina eniphendula ukwahlulela kube uMhlonyane, nishiye ukulunga emhlabeni…

“Ngifuneni Mina uJehova owenza izinkanyezi eziyisikhombisa nama-Orion, niphendule ithunzi lokufa libe yisekuseni.”

Izinkanyezi Ezikhanyayo ze-Orion zilinganiselwe

“Futhi Wenze Usuku lube-mnyama ngobusuku: ababiza Amanzi Olwandle, futhi bawathululele ebusweni bomhlaba . . .

“Ya! Ingabe Igama Lami!”

Abantu BakaYahdaim

Abaqinisa impango phezu kwabanamandla, ukuze abachithiweyo bafike bamelane nenqaba.

17 SW

“Bayangizonda Mina okhuzayo esangweni, abakhuluma iqiniso bayanengwa yimi.”

“Ngakho-ke njengokuba ninyathela ompofu, nithatha kuye imithwalo kakolweni…

Tornado

“Nakhe Izindlu Zamatshe Aqoshiwe…”

“Kodwa Aniyi Kuhlala Kuzo!!!”

Amafu Amnyama 5 akaliwe

8955

2 1

Izikhukhula 2

“Nitshale Izivini Ezithandekayo, Kodwa Aniyikuphuza Iwayini Kuzo!!!”

“Ngokuba Ngiyazazi Iziphambeko Zenu Eziningi, Neziphambeko Zenu…”

“UBUBI OMANDLA!!!”

Amasoni

Imbuzi yeMasonic

AbakwaMasons

Ama-fraturnities 9

“Bahlupha abalungileyo, bathathe isifumbathiso, bahlubule abampofu esangweni…”

“Ngakwesokudla Sabo.”

“Ngakho ohlakaniphileyo uyakuthula ngaleso sikhathi; ngoba iyi “Isikhathi Esibi!”

“Funani okuhle, hhayi okubi; ukuze niphile; kanjalo mina Jehova, Jehova Sebawoti, ngiyakuba nani, njengokukhuluma kwenu.”

“Zondani okubi, nithande okuhle, nimise ukwahlulela esangweni; mhlawumbe mina Jehova Sebawoti ngiyoba nomusa kuyo insali kaJosefa.”

“Ngakho-ke mina Jehova Sebawoti . . .

“Washo njalo!”

“Ukulila Kuyoba Kuzo Zonke Imigwaqo!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Umndeni ushayela amalangabi ubalekela umlilo wequbula waseCalifornia!

“Futhi bayothi kuyo yonke imigwaqo emikhulu…”

“Maye! Maye! bayakubizela umlimi ekulileni, nabahlakaniphileyo bokulila ekulileni.

ekhala owesifazane

“Futhi Kuzo Zonke Izivini Kuyoba Ukulila!!!”

“Ngoba Ngizodlula “Kuwe!”

“Maye Kuwe Esifisayo…”

"Usuku lukaYah!!!"

Impindiselo 1

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Kuyaphi Kuwe?”

“Usuku lukaJehova luwubumnyama…”

“Futhi Hhayi “Ukukhanya!”

inyanga

“Kunjengokungathi umuntu ebalekela ingonyama, ahlangane nebhere; noma engena endlini, encike ngesandla odongeni, alunywe yinyoka.

“Usuku lukaJehova aluyikuba ngubumnyama, lungabi ngukukhanya na?”

I-Fire Eclipse

"Ngisho Kumnyama Kakhulu, Futhi Akukho Kukhanya Kuyo?"

“Ngiyazonda, Ngiyazidelela Izinsuku Zakho Zemikhosi!!!”

"Futhi Angiyikunuka Elakho..."

“Imihlangano Engcwele!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

638 1234

Noma unikela kimi iminikelo yokushiswa neminikelo yakho yempuphu.”

“Ngeke Ngibamukele!!!”

“Futhi angiyikunaka iminikelo yakho yokuthula yezilwane ezikhulupheleyo zakho.”

"Susa Kimi Umsindo we..." "Izingoma Zakho..."

“Ngokuba angiyikuzwa ihubo lemihubhe yakho.”

“Kepha makugeleze ukwahlulela njengamanzi, nokulunga njengomfula onamandla.

Unikele kimi imihlatshelo neminikelo ehlane iminyaka engamashumi amane na?

"O' House of UYAISRAYELI?

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Ibheji le-Masonic

I-Evil Star yaseMoloch yakhuphuka

IPOLYTHEIM

“Kepha nina nithwele itabernakele likaMoloki wenu nezithombe zenu…

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Inkosi USolomoni Ikhuleka kuMoloki

I-Tornado Destroyed Church e-Trenton Mo

“Inkanyezi kaNkulunkulu Wakho, Owenzile..” “Uzenzele Wena!!!”

indlu yakwa-Israyeli 2

“Ngakho-ke Ngizokubangela Ukuba Ungene…” “Ukuthunjwa Ngalé Kwe“Damaseku!”

Nations

Wathi uYah, OGama Lakhe ..."
“UJehova Sebawoti!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Isiphepho nezinkumbi zesikhonyane eYurophu!!! idamu elichichimayo eNdiya! 

I-Fire Eclipse

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

UHoseya
Isahluko 4:1-19

Yizwa Izwi LikaJehova…”

“Nina Bantwana bakwa-Israyeli” ngenxa…”

Yah unengxabano nabakhileyo Ezweni!!!

Ngokuba akukho qiniso, namusa, nakwazi uJehova ezweni.

638 1234

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Washo njalo Yah!!!

 “Ngokuthuka! “Futhi ukuqamba amanga! “Nokubulala!” “Nokweba! “Nokwenza…” “Ukuphinga!”

I-St Sava Church eNew York Icekelwe phansi yi-3Fire 1024x477 1

Ngokomlando isonto labaMnyama eRowan County ubhujiswe ngomlilo! kusho izikhulu 

Isonto laseRowan 3

“Bayaqhuma! “Nokuthinta igazi…” “igazi!!!”

I-Fayette County Chhurch 3

Ubufakazi bukaJesu buvela kuTamuzi

UJesu Kristu ingabe umubi unkulunkulu welanga futhi uya esontweni uyomkhulekela "NgeSonto."

Geezis “UJesu” iyona Ilanga!! // Igama lomdabu laseMelika / Ft. Khan Drop

Kungani ngenqaba iTestamente Elisha

Leroy Thompson imali yokugcoba I-Creflo Dollar imali yokuthenga

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Washo njalo Yah! USomandla Mdali weZulu nomhlaba!

“Ngalokho izwe liyakulila, bonke abakhileyo kulo badangale kanye nezilwane zasendle.

Isilo Esifile7

Isilo Esifile5

Isilo Esifile3

Isilo Esifile2

“Futhi Nezinyoni Zezulu…”

Izinyoni Ezifile 1

Yebo, nezinhlanzi zolwandle nazo “Ziyosuswa!!!”

I-Dead Fish 2

“Nokho makungabikho muntu ophikisanayo, noma osola omunye, ngokuba abantu bakho banjengabaphikisana nompristi.

“Ngakho Uyowa Emini!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Isiphepho esikhulu nesinamandla sagadla eYurophu ngemva kokushisa okungavamile, okushisayo

I-Tornado enesithombe esikhulu se-Hail Hasting Nebraska!

Nebraska Hail

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

YeremYah
Isahluko 7:8-10

Washo kanje uYah uSomandla! Mdali wezulu nomhlaba!

“Bheka!!! Uthembe Emazwini Amanga, “Angeke Azuze!”

khuleka amanyala

“Nizokweba, Nibulale, Niphinge, Nifunge Amanga, Nishisele UBali Impepho, Nilandele Abanye Onkulunkulu Eningabaziyo!!!”

Isonto Collin Fire

“Futhi Woza, Ume Phambi Kwami kulendlu, Ebizwe NgeGama Lami, Usho…”

“Sikhululiwe ukwenza zonke lezi “Zinengiso?”

I-Delaware Church Fire 2

“Futhi naye umProfethi uyokuwa kanye nawe ebusuku . . .

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Umprofethi u-Tb Joshua kanye ne-TOP 5 Abefundisi Base-Afrika Abashone Ngo-2021

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Umfundisi waseNigeria waseBenin uyafa ngenkathi ememeza 'Ngidinga Igazi' -Ividiyo

Umshumayeli uyafa ngemva kokunikeza intshumayelo!

“Futhi Ngizombhubhisa Umama Wakho!”

“Abantu Bami Babhujiswa Ngokuntula.. “Ulwazi!!!”

“Ngoba Ulahlile Ulwazi…”

“Nami ngiyakukulahla, ukuze ungabi-ngumpristi wami, lokhu ukhohlwe umthetho kaNkulunkulu…”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

I-Wildfires

“Ngizozikhohlwa Nezingane Zakho!”

“Njengoba Banda, Bangeqa Kanjalo Kimi…”

"Ngakho-ke ngizoshintsha udumo lwabo lube .. "SHAME!!"

Isonto elivuthayo

Licekelwe phansi iBandla

I-Antiyokiya Missionary Baptist Church ubhujiswe ngomlilo!

“Badla ububi babantu bami, futhi babeka izinhliziyo zabo ebubini babo.”

Kuyakuthi, njengabantu, kube njalo umpristi; ngiyakubajezisa ngenxa yezindlela zabo, ngibabuyisele izenzo zabo.

“Ngokuba bayakudla, bangasuthi; bayakuphinga, bangande, ngokuba bekuyekile ukunaka mina Jehova!

Kukhona Okumangazayo Okwenzeka Ezimbonini Zokugaya Ukudla zase-US…

“Ubufebe newayini newayini elisha kususa inhliziyo.”

“Abantu bami babuza ezigxotsheni zabo, nodondolo lwabo luyabatshela, ngokuba umoya wobufebe ubadukisile, baphingile basuka phansi kukaNkulunkulu wabo.”

Inkanyezi Enamaphoyinti Ayisithupha 300x130 1

“Bahlabela eziqongweni zezintaba, bashisa impepho emagqumeni; ngaphansi kwe-oki, nobhabhulini, nemithende, ngokuba umthunzi wakho muhle.

I-Bohemian Grove

indlu yakwa-Israyeli 2

“Ngakho amadodakazi enu ayaphinga, nabalingane benu bayaphinga.”

“Angiyikuwajezisa amadodakazi akho lapho efeba, nabafelokazi bakho lapho bephinga…”

“Ngokuba bona bahlukaniswa nezifebe, bahlabela nezifebe…”

“Ngakho-ke Abantu Abangaqondi Bayowa!!!”

I-St Sava Church eNew York Icekelwe phansi yi-3Fire 1024x477 1

“Noma Wena!!! “Iisrael!!!” Dlalani Isifebe, Nokho IYahdah Ingakhubeki; Futhi ningangeni eGiligali, futhi ningakhuphukeli eBeti Aveni, futhi ningafungi.”

“UJehova uyaphila!”

Onkulunkulu baseGibhithe 1024x738 1

 

1S RA EL

“Ngoba “I-Israyeli” Shelelisela Emuva Njengesihlubuki “Isikazi…”

“Manje Mina Jehova Ngizobadlisa NjengeWundlu Endaweni Enkulu!”

“U-Efrayimi Uhlanganiswe Nezithombe!”

“Myekeni!!!”

I-Masonic Square

Izinhlangano Zakwa-Black Hebrew Camp Sebenza Ngokuzifihla Ukuze Ugcine Ubudlelwano Babo, UbuJuda, AmaSulumane kanye NeMasonic Efihliwe.

Ibheji le-Masonic

Isikole Sokufunda sakwa-Israyeli

I-Gay Parade5

“Isiphuzo sabo simuncu, baphinga njalo; ababusi balo bayakuthanda ngamahloni, bakunike wena.”

“Umoya umbophile ngamaphiko akhe, futhi bayoba namahloni ngenxa yemihlatshelo yabo.”

Inyanga Yokuziqhenya

Washo njalo Yah!!!

UDALI USOMANDLA WAMAZULU NOMHLABA...

“LOKHO KUHLALA KUPHELA “UBUNYE!!!”

eee

Ukuzamazama KwaseHaiti Kwabhidliza Amasonto Amaningi Ukwehlukanisa Isisekelo Sokusekela

I-baseball ne-Hail Stone2

isichotho

I-Western Drout

Umlilo Nokukhanya

QAPHELA!! BHEKA! AMAZWI OKUKHULUMILE KAMninimandla onke YAH!!

UMDALI USOMANDLA WAMAZULU NOMHLABA OHLALA KUPHELA…”

“UBUNYE!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

638 1234

Isayah
Isahluko 65

USHO KANJALO UNYAZILWEZULU!!!

“Ngifunwa Yilabo abangangibuzanga!!

“Ngatholwa Yilabo Abangifunayo “Hhayi: Ngathi…”

“NGIYABONGA!!!”

3. Intaba Eshaya Umlilo

“NGIYABONGA!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Isithombe sangempela seNtaba iSinayi ngezansi!

INtaba iSinayi

Ukukhuphuka ngokuyimfihlo iNtaba iSinayi yangempela e-Arabia! Intaba engavunyelwe.

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Esizweni Esasikhona “HAYI” Ibizwa ngokuthi “Ngu…”

 "IGAMA LAMI!!!"

“Yiza“EL”!!! ”

Onkulunkulu baseGibhithe 1024x738 1

 

Isithombe Esibi

Inkunzi Apis.php

indlu yakwa-Israyeli 2

Wathi uJehova kuDuteronomi 18

“Ngelula izandla zami usuku lonke kubantu abahlubukayo…”

“Abahamba Ngendlela Engeyinhle, Elandela “Imicabango Yabo!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

siphambano 1

“Abantu Abangithukuthelisayo!!” Njalo Ebusweni Bami; ninikela imihlatshelo emasimini, nishise impepho phezu kwama-altare ezitini.”

Cross Evil Idol Abomination

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

NGIZOZICHITHELA IZINDABA ZAKHO EZINGAPHEZULU!!!

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

 Isonto laseMississippi Livutha!!! Ngemva Kokushaywa Kombani Ngesikhathi Sokugqashuka Kwesimo Sezulu Esibi  

123

I-St Johns United Methodist Church Ibhujiswe UMLILO Omkhulu!!! UKUSHAYA KONYAZI KUBE YIMBANGELA!!!

I-Coshocton Church Fire 2

I-Coshocton Church Fire

Isonto le-Old Dugger ubhujiswe eMlilweni!!! kusha umuzi wakwamakhelwane

I-Dugger Church Fire

Umbani Kusolwa umlilo ocekele phansi isonto laseChesapeake

Wela phezulu esontweni elimaphakathi neMichigan ushaywe ngu umbani, aphinde abhujiswe!

Isiphambano Sishaywe Ngombani

“Abasala phakathi kwamathuna, balala ezindaweni zesikhumbuzo, abadla inyama yengulube…

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Imikhiqizo yengulube efana nobhekeni, amasoseji kanye nezinja ezishisayo zingabangela umdlavuza we-Colorectal, iPancreatic kanye ne-Prostate Cancer.

Duteronomi
Isahluko 14:8

Nezingulube, ngokuba iyahlukanisa inselo, ingetshisi, ingcolile kini; ningadli inyama yazo, ningathinti isidumbu sazo.

TOP 4 Inyama EYENQATSHELWE Okwethu Yidla (Amaqiniso eBhayibheli) | INGXENYE 1...

“Futhi umhluzi Wezinto Ezinengekayo ungaphakathi…” “Izitsha Zabo!!”

Ingulube 1

Imikhiqizo yengulube efana nobhekeni, amasoseji kanye nezinja ezishisayo zingabangela umdlavuza we-Colorectal, iPancreatic kanye ne-Prostate Cancer.

“ZONKE” Izinkolo bayisinengiso kuJehova! UMdali wezulu nomhlaba!

I-St Sava Church

Burning Cross Phili Church

“Okusho ukuthi…”

“Yima wena, ungasondeli kimi; “Ngokuba ngingcwele kunawe!”

UbuKristu 1

I-Mt Pilgrims Baptist Church Fire

Gospel Tabernacle2

Booker T Washington

Aldous Huxley

Paulo Coelho

 “UKWAHLULELA!!!”

Umbani

Ukwahlulela kuyeza eMelika!!!

ukhozi kanye nefulegi

amaHeberu abuhlungu 2

C

Izigqila Ezilengayo

E

Ubugqila 18

Ubugqila 3

Ubugqila 1

“Isigwebo siyeza eMelika!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Okhokho bakho abamhlophe baseYurophu / abangamaJuda  esenze isihluku esingakholakali ezigqileni nakubomdabu siyasondela!!

UMargret Sanger noHillary Clinton

UDkt Theresa Deisher

INGANE EMINYAKENI EYI-12 UYAKHULUMA OUT ENDABENI YOKUKHIPHA IZISU

Izinkampani Ezisekela Ukuvinjelwa Kwezisu

Izinkampani Zokukhipha Izisu zilinganisiwe

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

USomandla uthulula Ulaka Lwakhe!!!

IZINKULUNGWANE ZENKOMO FULA NGOKUSOLWA eKansas Heat Wave. | KWENZENJANI?

“Phezu Kwazo Zonke Izizwe Zomhlaba!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Mayfield KY, etholakala Graves County kwakuyindawo eyinhlanganisela, izimboni zayo zokuqala ezinkulu kwakuyizokukhiqiza izingubo nokutshala ugwayi.

Isigqila Ebumnyameni

STONES YAHDAIM MISSION STATEMENT

Futhi babenezigqila lapho ezazisebenza Izinhlekelele eziningi emhlabeni namuhla zenzeka ngezizathu ongase ungaziqondi. ” …

Kodwa ulaka lukaSomandla uMdali wezulu nomhlaba!

I-Nebraska Flooding 1024x618 Elungiselelwe

Kodwa sekuyisikhathi sokuba ulungise inhliziyo yakho ukuba iphile entandweni kaJehova nokususa izinengiso ezimbi.

Awufuni ukufela ebubini bakho. Sicela ukhumbule kulezi zikhathi ezinzima, ikusasa alithenjiswa.

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Zingaphezu kuka-30 iziphepho ezibikiwe okungenani ezifundazweni eziyisithupha, ezinobude obungamamayela angama-200! 

Ukusuka e-Arkansas kuya eKentucky kushaywa i-twister eyodwa enodlame, enengoma ende.

Tornado

Kubikwa ukuthi iMayfield ishayeke kakhulu, njengoba isishingishane siqothule imboni yamakhandlela ngoLwesihlanu ebusuku lapho abantu ababalelwa ku-110 bevaleleke ngaphakathi, njengoba uGov. Bershear engeza…”

"Sikholelwa ukuthi sizolahlekelwa okungenani inqwaba yalabo bantu."

 Mayfield, Ky Catastrophic Umonakalo wenkanyamba- I-drone yokuqala yokukhanya

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Isayah

Isahluko 57

Olungileyo uyabhubha, akakho okubeka enhliziyweni; abantu abahawukelayo bayasuswa, akekho oqaphela ukuthi olungileyo ususiwe ebubini obuzayo.

“Uyongena ekuthuleni…”

AmaHebheru Ekhuleka

STONES YAHDAIM MISSION STATEMENT

UZakariya 10 9

“Bayophumula emibhedeni yabo, yilowo nalowo ehamba ngobuqotho bakhe.”

AmaHeberu Ukukhuleka 1

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Kodwa Sondela Lapha!!

3. Intaba Eshaya Umlilo

“Nina Madodana Esangoma…”

“Inzalo Ka…”

“Isiphingi Nesifebe!!!”

I-Vatican Serpent Hall

"Udlala Ubani.." "Nina?"

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Okwenza Ube Banzi Umlomo Ngokumelene Naye, Futhi . . .

“Ukukhipha Ulimi?”

Ukukhipha Izilimi3

Ukukhipha Izilimi5

I-Sticking Out Tounge5

“Anisibo Abantwana Be…” “Isiphambeko!!”

“Inzalo Yamanga…”

upapa nyoka2

UPapa Izimpawu Zesandla

Imbuzi yeMasonic

“Nizishise Ngezithombe Ngaphansi Kwazo Zonke Izihlahla Eziluhlaza…”

"Ukubulala Izingane Ezigodini.." “Ngaphansi Kwemifantu Yamadwala?”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

udonga olunsundu nolumpunga

Amathambo Afile2

Amathambo Afile67u 768x432 1

Okubi 1

 IDATHA-LAHLA! I-ADRENOCHROME PAPER TRAIL

IDATHA-LAHLA! I-ADRENOCHROME PAPER TRAIL (INGXENYE 2)

INGABE SEKUFIKILE LOKHU?? I-ADRENOCHROME DELIVERY SERVICE EMHLABENI WONKE WEZOMNOTHO FORUM CITY DAVOS, SWITZERLAND

“Phakathi Kwamatshe Abushelelezi Omfudlana kukhona Isabelo Sakho; Bona, Bayinkatho Yakho…”

“Ngisho Nakubo Ubathululele “Umnikelo”!

 

ukuwela

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Linikele Umnikelo Wenyama!”

“Ingabe Kufanele Ngithole Induduzo Kulokhu?”

“ENtabeni Ephakeme Nephakeme “Ubeka Umbhede Wakho…”

White House Star

5 1

“Nalapho Nakhuphuka Ukuyonikela…” “Ukuzinikela!!!”

Isikhumbuzo saseWashington

"Ngemva Kweminyango Futhi Nezigxobo Umise Isikhumbuzo Sakho..."

Indlu Yethempeli leFreemasonry3

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Ngokuba uzibonakalise komunye ngaphandle kwami, wenyuka…”

“Wandisile umbhede Wakho, Wazenzela Isivumelwano Nabo!!!”

Masonic2

“Wawuthanda Umbhede Wabo Lapho Owubone Khona “It!!!”

5 1

“Futhi Waya Enkosini nge..” “Amafutha…”

“Futhi Wandisa Amakha Akho…”

isinengiso esiphambanayo

“Futhi Wathumela Izithunywa Zakho Kude “Kuphelile!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

            Inkokhelo Yokusabalalisa i-              Ivangeli Kubo Bonke Izizwe!

(Hamba-Spell njengoba uhamba uphonsa iziphonso Ubuthakathi)

“Futhi wazehlisa kwaze kwaba .. “HAYI!!”

Ukwethusa 2

“Ukhathele Ngobukhulu Bendlela Yakho; Kodwa awusho ukuthi..."

“Alikho ithemba.”

“Ufumene ukuphila kwesandla sakho; ngakho-ke awuzange udabuke.

“Futhi ubumesaba noma wesaba bani, ukuthi uqambe amanga…”

“Futhi Awungikhumbulanga, Noma Wakubeka “Enhliziyweni Yakho?”

“Angizange ngithule nakwasendulo…” “Nawe…”

“UNGANINGI?”

Ukuma Kweziteleka Ezikhanyayo Kulungiselelwe

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

"Ngizomemezela Ukulunga Kwakho..."

“Nemisebenzi Yakho…”

“Ngokuba Bayo…”

“Akuyona Inzuzo…”

“WE!!!”

I-Masonic3jpg

I-alamu eyengeziwe umlilo uyabhubhisa umlando Ithempeli leMasonic e-Aurora

"Lapho Ukhala, Vumela Izinkampani Zakho.." "Zikhulule!!!"

Umlilo ucekela phansi i-Prince Hall Masonic Temple

“Kepha Umoya Uyozithwala Zimuke nazo Zonke; Ize ziyobathatha…”

B ESANDLA

I-Beech Grove Masonic Lodge Ucekelwe nguMlilo

“Kepha Obeka ithemba Lakhe Kimi Uyakulidla Izwe, Futhi Uyakulidla Ifa…”

“Ntabeni Yami!!!”

Abantu baka Yah

“Futhi Uzothi…”

“Nibumbe, nibumbe, lungisani indlela, thwalani; "SISIVIVINYO SOKUKHUBUKA” phuma endleleni yabantu Bami!!!”

Bheka Emazulwini

“Ngokuba usho kanje oPhezukonke, ohlezi phakade, oGama lakhe linguJehova; . . .

8 SG esikalini

“Ngihlala Endaweni Ephakeme…”

Imibala Yomhlaba Wonke kaSomandla

5

“Kuye futhi onomoya ophendukayo nothobekile, ukuvuselela umoya wabathobekileyo…”

  “Nokuvuselela Izinhliziyo Zaba…” “Abaphendukayo!”

i-orion nebula

"Ngokuba angiyikulwa kuze kube phakade, futhi angiyikuthukuthela njalo..."

“Ngokuba umoya kufanele uphele phambi Kwami, nemiphefumulo engiyenzile.”

“Ngenxa yobubi bokuhaha kwakhe ngathukuthela, ngamshaya . . .

“Ngangithukusa, ngathukuthela, wahamba ngendlela yenhliziyo yakhe.”

I-Super Nova Star

“Ngizibonile izindlela zakhe, futhi ngizomphulukisa. . . .

“Ngizomhola futhi, ngibuyisele induduzo kuye nakubo abalilayo.”

“Ngidala isithelo sezindebe; Ukuthula, ukuthula kuye okude, nakuye oseduze, ngiyakumphulukisa.

“Kepha ababi banjengolwandle olugubhayo, alunakuzola, amanzi alo achitha udaka nenhlabathi.”

“Akukho Ukuthula Ku…”

“MUBI!!!”

I-Mt Pilgrims Baptist Church Fire

UGreensboro oneminyaka engu-100 ubudala isonto labhujiswa ngomlilo

Greenboro Church 2

Umlilo uyabhubhisa Isonto laseSurrey | NgeSonto leVancouver! 

Isonto laseSurrey 4

I-151 Year Old Historic Black Evergreen Baptist Church e-Clute, esifundeni saseBrazoria  USHWE NGUMLILO!!  

umlilo wesonto

I-Historical Black St Simon's Baptist Church in I-Clay County kwaba USHWE NGUMLILO!! NgoLwesine ebusuku

I-St Simons Baptist Church

"Lezi Ziyintuthu Emakhaleni Ami, a..."

“UMLILO Ovutha usuku lonke.”

“Bheka!! Kulotshiwe phambi Kwami!!”

“Ngeke Ngithule…”

"Kodwa Uzongibuyisela..."

“Ngisho Nembuyekezo Esifubeni Sabo!!!”

3. Intaba Eshaya Umlilo

Isikhathi esishaqisayo !!! Umpristi ongumKatolika wawa futhi 'wafa' ngenkathi sishumayela ngesikhathi Imisa yangeSonto eCameroon

“Izono zenu, nobubi boyihlo kanyekanye, abashise impepho ezintabeni, bangihlambalaza emagqumeni.

“Ngakho-ke ngiyolinganisa umsebenzi wabo wangaphambili esifubeni sabo!”

“Njengoba iwayini elisha litholakala eqoqweni, futhi omunye wathi…”

“Ungawubhubhisi; ngokuba isibusiso sikuyo.

“Kanjalo ngiyakwenza ngenxa yezinceku Zami, ukuze ngingabi BABEKE BONKE!!"

“Ngiyakuveza inzalo eYagobi, nendlalifa yezintaba zami eYahada.”

“Futhi Abakhethiweyo Bami Bayolidla Ifa, Futhi “Izinceku Zami Ziyohlala Khona!!”

Abantu BakaYahdaim

“ISharoni liyakuba yisibaya sezimvu, nesigodi sase-Akori sibe yindawo yokubuthisa imihlambi, . . .

             “Abantu Bami Abafuni…”

“MINA!!!”

AmaHebheru Ekhuleka

“Kodwa Nina Ningabalahlayo “MINA!!” “Lokho Khohlwa Intaba Yami!!!”

“Lokho Kulungisela Ibutho Lelo Itafula, Futhi Elinikeza Umnikelo Weziphuzo Kuleyo Namba!”

Isithombe Sangempela Sentaba YaseSinayi Ngezansi

INtaba iSinayi

“Ngakho-ke Ngizokubalela Wena “INKEMBA,” Futhi Nonke Niyokhothama “Ku “HLABEKA!!!”

“Ngokuba lapho nginibiza, aniphendulanga; Lapho ngikhuluma, anizwanga…”

“Kepha Benza Okubi Phambi Kwamehlo Ami, Ngakhetha Engingaba Khona…”

"Ngijabulile HHAYI!!!”

Ama-fraturnities 9

Impindiselo 1

“Ngakho-ke… Bhekani!! Izinceku zami ziyakudla, kepha nina niyakulamba;

“Bheka!! Izinceku zami ziyakuphuza, kepha nina niyokoma.

“Bheka!! Izinceku zami ziyakujabula, kepha nina niyakuba namahloni;

AmaHeberu Ukukhuleka 1

        “Bheka!! Izinceku Zami Ziyohlabelela Ngokujabula Kwenhliziyo…”

Abantu Abajabule Jumpimg

Ukuphenduka Kweqiniso Kwabesilisa

“Kepha niyokhala ngosizi lwenhliziyo, nikhale ngokudabuka komoya.”

“Futhi Uzolishiya Igama Lakho…”

“Ngokuba Isiqalekiso Kwabakhethiweyo Bami!!!”

A WakeUpYahdaim

“Nge…”NGIZOKUBULALA!!!”

Umfundisi uLegeso Daniel wenza abazalwane besonto lakhe badle utshani!

“Futhi Ubize Izinceku Zami Nge…”

“OKUNYE!!!”

“IGAMA!!!”

Abantu BakaYahdaim

“Ukuthi ozibusisayo emhlabeni uyakuzibusisa ngaMi uJehova weqiniso…”

"Futhi ofunga emhlabeni uyofunga Ngami uJehova weqiniso..."

“Ngokuba izinhlupheko zakuqala sezikhohliwe, nangenxa yokuthi zisithekile emehlweni ami.”

“Ngokuba, Bheka!!”

“Ngidala Amazulu Amasha Nokusha..” “Umhlaba…”

“Futhi Owangaphambili Ngeke Akhunjulwe, Noma Afike Engqondweni!”

i-orion nebula

“Kepha mawujabule kuze kube phakade ngengikudalayo: ngokuba, Bheka!!

“Ngidala iJerusalema libe intokozo, nabantu bayo babe yinjabulo.”

“Ngiyakuthokoza ngeJerusalema, ngijabule ngabantu bami…”

“Futhi iZwi lokulila alisayikuzwakala kuYe, noma iZwi lokukhala.”

Ukuzindla

“Akusayikuba khona usana lwezinsuku kuleyo ndawo nexhegu elingagcwalisi izinsuku zalo, ngokuba umntwana uyakufa eneminyaka eyikhulu.”

“Kepha omubi eneminyaka eyikhulu uyakuqalekiswa.

“Bayakwakha izindlu, bahlale kuzo; bayakutshala izivini, badle izithelo zazo.

Inkanyezi yesikhala

“Abayikwakha, kuhlale omunye; Abayikutshala, Kudle Omunye.”

“Ngokuba njengezinsuku zomuthi ziyakuba njalo izinsuku zabantu bami, nabakhethiweyo Bami bayowujabulela isikhathi eside umsebenzi wezandla zabo.”

“Abayikushikashikela ize, bazalele ukuhlupheka; ngokuba bayiNzalo yababusisiweyo baka-I Jehova, nenzalo yabo ikanye nabo.”

“Futhi Kuyokwenzeka, Ukuthi Ngaphambi kokuba Babize…”

“NGIZOPHENDULA!!!”

“Futhi Besakhuluma…”

"NGIZOZWA!!!"

"The “ibhubesi” futhi "inyama yemvu" ziyakudla kanyekanye, ingonyama idle utshani njengenkunzi; uthuli luyakuba ngukudla kwenyoka.”

Isaya 11 6

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Ngeke Zilimaze Noma Zibhubhise Konke “Intaba Yami!”

YeremYah
Isahluko 7

Izwi elafika eJerusalema livela kuJehova, lathi!

17 SW

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Yima esangweni lendlu yami, umemezele khona leli zwi, uthi...

“Yizwani izwi likaJehova nina nonke base-Yahda eningena ngala masango ukuzokhuleka kuJehova!

“Usho kanje uJehova Sebawoti, uyise kaJehova . . .

“Lungisani izindlela zenu nezenzo zenu, futhi ngizonenza nihlale kule ndawo.”

“Ningethembi Emazwini Amanga, Ethi…”

“Nanti ithempeli likaJehova, ithempeli likaJehova, ithempeli likaJehova.”

I-St Sava Church eNew York Ibhujiswe yi-3Fire 1024x477 1 e1671147548596

“Ngokuba uma nilungisa nokulungisa izindlela zenu nezenzo zenu; uma nenza isahlulelo phakathi komuntu nomakhelwane wakhe;

“Uma ningacindezeli umfokazi, nentandane, nomfelokazi, ningachithi igazi elingenacala kule ndawo, ningalandeli abanye onkulunkulu kube ukukulimaza;

“Khona ngiyokwenza ukuba nihlale kule ndawo, ezweni engalinika oyihlo, kuze kube phakade naphakade.

“Bheka!! Uthembela ku…”

“AMAZWI AMANGA…”

“Lokho Akunanzuzo!!!”

 

Faithwire

Megachurch Pastor Said

“Uyakweba, ubulale, uphinge, ufunge amanga, ushisele impepho “BAL…”

“Futhi Nilandele Abanye Onkulunkulu Eningabaziyo!!!”

Ama-fraturnities 9

“Futhi nize, nime phambi Kwami kule ndlu, ebizwa ngegama lami…”

“Futhi Awu…”

“Sikhululiwe ukuba senze zonke lezi…” “izinengiso?”

Ibheji le-Masonic

Isikole Sokufunda sakwa-Israyeli

Onkulunkulu baseGibhithe 1024x738 1

 

“Ingabe le ndlu, ebizwa ngegama lami, isibe ngumhume wabaphangi emehlweni enu na?”

“Bheka!!…Nami Ngikubonile!”

“Kepha hambani manje niye endaweni yaMi eyayiseShilo, lapho engabeka khona iGama laMi ekuqaleni, nibone ukuthi ngenzeni kuyo…”

“Ngenxa Yobubi Babantu Bami..” “Israyeli!!!"

“Manje... ngokuba nenze yonke le misebenzi, futhi ngakhuluma kini, ngivuka ekuseni ngikhuluma, kepha anizwanga…

“Futhi Ngikubizile, Kodwa Waphendula “Hhayi…”

“Ngalokho ngiyakwenza kule ndlu, ebizwa ngegama lami, enithembele kuyo, nasendaweni enganinika yona nina nawoyihlo, njengalokho ngenzile eShilo.”

“Futhi ngiyonixosha phambi kwamehlo ami, njengoba nje ngixoshile bonke abafowenu, yebo yonke inzalo ka-Efrayimi.”

“Ngakho-ke wena ungabakhulekeli lababantu, ungabaphakamiseli ukukhala nokukhuleka, ungabanxuseli kimi.

“Ngoba Ngeke Ngikuzwe!”

“Anikuboni Abakwenzayo e...” “Imizi YaseYahda…”

Futhi Emigwaqweni “YaseJerusalema?”

 

I-Gay Parade5

Inyanga Yokuziqhenya

“Abantwana batheza izinkuni, oyise baphemba umlilo, abesifazane baxove inhlama yabo ukuba benzele amaqebelengwane.”

“Indlovukazi yezulu, nokuthululela abanye onkulunkulu iminikelo yokuphuzwa, ukuze bangicunule!

INDLOVUKAZI YOBUNKULUNKULU BASEZULWINI NAMUHLA EZIKHATHINI ZENJALO “INTOKAZI YOMARIYA” NENDODANA YAYO “UJESU KRISTU.”

ENDULO BABEBIZWA NGAMA-SEMIRAMIS KANYE NOTAMMUZ

“INcasakazi uMariya” kanye “noJesu Kristu”

16

Bayafana nje..

"Semiramis" futhi "Thamuz"

14

Yah lapha ukhuluma ngendlovukazi yezulu "Semiramis" umama ka "Thamuz" onkulunkulu ababili baseBabiloni.

Semiramis namuhla ibizwa ngokuthi "Virgin Mary," nendodana yakhe UTammuz ubizwa... "UJesu Kristu" namuhla! ”

 

UJesu Kristu / Tamuzi / Lucifer / Serapis Christus; okubi okubi isinengiso Idol!

1 1

esifanekisweni

USathane ungumkhohlisi omkhulu, USathane wamane washintsha amagama nombala wabonkulunkulu, kodwa bafana ncamashí nonkulunkulu basendulo.

Yebo…"UJesu Kristu" lowo nkulunkulu omubi omthanda kakhulu ... futhi ubeke ngaphezu kukaYah!

“Amanyala!!!”

JC Abomination

uJesu waseNingizimu Afrika

Zeus african jesus

“Ingabe Bayangicasula?”

“Abazicunuli yini Ukuze Badideke Ubuso Babo?”

Amanyala!!

15

Washo kanje uJesu Kristu isinengiso esikhulu sesikhathi sokuphela, nenkohliso embi!

Luka

Mathewu Isahluko 10

Wathi Yah!! USomandla Mdali weZulu nomhlaba!

“Ngakho-ke… Bhekani!!!”

I-Dead Fish 2

Mine “UKUTHUKUTHUKA” kanye neMi “UKUTHUKUTHELA” izothululelwa kule ndawo..."

Isilo Esifile3

Isilo Esifile6

“Kubantu, naphezu kwezilwane, naphezu kwemithi yasendle, naphezu kwezithelo zomhlaba…”

Isilo Esifile5

“Futhi liyosha, futhi ngeke libe khona ..." "iphelile!!"

IMasive Fires Alberta Canada

Izindlu ZikaNkulunkulu Eziyisifebe 2.jpg

“Bekani iminikelo yenu yokushiswa emihlatshelweni yenu, nidle inyama.”

“Ngokuba angikhulumanga koyihlo, futhi angibayalanga mhla ngibakhipha ezweni laseMizirayimi. (IGibhithe), mayelana neminikelo yokushiswa noma imihlatshelo:

“Kepha ngabayala lokhu, ngathi…

“LALELA IZWI LAMI!!!”

“Futhi ngiyoba uYihlo, nina niyoba ngabantu bami . . .

“Futhi nihambe ngezindlela zonke enginiyale ngazo, ukuze kube kuhle kini.”

“KODWA ABAMlaleli!!!”

“Abazange babeke Izindlebe Zabo…”

“Kepha bahamba ngamacebo nasemicabangweni yabo…”

“INHLIZIYO EMBI!”

“Futhi Wabuyela Emuva, Hhayi..” “Phambili!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Masonic2

Kusukela osukwini oyihlo abaphuma ngalo ezweni laseMizirayimi kuze kube namuhla ngithumele kini zonke izinceku zami abaprofethi…

“Nsuku zonke uvuka ekuseni futhi ubathumele:

“Nokho ABANGIZANGE NINGIZANGE!!”

“Abazibekanga izindlebe zabo, kepha bazenza lukhuni izintamo zabo; benza okubi kunoyise.”

“Ngakho-ke uzokhuluma wonke lawa mazwi kubo; kodwa…”

“Ngeke bakulalele!”

“Uyakubabiza futhi…”

“Kodwa ngeke bakuphendule!”

“Kepha uzothi kubo…”

“Lesi yisizwe esingalilaleli izwi likaJehova uYise, esingakutholi ukuqondiswa.

"Iqiniso lishabalele, linqunyiwe emlonyeni wabo!!"

AmaHeberu eSontweni LobuKristu

“Gquma izinwele zakho, Jerusalema, uzilahle, wenze isililo ezindaweni eziphakemeyo; ngoba…”

“Mina Jehova ngilahlile futhi ngisishiyile isizukulwane saba . . .

“UNYAZI Lwami!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Akuphi Amadolobha Amnyama Alahlekile? | Konke Sifike Kanjani Lapha (Ingxenye 3) | I-Amber Ruffin Show

Inkunzi Apis.php

“Okwabantwana bakwa “I-Israyeli” ngenze “Okubi Emehlweni Ami!!”

Onkulunkulu baseGibhithe 1024x738 1

 

“Babekile “IZINIKO ZABO” endlini ebizwa ngeGama lami, ukuyingcolisa.”

indlu yakwa-Israyeli 2

“Bakhile izindawo eziphakemeyo zaseThofeti esesigodini sendodana kaHinomu ukuze bashise amadodana abo namadodakazi abo emlilweni; lokho…”

“Angizange ngibayale, futhi akungenanga “enhliziyweni Yami!”

Umhlatshelo

“Ngakho-ke, bhekani!...

“Izidumbu zalaba bantu ziyakuba ngukudla kwezinyoni zezulu nokwezilwane zomhlaba; futhi akukho muntu oyobaxosha.”

“Khona ngiyakuqeda emizini yaseJada nasezitaladini zaseJerusalema, izwi lokujabula, nezwi lokuthokoza, nezwi lomyeni nezwi lomakoti, ngokuba izwe liyakuba yincithakalo. .”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

                                 Isaya Isahluko 5

[Vineyard of Almighty Yah]

Manje ngizohlabelela othandiweyo wami iculo lothandiweyo wami ngokuthinta Isivini Sakhe.

Othandiweyo wami uneSivini egqumeni elithela kakhulu;

nature

Wasibiyela, wakhipha amatshe kuso, watshala kuso umvini wekhethelo.

Ilanga Nesihlahla

Futhi wakha umbhoshongo phakathi kwawo, futhi wenza nesikhamo sewayini kuwo: futhi Wabheka ukuthi wawuzoveza amagilebhisi, futhi sathela... 

Amagilebhisi asendle2

“AMAGILIPI OMHLABA!!!”

Masonic2

Ama-fraturnities 9

Isikole Sokufunda sakwa-Israyeli

ISHO KANJE UJEHOVA!

“Manje-ke nina enakhileyo eJerusalema namadoda aseJahada, ake nahlulele phakathi kwaMi nesivini sami.

“Yini obekungenziwa okunye eSivini Sami engingakwenzanga kuso na?”

“Ngakho-ke lapho ngibheka ukuthi iyakuthela izithelo zomvini, yawathela…”

“AMAgilebhisi Endle?”

"Futhi manje Hamba ku..."

"Ngizokutshela Engizokwenza Esivini Sami..."

“Ngiyakususa uthango lwalo; futhi iyakudliwa iphele; ngidilize ugange lwawo, lunyathelwe phansi.

Umkhosi WamaRoma

I-Roman Seige

Ubusela BamaRoma

“Futhi ngiyakuwenza incithakalo: awuyikuthenwa, noma umbe; kepha kuyakumila amakhakhasi nameva…”

“Ngizoyala amafu ukuba angani mvula phezu kwawo!”

Ukuhlasela kweJerusalema3

“Ngokuba isivini sikaJehova Sebawoti siyindlu kaJuda, nabantu baseJahda yisithombo sami esimnandi;

“Mina Jehova ngabheka ukwahlulela, kepha bheka, ukucindezela; ngifuna ukulunga, kepha bheka ukukhala.”

MAYE!!..Kubo abahlanganisa izindlu ngezindlu, abeka insimu nensimu, kuze kungasekho ndawo, abekwe wodwa phakathi komhlaba!

INtaba iKarmeli

Izithabathaba1

Ezindlebeni zami usho uJehova Sebawoti, uthi, Impela izindlu eziningi ziyakuba yincithakalo, ezinkulu nezinhle, zingabi namuntu.

Mansion

Yebo, amahektare ayishumi esivini ayakuthela ibhathi elilodwa, nehomere lembewu liyakuveza i-efa.

“MAYE!!..KUBO!!..abavuka ekuseni kakhulu, ukuze balandele uphuzo olunamandla; baqhubeke kuze kube sebusuku, lize libashise iwayini.

utshwala

“Ihabhu, nogubhu, nesigubhu, negenkle, newayini kukhona emikhosini yabo;

“Izandla zami!!!”

Umphristi Omkhulu Igolide Brest Plate Imiyalo Eyishumi

“Ngakho-ke abantu bami baya ekuthunjweni, ngoba abanalwazi…”

“Futhi abahlonishwayo babo balambile, isixuku sabo soma ngokoma.

Isigqila Ebumnyameni

“Ngakho-ke isihogo sizandisile, wavula umlomo wakhe ngokungenakulinganiswa: nodumo lwabo, nesixuku sabo, nobukhazikhazi babo, nothokozayo.”

"Ngizongena kuyo!!!"

Fire

“Futhi umuntu ophansi uyokwehliswa, nendoda enamandla iyothotshiswa, futhi . . .

“Amehlo aPhezukonke Ayoba…” “Athotshiswe!!”

Masonic2

Amasoni

“Kepha mina Jehova Sebawoti ngiyakuphakanyiswa ekwahluleleni, ngingcweliswe “ngokulunga!!!”

Yahdaim Awakening

“Khona amawundlu ayakuklaba njengedlelo lawo, nezincithakalo zabakhulupheleyo ziyakudliwa ngabafokazi.

“MAYE!!..KUBO!”

“Abadonsa ububi ngezintambo zeze, nobubi kungathi ngentambo yenqola!”

Izindlu ZikaNkulunkulu Eziyisifebe 2.jpg

Kaaba Masjid Haraam Makkah

Lokho kusho…”

“Makasheshise, asheshise umsebenzi wakhe, ukuze siwubone: icebo ‘leNKOSI uNkulunkulu’ malisondele, lize, ukuze silazi!

                   “MAYE!!..KUBO!!”

"Ababiza UBUBI ngobuhle, futhi OKUHLE kubi."

ubuKristu

“Okwabeka UBUMNYAMA esikhundleni sokukhanya, nokukhanya esikhundleni sobumnyama.

“Lokho kubeka OKUBUBUYA esikhundleni soshukela, futhi OKUMNANDI kwabababa!”

Ithempeli Lomlando laseZanesville Masonic ubhujiswe ngomlilo!

Inkanyezi Yasempumalanga

5 1

“MAYE!!..KUBO!!.. abahlakaniphile emehlweni abo…”

Umlilo! uyabhubhisa I-Prince Hall Masonic Temple

"Futhi uhlakaniphile emandleni abo.."

“Own Sight!”

AbakwaMasons

I-Masonic3jpg

I-alamu eyengeziwe umlilo uyabhubhisa Ithempeli lomlando leMasonic e-Aurora

Kissenger Qoute

imijovo yokugoma

IZINHLIZIYO EZINTSHA ZIYEHLULEKA [PT. 18] (I-SADS) 'I-SYNDROME YOKUFA KWABADALA NGOKUSHESHA'

“MAYE!!..KUBO!!

“Banamandla okuphuza iwayini, namadoda anamandla okuxuba uphuzo olunamandla;

iwayini 3

“OKULUNGISA I BONILE NGENXA YOMVUZO!!”

“Futhi ususe ukulunga kolungileyo kuye!”

Okukhulu Ukuhluleka

“Ngakho-ke njenge IMOTO ushwabadele izinhlanga, ne NGELANGABI qedani amakhoba, impande yabo iyakuba njengokubola, nembali yabo ikhuphuke njengothuli.

Fire

“Ngokuba bawuchithile umthetho kaJehova Sebawoti, balidelela izwi loSomandla kaJehova.

Ngalokho intukuthelo kaJehova iyabavuthela abantu bakhe, welulele isandla sakhe phezu kwabo, wabashaya; izintaba zazamazama, nezidumbu zabo zaklebhuka phakathi kwezitaladi.

Kukho konke lokhu intukuthelo yakhe ayibuyi, kepha isandla sakhe sisalokhu siluliwe.

Ukuwa kweJerusalema

Iyakuphakamisela izizwe ezikude ibhanela, ishaye ikhwelo kuzo zisemikhawulweni yomhlaba;

Umkhosi WamaRoma

Akukho odiniweyo noma okhubekayo phakathi kwabo; akakho oyokozela, akalali; ibhande lezinkalo zabo aliyikuthukululwa, nemichilo yezicathulo zabo ayiyikugqashuka;

Amasosha AmaRoma

Imicibisholo yabo ibukhali, nayo yonke iminsalo yabo igobile, izinselo zamahhashi abo ziyakuba njengensengetsha, namasondo abo njengesivunguvungu.

I-Roman Seige

Ukubhonga kwabo kunjengokwengonyama, bayakubhonga njengamabhongo engonyama, yebo, bayakubhonga, bayibambe impango, bayimuke iphephile, kungekho oyophulayo.

Ngalolo suku bayakuduma phezu kwabo njengokuduma kolwandle; uma umuntu ebheka emhlabeni, bheka, bheka, ubumnyama nosizi, nokukhanya kufiphale emazulwini awo.

I-Super Nova Star

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

                                   Isaya Isahluko 6

Ngomnyaka wokufa kwenkosi u-Uziya ngabona noJehova ehlezi esihlalweni sobukhosi esiphezulu nesiphakemeyo, umzila wakhe ugcwalisa ithempeli.

amanyuvesi1

Phezu kwayo kwakumi amaSerafi; yilelo nalelo lalinamaphiko ayisithupha; ngamabili yamboza ubuso bayo, nangamabili yamboza izinyawo zayo, nangamabili yandiza.

Futhi omunye wakhala komunye, futhi wathi..."

HalleluYah!! HalleluYah!! HalleluYah!!

“Ingabe uYa! kwabasokhaya…”

“Umhlaba wonke ugcwele…”

“Udumo Lwakhe!!!

Izinsika zomnyango zanyakaza ngeZwi laLowo owayekhala, neNdlu yagcwala umusi.

Indalo Yomhlaba Wonke3

Ngase ngithi...Maye kimi! ngoba sengiphelile; ngokuba ngingumuntu onezindebe ezingcolile, ngihlala phakathi kwabantu abanezindebe ezingcolile; ngokuba...

“Amehlo ami abonile iNkosi, uJehova Sebawoti.

Landizela kimi elinye lamaserafi, liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo, elalilithathe ngodlawu e-altare;

Yahdaim Awakening

Futhi yawubeka emlonyeni wami, futhi yathi…”

 “Bheka!…Lokhu kuthintile izindebe zakho; ububi bakho sebususiwe, nobubi bakho buhlanziwe.

Futhi ngezwa iZwi likaJehova, lithi..."

           "NGIZOTHUMELA UBANI FUTHI UBANI.." "UZOSIYELA?"

Yahdaim

Ngase ngithi: Nangu mina; ngithumele!!

Futhi wathi…”

“Hamba!! Futhi utshele laba bantu..."

“Yizwani impela, kodwa ningaqondi; futhi ngiyakubona ngempela, kodwa aniboni.

“Yenza inhliziyo yalaba bantu ibe nkulu, wenze izindlebe zabo zibe nzima, uvale amehlo abo.

“Hleze babone ngamehlo abo, bezwe ngezindlebe zabo, baqonde ngenhliziyo, baphenduke, baphulukiswe.”

Ngase ngithi..."

“Yah, kuze kube nini? Futhi waphendula..."

Indalo Yomhlaba Wonke5

Imizi ize ichithwe, ingabi namuntu, nezindlu zingabi namuntu, nezwe libe yincithakalo impela;

La Palma 4

"Futhi ngisuse abantu kude, futhi kukhona ukushiywa okukhulu phakathi kwezwe!!"

Sink Hole

“Kepha kuyakuba khona okweshumi kulo, kubuye, kudliwe, njengesihlahla somtholo nanjengesihlahla se-oki esikukho kuso, lapho sivuthulula amaqabunga awo; kanjalo inzalo ekhethiweyo iyakuba yimpahla. ngayo.”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

                                Hezekeli Isahluko 1

Kwaba khona izwi emkhathini owawuphezu kwamakhanda azo, lapho zimi, zehlise amaphiko azo.

5

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Phezu komkhathi owawuphezu kwamakhanda azo kwakukhona okufana nesihlalo sobukhosi njengokubonakala kwetshe lesafire.”

“Futhi phezu komfanekiso wesihlalo sobukhosi kwakukhona okufana nokubonakala koMuntu                        (Yah) ngaphezulu phezu kwayo.

ilangabi

Ngabona kunjengombala wenhlaka, njengokubonakala kwe IMOTO phakathi kwalo nxazonke, kusukela kokungathi ukhalo lwakhe kuya phezulu, kusukela okhalweni lwakhe kuya phansi.”

Ngabona sengathi kwakungukubonakala kwe IMOTO, futhi kwaba UKUKHANYA nxazonke.

i-orion nebula

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Njengokubonakala komcibisholo osefwini ngosuku lwemvula, kwakunjalo ukubonakala kokukhanya nxazonke.

Lokhu kwakubonakala kufana nodumo lukaJehova.”

Futhi lapho ngikubona, ngawa ngobuso bami, futhi ngezwa iPhimbo laLowo owakhuluma.

i-lobster nebula

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

UHezekeli

Isahluko 2:1-10

Futhi Wathi kimi...

“Ndodana yomuntu, yima ngezinyawo zakho, futhi ngizokhuluma nawe!”

UMoya wangena kimi, lapho ekhuluma kimi, wangimisa ngezinyawo zami, ngamuzwa okhuluma kimi.

"Futhi Wathi Kimi..."

I-Hebrew Worror1

STONES YAHDAIM MISSION STATEMENT

“INdodana Yomuntu!”

“Ngikuthuma Kubantwana bakwa "Yisra"EL!!! ”

Onkulunkulu baseGibhithe 1024x738 1

 

“Esizweni esihlubukayo esingihlubukile!!”

I-Carnival 4

"Bona kanye noyise ba..."

“Eqile Kimi, kuze kube namuhla!”

I-Bahamas Carnival2 e1568751309925

Ngoba bangabantwana abanezinhliziyo ezilukhuni futhi.. "inhliziyo elukhuni."

I-Carnival 2

I-Carnival 3

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Ngiyakuthuma kubo; futhi uzothi kubo..."

"USHO KANJE UJEHOVA!!!”

"Futhi bona ... noma bezwa, noma benqaba, (ngoba ba indlu ehlubukayo,) kodwa lizakwazi ukuthi kwakukhona umprofethi phakathi kwabo.

“Nawe...ndodana yomuntu, ningabesabi; futhi ungawesabi amazwi abo, noma amakhakhasi nameva kukini, nihlala phakathi kwawofezela.

Wathi uJehova kuDuteronomi 18

“Ungawesabi amazwi abo, futhi ungapheli amandla ngenxa yokubukeka kwabo, nakuba beyindlu edlubulundayo.”

"Futhi uzokhuluma..."

“AMAZWI AMI KUBO!!!”

“Noma bayakuzwa, noma benqaba; ngoba bahlubukile kakhulu.”

Emhlabeni

“Kepha wena, ndodana yomuntu, yizwa engikusho kuwe…”

“Ningabi yisihlubuki njengaleyo ndlu ehlubukayo; vula umlomo wakho, udle engikunika khona.

“Ngathi ngibona, bheka! Isandla sathunyelwa kimi; bheka, kwakukhona umqulu wencwadi phakathi kwawo;

Pheqa

“Wayesendlala phambi kwami; kwakulotshwe kuyo izililo, nokulila, nosizi.”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Hezekeli

Isahluko 3:17-21

638 1234

ISHO KANJE YAH!!!

“Ndodana yomuntu, ngikwenzé umlindi wendlu kaJehova; . . .

“Ngakho yizwa iZwi emlonyeni waMi, ubanike…”

“ISEXWAYISO ESIVELA KIMI!!”

Inkemba Yempi

STONES YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Lapho Ngithi Kwababi…”

“UZOFA NGEMPELA!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

IVIDIYO YOHLANYA! Umhlaba wonke unjalo sithandazela i-Indonesia! Lindani lapho, bantu! Izikhukhula zase-Indonesia        

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Futhi ungamxwayisi, futhi ungakhulumi ukuxwayisa omubi endleleni yakhe embi, ukusindisa umphefumulo wakhe.”

“Lowo muntu omubi uyakufa ngobubi bakhe; kodwa igazi lakhe...ngizalibiza esandleni sakho!”

I-St Sava Church

ubuKristu

Nokho uma uxwayisa ababi... futhi akabuyi ebubini bakhe, nasendleleni yakhe embi, uyakufa ebubini bakhe; kodwa uwukhululile umphefumulo wakho.”

Imiphakathi Eyimfihlo Yasendulo 1

“Futhi, lapho olungileyo ephenduka ekulungeni kwakhe, enze okubi, mina ngibeke isikhubekiso phambi kwakhe, uyakufa…

“Ngokuba awumxwayisanga; uyakufa ebubini bakhe, nokulunga kwakhe akwenzileyo akuyikukhunjulwa; kodwa igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakho.

AmaHebheru Ekhuleka

“Noma kunjalo, uma uxwayisa umuntu olungileyo, ukuze olungileyo angeqi, angoni, uyakuphila impela, ngokuba exwayisiwe; futhi uwukhululile umphefumulo wakho.”

“Futhi isandla sikaJehova sasiphezu kwami ​​lapho; futhi Wathi kimi..."

“Sukuma… phuma uye ethafeni, futhi ngizokhuluma nawe khona!

3. Intaba Eshaya Umlilo

“Ngase ngisukuma, ngaphuma ngaya ethafeni;

“Udumo lwalumi lapho, njengodumo engalubona ngasemfuleni iKhebari; ngawa ngobuso."

UHezekeli

Isahluko 13: 1-23

Izwi likaJehova lafika kimi, lathi...

“Ndodana yomuntu, profetha ngokumelene nabaprofethi . . .

“YISA“EL”!!! ”

Abaprofethayo, nithi kwabaprofetha okuphuma ezinhliziyweni zabo, Yizwani nina izwi likaJehova!

Inkunzi Apis.php

Washo kanje Yah!!

“Maye!!... kubaprofethi abayiziwula, abalandela owabo umoya, futhi ababonanga lutho!

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Onkulunkulu baseGibhithe 1024x738 1

 

indlu yakwa-Israyeli 2

Ibheji le-Masonic

Isikole sakwa-Israyeli

“O Jehova, abaprofethi bakho banjengezimpungushe ehlane.”

“Anikhuphukelanga ezikhaleni, aniyibiyelanga indlu kaJehova uthango ukuba nime ekulweni ngoSuku lukaJehova.”

“Babone okuyize nokubhula kwamanga, bethi . . .

“UJehova uthi!!”

“Futhi mina Jehova angibathumanga, futhi benze abanye ukuba babe nethemba lokuthi bayoliqinisa izwi.”

Umthandazo

“Anibonanga yini umbono oyize, futhi awuzange yini ukhulume a ukubhula okungamanga, kanti uthi…”

“UJehova uthi”

"Noma ngingakhulumanga?"

“Ngakho-ke usho kanje uYah!!

“Ngokuba nikhulume okuyize, nabona amanga, ngalokho…

“Bheka!”

“Ngimelene nawe!!!”

ABAPROFETHI BAMANGA EMAKHONINI EZIGCWELE!

1 umIsrayeli

“NeSandla Sami kuyakuba phezu kwabaprofethi ababona okuyize nababhula amanga…”

“Abayikuba semhlanganweni wabantu Bami…”

“Futhi aziyikulotshwa embhalweni wendlu kaYahweh…”

“Futhi abayikungena ezweni lakwaYahdaim…”

“Futhi niyokwazi ukuthi mina nginguYah!!”

“Ngenxa yokuthi, ngisho ngoba bedukise abantu baMi, bethi, Ukuthula; kwakungekho ukuthula,,”

“Omunye wakha udonga, bheka, abanye balunameka ngodaka olungaxutshiwe;

Ukukhala

“Yisho kwabalugcoba ngodaka olungaxutshiwe…”

Ukufa ukuba u-Israyeli 1 1 1024x574 1

“Ukuthi liyowa: kuyoba khona…”

“ISHOWE ELICHIMILEYO!!!”; nawe, O' “AMATSHE ESICHOPHO AMAKHULU!!!” izowa; kanye a “UMOYA WESIBEKE!!!” uzoyikhipha!!!

“Lapho ugange luwa, akuyikuthiwa kinina na? . . .

"Kuphi ukudawuba osuname ngakho?"

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Impindiselo Eqinile

melany rochester jeaIaS7HgVU unsplash

Israel Sinkholes 1

Hell HOLE in Holy JerusalemUkudilika komhlaba enhlokodolobha yakwa-Israyeli. Sinkhole eJerusalema.

Ngakho-ke usho kanje Yah!!

“Ngizoze ngiyidwebe nge-a “ISISTORI UMOYA” in "UKUTHUKA KWAMI!!"

“Futhi kuzoba ne” UKUGOPHAZA SHAWA!!” kweyami "UKUTHUKUTHUKA!!"

Izikhukhula ezinkulu eTel Aviv Israel, Ukulandela Izimvula Ezinamandla

“Futhi Omkhulu “AMAtshe esichotho!!” Ku-My “UKUTHUKUTHELA”                                Ukukusebenzisa !!! ”…

Isichotho Esikhulu Esandleni

Sawubona Umuntu Nemoto

I-baseball ne-Hail Stone2

“Kanjalo ngiyolubhidliza udonga enilugcobe ngodaka olungagudluziwe… futhi usiwise phansi, ukuze kutholakale isisekelo saso!”

Sinkhole eJerusalema ugwinya izimoto endaweni yokupaka esibhedlela

“Futhi liyowa, niyoqedwa phakathi kwawo: nazi ukuthi nginguJehova!!!”

Izichotho Ezinkulu Ezingu-10 Ezirekhodiwe

“Ngizokwenza kanjalo "UKUTHUKUTHWA KWAMI!!!" phezu kwe “UDONGA,” naphezu kwalabo abalunamekele ngodaka olungagcotshiwe, bazothi kini…”

"The “UDONGA” akasekho, nabawunabileyo.”

Ukukhala

“Okungukuthi, abaprofethi bakwa-Israyeli abaprofetha ngokuphathelene “Jerusalema,” nababona imibono yokuthula ngaye, futhi…”

“Akukho Ukuthula, kusho uYah!”

Israel Sinkholes

 “Kanjalo, ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho kuwo amadodakazi abantu bakini, aprofetha okwenhliziyo yawo; futhi uprofethe ngokumelene nabo…”

nithi: Usho kanje uJehova;

“Maye!!.. kwabesifazane abathunga imicamelo ezimbotsheni zamakhwapha, benze izindwangu emakhanda abo bonke ubude ukuze bazingele imiphefumulo!

 

Amasoni

“Ingabe niyozingela imiphefumulo yabantu bami, nisindise imiphefumulo efika kini na?”

Amasoni

“Niyakungingcolisa phakathi kwabantu bami ngenxa yezandla ezigcwele zebhali nangezingcezu zesinkwa, nibulale imiphefumulo ebingayikufa.”

“Nokusindisa imiphefumulo engafanele iphile, ngawe…”

“Ukuqamba Amanga Kubantu Bami Abakuzwayo..” “Amanga?”

AbakwaMasons

“Ngakho-ke usho kanje uYah!!

 “Bheka!!..ngimelene nemicamelo yenu enizingela ngayo imiphefumulo ukuba niyenze “NDIZA!!”

(ekhuluma ngamanga okuhlwithwa)

“Futhi ngizobahlwitha ezingalweni zakho, futhi iyodedela imiphefumulo, ngisho nemiphefumulo eniyizingelayo ukuze niyenze NDIZA!!”

Imiphakathi Eyimfihlo Yasendulo 1

Ukuhlwithwa

The ayobe kuyinto i-eschatological isikhundla sezenkolo esiphethwe abanye AmaKristu, ikakhulukazi ngaphakathi kwamagatsha Ivangeli laseMelika, ehlanganisa i isikhathi sokuphela umcimbi lapho wonke amaKristu amakholwa aphilayo, kanye namakholwa avusiwe, bayovuka “emafwini, ukuhlangabeza iNkosi emoyeni.”[1] Abalandeli balokhu umbono kubhekiselwa kuwo ngokuthi Iminyaka eyinkulungwane ama-dispensationalists. Umbono wokuhlwithwa njengoba uchazwa njengamanje awutholakali ebuKristwini obungokomlando, kodwa uyimfundiso yakamuva ye-Evangelical Protestantism.

“Owakho "KERCHIEFS" futhi ngizoklebhula, futhi khulula Bantu Bami esandleni sakho!!!

Amasoni

 “Azisayikuba sesandleni sakho ukuba zizingelwe; futhi uzokwazi ukuthi. ”…

“Ngingu Yah!!!”

638 1234

“Ngoba nge “AMAANGA”!!! ”

uJesu

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Uyidabukisile inhliziyo yolungileyo, engingamenzanga lusizi; waqinisa izandla zomubi ukuba angabuyi endleleni yakhe embi ngokumthembisa ukuphila!!!”

“Ngalokho anisayikubona okuyize nokubhula; ngokuba…

“Ngiyakubakhulula abantu Bami esandleni sakho: futhi…”

“Uzokwazi ukuthi nginguYah!!”

Ukuma Kweziteleka Ezikhanyayo Kulungiselelwe

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Isayah

Isahluko 24

“Bheka!”

“Mina Jehova ngenza umhlaba ube yize, ngiwenze incithakalo; uligumbuqele, ubahlakaze abakhileyo kulo.”

ITHEMPELI LAMASONIKA LOMLANDO UKWAKHA USHWE NGUMLILO!! 

Ukuzamazama komhlaba okungu-M7.3 Kugadla e-Sendai, Japan  日本の地震

 

Umjaho wokusindisa amakhulukhulu alahlekile njengenani lokufa kusuka Izikhukhula zaseYurophu ifinyelela ku-125 | Izindaba ze-ITV 

 

Abaphenyi Bokushiswa Kwezinto Babheke Emlilweni Lokho Icekelwe phansi i-Collin County Church!

Isonto Collin Fire

Isonto elidala ubhujiswe UMLILO! e-NYC | Umlilo omkhulu ushise indlu yesonto laseNew York i-Liberty Bell

I-Manhattan Church 3

I-Rockford eneminyaka engu-151 ubudala MASONIKA! Isonto libhujiswe UMLILO!!

I-154 Year Old AME IBandla Lachithwa ngoMlilo Odalwe ngu ISISHAYA ESIKHANYA!!!

1

Church

Izikhukhula ze-Monster Flash Zibanjwe Kukhamera 2023

 

“Kuyakuba-njalo kubantu, kube njalo kumpristi; njengasenceku, kunjalo nasenkosini yayo; njengencekukazi, kanjalo nenkosikazi yakhe…”

“Njengakumthengi, kunjalo kumthengisi; njengakumboleki, kunjalo kobolekayo; njengakulowo othatha inzalo, kanjalo komnika inzalo kuye.

“Izwe liyakuchithwa, liphangwe nokuchithwa.”

“Ngokuba mina Jehova ngikhulumile leli zwi!

Ukuzamazama komhlaba eKenya

I-Flood4 1038x576

“Umhlaba uyalila, ubune, izwe liyadangala, libune, abantu abaziqhenyayo bomhlaba bayadangala.”

“Umhlaba ungcolile ngaphansi kwabakhileyo kuwo . . .

“Ngokuba beqile imithetho, baguqula iSimiso, baphulile okuphakade Isivumelwano.”

“Ngalokho isiqalekiso siwudlile umhlaba, nabakhileyo kuwo bayincithakalo;

Amafilimu abantu axosha ePharadesi njengoba isha phansi!

“Ngakho-ke abakhileyo emhlabeni bayashiswa, futhi bambalwa abantu abasele!”

"Tiwayini elisha liyalila, umvini uyabubula, bonke abanhliziyo ejabulayo bayabubula.”

“Injabulo yezigubhu iphelile, umsindo wabajabulayo uphelile, injabulo yehabhu iphelile.”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Duteronomi
Isahluko 32:21-25

Washo kanje uYah Somandla!

“Baye Bangibangela Ukuba Nomona Ngokuthi “Lokho Okungeyena UNkulunkulu!”

“Bangicunule Ngeze Zabo: Futhi…”

“Ngizobabangela Umona Ngalabo Abangebona Abantu…”

“Ngizobathukuthelisa!”
“Nesizwe Esingenangqondo!!!”

Ifulegi lamaJuda

“Ngokuba umlilo uvutha entukuthelweni yami, uvutha kuze kufike endaweni yabafileyo ephansi; iqede umhlaba nezithelo zawo, ithungele izisekelo zezintaba!

Carr Fire California

“Ngiyakunqwabelanisa izinhlupheko; ngiyakuchitha imicibisholo yami phezu kwabo.

“Bayoshiswa yindlala; futhi lidliwe ukushisa okushisayo, nokubhujiswa okubabayo”

“Ngiyakuthuma kubo amazinyo ezilo, kanye nesihlungu sezinyoka zothuli.”

Ngaphandle inkemba iyakuqeda ukwesaba phakathi izinsizwa nezintombi, osancela kanye nengwevu.

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

UMLILO!! Ukubhubhisa ISonto LamaBaptist E-Elizabeth, eNew Jersey

Baptist Church 2

UMLILO! Engulfs esontweni eBerlin!

Isonto eBerlin

“Abayikuphuza iwayini ngengoma; uphuzo olunamandla luyakubaba kwabaluphuzayo.

“Umuzi wesiphithiphithi ubhidliziwe, zonke izindlu zivaliwe ukuze kungangeni muntu!

I-TD JAKES CHURCH LIVALE NGESONTO

Kwangathi 23, 2021

TD Jakes Empty Church

“Kuyakhala ngewayini ezitaladini; yonke intokozo isimnyama, intokozo yezwe iphelile.”

“Emzini kusele incithakalo, nesango lishaywe ngokubhujiswa.

Ukucekelwa phansi okukhulu

“Lapho kuyakuba njalo phakathi kwezwe phakathi kwabantu, kuyakuba njengokunyakaziswa komnqumo, nanjengokukhothoza lapho sekuvunwa amagilebhisi.

Kilaueas Volcano 1 e1688716989719

Bayophakamisa izwi labo, bahlabelele ngobukhosi bukaYah!!

Bayakukhamuluka elwandle;

AmaHeberu Ukukhuleka 1

Ngakho-ke dumisa wena Jehova IZIMPAWU, yebo, iGama leNkosi yaseJahdayimi eziqhingini zolwandle.

Sizwile amahubo avela emikhawulweni yomhlaba, ethi, udumo kolungileyo. Kodwa ngathi: Ukuzaca kwami, ukubhibha kwami, maye kimi!

“Abathengisi Abakhohlisayo Basebenze “Ngokukhohlisa ...”

Yebo, Abathengisi Abakhohlisayo “Bakhohlisile Kakhulu!”

UDkt Theresa Deisher

“Ukwesaba Nomgodi, Nogibe…” 

“Siphezu Kwakho!!!…”

“O! “ISAZI EMHLABENI!!”

I-Masive Fires Raging e-California July 2016

“Kuyakuthi obalekela umsindo wokwesabeka awele emgodini; okhuphukayo ephuma phakathi komgodi uyobanjwa ogibeni!

“Ngokuba amafasitela avela phezulu avuliwe, namafasitele avela phezulu avuliwe izisekelo zomhlaba ziyazamazama.

Kenya Cracks2

“Umhlaba ubhidliziwe nokudilizwa; umhlaba uyancibilika ngokuphelele, umhlaba uyanyakaza ngokudlulele.”

Israel Sinkholes

“Umhlaba uyantengantenga njengesidakwa; futhi iyosuswa njengendlu encane; nesiphambeko salo siyakuba nzima phezu kwalo; futhi liyowa, lingaphinde livuke!!!”

Izimpawu Zezikhathi Zokuphela kanye Nezehlakalo Ezingajwayelekile

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Kuyakuthi ngalolo suku, ukuthi iNKOSI izajezisa impi yabaphezulu phezulu, lamakhosi omhlaba emhlabeni.

Futhi bayobuthwa ndawonye. njengeziboshwa zibuthelwa emgodini, zivalelwe etilongweni, bavakashelwe emva kwezinsuku eziningi.

Khona inyanga iyakujabha, nelanga libe namahloni.”

“Lapho uJehova Sebawoti esebusa eNtabeni yaseSiyoni, naseJerusalema, naphambi kwamalunga akhe ngokuhlonipheka.

Ilanga Emhlabeni

“NGI…’YAH!!”

Igama lika Yah

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“FUTHI AYIKHO ENYE…”

“NGAPHANDLE KWAMI!!!”

“AKEKHO UNKULUNKULU!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

  ( El, Elohim, God, Satan, Jesus Christ, Allah, Mohammad, Buda, Tamuzi, Bull Apis, Baal, Lucifer)

"Ngizokuqinisa, nakuba ubungazi ukuthi yimi!"

“Ukuze bazi kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo ukuthi . . .

"Nakhu akekho ngaphandle...

“MINA!!!”

UJehova Ngeke Anikeze Udumo Lwakhe Omunye

“NGINGUYE FUTHI AKUKHO…” “OKUNYE!!!”

Ukukhanya Phezu Kolwandle

“Ngakha Ukukhanya…Futhi Ngadala..” “Ubumnyama!”

Inkanyezi ye-Super Nova

“Ngenza Ukuthula…Futhi Ngidala Ukubhujiswa!”

“MINA YAH... NGENZA ZONKE LEZIZINTO!!.”

Ocean

“Yehlisani, nina mazulu; phezulu, amazulu mawathulule ukulunga.”

“Umhlaba mawukhululwe; makuhlume insindiso, kukhule ukulunga kanyekanye.

“MINA YAH!!

“UDALIWE!!”

“YEBO!.. NGI…”YAH!!!” 

“UYihlo..Esezweni laseMitzrahyim..”

"Futhi uzovuma.."

“AKUKHO AMANDLA!!..NOMA..GUNYA!! 

"KODWA..MINA!!!”

Umbani

“CHA! UMSINDISI!!”

“NGAPHAMBILI!!”

“MINA!!!!”

I-T Lighting Strike Ibeka Isonto Emlilweni 1024x576 Olungiselelwe

Grace United Brethren Church UMLILO! – Port Colborne |

Grace Community Church

Amabandla ekhuleka ngemva kokuphuma kwesonto ashisiwe ngemuva kwe-Hurricane Delta

Ibandla Elicekelwe phansi 1

Kugqamuka umlilo futhi iyabhubhisa Ngekhulu le-15 I-Nantes Cathedral eFrance

I-Nantes Cathedral Fire

Umlilo uyabhubhisa Isonto lamapulangwe lekhulu le-18 eRussia

Isonto Lokhuni

 

Isaya 60 16

Amahhuku Emihlathini

uKristu inkosi

OKUBI KWEZITHOMBE ZAMAQINISO !!!

uJesu waseNingizimu Afrika

EMNYAMA

Isinengiso

“Ngokuba ngabaxwayisa nokuzazisa oyihlo mhla ngibakhuphula ezweni laseGibithe…

  “LALELA IZWI LAMI!!!”

3. Intaba Eshaya Umlilo

“Nokho abalalelanga, abalalelanga…kodwa bonke bahamba ngomcabango; kwabo…"INHLIZIYO EMUBI!!"

 Bheka!!! Isithombe seNtaba YaseSinayi esingezansi sisashile sonke nanamuhla!

INtaba iSinayi

BHEKA AMANGA!! ISITHOMBE ESIQINISEKILE SAMANGA ENTABENI YASINAI NGEZANSI!

Intaba kaMose

“Ngakho!!!”

“Ngiyakwehlisela phezu kwabo zonke izahlulelo zesivumelwano…

“NGIYALE UKUZE NGENZE…KODWA ABANJALO!!!”

Iziqalekiso zesiHeberu

“Kufunyanwe ugobe phakathi kwamadoda aseYada, naphakathi kwabakhileyo eJerusalema; “   

  “Babuyele ebubini bokhokho babo abenqaba ukulalela imithetho yami . . .

“Futhi baye balandela isithiyo “elohim” ku bakhonze.”  ( onkulunkulu, bawile angeles) kuya  bakhonze.”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

QAPHELA !!! 

Uma uzishayela ucingo  “Israyeli,” “I-Israyeli” nizibiza ngokuthi niyingxenye yezizwe eziyishumi “Enyakatho Umbuso” emiswe ngobubi mubi…”

“Inkosi uJerobowamu.”

Izizwe eziyishumi zombuso waseNyakatho zazikhulekela “EL” Aphis inkunzi (unkulunkulu).

(isithombe ngezansi)

Finale

Isithombe Esibi

Isithombe esingezansi ngesikankulunkulu waseKhanani u-Apis inkunzi…indawo iyindawo yealtare langempela entabeni yangempela yaseSinayi.

Unkulunkulu wamaqaba “u-Apis Inkunzi” woMbuso WaseNyakatho wakwa-Israyeli / YisraEL

A

UMbuso WaseNyakatho yakwa-Israyeli bakhuleka ku UmKhanani“ithole legolide”  unkulunkulu  “Apis Inkunzi" futhi yaziwa ngokuthi "Elowist."

Okokugcina Apix2

The Umbuso waseNyakatho bafulathela uMdali uSomandla bakhonza abanye onkulunkulu.

Inkunzi Apis.php

King URehobowamu  1st Inkosi ye Umbuso waseNingizimu  yakwaJuda yakhuleka kuJehova Mdali uSomandla wezulu nomhlaba, futhi kwaba waziwa ngokuthi "Yahwist" i…

“YEBO!!”

URehobowamu

Kusukela ku-Wikipedia, i-encyclopedia yamahhala

 

URehobowamu
URehobowamu ufanekisela ocezwini lomdwebo odongeni owawuse-Great Council Chamber of Basel Town Hall, kodwa manje igcinwe endaweni I-Kunstmuseum Basel.
Inkosi yaseJahdaim
yinkosi
c. Ngo-931 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu
Kwandulelwa
uSolomoni
Ophumelelayo
Ubukhosi buqedwe
Inkosi yase-Yahda
yinkosi
c. 931 – 913 BC
Ophumelelayo
AbiYah
Wazalwa
c. Ngo-972 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu
Wafa
c. Ngo-913 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu
Baba
uSolomoni
umama
INaamah
URehobowamu (/ˌrəˈb.əm/; Hebrew: רְחַבְעָם, Rehav'am; Greek: hawu, Rovoam; Latin: URehobowamu) wayeyinkosi yokuqala yenkosi Umbuso waseYahda. Wayeyindodana futhi owalandela uSolomoni kanye nomzukulu ka David. Ku-akhawunti ye- I Amakhosi futhi II IziKronike, ekuqaleni wayeyinkosi yezwe I-United Monarchy yaseYahdaim, kodwa ngemva kokuba izizwe eziyishumi zasenyakatho zakwa-Israyeli zihlubuka ngo-932/931 BC ukuze zakhe ukuzimela. Northern Kingdom of Israel, ngaphansi kokubusa kwe UJerobowamu, uRehobowamu waqhubeka eyinkosi kuphela kaJehova Umbuso waseYahda, noma umbuso waseningizimu.
UJerobowamu
Kusukela ku-Wikipedia, i-encyclopedia yamahhala
Yeqela kokuzulazula Gxumela ukuze useshe
UJerobowamu
ירבעם
Inkosi yaseNyakatho yakwa-Israyeli
yinkosi
c. 931 kuya ku-910 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu
Ophumelelayo
Nadab, indodana yakhe
Wazalwa
engaziwa
I-United Kingdom yakwa-Israyeli
Wafa
c. 910 BC
ETiriza, Northern Kingdom of Israel
Washade naye
Yebo (ebizwa kuphela ku- I-Septuagint)
House
Indlu Entsha, Isizwe sakwa-Efrayimi
Baba
Nebat
umama
uZeruah

uJerobowamu ehlabela isithombe sakhe.”

“Apis the Bull”

Umhlatshelo

IsiHebheru Sasendulo Ukukhulekela EL

Inkanyezi kaDavide

“EL” U-Apis Inkunzi Unkulunkulu wamaKhanani, uNkulunkulu

Lona unkulunkulu ama-Israyeli amabi ayemkhulekela eNtabeni yaseSinayi, futhi manje kulesi sikhathi samanje u-Israyeli.

Lona unkulunkulu omubi wethole legolide owathukuthelisa uJehova futhi wacasuka!

Apix Inkunzi

 Jerobowamu I (/ˌɛrəˈb.əm/; Hebrew: יָרָבְעָם Yaroḇ'ām; Greek: Εροβοάμ, romanatedI-Hieroboám) kwakuyinkosi yokuqala yasenyakatho Umbuso ka-Israyeli. The I-Hebrew Bible ichaza ukubusa kukaJerobowamu ukuthi kwaqala ngemva kwe ukuvukela yeshumi lasenyakatho Izizwe zakwa-Israyeli ngokumelene URehobowamu lokho kwaqeda I-United Monarchy.
UJerobowamu wabusa iminyaka engamashumi amabili nambili. UWilliam F. Albright ukhiphe ukubusa kwakhe kusukela ngo-922 kuya ku-901 BC, ngenkathi Edwin R. Thiele inikeza izinsuku ezingama-931 kuya kowama-910 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.[1]

Izizwe Eziyishumi Ezilahlekile

Kusukela ku-Wikipedia, i-encyclopedia yamahhala

  1 AmaKhosi Isahluko 14:21-24

Futhi URehobowamu indodana kaSolomoni yabusa eYada. URehobowamu wayeneminyaka engamashumi amane nanye ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka eyishumi nesikhombisa “EJerusalema,” umuzi uJehova awukhethileyo kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli ukuba awubeke "Egameni lakhe" Lapho. Igama likanina lalinguNahama umAmonikazi.

UYada wenza okubi emehlweni kaJehova, bamvusela umhawu ngobubi babo ababebenzile kunakho konke ababekwenzile oyise.

Bazakhela nabo izindawo eziphakemeyo, nezithombe, no-Ashera phezu kwawo wonke amagquma aphakeme naphansi kwayo yonke imithi eluhlaza.

Kwakukhona nezifebe ezweni, benza njengazo zonke izinengiso zabezizwe uJehova abaxosha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli.

The izizwe eziyishumi ezilahlekile babeyishumi kwaba Izizwe Eziyishumi Nambili ZakwaYahdaim kuthiwa baxoshwe e- Umbuso ka-Israyeli ngemva kokunqotshwa kwayo yi- Umbuso we-Neo-Asiriya cishe ngo-722 BCE.[1] Lezi yizizwe ze URubeni, USimeyoni, Dan, UNafetali, uGadi, Asher, Isakare, UZebuloni, UManase, Futhi U-Efrayimi. Izimangalo zozalo ezivela ezizweni “ezilahlekile” ziye zahlongozwa ngokuphathelene namaqembu amaningi,[2] futhi ezinye izinkolo zisekela a okamesiya bheka ukuthi izizwe zizobuya.
Ngekhulu lesi-7 nelesi-8 CE, ukubuya kwezizwe ezilahlekile kwakuhlotshaniswa nomqondo wokuza kwezizwe ezilahlekile. uMesiya.[3]: 58-62
Isazi-mlando esingumJuda UJosephus (37-100 CE) wabhala ukuthi “izizwe eziyishumi zingaphesheya kwe-Ewufrathe kuze kube manje, futhi ziyisixuku esikhulu futhi akufanele zilinganiswe ngamanani”

 

Inkanyezi kaDavide

Inkanyezi kaDavid Gold

I-Hexagram

Isinengiso!

“Khona-ke uTamaDolobha aseJahda nabakhileyo “eJerusalema…”

“Siyohamba Futhi Ngikhale KuElohim!…”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Isilo Senyoka

IPOLYTHEIM

Amathempeli Amabi Enyoka!

1 Amathempeli Enyoka

Izimpawu Zenkolo 1

הֵילֵל, Helel, Lucifer, onkulunkulu, uBhali, uJesu Kristu, uSerapis Christus, Virgin Mary, Ya-ho-shua, Ya-hu-sha, Ya-hu-ah, Ya-ha-wa-shi, Ya-ha-wah , Ya-h-weh Molech/Moloch, Baphomet, Jehovah, Pope, LORD, Buda, God, Allah, Muhammad, EL, Elohim, Tammuz, Fallen Angeles, Satan, demons, evil spirits, Apis the bull..etc)

Ukukhala

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“ABANIKELA IMPEPHO!!!”

הֵילֵל

“KEPHA NGEKE BASINDISE NAKHO NGESIKHATHI SOKUHLUKA KWABO!!”

I-Tornado Destroyed Church e-Trenton Mo

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“NGIZOKWENZA IMIZI YENU ibe yincithakalo, ngenze izindawo zenu zethempeli zibe incithakalo;

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Isinagoge LaseNew Brunswick Lomlando Ucekelwe Ngomlilo!

Izikhukhula zaseChina

I-Landslide ushanela amakhaya aseNorway olwandle

 

I-First Baptist Church e-Aspermont Texas ibhujiswe ngobusuku obubodwa Umlilo!

I-Aspermonth Church1

I-Aspermonth Church3

Hezekeli 38

Isonto Lomlando E-Delaware County Akhuphuke Angene Amalangabi Abhujiswe UMLILO!

I-Delaware Church Fire 2

I-First Pentecostal Church eMississippi  kusha phansi Ibhujiswe Ngomlilo!

Mississippi Church6

 

Mississippi Church5

Ukulwa a inhlupho yesikhonyane phakathi kwe-Covid-19 phakathi empumalanga ye-Afrika

Isichotho Esikhulu Esandleni

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Hezekeli Isahluko 11:14-25

“Izwi likaJehova lafika kimi, lathi;

“Ndodana yomuntu, abafowenu, abafowenu, amadoda omndeni wakho, nendlu yonke yakwaJehova ngokuphelele, bangabakubo abakhileyo ezweni. “Jerusalema” wathi…”

“Suka kude noYah!”

“Kuze "US" ingabe lo mhlaba unikelwe..” “Impahla!”

Ifulegi lamaJuda

USomandla Yah Wathumela Igwababa Elimnyama!  The Ukuphonswa phansi kwefulegi lakwa-Israel!!!  I-Viral!  Isexwayiso!!! Ukwahlulela kunjalo uyeza!

AmaJuda ajabule

AmaJuda awawona amaHebheru

Impi ka-Israyeli

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

 “Ngakho-ke uthi..”

"Wathi Yah!!"

“Noma ngibalahlile phakathi kwezizwe, ngabahlakazela emazweni . . .

“Nokho ngizakuba kubo njengendlu engcwele isikhashana emazweni abayakufika kuwo.”

Imephu Yokuhweba Ngezigqila

Ishadi Lokuhweba Ngezigqila lamaJuda

“Ngakho-ke uthi…”

"Wathi Yah!!"

“Ngiyakunibutha kubantu; nginibuthe emazweni enihlakazekele kuwo, ngininike izwe laseJerusalema.”

“Bayofika lapho futhi bayosusa zonke izinengiso khona kanye nazo zonke izinengiso zakhona ezivela lapho.

Inkanyezi kaDavide

Ukukhala

IJerusalema Elidala Idolobha laseBethele1

Christ Church eJerusalema

Inkanyezi kaDavida yamaqaba

“Futhi ngiyobanika inhliziyo eyodwa, ngiyakubeka uMoya omusha phakathi kwenu; ngiyakukhipha inhliziyo yetshe enyameni yabo, ngibanike inhliziyo yenyama.

5

“Ukuze bahambe ngezimiso zami, bagcine izahlulelo zami, bazenze: bayakuba-ngabantu baMi, mina ngibe nguYise wabo!”

“Kepha labo abanhliziyo yabo ilandela izinhliziyo zezinto zabo ezinengekayo nezinengiso zabo . . .

“NGIZOBAVUZA INDLELA YABO. “EMAKHANDA ABO!!!”

UbuKristu 1                              

Izindlu Eziyisifebe ZikaNkulunkulu Zokukhonza 3

“Khona amakherubi aphakamisa amaphiko awo, namasondo eceleni kwawo; loMoya kaJehova wawuphezu kwabo phezulu.”

“UMoya kaJehova wenyuka usuka phakathi komuzi, wema entabeni engasempumalanga komuzi.

“Ngasemuva uMoya wangiphakamisa, wangiyisa eKaledi kubathunjwa ngombono ngoMoya kaJehova. Ngakho umbono engangiwubonile wenyuka usuka kimi.

“Ngase ngikhuluma kubo ngendaba “UKUTHUMBA” zonke izinto uJehova ayengibonise zona.”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Isaya Isahluko 47

MANJE  kusebenza ku, “ZONKE IZIZWE ZOMHLABA” lapho abantu bamaHeberu beQiniso babehlakazeke khona, emagumbini omane omhlaba. 

U-Yah uzobuyisela “BONKE” wezitha Zakhe. Izwani nonke “NINA IZIZWE” womhlaba, i Amazwi KaSomandla! 

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Isaya Isahluko 47

ISHO KANJE UJEHOVA!

UDALI USOMANDLA WEZULU NOMHLABA!

“INKOSI ESINAMANDLA EMHLABENI WONKE!”

Isandla nenkemba yeNkosi

STONES YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Yehla, Uhlale Othulini, Ntombi Emsulwa “BABILONI!!!”

“Hlala phansi: asikho isihlalo sobukhosi, ndodakazi yamaKaledi, ngokuba akusayikubizwa ngokuthi othambileyo nothambileyo.”

Imiphakathi Eyimfihlo Yasendulo 1

“Thatha amatshe okuchola, ugaye impuphu, mbula izihluthulelo zakho, nembule umlenze, nembule ithanga, niwele imifula.

“UBUnqunu bakho buyakwambulwa, YEBO, KUYABONAKALA ihlazo lakho!

“NGIZOPHINDEZELA,” FUTHI ANGEKE NGIHLANGANE NAWE NJENGENDODA!!!

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

I-St Sava Church

Izindawo zokuhlala ezengeziwe e-Burning Buildings: I-Church Fires in Great Britain

Ngokuqondene noMhlengi wethu, igama lakhe nguJehova Sebawoti.”

“UMninimandla onke waseYahdaim!

WakeUpYahdaim

“Hlala uthule, ungene ebumnyameni, ndodakazi yamaKaledi, ngokuba awusayikubizwa ngokuthi.”

"INkosikazi Yemibuso!!"

Isithombe senkululeko

The "Ishtar Gate" kwakuyisango lokungena “IBhabhiloni” lasendulo.

Ungu Ishtar, umama wezifebe, u-Lady Liberty, unkulunkulu onezici eziningi, osukela emuva cishe eminyakeni engu-5,000.

U-Ishtar wayebizwa ngokuthi “Umama Wezifebe”…ngoba kwakuyihlelo lakhe lokulandela, elethula wonke umqondo wokudayisa ngomzimba.

Isimo Senkululeko

Ishtar, obeye aziwe njengo "Lady Liberty" iyona unkulunkulukazi lowo “Isimo Senkululeko” ungowa...okuma esangweni, nophawu oluhlotshisiwe lwe...United States of America (kufihlwe obala), yaqedwa ngo-1886.

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Ngabathukuthelela Abantu Bami, Ngalingcolisa Ifa Lami, Ngabanikela Ku…”

“ISANDLA SAKHO!!!”

Isigqila Ebumnyameni

“Ubabonisile…”

“AKWESIZWA!!!”

“Phezu Kwabasendulo Unayo…”

“Walibeka Kakhulu Ijoka Lakho!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Izigqila

Ku Klux Klan - Umlando WaseMelika | Isiqephu 1 | Umlando Wamahhala Wedokhumentari

Izigqila Ezilengayo

E

C

Ekhala uMfazi

UDkt Theresa Deisher

11

amaHeberu abuhlungu 2

"Futhi uthe.."

“NGIYOBA INKOSIKAZI KUPHAKADE!”

“Ukuze ungabeki lezi zinto enhliziyweni yakho, futhi awuzange ukhumbule “…”

“UKUPHELA KWAKHO KOKUGCINA!”

Ukutshalwa Kwezigqila

“NGAKHO-KE YIZWA MANJE LOKHU!!!” 

“Wena Ophiwe Ubumnandi…”

isikwele

"Lokho Hlala Ngokunganaki, Okusho Enhliziyweni Yakho."

ukuziqhenya ngobungqingili

Inyanga Yokuziqhenya

utshwala

las vegas

“NGI…FUTHI AKEKHO OMNYE NGAPHANDLE KWAMI!”

“Ngeke Ngihlale Njengomfelokazi, Futhi Ngeke Ngikwazi Ukufelwa Abantwana!”

ukhozi kanye nefulegi

             Iwashi Lesikweletu Likazwelonke lase-US                 Okthoba 17, 2023

https://www.pgpf.org/national-debt-clock

iwashi lesikweletu us flagUhlolojikelele Lwesikweletu Sikazwelonke Sase-United States

Okwamanje Okusesidlangalaleni Okuvelele Debt wase-United States uthi:

$33,402,658,645,055

Yilokho $96,948 kuwo wonke umuntu waseMelika

Kugcine ukubuyekezwa: Friday October 17, 2023

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Isikweletu sase-US sika-$30 Trillion Kubukwe Kuzitaki ze Imali Engokwenyama

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Kepha lezi zinto ezimbili ziyakukuza kuwe ngokuphazima kweso ngalusuku lunye…”

“Ukulahlekelwa Kwezingane, kanye ..” “Ubufelokazi!”

Gospel Tabernacle2

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Ngikweleta Cishe u-$90,000 Ezikweletini Zabafundi” | I-VOA Connect

Hezekeli 38

Ushabalale Umlilo ISonto LamaKatolika elineminyaka eyikhulu ubudala enyakatho ye-Edmonton e-Morinville!

Fire

1 3

1 Izikhukhula zaseMississippi

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Eksodusi

Isahluko 10

Futhi uJehova wathi kuMose...

“Ngena kuFaro, ngokuba mina ngenze lukhuni inhliziyo yakhe nenhliziyo yezinceku zakhe ukuba ngibonise lezi zibonakaliso zami phambi kwakhe.”

XNUMX:XNUMX Futhi ukuze ukhulume ezindlebeni zendodana yakho nendodana yendodana yakho, lokho engikwenzile eMizirayimi, nezibonakaliso zami engizenzile phakathi kwabo; ukuze nazi ukuthi nginguJehova.

Izinhlupho zaseGibhithe

UMose no-Aroni bangena kuFaro, bathi kuye...

“Usho kanje uJehova WamaYahdaim . . .

“Kuyoze kube nini wenqaba ukuzithoba phambi Kwami na?”

“Yekelani abantu baMi bahambe! Ukuze bakhonze..” “Mina!!”

Uma kungenjalo, uma wenqaba ukuba abantu bami bahambe.

“Bheka!”

“Kusasa ngizoletha “INTENYE” ogwini lwakho:”

Ziyosibekela ubuso bomhlaba, ukuze umuntu angabi nakuwubona umhlaba, zidle insali yaleyo ephunyukileyo, enisalele esichothweni, zidle yonke imithi enikhulelayo. kwenkundla:

Ziyakugcwala izindlu zakho, nezindlu zezinceku zakho zonke, nezindlu zalo lonke elaseMizirayimi; oyihlo nawoyihlo nawoyihlo abayibonanga kusukela osukwini ababa khona emhlabeni kuze kube namuhla.

Wasephenduka, waphuma kuFaro.

Isikhonyane Esiphuzi3

HH Isikhonyane2

Yini ebangele ukuqubuka kwezinkumbi zasogwadule eMpumalanga Afrika naseNingizimu Asia? | Ngaphakathi Indaba

Isonto elidala ibhujiswe ngomlilo ohlangothini lwe-Indy eduze nasentshonalanga

4

6

Ngokuphazima kweso umlilo uyabhubhisa iningi le-San Gabriel Mission eneminyaka engama-249 ubudala

I-Historical San Gabriel Church1

I-Historical San Gabriel Church2

I-Historical East End United Methodist Church yiyona Icekelwe phansi yiTornado eNashville, TN

Isonto lamaWeseli1

Ibandla le-KCK1

Umlilo Omkhulu wadabula wabhubhisa a isonto elidala elineminyaka eyi-100 eNew Jersey ekuseni ngeSonto.

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

"Ngizokwenza amadolobha enu abe incithakalo, ngilethe izindawo zenu zethempeli..." UKUDLALWA!!!”

IGOLIDE YAHDAIM MISSION STATEMENT

Isonto lase-Afrika-laseMelika isha yangqongqa eRosharon IBandla Elidala Leminyaka Eyikhulu lacekelwa phansi ngomlilo!

Isonto laseRosharon5

Rosharon Church3

Roshan Church

I-Hardin County Chapel Icekelwe Ngomlilo

I-Hardin County Church 2

Isonto laseHomestead lishiswe ngomlilo: ‘Sizokwakha kabusha,’ kusho umfundisi

I-Homestead Church1

Ibhilidi eligayiwe liyikho konke okusalayo amalangabi wabhubhisa Ibandla lePrayers and Deliverance eHomestead ngoLwesine ebusuku

B Homestead Church2

I-Riverview Bible Church Icekelwe UMLILO! Abacishi bomlilo bamangala ngokuthi iBhayibheli yilona kuphela elasinda. Abacimi bomlilo bakhombe iNkosi.

IBhayibheli Lisindisiwe

Texas Church

I-Graceway Church Youth Centre Icekelwe UMLILO!

I-Graceway Church Fire

3 I-Graceway Youth Centre 1 2

Isonto Lomlando LaseStark County Lalahleka Emlilo!

A isonto yakha cishe iminyaka 150 edlule eStark County yalahleka ngoLwesithathu, Disemba 11 kusukela a umlilo. Ilokishi lase-Osnaburg.

D

A

Izinsalela zenkolo zicekelwe phansi ePort Adelaide Greek Orthodox umlilo